Exchange Server 2010
 
 
   
 

Odnosi se na: Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2012-03-13

Migracija korisnika i njihovo povezivanje

Nakon uvođenja, spremni ste za migraciju poštanskih sandučića i njihovih podataka u organizaciju e-pošte utemeljenu na oblaku. Korisnike svakako informirajte o načinu povezivanja s njihovim novim računima.

Pregled migracije e-pošte

Saznajte koji je način migracije najbolji za vašu organizaciju.

Lokalno pokretanje poslužitelja Exchange 2003 ili novijeg Saznajte više o proširenju lokalnih značajki usluge Exchange za poštanske sandučiće temeljene na oblaku. Pogledajte: Hibridna implementacija i migracija sustava Exchange uz Office 365

Pregled migracije e-pošte

Izravnom migracijom u sustavu Exchange migrirajte sve poštanske sandučiće u oblak

Upotrijebite izravnu migraciju poslužitelja Exchange za migraciju poštanskih sandučića i njihovih podataka iz sustava Microsoft Exchange u organizaciju e-pošte utemeljenu na oblaku.

Migriranje poštanskih sandučića izravnom migracijom

Migriranje e-pošte s IMAP poslužitelja u poštanske sandučiće u oblaku

Možda imate postojeće poštanske sandučiće u sustavu poruka IMAP. Pomoću IMAP migracije premjestite sadržaj tih poštanskih sandučića.

Premještanje e-pošte s IMAP poslužitelja

Migriranje podskupa poštanskih sandučića u oblak pomoću postupne migracije u sustavu Exchange

Upotrijebite postepenu migraciju u sustavu Exchange da biste neke poštanske sandučiće premjestili na oblak, dok će drugi ostati na lokaciji ili kao međukorak u premještanju svih poštanskih sandučića u organizaciju e-pošte temeljenu na oblaku.

Migriranje poštanskih sandučića migracijom po fazama

Microsoft Exchange PST Capture

Koristite PST Capture za pretraživanje PST datoteka na računalima u vašoj lokalnoj organizaciji te ih potom uvezite u poštanske sandučiće u oblaku.

Alat PST Capture

Manage Migration Batches in Exchange Online

Koristite Nadzornu ploča za migraciju e-pošte u Upravljačkoj ploči poslužitelja Exchange za upravljanje migracijom u uslugu Exchange Online.

Upravljanje migracijskim serijama u usluzi Exchange Online

Demonstracije: Uvoz novih korisnika značajke Exchange Online, migracija njihove e-pošte i njihovo povezivanje

Saznajte kako korisničke poštanske sandučiće migrirati iz IMAP sustava za razmjenu poruka.

Demonstracija: uvoz novih korisnika i migracija njihove e-pošte

Slanje pozdravne poruke novim korisnicima

Postupkom cirkularne pošte korisnicima pošaljite poruku dobrodošlice koja će im pojednostavniti prelazak na novi račun.

Slanje pozdravne poruke novim korisnicima