Izvješćivanje za Microsoft Live@edu

 

Odnosi se na: Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2010-05-27

Na stranici Izvješća centra za administraciju sustava Windows Live generirajte izvješća o domenama svoje obrazovne ustanove. Ta izvješća sadrže podatke na razini domene o domenama u vlasništvu vaše obrazovne ustanove. Pomoću rezultata izvješća možete odrediti sljedeće:

 • broj poštanskih sandučića u domeni

 • broj korisnika koji su se prijavili u svoj račun barem jednom tijekom tridesetodnevnog razdoblja izvješćivanja

 • trendove u broju aktivnih poštanskih sandučića u servisu Outlook Live u svakoj domeni Poštanski sandučić se smatra aktivnim ako se korisnik u njega prijavi barem jednom tijekom tridesetodnevnog razdoblja izvješćivanja.

 • trendove u broju poštanskih sandučića za vašu obrazovnu ustanovu i broj aktivnih poštanskih sandučića

Vrsta dostupnih izvješća

Tri su vrste izvješća koje možete generirati za svoje domene u sustavu Microsoft Live@edu:

 • Sažetak domene   Vraća podatke o općoj aktivnosti domene, npr. ukupni broj poštanskih sandučića i broj aktivnih poštanskih sandučića.

 • Trend korištenja usluga   Vraća broj aktivnih poštanskih sandučića po mjesecima.

 • Trend računa u domeni   Uspoređuje broj aktivnih poštanskih sandučića s njihovim ukupnim brojem.

U centru za administraciju sustava Windows Live omogućeno je pregledavanje grafički oblikovanih izvješća i izvoz rezultata u program Microsoft Office Excel.

Učestalost ažuriranja podataka

Novi podaci o domenama u sustavu Microsoft Live@edu dostupni su u centru za administraciju sustava Windows Live na kraju svakog mjeseca. Ako početkom mjeseca prijavljujete novu domenu, podaci o toj domeni postat će dostupni tek na kraju mjeseca. Ako prije tog razdoblja pokrenete izvješće, ono neće vratiti rezultate.

Generiranje izvješća

Da biste generirali izvješće, učinite sljedeće:

 1. idite na adresu https://domains.live.com/

 2. prijavite se u centar za administraciju sustava Windows Live, a zatim kliknite Izvješćivanje

 3. na kartici Komercijalna izvješća odaberite jedno od sljedećih izvješća:

  • Sažetak domene

  • Trend korištenja usluga

  • Trend računa u domeni

   Napomena   Trenutno je izvješće Trend pohrane e-pošte podržano samo za račune za Hotmail. U servisu Outlook Live bit će dostupno u budućnosti.

 4. Odaberite sljedeće:

  • Mjesec početka

  • Mjesec završetka

  • Domena

 5. Kliknite Pokreni izvješće.

  Napomena   Ako je izvješće moguće izvesti u Excel, umjesto Pokreni izvješće kliknite Izvoz. Gumb Izvezi ne prikazuje se ako izvješće nije moguće izvesti.

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.