Referenca na dostupne cmdlete komponente PowerShell u servisu Exchange Online

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2012-10-31

Komponenta Windows PowerShell i značajka Daljinsko upravljanje sustavom Windows (WinRM) u usluzi Windows Management Framework administratorima organizacija temeljenih na oblaku omogućuju upravljanje primateljima i postavkama domene i generiranje izvješća ili pomoć pri otklanjanju poteškoća. Slijedi kratak opis cmdleta koji su dostupni tim administratorima. Dodatnu pomoć za korištenje pojedinačnih cmdleta možete dobiti u naredbenom retku, kao što je opisano u nastavku ove teme.

Napomena   Nekim organizacijama nisu dostupni svi cmdleti ili značajke.

Prije početka

Informacije o instalaciji i konfiguriranju komponente Windows PowerShell te povezivanju sa servisom potražite u članku Korištenje komponente Windows PowerShell u sustavu Exchange Online.

Upravljanje primateljima

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, konfiguriranje i brisanje objekata primatelja.

Ako koristite organizaciju e-pošte sustava Microsoft Office 365, novim poštanskim sandučićima morate dodijeliti licence. U suprotnom će biti onemogućeni nakon isteka razdoblja za aktiviranje. Dodatne informacije potražite u članku Dodjela licence za Microsoft Online Services novim poštanskim sandučićima.

poštanske sandučiće

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, brisanje i konfiguriranje poštanskih sandučića.

 

Cmdlet Opis

Get-Mailbox

Omogućuje prikaz informacija o poštanskim sandučićima temeljenima na oblaku.

New-Mailbox

Omogućuje stvaranje novog korisnika u vašoj organizaciji koji ima poštanski sandučić u usluzi e-pošte temeljene na oblaku.

Remove-Mailbox

Omogućuje brisanje poštanskog sandučića.

Get-RemovedMailbox

Omogućuje prikaz izbrisanih poštanskih sandučića koji se mogu oporaviti.

Set-Mailbox

Omogućuje promjenu postavki postojećeg poštanskog sandučića.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ovaj je cmdlet dostupan samo za Microsoft Live@edu i Microsoft Office 365 za obrazovne organizaicje. Koristite cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox za oporavak izbrisanog poštanskog sandučića. Poštanski sandučići mogu se oporaviti samo unutar 30 dana od brisanja.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Grupe za raspodjelu

Pomoću tih cmdleta možete pregledati, stvoriti, izbrisati i konfigurirati distribucijske grupe, koje se ponekad nazivaju "javne grupe", i distribucijske grupe s omogućenom zaštitom. Distribucijska grupa, koja se naziva i javna grupa, zbirka je dvije ili više osoba koje se pojavljuju u zajedničkom adresaru. Dodatne informacije potražite u odjeljku Distribution Groups.

 

Cmdlet Opis

Get-DistributionGroup

Omogućuje prikaz informacija o određenim distribucijskim grupama ili dohvaćanje popisa distribucijskih grupa pohranjenih u zajedničkom adresaru. Distribucijske grupe ponekad se nazivaju "javne grupe".

New-DistributionGroup

Omogućuje stvaranje distribucijske grupe.

Remove-DistributionGroup

Omogućuje brisanje distribucijske grupe.

Set-DistributionGroup

Omogućuje promjenu svojstava postojeće distribucijske grupe.

Add-DistributionGroupMember

Omogućuje dodavanje primatelja u postojeću distribucijsku grupu.

Get-DistributionGroupMember

Omogućuje prikaz članova postojeće distribucijske grupe.

Remove-DistributionGroupMember

Omogućuje brisanje primatelja iz članstva u distribucijskoj grupi.

Update-DistributionGroupMember

Omogućuje prebrisivanje trenutačnog članstva u grupi za raspodjelu.

Get-Group

Omogućuje prikaz svih distribucijskih grupa, sigurnosnih grupa i grupa uloga u vašoj organizaciji.

Set-Group

Omogućuje promjenu svojstava grupe koja inače ne možete promijeniti Set-DistributionGroup.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Grupe za dinamičku distribuciju

Pomoću tih cmdleta možete pregledati, stvoriti, izbrisati i konfigurirati grupe za dinamičku distribuciju u svojoj organizaciji. Za razliku od statičkog popisa članova obične distribucijske grupe, popis članova grupe za dinamičku distribuciju izračunava se svaki put kad grupa prima poruku. Taj se izračun temelji na filtrima i uvjetima koje ste definirali pri stvaranju grupe. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dinamičke grupe za raspodjelu.

 

Cmdlet Opis

Get-DynamicDistributionGroup

Omogućuje prikaz postavki za postojeću grupu za dinamičku distribuciju.

New-DynamicDistributionGroup

Omogućuje stvaranje grupe za dinamičku distribuciju.

Remove-DynamicDistributionGroup

Omogućuje brisanje grupe za dinamičku distribuciju.

Set-DynamicDistributionGroup

Omogućuje promjenu svojstava postojeće grupe za dinamičku raspodjelu.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Vanjski kontakti

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, brisanje i konfiguriranje vanjskih kontakata. Vanjski kontakti predstavljaju osobe izvan vaše organizacije koje se mogu prikazivati u njezinu adresaru. Dodatne informacije potražite u odjeljku Vanjski kontakti u adresaru.

 

Cmdlet Opis

Get-MailContact

Omogućuje prikaz informacija o navedenim kontaktima ili vanjskim kontaktima.

New-MailContact

Omogućuje stvaranje stavke zajedničkog adresara za vanjski kontakt.

Remove-MailContact

Omogućuje brisanje kontakta iz zajedničkog adresara.

Set-MailContact

Omogućuje promjenu postavki postojećeg vanjskog kontakta.

Get-Contact

Omogućuje prikaz informacija o navedenim kontaktima ili dohvaćanje popisa kontakata pohranjenih u zajedničkom adresaru.

Set-Contact

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg kontakta. Napomena: ako želite mogućnost slanja e-pošte kontaktu, koristite cmdlete *-MailContact.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Korisnici pošte

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, brisanje i konfiguriranje korisnika pošte. Korisnik pošte ima račun u vašoj organizaciji, no nema poštanski sandučić. Umjesto toga korisnik pošte prima e-poštu na vanjsku adresu e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje korisnika pošte.

 

Cmdlet Opis

Get-MailUser

Omogućuje prikaz informacija o korisnicima pošte u vašoj organizaciji.

New-MailUser

Omogućuje stvaranje novog korisnika pošte u vašoj organizaciji.

Remove-MailUser

Omogućuje brisanje postojećeg korisnika pošte.

Set-MailUser

Omogućuje promjenu postavki postojećeg korisnika pošte.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Cmdleti za druge primatelje

 

Cmdlet Opis

Get-LinkedUser

Omogućuje prikaz informacija o računu povezanog korisnika. Povezani korisnički računi koriste se za provjeru autentičnosti u scenarijima hibridne implementacije i s web-uslugama sustava Exchange za upravljanje primateljima. Korisnik u vašoj organizaciji može se povezati s vanjskim korisnikom ili certifikatom.

Set-LinkedUser

Omogućuje promjenu svojstava računa povezanog korisnika.

Get-SecurityPrincipal

Omogućuje popisivanje sigurnosnih upravitelja u vašoj organizaciji. Sigurnosni upravitelji su entiteti, poput korisnika i sigurnosnih grupa, kojima se mogu dodijeliti dozvole i korisnička prava.

Get-Recipient

Omogućuje prikaz informacija o svim vrstama objekata u vašoj organizaciji za koje je omogućena e-pošta. Vraćeni rezultati uključuju poštanske sandučiće, korisnice pošte, kontakte, distribucijske grupe i grupe za dinamičku raspodjelu.

