Favoriti

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2009-08-16

Mapu Favoriti u navigacijskom oknu možete koristiti za pohranu prečaca do najčešće korištenih mapa.

Dodavanje mape među favorite

Dva su načina dodavanja mape među favorite:

  • kliknite mapu koju želite dodati među favorite, a zatim je povucite u mapu Favoriti

  • desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite dodati među favorite, a zatim odaberite Dodaj u favorite

Uklanjanje mape iz favorita

  • desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite ukloniti iz favorita, a zatim odaberite Ukloni iz favorita. Ako kliknete Izbriši, zatražit će se da odlučite želite li izbrisati mapu ili je ukloniti iz favorita. Odaberite željenu mogućnost, a zatim kliknite U redu ili kliknite Odustani da biste izašli bez uklanjanja ili brisanja mape iz favorita

  • ako odaberete Izbriši mapu, mapa će biti izbrisana iz poštanskog sandučića

Uređivanje mapa u favoritima

  • Kada neku mapu povučete u favorite, vidjet ćete crtu koja pokazuje gdje će mapa biti ispuštena. Kada mapu dodate među favorite, možete je pomicati prema gore ili dolje na popisu favorita ili je pak kliknuti desnom tipkom miša, a zatim kliknuti premjesti gorePremjesti gore u popisu ili premjesti doljePremjesti dolje u popisu.

  • Mape ne možete ugraditi u favorite. Ako u favoritima stvorite prečac do mape koja ima podmape, te podmape nećete vidjeti u favoritima.

Dodatne informacije

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.