Traženje i brisanje poruka iz korisničkih poštanskih spremnika

[Ova je tema u razvoju.]  

Odnosi se na: Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2011-11-23

Povremeno administratori moraj tražiti i brisati neprikladne ili potencijalno opasne poruke e-pošte koje su poslane u više poštanskih sandučića unutar organizacije. Na primjer, poruke e-pošte mogu sadržavati viruse, neprikladan sadržaj, poput sadržaja namijenjenog samo odraslima, ili povjerljive informacije koje su slučajno poslane pogrešnim osobama.

U tu svrhu ne možete koristiti pretraživanje više poštanskih sandučića na upravljačkoj ploči usluge Exchange, ali u programu Windows PowerShell to možete izvršiti pomoću cmdleta Search-Mailbox s parametrom promjene DeleteContent.

Važno   Ako koristite cmdlet Search-Mailbox i parametar DeleteContent, poruke se trajno brišu iz poštanskog sandučića korisnika i nije ih moguće vratiti.

Prije početka

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Dodijelite potrebne uloge RBAC

Trebate imati dodijeljene sljedeće uloge kako biste mogli pretraživati i brisati poruke u korisničkim poštanskim sandučićima:

  • Pretraživanje poštanskog sandučića   Ta uloga omogućuje pretraživanje poruka u više različitih poštanskih sandučića u vašoj organizaciji. Administratori nemaju tu ulogu dodijeljenu prema zadanim postavkama. Da biste pretraživali više poštanskih sandučića, morate biti član grupe uloga za upravljanje otkrivanjem. Pogledajte odjeljak Dodavanje ili uklanjanje članova grupe uloga.

  • Uvoz i izvoz poštanskog sandučića   Ta vam uloga omogućuje brisanje poruka iz korisničkog poštanskog sandučića. Administratori nemaju tu ulogu dodijeljenu prema zadanim postavkama. Da biste izbrisali poruke iz korisničkih poštanskih sandučića, dodajte ulogu Uvoz i izvoz poštanskih sandučića u grupu uloga za upravljanje organizacijom. Pogledajte odjeljak Uredi svojstva grupe uloga.

Prikupite informacije o upitu za pretraživanje

Trebate nabaviti i pregledati nekoliko kopija zaražene ili neprikladne poruke kako biste stvorili upit za pretraživanje pomoću kojeg ćete pronaći ostale takve poruke.

Vrh stranice

Mogućnosti pretraživanja i brisanja

Možete koristiti cmdlet Search-Mailbox s parametrom DeleteContent kako biste u jednom koraku pretražili i izbrisali poruke. Međutim, u tom slučaju ne možete pregledati rezultate pretraživanja niti generirati dnevnik koji bilježi koje se poruke prikazuju u rezultatima pretraživanja. Dakle, nećete znati koju su poruke izbrisane.

Bolja je opcija da prvo pokrenete cmdlet Search-Mailbox s parametrom LogOnly. Ta naredba generira dnevnik koji sadrži informacije o svim rezultatima koji ispunjavaju vaše kriterije pretraživanja, ali tako se ne brišu poruke. Te se informacije prikazuju u datoteci s podacima odvojenima zarezom (CSV) koja je priložena poruci e-pošte i poslana u poštanski sandučić i u mapu koju ste definirali pomoću parametara TargetMailbox i TargetFolder s cmdletom Search-Mailbox. Nakon što pregledate dnevnik, možete precizirati kriterije i pokrenuti pretraživanje samo za dnevničke bilješke ili pokrenite pretraživanje s parametrom DeleteContent.

Treća je opcija da prije brisanja kopirate spornu poruku iz korisničkog poštanskog sandučića kako biste joj kasnije mogli pristupiti prema potrebi. To učinite tako da uključite parametre TargetMailbox i TargetFolder u naredbu pomoću koje ćete izbrisati poruku.

Vrh stranice

Tražite poruke i zabilježite rezultate pretraživanja

Pogledajmo neke primjere primjene cmdleta Search-Mailbox. Popis svojstava poruke koje možete uključiti u vrijednost za parametar SearchQuery potražite u odjeljku Svojstva poruke e-pošte za pretraživanje.

Pretraživanje jednog poštanskog sandučića

Sljedeća naredba pretražuje određene poštanske sandučiće u vašoj organizaciji i traži poruke s određenom vrijednošću u retku Predmet, a nakon toga šalje poruku s rezultatom u ciljani poštanski sandučić. Poruke se ne brišu iz poštanskog sandučića koji je pretražen.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primjer   Sljedeća naredba pretražuje poštanski sandučić korisnice Pilar Pinilla i traži poruke s izrazom Preuzmi ovu datoteku koja se nalazi u retku Predmet, a nakon toga bilježi rezultate pretraživanja u mapu SearchLogs u poštanskom sandučiću administratora.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Pretraživanje svih poštanskih sandučića

Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće u vašoj organizaciji i traži poruke koje imaju određenu datoteku u prilogu, a nakon toga šalje poruku s rezultatom pretraživanja u ciljani poštanski sandučić. Poruke se ne brišu iz pretraženih poštanskih sandučića

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primjer   Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće koji imaju bilo koju vrstu datoteke pod nazivom Trojan i šalje poruku dnevnika u poštanski sandučić administratora.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Vrh stranice

Tražite i brišite poruke

Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće i briše sve poruke koje sadrže određeni tekst u retku Predmet:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Primjer   Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće i traži poruke koje sadrže redak predmeta Preuzmi ovu datoteku, a nakon toga vrši trajno brisanje.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Važno   Prije trajnog brisanja poruke, preporučujemo da koristite parametar LogOnly kako biste generirali dnevnik o poruci koja je pronađena u pretraživanju prije brisanja ili kako biste kopirali poruku u drugi poštanski sandučić prije brisanja iz izvornog poštanskog sandučića.

Kopirajte poruku prije brisanja

Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće i traži poruku koja sadrži određeni tekst u retku Predmeta, kopira stvarne rezultate pretraživanja u mapu, a zatim briše sve poruke koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Primjer   Sljedeća naredba pretražuje sve poštanske sandučiće i traži poruke s retkom predmeta Preuzmi ovu datoteku, kopira rezultate pretraživanja u mapu DeletedMessages u poštanskom sandučiću administratora, a zatim trajno briše poruke iz korisničkih poštanskih sandučića.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Vrh stranice

Svojstva poruke e-pošte za pretraživanje

U sljedećoj tablici navodi se popis uobičajenih svojstava poruke e-pošte koje možete uvrstiti u vrijednost parametra SearchQuery.

 

Svojstvo Primjer Rezultati pretraživanja

Privici

privitak:godišnjeizvješće.ppt

Poruke koje imaju privitak pod nazivom godišnjeizvješće.ppt. Korištenje pretraživanja privitak:godišnjeizvješće ili privitak:godišnje* daje iste rezultate kao i korištenje punog naziva privitka.

Kopija

Kopija:"gurinder singh"

Kopija:gurinders

Kopija: gurinders@fineartschool.edu

Poruke koje sadrže ime Gurinder Singh u polju Kopija

Šalje

šalje:"Max Stevens"

šalje:maxs

šalje:maxs@contoso.com

Poruke koje je poslao Max Stevens

Poslano

poslano:19/10/2010

Poruke koje su poslane 19. listopada 2010.

Predmet

predmet:"Kvartalna financijska izvješća"

Poruke koje sadrže točan izraz "Kvartalna financijska izvješća" u polju predmeta

Prima

prima:"Judy Lew"

prima:judyl

prima:judyl@contoso.com

Poruke poslane Judy Lew

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.