Get-User

Omogućuje prikaz informacija o poštanskim sandučićima i korisnicima pošte u vašoj organizaciji.

Set-User

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg poštanskog sandučića ili korisnika pošte.

New-MailMessage

Omogućuje stvaranje poruke e-pošte i slanje poruke e-pošte u mapu Nacrti u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Test-MAPIConnectivity

Provjerava može li se s navedenim poštanskim sandučićem povezati pomoću protokola MAPI, koji koristi Microsoft Office Outlook.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Dodjela resursa

Dodijelite resurse većem broju novih poštanskih sandučića uporabom datoteke s vrijednostima odvojenim zarezom (CSV) i pomoću ovih cmdleta. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvoz novih korisnika značajke Exchange Online pomoću CSV datoteke.

 

Cmdlet Opis

Get-ProvisioningRequest

Omogućuje prikaz informacija o statusu trenutnog zahtjeva za dodjelom resursa. Zahtjev za dodjelom resursa stvara nove poštanske sandučiće temeljene na oblaku za korisnike navedene u CSV datoteci.

New-ProvisioningRequest

Šalje novi zahtjev za dodjelom resursa na veliko za skupinu korisnika navedenih u CSV datoteci. Provjerava se CSV datoteka i ako je provjera njezine autentičnosti uspješna, stvara se zahtjev za dodjelom resursa u stanju pauze. Postupak dodjele resursa pokrećete pomoću cmdleta Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Omogućuje zaustavljanje obrade zahtjeva za dodjelom resursa na veliko koji je na čekanju ili u tijeku.

Start-ProvisioningRequest

Omogućuje pokretanje neriješenog zahtjeva za dodjelu resursa koji je stvoren pomoću cmdleta New-ProvisioningRequest.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Migracija

Migrirajte e-poštu s lokalnog sustava za razmjenu poruka u organizaciju temeljenu na oblaku pomoću ovih cmdleta. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled migracije e-pošte.

 

Cmdlet Opis

Get-MigrationBatch

Omogućuje prikaz informacija o statusu trenutne serije migracije e-pošte.

New-MigrationBatch

Omogućuje stvaranje nove serije migracije za migraciju podataka iz poštanskog sandučića iz Microsoft Exchange sustava za razmjenu poruka u poštanske sandučiće temeljene na oblaku. Za IMAP migraciju morate stvoriti poštanske sandučiće temeljene na oblaku prije migriranja podataka iz poštanskog sandučića.

Remove-MigrationBatch

Briše seriju migracije koja se ne izvodi ili je dovršena.

Set-MigrationBatch

Omogućuje promjenu svojstava postojeće migracije.

Start-MigrationBatch

Omogućuje pokretanje postupka migracije za neriješenu seriju migracije e-pošte.

Stop-MigrationBatch

Omogućuje zaustavljanje obrade serije migracije koja je u tijeku.

Test-MigrationServerAvailability

Provjerava možete li uspostaviti komunikaciju s lokalnim poslužiteljem pošte koji pohranjuje podatke iz poštanskog sandučića koje želite migrirati u poštanske sandučiće temeljene na oblaku.

Get-MigrationStatus

Omogućuje prikaz informacija o cjelokupnoj migraciji e-pošte koja je u tijeku.

Get-MigrationUser

Omogućuje prikaz informacija o statusu pojedinačnog korisničkog poštanskog sandučića ili svih korisničkih sandučića u seriji migracije koja se obrađuje.

Get-MigrationUserStatistics

Omogućuje prikaz informacija o statusu migracije pojedinačnih lokalnih poštanskih sandučića na oblak.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Dozvole

Ovi cmdleti omogućuju prikaz, dodjeljivanje i oduzimanje dozvola delegiranih korisnicima u vašoj domeni.

Administratorske grupe uloga

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, brisanje i izmjenu grupa uloga administratora. Grupa uloga univerzalna je sigurnosna grupa kojoj su dodijeljena administratorska prava. Dodatne informacije potražite u odjeljku Administratorske grupe uloga.

 

Cmdlet Parametar

Get-RoleGroup

Omogućuje prikaz informacija o navedenim grupama uloga ili dohvaćanje popisa grupa uloga u vašoj organizaciji.

New-RoleGroup

Omogućuje stvaranje grupe uloga.

Remove-RoleGroup

Omogućuje brisanje grupe uloga.

Set-RoleGroup

Omogućuje promjenu svojstava postojeće grupe uloga.

Add-RoleGroupMember

Omogućuje dodavanje primatelja u postojeću grupu uloga.

Get-RoleGroupMember

Omogućuje prikaz članova postojeće grupe uloga.

Remove-RoleGroupMember

Omogućuje brisanje primatelja iz članstva u grupi uloga.

Update-RoleGroupMember

Omogućuje prebrisivanje trenutačnog članstva u grupi uloga.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravilnik o dodjeljivanju uloga

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, izmjenu i brisanje pravila dodjele uloga. Pravilnik o dodjeljivanju uloga zbirka je upravljačkih uloga koja krajnjim korisnicima omogućuje upravljanje postavkama njihovih računa i distribucijskih grupa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pravilnici o dodjeljivanju uloga.

Napomena   U organizacijama Live@edu ne možete stvarati, brisati niti izmijeniti svojstva pravila dodjele uloga. No možete dodati ili ukloniti uloge krajnjeg korisnika koje su dodijeljene pravilu dodjele uloga.

 

Cmdlet Opis

Get-RoleAssignmentPolicy

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima dodjele uloga ili dohvaćanje popisa pravila dodjele uloga u vašoj organizaciji.

New-RoleAssignmentPolicy

Omogućuje stvaranje pravila dodjele uloga.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Omogućuje brisanje pravila dodjele uloga.

Set-RoleAssignmentPolicy

Omogućuje promjenu svojstava postojeće grupe dodjele uloga.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Kontrola pristupa temeljena na ulogama

Pomoću ovih cmdleta možete upravljati kontrolom pristupa temeljenoj na ulogama (RBAC) u vašoj organizaciji. Pomoću RBAC-a korisnicima dodjeljujete mogućnosti. Sve dozvole i mogućnosti definiraju se pomoću upravljačkih uloga. Upravljačka uloga, koja se još naziva RBAC uloga ili jednostavno uloga, definira sadržaj kojem korisnik ima pristup i zadatke koje korisnik može izvršavati. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kontrola pristupa utemeljena na ulogama.

 

Cmdlet Opis

Get-ManagementRole

Omogućuje prikaz uloga upravljanja dostupnih u organizaciji.

New-ManagementRole

Omogućuje stvaranje nove uloge upravljanja koja se temelji na postojećoj ulozi.

Remove-ManagementRole

Omogućuje oduzimanje uloge upravljanja. Možete oduzeti samo uloge koje ste stvorili. Ne možete oduzeti ugrađene uloge.

Get-ManagementRoleAssignment

Omogućuje prikaz uloga upravljanja trenutno dodijeljenih određenom korisniku.

New-ManagementRoleAssignment

Omogućuje dodjeljivanje nove uloge upravljanja korisniku.

Remove-ManagementRoleAssignment

Omogućuje oduzimanje uloge upravljanja korisniku.

Set-ManagementRoleAssignment

Omogućuje promjenu postavki dodjeljivanja uloga upravljanja, kao što je pridruženi doseg upravljanja.

Add-ManagementRoleEntry

Omogućuje davanje pristupa određenom cmdletu i parametrima postojećoj ulozi upravljanja.

Get-ManagementRoleEntry

Omogućuje prikaz cmdleta i parametara dostupnih postojećoj ulozi upravljanja.

Remove-ManagementRoleEntry

Omogućuje oduzimanje pristupa cmdletu postojećoj ulozi upravljanja.

Set-ManagementRoleEntry

Omogućuje davanje ili oduzimanje pristupa parametru.

