Otklanjanje poteškoća s DNS-om

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2011-12-16

Ako se pojave problemi s protokom pošte u organizaciju temeljenu na oblaku sustava Exchange ili otvaranjem poštanskog sandučića temeljenog na oblaku u programu Outlook, možete testirati domenu pomoću analizatora daljinskog povezivanja sustava Microsoft Exchange (ExRCA). Ili možete koristiti naredbeni redak Nslookup za pregled DNS slogova za svoju domenu.

Testiranje domene pomoću analizatora daljinskog povezivanja sustava Exchange

Koristite testove na adresi https://www.testexchangeconnectivity.com da biste otklonili sljedeće poteškoće s domenom:

Napomena   ExRCA sadrži još nekoliko testova koje možete koristiti za svoju domenu. No neki od tih testova primjenjivi su samo za lokalnu organizaciju sustava Microsoft Exchange.

Testiranje ulaznog tijeka pošte

Da biste testirali ulazni tijek pošte pomoću alata ExRCA, u odjeljku Testovi internetske e-pošte odaberite Test ulazne e-pošte SMTP protokola. Taj test dohvaća sve dostupne MX zapise za domenu, a potom provodi sljedeće testove na svakome od MX zapisa:

 1. pokušava razriješiti naziv glavnog računala naveden u MX zapisu za IP adresu

 2. ispituje vezu na TCP priključku 25 s nazivom glavnog računala navedenim u MX zapisu. TCP priključak 25 priključak je koji koristi SMTP protokol

 3. šalje testnu poruku e-pošte računu u domeni koju navedete

 4. ispituje naziv glavnog računala naveden u MX zapisu za otvorenu razmjenu. Otvorena razmjena omogućuje ponovno slanje, odnosno "razmjenu" poruka pomoću drugog poslužitelja da bi se prikrio pravi izvor poruka. Imajte na umu da je zadnji test nevažan za organizaciju temeljenu na oblaku domenu sustava Exchange jer je ne možete ni namjerno ni slučajno konfigurirati kao otvorenu razmjenu.

Upotreba testa ulazne e-pošte SMTP protokola za testiranje tijeka pošte i provjere MX zapisa o usmjeravanju pošte za domenu

 1. Otvorite https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Na postavci Testovi internetske e-pošte odaberite Ulazna e-pošta SMTP protokola, a zatim kliknite Sljedeće.

 3. U odjeljku Ulazna e-pošta SMTP protokola unesite adresu e-pošte računa u domeni, primjerice admin@contoso.edu.

  Napomena Test će pokušati poslati poruku računu e-pošte koji navedete. Ako unutar svoje domene temeljene na oblaku nemate funkcionalnih računa, taj dio testa neće uspjeti.

 4. U odjeljak Provjera upišite slova prikazana na CAPTCHA slici, a zatim kliknite Izvedi test.

 5. Po dovršetku testa učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Kopiraj da biste spremili informacije izvješća. Potom te informacije možete zalijepiti u tekstnu datoteku.

  • Kliknite Proširi sve da biste pregledali rezultate testa.

Ako ste stvorili i MX zapis da biste dokazali vlasništvo nad domenom, ukupni test Ulazna SMTP e-pošta nikad neće uspjeti. Da biste razumjeli rezultate testa, pogledajte odjeljak Koraci testa. Za svaki MX zapis vidjet ćete dva testa Testiranje razmjene pošte:

 • Testiranje razmjene pošte <token>.mail.outlook.com.   Služi za testiranje MX zapisa koji se koristi za usmjeravanje pošte. Ovaj korak i svi podređeni koraci trebali bi uspjeti.

 • Testiranje razmjene pošte <token>.msv1.invalid.   Služi za testiranje MX zapisa koji se koristi za dokaz vlasništva nad domenom. Ovaj test nikada neće uspjeti jer taj MX zapis nije namijenjen usmjeravanju e-pošte.

Vrh stranice

testiranje povezivanja programa Outlook s poštanskim sandučićem

Da biste testirali vezu programa Outlook s poštanskim sandučićem pomoću alata ExRCA, u odjeljku Testovi povezivanja programa Microsoft Office Outlook odaberite Automatsko otkrivanje programa Outlook. Taj test koristi tri različita načina kontaktiranja sa servisom za automatsko otkrivanje namijenjenim vašoj domeni. Očekuje se da će uspjeti samo "način HTTP preusmjeravanja". Taj test obavlja sljedeće:

 1. pokušava razriješiti postavku glavnog računala "automatsko otkrivanje.<naziv domene>" za IP adresu

 2. ispituje povezivost na TCP priključku 80 s postavkom glavnog računala "automatsko otkrivanje.<naziv domene>". TCP priključak 80 priključak je koji koristi HTTP protokol

 3. ispituje postavku "automatsko otkrivanje.<naziv domene>" za izravan odgovor HTTP protokola

 4. ispituje valjanost preusmjeravanja URL-a HTTP protokola iz prethodnog rezultata

Upotreba testa automatskog otkrivanja programa Outlook za testiranje veze programa Outlook s poštanskim sandučićem i provjeru CNAME zapisa za automatsko otkrivanje za domenu

 1. Otvorite https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. U postavci Testovi povezivanja programa Microsoft Office Outlook odaberite Automatsko otkrivanje programa Outlook, a zatim kliknite Sljedeće.

