Povezivanje komponente Windows PowerShell sa servisom

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2013-01-24

Nakon što na računalo instalirate i konfigurirate komponente Windows PowerShell i Windows Remote Management (WinRM), komponentu Windows PowerShell na lokalom računalu morate povezati sa servisom u oblaku da biste obavili zadatke u organizaciji temeljenoj na oblaku.

Kada pokrenete Windows PowerShell, otvarate sesiju komponente Windows PowerShell na lokalnom računalu. Sesija je instancija komponente Windows PowerShell koja sadrži sve naredbe koje su vam dostupne.

Sesija komponente Windows PowerShell lokalnog računala, koja se naziva klijentska sesija, ima dostupne samo osnovne naredbe komponente WindowsPowerShell. Povezivanjem sa servisom u oblaku povezujete se s okruženjem poslužitelja Microsoftova podatkovnog centra, koje se nazva poslužiteljska sesija. Ono sadrži naredbe koji se koriste na servisu u oblaku.

Prije početka

Prije povezivanja provjerite jesu li u računalu instalirane i konfigurirane ispravne verzije komponenata Windows PowerShell i WinRM. Dodatne informacije potražite u članku Instaliranje i konfiguriranje komponente Windows PowerShell.

Provjerite je li račun pomoću kojega ćete se povezivati autoriziran za povezivanje pomoću komponente Windows PowerShell. Dodatne informacije potražite u članku Kontrola korisničkog pristupa daljinskom upravljanju sustava Windows.

Povezivanje komponente Windows PoweShell na lokalnom računalu sa servisom u oblaku

 1. Kliknite Start, pokažite na Svi programi. a zatim redom kliknite Pomagala, Windows PowerShell pa Windows PowerShell.

 2. Izvršite sljedeću naredbu:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. U prozoru Zahtjev za vjerodajnicama komponente Windows PowerShell upišite vjerodajnice računa u svojoj organizaciji koja se temelji na oblaku. Nakon toga kliknite U redu.

 4. Izvršite sljedeću naredbu:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteNapomena:
  Parametar AllowRedirection organizacijama temeljenim na oblaku u podatkovnim centrima širom svijeta omogućuje povezivanje komponente Windows PowerShell sa servisom u oblaku putem iste internetske adrese (URL-a).
 5. Izvršite sljedeću naredbu:

  Import-PSSession $Session
  

  Naredbe koje se koriste na servisu u oblaku sada će se uvesti u klijentsku sesiju lokalnog računala, što se može pratiti na traci prikaza tijeka. Kada je postupak dovršen, možete pokrenuti te naredbe.

Prekid veze komponente Windows PowerShell i servisa u oblaku

Kad dovršite korištenje poslužiteljske sesije, obavezno prekinite vezu komponente Windows PowerShell pokretanjem ove naredbe:

Remove-PSSession <session variable>

Primjerice, da biste prekinuli vezu s poslužiteljskom sesijom koja je određena varijablom $Session, pokrenite sljedeću naredbu:

Remove-PSSession $Session

Važno   Ako zatvorite prozor komponente Windows PowerShell ne prekinuvši vezu s poslužiteljskom sesijom, veza će ostati otvorena još 15 minuta. Vaš račun smije imati samo tri istodobne veze s poslužiteljskom sesijom.

Trebate li pomoć za određene zadatke?

Kada se povežete s poslužiteljskom sesijom, spremni ste za obavljanje zadataka na servisu u oblaku. Detaljne upute potražite u članku Korištenje komponente Windows PowerShell u sustavu Exchange Online.

Upute za otklanjanje poteškoća potražite u sljedećem videozapisu: Office 365: otklanjanje poteškoća s komponentom PowerShell za Exchange Online.

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća potražite u članku Windows PowerShell: najčešća pitanja za administratore.

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.