Get-ManagementScope

Omogućuje prikaz dosega upravljanja definiranih za organizaciju. Doseg upravljanja određuje objekte koji su dostupni korisniku. Doseg upravljanja za uobičajenog korisnika, primjerice, ograničen je na njegov račun. Doseg upravljanja za administratora organizacije jesu svi objekti u domeni.

New-ManagementScope

Omogućuje definiranje novog dosega upravljanja.

Remove-ManagementScope

Omogućuje oduzimanje dosega upravljanja. Možete oduzeti samo dosege upravljanja koje ste definirali.

Set-ManagementScope

Omogućuje promjenu definicije za postojeći doseg upravljanja.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Dozvole za poštanski sandučić

Ovi cmdleti omogućuju prikaz, odobravanje i oduzimanje dozvola za poštanske sandučiće i dozvola za mape poštanskog sandučića.

 

Cmdlet Opis

Add-MailboxPermission

Omogućuje odobravanje dozvole korisnika za pristup poštanskom sandučiću nekog drugog korisnika.

Get-MailboxPermission

Omogućuje prikaz dozvola dodijeljenih korisnikovom poštanskom sandučiću.

Remove-MailboxPermission

Omogućuje oduzimanje dozvola korisniku radi onemogućivanja pristupa poštanskom sandučiću nekog drugog korisnika.

Add-MailboxFolderPermission

Omogućuje davanje dozvole za pristup mapi u poštanskom sandučiću nekog dugog korisnika. Korisniku, primjerice, možete dati dozvolu za upravljanje kalendarom nekog drugog korisnika. Ciljna se mapa navodi u ovom obliku: alias:\nazivmape.

Get-MailboxFolderPermission

Omogućuje prikaz dozvola dodijeljenih određenoj mapi u korisnikovu poštanskom sandučiću.

Set-MailboxFolderPermission

Omogućuje promjenu dozvola dodijeljenih određenoj mapi u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Remove-MailboxFolderPermission

Omogućuje oduzimanje dozvola korisniku radi onemogućivanja pristupa određenoj mapi u poštanskom sandučiću nekog drugog korisnika.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Dozvola "Pošalji kao"

Ovi cmdleti omogućuju prikaz, odobravanje i oduzimanje dozvola "Pošalji kao". Dozvola "Pošalji kao", poznata i kao dozvola SendAs, daje korisniku dozvolu da u adresnom retku Šalje koristi adresu e-pošte drugog korisnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Davanje korisnicima dozvole "Pošalji kao".

 

Cmdlet Opis

Add-RecipientPermission

Omogućuje davanje korisnicima dozvole "Pošalji kao".

Get-RecipientPermission

Omogućuje prikaz dozvole "Pošalji kao" koju su dobili korisnici.

Remove-RecipientPermission

Omogućuje oduzimanje dozvole "Pošalji kao" koju su dobili korisnici.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Usklađenost

Pomoću ovih cmdleta organizaciji možete olakšati usklađivanje s pravnim i poslovnim zahtjevima.

Pretraživanje više poštanskih sandučića

Pomoću ovih cmdleta možete pretraživati e-poštu i druge vrste poruka koje sadrže specifične ključne riječi u poštanskim sandučićima u vašoj organizaciji. Ovi cmdleti definirani su samo u ulozi Pretraživanje poštanskog sandučića i treba ih dodijeliti upraviteljima za otkrivanje. Da biste koristili cmdlete za pretraživanje poštanskog sandučića, morate biti član grupe uloga Upravljanje otkrivanjem. Dodatne informacije naći ćete u odjeljku Dodjela pristupa pretraživanju više poštanskih sandučića.

 

Cmdlet Opis

Get-MailboxSearch

Omogućuje prikaz pretraživanja više poštanskih sandučića koja su tijeku, dovršena ili zaustavljena.

New-MailboxSearch

Omogućuje stvaranje novog pretraživanja više poštanskih sandučića. Pomoću ovog cmdleta definirate parametre pretraživanja, no samo pretraživanje pokrećete cmdletom Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Omogućuje uklanjanje pretraživanja više poštanskih sandučića.

Search-Mailbox

Omogućuje pretraživanje poštanskog sandučića i kopiranje rezultata u navedeni ciljni poštanski sandučić, brisanje poruka u izvornom poštanskom sandučiću, ili oboje.

Napomena   Taj cmdlet dostupan je i u ulozi Uvoz i izvoz poštanskih sandučića. Po zadanim postavkama uloga Uvoz i izvoz poštanskog sandučića nije dodijeljena grupama uloga.

Set-MailboxSearch

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg pretraživanja više poštanskih sandučića.

Start-MailboxSearch

Omogućuje pokretanje ili nastavljanje postojećeg pretraživanja više poštanskih sandučića koje ste stvorili pomoću cmdleta New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Omogućuje zaustavljanje pretraživanja više poštanskih sandučića koje je u tijeku.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravila prijenosa

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, konfiguriranje, stvaranje i uklanjanje pravila prijenosa. Pomoću pravila prijenosa možete nadzirati protok poruka e-pošte u vašoj organizaciji. Definirajte specifične atribute poruka ili uvjete te akcije koje žele primijeniti na poruke s tim atributima. Dodatne informacije naći ćete u odjeljku Pravila na razini organizacije.

 

Cmdlet Opis

Disable-TransportRule

Onemogućite pravilo prijenosa.

Enable-TransportRule

Omogućite pravilo prijenosa.

Get-TransportRule

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima prijenosa ili dohvaćanje popisa pravila prijenosa u vašoj organizaciji.

New-TransportRule

Omogućuje stvaranje pravila prijenosa.

Remove-TransportRule

Omogućuje brisanje pravila prijenosa.

Set-TransportRule

Omogućuje promjenu svojstava pravila prijenosa.

Get-TransportRuleAction

Omogućuje prikaz informacija o navedenim radnjama pravila prijenosa ili dohvaćanje popisa svih dostupnih radnji pravila prijenosa u vašoj organizaciji.

Get-TransportRulePredicate

Omogućuje prikaz informacija o navedenim predikatima pravila prijenosa ili dohvaćanje popisa svih dostupnih predikata pravila prijenosa u vašoj organizaciji. Predikate pravila prijenosa možete koristiti kao uvjete ili iznimke u pravilima prijenosa.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravila nadzora

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje pravila nadzora u organizacijama Live@edu. Pravilnici o nadzoru kontroliraju tko može slati poruke e-pošte korisnicima u vašoj organizaciji i primati od tih korisnika poruke e-pošte, a mogu i filtrirati te odbijati poruke e-pošte koje sadrže neprimjerene riječi. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pravilnici o nadzoru.

Napomena   Pravila nadzora nisu dostupna u programskom paketu Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Opis

Add-SupervisionListEntry

Omogućuje dodavanje stavke na popis Dopusti ili na popis Odbij navedenog korisnika.

Get-SupervisionListEntry

Omogućuje prikaz stavke popisa Dopusti i stavke popisa Odbij definirane za navedenog korisnika.

Remove-SupervisionListEntry

Omogućuje uklanjanje stavke s popisa Dopusti ili s popisa Odbij navedenog korisnika.

Get-SupervisionPolicy

Omogućuje prikaz postavki pravilnika nadzora za organizaciju.

Set-SupervisionPolicy

Omogućuje konfiguriranje postavki pravilnika nadzora.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Upravljanje pravima na informacije

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje značajki upravljanja pravima na informacije (IRM) u vašoj organizaciji. IRM pruža stalnu zaštitu te nadzire pristup, prosljeđivanje, ispis ili kopiranje osjetljivih podataka unutar poruke e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke i administracija upravljanja pravima na informacije na usluzi Exchange Online.