 3. U odjeljku Automatsko otkrivanje programa Outlook unesite sljedeće informacije:

  • Adresa e-pošte   Unesite adresu e-pošte računa u domeni temeljenoj na oblaku, primjerice testuser@contoso.edu.

  • Domena\korisničko ime (ili UPN)   Unesite istu adresu e-pošte koju ste unijeli u prethodno polje, primjerice admin@contoso.edu.

  • Lozinka   Unesite i potvrdite lozinku za račun koji ste naveli u prethodnim koracima.

  • Ignoriraj pouzdanost za SSL   Taj okvir nemojte označiti.

 4. Označite potvrdni okvir da biste prihvatili sigurnosno upozorenje.

  Napomena   Kao što je opisano u sigurnosnom upozorenju u odjeljku Obavijest, preporučujemo da, ako je moguće, koristite privremeni testni račun te da taj račun izbrišete nakon završetka testiranja.

 5. U odjeljak Provjera upišite slova prikazana na CAPTCHA slici, a zatim kliknite Izvedi test.

 6. Po dovršetku testa učinite nešto od sljedećeg:

  • Možete kliknuti Kopiraj da biste spremili informacije izvješća. Potom te informacije možete zalijepiti u tekstnu datoteku.

  • Možete kliknuti Proširi/sažmi da biste pregledali rezultate testa.

Posebno pripazite na rezultate testa u odjeljku "Pokušaj kontaktiranja sa servisom za automatsko otkrivanje pomoću načina HTTP preusmjeravanja". Svi bi testovi trebali uspješno proći ako je CNAME zapis za automatsko otkrivanje za organizaciju temeljenu na oblaku domenu ispravno konfiguriran.

Imajte u vidu da sljedeći testovi unutar odjeljka "Isprobavanje svih načina kontaktiranja sa servisom za automatsko otkrivanje" neće uspjeti čak i ako je CNAME zapis za automatsko otkrivanje ispravno konfiguriran:

 • Pokušaj testiranja potencijalnog URL-a za automatsko otkrivanje https://< naziv domene >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Pokušaj testiranja potencijalnog URL-a za automatsko otkrivanje https://autodiscover.< naziv domene >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Vrh stranice

Prikaz DNS slogova pomoću alata Nslookup

Alat Nslookup, koji se isporučuje sa svakom verzijom sustava Microsoft Windows, možete koristiti za pregled DNS slogova za domenu.

Napomena   Ograničenja vatrozida ili internetskog proxyja koja se provode na internoj mreži vaše organizacije mogu spriječiti ispravno funkcioniranje alata Nslookup.

Osim toga, u sljedećim koracima uvijek upišite naziv svoje domene s točkom na kraju. Točka na kraju ( . ) označava potpuno kvalificiran naziv domene (engl. fully qualified domain name, FQDN). Korištenje točke na kraju sprječava da se nazivu domene nenamjerno doda bilo koji zadani DNS sufiks koji je konfiguriran za mrežu.

Prikaz MX zapisa

Otvorite naredbeni redak i pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Ako je, primjerice, naziv domene contoso.edu, pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Pazite na točku na kraju naziva domene. Ako imate dva MX zapisa, jedan za dokazivanje vlasništva nad domenom i drugi za usmjeravanje pošte, izlaz naredbe izgledat će otprilike ovako:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Vrh stranice

Prikaz CNAME zapisa za automatsko otkrivanje

Otvorite naredbeni redak i pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Ako je, primjerice, naziv domene contoso.edu, pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Pazite na točku na kraju naziva domene. Naredba će na kraju izgledati ovako:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Vrh stranice

Prikaz TXT zapisa

Otvorite naredbeni redak i pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Ako je, primjerice, naziv domene contoso.edu, pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Pazite na točku na kraju naziva domene. Ako imate dva TXT zapisa, jedan za osiguravanje da odredišni sustavi e-pošte poruke poslane iz vaše domene smatraju pouzdanima i drugi za dokazivanje vlasništva nad domenom, izlaz naredbe izgledat će otprilike ovako:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Vrh stranice

Prikaz SRV zapisa

Napomena   SRV zapis opisan u ovom primjeru koristi se samo u Live@edu.

Otvorite naredbeni redak i pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Ako je, primjerice, naziv domene contoso.edu, pokrenite sljedeću naredbu:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Pazite na točku na kraju naziva domene. Naredba će na kraju izgledati ovako:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Vrh stranice

Otklanjanje poteškoća s rezultatima servisa Nslookup

Ako se čini da je bilo koji od vaših DNS slogova netočan ili ako servisi povezani s DNS slogovima ne funkcioniraju, razmotrite sljedeće moguće uzroke:

 • Prilikom stvaranja zapisa vrlo je lako napraviti tipografsku pogrešku. Provjerite jesu li prilikom stvaranja DNS slogova korištene ispravne vrijednosti.

 • Neki servisi za hostiranje DNS-a podržavaju upravljanje većim brojem domena koje koriste isto web-sučelje za upravljanje pa je potrebno unijeti @ da bi se odredio glavni naziv domene za određene vrste DNS slogova. Unos stvarnog naziva domene umjesto znaka @ može izazvati neočekivane rezultate u DNS slogu.

 • Neki servisi za hostiranje DNS-a možda ne podržavaju 0 kao prioritetnu vrijednost MX-a. Umjesto 0 pokušajte u MX zapisu za usmjeravanje pošte koristiti 10.

Vrh stranice

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.