 

Cmdlet Opis

Get-IRMConfiguration

Omogućuje prikazivanje konfiguracije IRM-a u vašoj organizaciji.

Set-IRMConfiguration

Omogućuje promjenu svojstava konfiguracije IRM-a u organizaciji.

Test-IRMConfiguration

Omogućuje provjeru funkcionalnosti konfiguracije IRM-a u organizaciji.

Get-RMSTemplate

Omogućuje prikaz informacija o navedenim predlošcima pravila za Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) prava ili dohvaćanje popisa predložaka pravila za AD RMS prava u vašoj organizaciji.

Set-RMSTemplate

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg predloška pravila za AD RMS prava.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Omogućuje prikaz postavki postojeće pouzdane domene za objavljivanje (TPD) u organizaciji. Pouzdana domena za objavljivanje sadrži postavke neophodne za korištenje značajki RMS-a u vašoj organizaciji. Na primjer, korisnici mogu primijeniti predloške pravila za AD RMS prava na poruke e-pošte.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Omogućuje uvoz pouzdane domene za objavljivanje s lokalnog poslužitelja s pokrenutim AD RMS-om u vašu organizaciju.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Omogućuje uklanjanje postojeće uvezene pouzdane domene za objavljivanje u vašu organizaciju.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Omogućuje promjenu svojstava postojeće pouzdane domene za objavljivanje u organizaciji.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravila zaštite programa Outlook

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje i konfiguriranje pravila zaštite programa Outlook. Pravila zaštite programa Outlook pravila su koje je stvorio administrator koja se primjenjuju prije nego što korisnik pošalje poruku pomoću programa Outlook. Pravila zaštite programa Outlook na poruku primjenjuju predložak pravila Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) prije slanja poruke.

 

Cmdlet Opis

Disable-OutlookProtectionRule

Onemogućite pravilo zaštite programa Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Omogućite pravilo zaštite programa Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima zaštite programa Outlook ili dohvaćanje popisa pravila zaštite programa Outlook u vašoj organizaciji.

New-OutlookProtectionRule

Omogućuje stvaranje pravila zaštite programa Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Omogućuje brisanje pravila zaštite programa Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Omogućuje promjenu svojstava pravila zaštite programa Outlook.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravila zadržavanja

Ovi cmdleti omogućuju prikaz, stvaranje, uklanjanje i konfiguriranje pravila zadržavanja u vašoj organizaciji. Pravilo zadržavanja povezano je s grupom oznaka pravila zadržavanja koje određuju postavke zadržavanja za stavke u poštanskom sandučiću. Pravilo može sadržavati jednu zadanu oznaku pravila zadržavanja i više oznaka pravila zadržavanja koje nisu zadane. Na poštanski sandučić može se primjenjivati samo jedno pravilo zadržavanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje i upravljanje pravilima zadržavanja u značajki Exchange Online.

 

Cmdlet Opis

Get-RetentionPolicy

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima zadržavanja ili dohvaćanje popisa pravila zadržavanja u vašoj organizaciji.

New-RetentionPolicy

Omogućuje stvaranje pravila zadržavanja.

Remove-RetentionPolicy

Omogućuje brisanje pravila zadržavanja.

Set-RetentionPolicy

Omogućuje promjenu svojstava pravila zadržavanja.

Get-RetentionPolicyTag

Omogućuje prikaz informacija o navedenim oznakama pravila zadržavanja ili dohvaćanje popisa oznaka pravila zadržavanja u vašoj organizaciji. Oznake pravila zadržavanja koriste se za primjenu postavki zadržavanja poruke na poruke ili mape.

New-RetentionPolicyTag

Omogućuje stvaranje oznake pravila zadržavanja.

Remove-RetentionPolicyTag

Omogućuje brisanje oznake pravila zadržavanja.

Set-RetentionPolicyTag

Omogućuje promjenu svojstava oznake pravila zadržavanja.

Start-ManagedFolderAssistant

Omogućuje trenutno implementiranje pravila zadržavanja koja su konfigurirana za određeni poštanski sandučić.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Klasifikacije poruka

Ovi cmdleti omogućuju prikaz, stvaranje, uklanjanje i konfiguriranje klasifikacija poruka u vašoj organizaciji. Nakon što stvorite klasifikacije poruka, korisnici ih mogu primijeniti na poruke pomoću web-aplikacije Outlook Web App ili ih vi možete primijeniti na poruke pomoću pravila prijenosa. Klasifikacije možete koristiti i kao uvjete ili iznimke u pravilima prijenosa.

 

Cmdlet Opis

Get-MessageClassification

Omogućuje prikaz informacija o navedenim klasifikacijama poruka ili dohvaćanje popisa klasifikacija poruka u vašoj organizaciji.

New-MessageClassification

Omogućuje stvaranje klasifikacije poruka.

Remove-MessageClassification

Omogućuje brisanje klasifikacije poruka.

Set-MessageClassification

Omogućuje promjenu svojstava klasifikacije poruka.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Arhiviranje i vođenje dnevnika

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje postavki arhiviranja i vođenja dnevnika za vašu organizaciju. Dodatne informacije potražite u sljedećim temama:

Napomena   Arhiviranje nije dostupno u organizacijama Live@edu.

 

Cmdleti Opis

Disable-Mailbox

Onemogućuje arhiv za postojeći poštanski sandučić pomoću parametra Archive.

Enable-Mailbox

Omogućuje arhiv za postojeći poštanski sandučić pomoću parametra Archive.

Disable-JournalRule

Onemogućuje pravilo dnevnika. Pravila dnevnika upotrebljavaju se za snimanje ili "bilježenje" poruka e-pošte koje šalju određeni korisnici i koje su poslane njima. Kada poruka odgovara kriteriju koji je definiran pravilom za bilježenje komunikacije, ona će se zabilježiti.

Enable-JournalRule

Omogućuje pravilo dnevnika.

Get-JournalRule

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima dnevnika ili dohvaćanje popisa pravila dnevnika u vašoj organizaciji.

New-JournalRule

Omogućuje stvaranje pravila dnevnika.

Remove-JournalRule

Omogućuje brisanje pravila dnevnika.

Set-JournalRule

Omogućuje promjenu svojstava pravila dnevnika.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Izvještavanje

Ovi cmdleti omogućuju prikaz izvješća i statističkih podataka za organizaciju.

Nadzorno zapisivanje

Ovi cmdleti omogućuju konfiguriranje nadzornog zapisivanja i prikaz zapisnika kontrole. Nadzorno zapisivanje bilježi specifične radnje koje obavljaju pojedini korisnici. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upotreba nadzornog zapisivanja za bilježenje korisničkih akcija.

 

Cmdlet Opis

Search-AdminAuditLog

Omogućuje pretraživanje sadržaja zapisnika kontrole administratora.

Write-AdminAuditLog

Omogućuje dodavanje komentara u zapisnik kontrole administratora.

Get-AdminAuditLogConfig

Prikaz konfiguracijskih postavki za trenutno administratorsko nadzorno zapisivanje.

New-AdminAuditLogSearch

Omogućuje pretraživanje sadržaja zapisnika kontrole administratora i slanje rezultata navedenim primateljima.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Omogućuje prikaz računa koji zaobilaze nadzorno zapisivanje poštanskog sandučića.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Omogućuje određivanje računa koji zaobilaze nadzorno zapisivanje poštanskog sandučića. Na primjer, možete odrediti račune usluge koji često pristupaju poštanskim sandučićima kako biste smanjili buku u zapisnicima kontrole poštanskih sandučića.

Search-MailboxAuditLog

Omogućuje pretraživanje sadržaja zapisnika kontrole poštanskog sandučića.

New-MailboxAuditLogSearch

Omogućuje pretraživanje sadržaja zapisnika kontrole poštanskog sandučića i slanje rezultata navedenim primateljima.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Praćenje poruka

Pomoću ovih cmdleta možete pratiti informacije o isporuci poruka koje je poslao bilo koji određeni poštanski sandučić u vašoj organizaciji ili koje su iz njega primljene. Dodatne informacije potražite u odjeljku Izvješća o isporuci za administratore.

 

Cmdlet Opis

Get-MessageTrackingReport

Omogućuje vraćanje podataka određenog izvješća o praćenju poruke. Ovaj cmdlet zahtijeva da navedete ID za izvješće o praćenju poruke koje želite prikazati. Stoga najprije trebate upotrijebiti cmdlet Search-MessageTrackingReport kako biste pronašli ID izvješća o praćenju poruke za određenu poruku. Zatim proslijedite ID izvješća o praćenju poruke iz izlaza cmdleta Search-MessageTrackingReport u cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Omogućuje pronalaženje jedinstvenog izvješća o praćenju poruke temeljeno na unesenim kriterijima pretraživanja. Zatim možete proslijediti ID izvješća o praćenju poruke u cmdlet Get-MessageTrackingReport kako biste dobili potpune informacije o praćenju poruke.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Cmdleti za druga izvješća

 

Cmdlet Opis

Get-FailedContentIndexDocuments

Omogućuje prikaz popisa dokumenata u poštanskom sandučiću koje značajka Exchange Search nije mogla indeksirati.

Get-LogonStatistics

Omogućuje prikaz podataka o otvorenim sesijama prijave u navedeni poštanski sandučić, kao što su korisničko ime, vrijeme prijave i vrijeme zadnjeg pristupa. Korisnik se mora odjaviti da bi zatvorio sesiju prijave; zato se za korisnike koji su upravo zatvorili preglednik može prikazati više sesija.

Get-MailboxFolderStatistics

Omogućuje prikaz informacija o mapama u određenom poštanskom sandučiću, uključujući broj i veličinu stavki u mapi, naziv i ID mape i druge informacije.

Get-MailboxStatistics

Omogućuje prikaz podataka o navedenom poštanskom sandučiću, kao što su veličina poštanskog sandučića, broj poruka koje sadrži i vrijeme kada mu se zadnji put pristupalo.

Get-RecipientStatisticsReport

Omogućuje prikaz informacija o ukupnom broju primatelja u vašoj organizaciji, uključujući broj poštanskih sandučića, aktivnih poštanskih sandučića, kontakata i distribucijskih grupa.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Domene

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje postavki unutarnjih i vanjskih domena definiranih u vašoj organizaciji.

Prihvaćene domene

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje i konfiguriranje prihvaćenih domena. Prihvaćena domena svako je SMTP polje naziva za koje organizacija e-pošte temeljena na oblaku šalje ili prima e-poštu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prihvaćene domene.

 

Cmdlet Opis

Get-AcceptedDomain

Omogućuje prikaz podataka o konfiguraciji za sve prihvaćene domene ili za određenu prihvaćenu domenu.

Set-AcceptedDomain

Omogućuje konfiguriranje postavki za prihvaćenu domenu koju ste prijavili za uslugu temeljenu na oblaku.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Udaljene domene

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje, stvaranje, brisanje i konfiguriranje udaljenih domena. Udaljene domene definiraju postavke za tijek pošte na temelju odredišne domene svake poruke. Dodatne informacije potražite u odjeljku Udaljene domene.

 

Cmdlet Opis

Get-RemoteDomain

Omogućuje prikaz podataka o konfiguraciji za sve udaljene domene ili za određenu udaljenu domenu.

New-RemoteDomain

Omogućuje stvaranje nove stavke udaljene domene da biste mogli konfigurirati oblikovanje poruka i pravilnik za poruke poslane u tu domenu.

Remove-RemoteDomain

Omogućuje uklanjanje stavke udaljene domene.

Set-RemoteDomain

Omogućuje konfiguriranje oblikovanja poruka i postavki pravilnika za postojeću stavku udaljene domene.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Postavke poštanskog sandučića

Ovi cmdleti omogućuju konfiguriranje načina na koji korisnici pristupaju usluzi e-pošte temeljene na oblaku.

 

Cmdlet Opis

Get-CASMailbox

Omogućuje prikaz protokola koji su omogućeni za klijentske veze za jedan ili više poštanskih sandučića u organizaciji.

Set-CASMailbox

Omogućuje konfiguriranje protokola veze za klijentski pristup koji su omogućeni za određeni poštanski sandučić.

Get-CASMailboxPlan

Omogućuje prikaz zadanih postavki klijentskog pristupa koje se primjenjuju na nove poštanske sandučiće u organizaciji.

Get-OWAMailboxPolicy

Omogućuje prikaz pravilnika koji se mogu primjenjivati na poštanske sandučiće koji se povezuju pomoću programa Outlook Web App i postavki konfiguriranih za te pravilnike.

Get-MailboxPlan

Omogućuje prikaz informacija o planovima poštanskih sandučića dostupnih organizaciji te njihovih postavki. Plan poštanskog sandučića predložak je za dodjelu resursa korisnicima.

Set-MailboxPlan

Omogućuje promjenu naziva za prikaz plana poštanskog sandučića ili postavljanje zamjenskog plana poštanskog sandučića kao zadanog.

New-OWAMailboxPolicy

Omogućuje stvaranje novog pravilnika koji se može primjenjivati na poštanske sandučiće u organizaciji radi primjene postavki veza programa Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Omogućuje uklanjanje postojećeg pravilnika koji se koristi za primjenu postavki veza programa Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Omogućuje konfiguriranje postavki postojećeg pravilnika koji se primjenjuje na poštanske sandučiće u organizaciji radi primjene postavki veza programa Outlook Web App.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Postavke organizacije

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje i konfiguriranje postavki za cijelu organizaciju.

 

Cmdlet Opis

Get-OrganizationConfig

Omogućuje prikaz informacija o raznim postavkama u vašoj organizaciji.

Set-OrganizationConfig

Konfiguriranje različitih postavki u organizaciji.

Get-TransportConfig

Omogućuje prikaz konfiguracijskih postavki prijenosa, kao što je jezik na kojemu se šalju obavijesti o stanju isporuke (DNS).

Set-TransportConfig

Omogućuje promjenu konfiguracijskih postavki prijenosa, kao što je jezik obavijesti o stanju isporuke.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Oponašanje aplikacije

Taj se cmdlet dodjeljuje RBAC ulozi ApplicationImpersonation te koristi Microsoft Exchange Web Services (EWS) za programski pristup poštanskim sandučićima sustava Exchange Online. Dodatne informacije potražite u MSDN članku.

 

Cmdlet Opis

Impersonate-ExchangeUser

Omogućuje programski pristup određenog računa usluge korisničkim sandučićima.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Udruženo delegiranje i hibridna implementacija

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje značajki združenog delegiranja i hibridne implementacije za vašu organizaciju.

Združeno delegiranje

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje postavki združene delegacije za domenu. Združeno delegiranje, poznato i kao združeno dijeljenje, koristi Microsoft Federation Gateway, uslugu utemeljenu na oblaku koju pruža Microsoft kao podršku pouzdanosti između vaše organizacije sustava Microsoft Exchange Server 2010 na lokaciji i organizacije e-pošte utemeljene na oblaku. Dodatne informacije potražite u odjeljku Konfiguriranje združenog delegiranja u oblaku.

 

Cmdlet Opis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Omogućuje prikaz identifikatora združene organizacije i srodnih pojedinosti, poput združenih domena, kontakta organizacije i statusa.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Omogućuje konfiguriranje identifikatora združene organizacije.

Get-FederationInformation

Omogućuje prikaz informacija o udruživanju, uključujući nazive združenih domena i ciljne URL-ove iz vanjske Exchange organizacije.

Get-FederationTrust

Omogućuje prikaz pouzdanih udruživanja konfiguriranih za organizaciju.

Get-OrganizationRelationship

Omogućuje prikaz postavki za odnos združene delegacije za dijeljenje informacija o zauzetosti ili sigurnu isporuku poruka između organizacija.

New-OrganizationRelationship

Omogućuje stvaranje odnosa združene delegacije između organizacija.

Remove-OrganizationRelationship

Omogućuje uklanjanje odnosa združene delegacije između organizacija.

Set-OrganizationRelationship

Omogućuje konfiguriranje odnosa združene delegacije između organizacija.

Test-OrganizationRelationship

Provjerava je li odnos združene delegacije između organizacija ispravno konfiguriran i radi li prema očekivanom.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pravilnici o zajedničkom korištenju

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje i konfiguriranje pravila dijeljenja. Pravila dijeljenja reguliraju način na koji korisnici unutar organizacije mogu dijeliti informacije kalendara i informacije o kontaktu s korisnicima izvan organizacije.

 

Cmdlet Opis

Get-SharingPolicy

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima dijeljenja ili dohvaćanje popisa pravila dijeljenja u vašoj organizaciji.

New-SharingPolicy

Omogućuje stvaranje novog pravila dijeljenja.

Remove-SharingPolicy

Omogućuje brisanje pravila dijeljenja. Da biste izbrisali pravilo dijeljenja morate provjeriti je li pravilo dodijeljeno nekom poštanskom sandučiću.

Set-SharingPolicy

Omogućuje izmjenu postavki postojećeg pravila dijeljenja.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Podaci o dostupnosti

Ovi cmldeti omogućuju prikaz i konfiguriranje informacija o dostupnosti i zauzetosti koje vaša tvrtka ili ustanova dijeli s drugim organizacijama.

 

Cmdlet Opis

Add-AvailabilityAddressSpace

Omogućuje definiranje načina pristupa i povezanih vjerodajnica pomoću kojih se razmjenjuju informacije o zauzetosti između tvrtki i ustanova.

Get-AvailabilityAddressSpace

Omogućuje prikaz pojedinosti o načinu konfiguracije vaše organizacije sustava Exchange s obzirom na razmjenu informacija o zauzetosti između tvrtki ili ustanova.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Omogućuje uklanjanje prethodno definiranog prostora adrese dostupnosti i povezanih vjerodajnica koje se koriste u zahtjevima za informacije o zauzetosti između tvrtki i ustanova.

Get-AvailabilityConfig

Omogućuje prikaz računa koji se smatraju pouzdanima u razmjeni informacija o zauzetosti između tvrtki ili ustanova.

New-AvailabilityConfig

Omogućuje razmjenu informacija o zauzetosti između tvrtki ili ustanova.

Remove-AvailabilityConfig

Omogućuje uklanjanje prethodno konfigurirane razmjene informacija o zauzetosti između tvrtki ili ustanova.

Set-AvailabilityConfig

Omogućuje konfiguriranje razine pristupa za informacije o zauzetosti.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Premještanja poštanskih sandučića

Pomoću ovih cmdleta možete premještati poštanske sandučiće između organizacije temeljene na oblaku i lokalne Exchange organizacije. Za premještanje poštanskih sandučića između oblaka i lokalne organizacije potrebna je hibridna implementacija. Dodatne informacije potražite u odjeljku Hibridna implementacija i migracija sustava Exchange uz Office 365.

 

Cmdleti Opis

Get-MoveRequest

Omogućuje prikaz statusa aktivnog premještanja poštanskog sandučića koje je pokrenuo cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Omogućuje stvaranje novog premještanja poštanskog sandučića.

Remove-MoveRequest

Omogućuje otkazivanje premještanja poštanskog sandučića koje je pokrenuo cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Omogućuje nastavak obustavljenog ili neuspjelog zahtjeva za premještanjem.

Set-MoveRequest

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg zahtjeva za premještanjem.

Suspend-MoveRequest

Omogućuje obustavljanje zahtjeva za premještanjem prije nego što dosegne status CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Omogućuje prikaz detaljnih informacija o zahtjevima za premještanje.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Mogućnosti poštanskog sandučića

Pomoću ovih cmdleta možete prikazati i konfigurirati postavke poštanskih sandučića korisnika dostupne u aplikaciji Outlook Web App > Mogućnosti. Da biste pristupili korisnikovoj stranici s mogućnostima, pogledajte odjeljak Pristup stranici s mogućnostima drugog korisnika.

 

Cmdlet Opis

Get-CalendarNotification

Omogućuje prikaz pravila obavijesti kalendara u korisnikovom poštanskom sandučiću. Korisnici mogu primati obavijesti o promjenama kalendarskih događaja i dnevnih rasporeda putem tekstnih poruka.

Get-CalendarProcessing

Omogućuje prikaz postavki obrade kalendara za navedeni poštanski sandučić. Najčešće su vrijednosti AutoUpdate za korisničke poštanske sandučiće i AutoAccept za poštanske sandučiće prostorije ili opreme.

Set-CalendarProcessing

Omogućuje promjenu postavki obrade kalendara za navedeni poštanski sandučić. Konfigurirate i sve postavke resursa za poštanski sandučić prostorije ili opreme.

Disable-InboxRule

Onemogućite pravilo mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću. Pravila mape ulazne pošte obrađuju poruke u mapi ulazne pošte na temelju navedenih uvjeta i poduzimaju radnje poput premještanja poruke u određenu mapu ili brisanja poruke.

Napomena   Kada stvarate, izmjenjujete, uklanjate, omogućujete ili onemogućujete pravilo mape ulazne pošte, uklanjaju se sva pravila koje je stvorio program Microsoft Outlook na strani klijenta.

Enable-InboxRule

Omogućite pravilo mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Get-InboxRule

Omogućuje prikaz informacija o navedenim pravilima mape ulazne pošte ili dohvaćanje popisa pravila mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću.

New-InboxRule

Omogućuje stvaranje pravila mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Remove-InboxRule

Omogućuje brisanje pravila mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Set-InboxRule

Omogućuje promjenu svojstava pravila mape ulazne pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Omogućuje prikaz postavki značajke Automatski odgovori za korisnikov poštanski sandučić.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Omogućuje konfiguriranje postavki značajke Automatski odgovori za korisnikov poštanski sandučić.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Omogućuje prikaz postavki kalendara za korisnikov poštanski sandučić.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Omogućuje konfiguriranje postavki kalendara. Ove postavke utječu na izgled korisnikovog kalendara i na rad podsjetnika u aplikaciji Outlook Web App. Ove postavke definiraju i način na koji se pozivi na sastanak, odgovori i obavijesti šalju korisniku.

Get-MailboxCalendarFolder

Omogućuje prikaz informacija o korisnikovoj mapi kalendara. Te informacije uključuju naziv mape kalendara, je li mapa trenutačno objavljena ili dijeljena, raspon od početka do završetka objavljenih kalendarskih dana, razinu detalja objavljenih za kalendar, može li se objavljeni URL kalendara pretraživati na internetu i objavljeni URL za kalendar.

Set-MailboxCalendarFolder

Omogućuje konfiguriranje postavki objavljivanja i dijeljenja za mapu kalendara u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Omogućuje prikaz konfiguracije pravila bezvrijedne e-pošte za korisnikov poštanski sandučić.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Omogućuje konfiguriranje pravila bezvrijedne e-pošte za korisnikov poštanski sandučić.

Get-MailboxMessageConfiguration

Omogućuje prikaz postavki poruke e-pošte za korisnikov poštanski sandučić. Postavke uključuju potpis e-pošte, oblik poruke, mogućnosti poruke, potvrde čitanja, okno za čitanje i razgovori.

Set-MailboxMessageConfiguration

Omogućuje konfiguriranje postavki poruke e-pošte za korisnikov poštanski sandučić.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Omogućuje prikaz regionalnih postavki za korisnikov poštanski sandučić. Postavke uključuju vremensku zonu, oblik vremena, datum i jezik.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Omogućuje konfiguriranje regionalnih postavki za korisnikov poštanski sandučić.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Omogućuje prikaz postavki provjere pravopisa web-aplikacije Outlook Web App korisnikovog poštanskog sandučića. Postavke uključuju jezik rječnika i zanemarivanje riječi koje sadrže znamenke i riječi napisane velikim slovima.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Omogućuje konfiguriranje postavki provjere pravopisa web-aplikacije Outlook Web App korisnikovog poštanskog sandučića.

Get-MessageCategory

Omogućuje prikaz informacija o navedenim kategorijama poruka ili dohvaćanje popisa kategorija poruka u korisnikovom poštanskom sandučiću.

Get-SendAddress

Omogućuje prikaz adresa e-pošte u korisnikovom poštanskom sandučiću koje se mogu konfigurirati kao zadane adrese pošiljatelja. Konfiguriranje zadane adrese pošiljatelja treba izvesti samo ako korisnik ima pretplate na POP, IMAP ili Hotmail konfigurirane na poštanskom sandučiću. Korisnikovu zadanu adresu pošiljatelja postavljate u parametru SendAddressDefault na cmdletu Set-MailboxMessageConfiguration. Korisnik može promijeniti zadanu adresu pošiljatelja pri stvaranju poruke e-pošte u aplikaciji Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Omogućuje prikaz korisnikovih postavki za uslugu za razmjenu kratkih poruka (SMS). Te postavke uključuju omogućivanje značajke ActiveSync u sustavu Microsoft Exchange, ID države ili regije, ID mobilnog operatera, ID davatelja usluga i broj telefona za slanje obavijesti.

Import-ContactList

Omogućuje uvoz korisnikovih kontakata za poštu u poštanski sandučić temeljen na oblaku iz datoteke s vrijednostima odvojenim zarezom (CSV).

Get-HotmailSubscription

Omogućuje prikaz postavki pretplate na Hotmail koja je konfigurirana za navedeni poštanski sandučić.

Set-HotmailSubscription

Omogućuje promjenu postavki pretplate na Hotmail koja je konfigurirana za navedeni poštanski sandučić.

Get-ImapSubscription

Omogućuje prikaz informacija o IMAP pretplati ili povezanom računu za navedeni poštanski sandučić. Ta naredba korisnicima olakšava otklanjanje poteškoća s IMAP vezom.

Set-ImapSubscription

Omogućuje konfiguriranje postavki IMAP pretplate za poštanski sandučić.

Get-PopSubscription

Omogućuje prikaz informacija o POP pretplati za navedeni poštanski sandučić. Ta naredba korisnicima olakšava otklanjanje poteškoća s POP vezom.

Set-PopSubscription

Omogućuje konfiguriranje postavki POP pretplate za poštanski sandučić.

Get-Subscription

Omogućuje prikaz pretplata na vanjski račun e-pošte za navedeni poštanski sandučić. Tu naredbu koristite kada niste sigurni koju je vrstu pretplate korisnik konfigurirao.

Remove-Subscription

Omogućuje otklanjanje pretplate na vanjski račun e-pošte iz korisnikova poštanskog sandučića.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Exchange ActiveSync

Ovi cmdleti omogućuju prikaz i konfiguriranje postavki značajke ActiveSync u sustavu Exchange u organizaciji. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upravljanje servisom Exchange ActiveSync za vašu organizaciju.

 

Cmdlet Opis

Clear-ActiveSyncDevice

Omogućuje čišćenje sadržaja mobilnog uređaja koji koristi Exchange ActiveSync za povezivanje s poštanskim sandučićem u vašoj organizaciji. Ta se naredba obično koristi kada se uređaj izgubi ili kada ga netko ukrade.

Get-ActiveSyncDevice

Omogućuje prikaz popisa mobilnih uređaja koji koriste Exchange ActiveSync za povezivanje s poštanskim sandučićima u organizaciji.

Remove-ActiveSyncDevice

Omogućuje uklanjanje veze putem protokola Exchange ActiveSync za mobilni uređaj iz poštanskog sandučića. Morate znati naziv mobilnog uređaja i korisnikova poštanskog sandučića.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Omogućuje prikaz pravila pristupa Exchange ActiveSync uređaju koje ste stvorili pomoću cmdleta New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Omogućuje stvaranje pravila pristupa Exchange ActiveSync uređaju kako biste omogućili korisnicima sinkronizaciju njihovih poštanskih sandučića s određenim obiteljima ili modelima mobilnih uređaja.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Omogućuje uklanjanje postojećeg pravila pristupa Exchange ActiveSync uređaju iz vaše organizacije.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Omogućuje konfiguriranje postojećeg pravila pristupa Exchange ActiveSync uređaju.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Omogućuje prikaz popisa Exchange ActiveSync uređaja koji su se povezali s poštanskim sandučićima u organizaciji.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Omogućuje prikaz popisa mobilnih telefona konfiguriranih da se sinkroniziraju s poštanskim sandučićem navedenog korisnika te statističkih podataka o sinkronizaciji za svaki uređaj. Vraćene informacije uključuju statističke podatke kao što su vrijeme zadnjeg pokušaja sinkronizacije i identifikacijske podatke uređaja.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Omogućuje prikaz pravilnika koji se mogu primjenjivati na uređaje koji koriste Exchange ActiveSync povezane s poštanskim sandučićima u vašoj organizaciji i postavki konfiguriranih za te pravilnike.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Omogućuje stvaranje Exchange ActiveSync pravila poštanskog sandučića koje možete primijeniti na poštanske sandučiće u organizaciji radi primjene postavki povezanih Exchange ActiveSync uređaja.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Omogućuje uklanjanje postojećih Exchange ActiveSync pravila poštanskog sandučića koja primjenjuju postavke povezanih Exchange ActiveSync uređaja.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Omogućuje konfiguriranje postavki postojećeg pravilnika koji se primjenjuje na poštanske sandučiće u organizaciji radi primjene postavki povezanih uređaja koji koriste Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Omogućuje prikaz postavki usluge Exchange ActiveSync za vašu organizaciju.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Omogućuje konfiguriranje zadanih postavki usluge Exchange ActiveSync za vašu organizaciju. Na primjer, možete postaviti zadanu razinu pristupa kako biste dopustili, blokirali ili stavili u karantenu nove uređaje.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Sjedinjeno komuniciranje porukama

Ovi cmdleti omogućuju prikazivanje i konfiguriranje postavki sjedinjenog komuniciranja porukama (UM) u programskom paketu Microsoft Office 365 za tvrtke. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upotreba Sjedinjenog komuniciranja porukama za povezivanje sustava Exchange na vlastiti telefonski sustav.

Napomena   Sjedinjeno komuniciranje porukama nije dostupno u Live@edu organizacijama.

 

Cmdlet Opis

Disable-UMAutoAttendant

Onemogućuje postojeći UM govorni automat koji je omogućen. UM govorni automat ne možete onemogućiti ako je povezan ili pridružen UM ciljnoj grupi povezanoj sa zadanim UM planom pozivanja.

Enable-UMAutoAttendant

Omogućuje postojeći UM govorni automat koji je onemogućen. Kada stvorite UM govorni automat, on je onemogućen prema zadanim postavkama. Kako bi govorni automat odgovarao na dolazne pozive, morate ga omogućiti.

Get-UMAutoAttendant

Omogućuje prikaz informacija o određenim UM govornim automatima ili dohvaćanje popisa UM govornih automata u vašoj organizaciji.

New-UMAutoAttendant

Omogućuje stvaranje novog UM govornog automata. Kada stvorite novi UM govorni automat, povezat će se s pojedinim UM planom pozivanja koji sadrži popis kućnih brojeva.

Remove-UMAutoAttendant

Omogućuje brisanje UM govornog automata. Time se brišu i instance UM govornog automata iz svih povezanih UM planova pozivanja. Kada je UM govorni automat izbrisan, UM govorni automat više ne odgovara na dolazne telefonske pozive upućene na konfigurirane kućne brojeve.

Set-UMAutoAttendant

Omogućuje promjenu postavki postojećeg UM govornog automata. Neke vrijednosti za UM govorni automat ne mogu se promijeniti niti izmijeniti dok se UM govorni automat ne izbriše i stvori novi UM govorni automat.

Export-UMCallDataRecord

Omogućuje izvoz UM zapisa podataka o pozivima za navedeni datum u datoteku s vrijednostima odvojenim zarezom (CSV). Za pojedine UM planove pozivanja i UM IP pristupnike možete filtrirati zapise podataka o pozivima. No ako ne odredite UM IP pristupnik, vraćaju se svi zapisi podataka o pozivima.

Get-UMCallDataRecord

Omogućuje prikaz UM zapisa podataka o pozivima za određeni korisnički poštanski sandučić za kojeg je omogućen UM.

Get-UMCallSummaryReport

Omogućuje prikaz skupne statistike o svim primljenim ili upućenim pozivima u organizaciji, uključujući glasovnim porukama, propuštenim pozivima, pretplatničkom pristupu, govornom automatu ili faks pozivima.

Get-UMDialPlan

Omogućuje prikaz informacija o navedenim UM planovima pozivanja ili dohvaćanje popisa UM planova pozivanja u vašoj organizaciji.

New-UMDialPlan

Omogućuje stvaranje UM plana pozivanja.

Remove-UMDialPlan

Omogućuje brisanje UM plana pozivanja.

Set-UMDialPlan

Omogućuje promjenu svojstava postojećeg UM plana pozivanja.

Get-UMHuntGroup

Omogućuje prikaz informacija o navedenim UM ciljnim grupama ili dohvaćanje UM ciljnih grupa u vašoj organizaciji. Da biste prikazali određenu UM ciljnu grupu, trebate navesti naziv UM IP pristupnika povezanog s UM ciljnom grupom, primjerice Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Omogućuje stvaranje nove UM ciljne grupe kojom se dolazni pozivi povezuju s određenim UM planom pozivanja. Morate stvoriti UM ciljnu grupu kako biste omogućili komunikaciju između UM IP pristupnika i UM plana pozivanja.

Remove-UMHuntGroup

Omogućuje brisanje UM ciljne grupe. UM ciljna grupa se uklanja iz UM IP pristupnika.

Disable-UMIPGateway

Onemogućuje UM IP pristupnik. UM IP pristupnik više ne odgovara na dolazne pozive niti upućuje izlazne pozive.

Enable-UMIPGateway

Omogućuje UM IP pristupnik. UM IP pristupnik odgovara na dolazne pozive i upućuje izlazne pozive preko IP pristupnika.

Get-UMIPGateway

Omogućuje prikaz informacija o navedenim UM IP pristupnicima ili dohvaćanje popisa UM ciljnih pristupnika u vašoj organizaciji.

New-UMIPGateway

Omogućuje stvaranje novog UM IP pristupnika.

Remove-UMIPGateway

Omogućuje brisanje UM IP pristupnika.

Set-UMIPGateway

Omogućuje izmjenu postavki konfiguracije UM IP pristupnika.

Disable-UMMailbox

Onemogućuje značajke UM-a za poštanski sandučić za kojeg je omogućen M.

Enable-UMMailbox

Omogućivanje značajki UM-a za poštanski sandučić.

Get-UMMailbox

Omogućuje prikaz informacija o UM-u za navedene poštanske sandučiće za koje je omogućen UM ili dohvaćanje popisa poštanskih sandučića za koje je omogućen UM u vašoj organizaciji.

Set-UMMailbox

Omogućuje izmjenu postavki konfiguracije UM-a poštanskog sandučića za koji je omogućen UM.

Get-UMMailboxPIN

Omogućuje prikaz informacija izračunatih iz podataka o PIN-u pohranjenih u šifriranom obliku u korisnikovom poštanskom sandučiću za koji je omogućen UM. Ovaj cmdlet pokazuje i jesu li poštanski sandučić ili korisnički pristup zaključani.

Set-UMMailboxPIN

Omogućuje vraćanje izvornog PIN-a za poštanski sandučić za koji je omogućen UM.

Get-UMMailboxPolicy

Omogućuje prikaz informacija o pravilu UM poštanskog sandučića ili dohvaćanje popisa pravila UM poštanskog sandučića u vašoj organizaciji.

New-UMMailboxPolicy

Stvaranje novog pravila UM poštanskog sandučića.

Remove-UMMailboxPolicy

Omogućuje brisanje pravila UM poštanskog sandučića. UM pravilo poštanskog sandučića ne možete izbrisati ako ga navede bilo koji poštanski sandučić s omogućenim UM-om.

Set-UMMailboxPolicy

Omogućuje izmjenu postavki konfiguracije postojećeg UM-a pravila poštanskog sandučića. Postavke uključuju pravila PIN-a, postavke tekstnih poruka i ograničenja pozivanja.

Export-UMPrompt

Omogućuje izvoz zvučnih datoteka koje se koriste u zahtjevu za pozdrav za UM planove pozivanja i govorne automate.

Import-UMPrompt

Omogućuje uvoz prilagođenih zvučnih datoteka tako da ih mogu koristiti UM planovi pozivanja i govorni automati.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

Pomoću u naredbenom retku

U naredbenom retku možete dobiti pomoć za pojedinačne cmdlete. Pomoć naredbenog retka prikazat će vam parametre koji se koriste sa svakim cmdletom i odgovarajuću sintaksu.

Pomoć naredbenog retka može vratiti informacije različite razine detaljnosti. Sljedeće naredbe omogućuju precizniju pomoć u naredbenom retku. Dodatne informacije o cmdletu Get-Help i pridruženoj sintaksi potražite u pomoći sustava Microsoft Exchange Server: Traženje pomoći. Premda se tema odnosi na Exchange Management Shell u lokalnim Exchange implementacijama, sadržaj se odnosi i usluge e-pošte temeljene na oblaku te Windows PowerShell V2 s komponentom WinRM.

 

Naredba za pomoć Opis Primjer

Get-Help <cmdlet>

Daje informacije o korištenju i sintaksi cmdleta.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Prikazuje primjere uobičajene upotrebe cmdleta.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Daje opis cmdleta, njegovu sintaksu, popis svih njegovih parametara s opisom načina korištenja i primjere.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizacije u oblaku imaju pristup podskupu svih cmdleta za upravljanje sustavom Exchange. Uz to, te organizacije imaju pristup podskupu svih parametra dostupnih za te cmdlete. Pomoć naredbenog retka trenutno ne razlikuje lokalne implementacije i implementacije temeljene na oblaku. Zato ćete vidjeti neke cmdlete i parametre u pomoći naredbenog retka koji se ne odnose na uslugu e-pošte temeljenu na oblaku.

U pravilu možete zanemariti sve parametre koji se odnose na fizičke resurse. Ako dobijete poruku o pogrešci u kojoj pište da neki parametar nije pronađen ili da cmdlet nije prepoznat, vjerojatno pokušavate koristiti parametar ili cmdlet koji nije dopušten za vama dodijeljenu ulogu upravljanja ili nije valjan za vašu organizaciju.

Cmdleti koji su trenutno dostupni administratorima sustava Exchange Online

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.