Rad s mapama

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2011-11-23

Poruke koje vam šalju drugi korisnici prema zadanim se postavkama pohranjuju u mapu Ulazna pošta. No poruke možete organizirati u hijerarhijski sustav mapa koji ćete dalje prilagođavati kako vam se budu mijenjale potrebe.

Stvaranje nove mape za poštu

 1. Da biste pregledali popis svih mapa u mapi Ulazna pošta, u oknu Navigacijsko okno odaberite e-poštaPošta.

 2. Desnim gumbom miša kliknite mapu u kojoj želite stvoriti novu mapu. Da biste, na primjer, stvorili podmapu Ulazne pošte, desnim gumbom miša kliknite Ulazna pošta. Za stvaranje nove mape na istoj razini s Ulaznom poštom, desnim gumbom miša kliknite svoje ime na vrhu popisa mapa.

 3. Kliknite Stvaranje nove mape.

 4. Upišite naziv nove mape.

 5. Pritisnite tipku ENTER da biste spremili promjene.

Stvaranje nove mape kalendara

 1. U navigacijskom oknu kliknite mapu KalendarKalendar.

 2. Kliknite Stvaranje novog kalendara.

 3. Upišite naziv novog kalendara.

 4. Pritisnite tipku ENTER da biste spremili promjene.

Stvaranje nove mape kontakata

 1. U navigacijskom oknu kliknite mapu kontaktKontakti.

 2. Kliknite Stvaranje nove mape.

 3. Upišite naziv nove mape kontakata.

 4. Pritisnite tipku ENTER da biste spremili promjene.

Stvaranje nove mape sa zadacima

 1. U navigacijskom oknu kliknite mapu zadatakZadaci.

 2. Kliknite Stvaranje nove mape.

 3. Upišite naziv nove mape za zadatke.

 4. Pritisnite tipku ENTER da biste spremili promjene.

Brisanje mape

 1. Da biste pregledali popis svih mapa u poštanskom sandučiću, u navigacijskom oknu odaberite e-poštaPošta.

 2. Desnim klikom miša odaberite mapu koju želite izbrisati.

 3. Na izborniku kliknite Izbriši Izbriši.

Preimenovanje mape

 1. Da biste pregledali popis svih mapa u poštanskom sandučiću, u navigacijskom oknu odaberite e-poštaPošta.

 2. Desnim klikom miša odaberite mapu koju želite preimenovati, a zatim kliknite Preimenuj.

 3. Upišite novi naziv mape i pritisnite tipku ENTER.

Premještanje i kopiranje mape

Mape možete premještati i kopirati na dva različita načina.

Povlačenjem

 1. Da biste pregledali popis svih mapa u poštanskom sandučiću, u navigacijskom oknu odaberite e-poštaPošta.

 2. Da biste premjestili mapu, povucite je na željeno mjesto.

 3. Da biste kopirali mapu, držite pritisnutu tipku CTRL dok vučete mapu na mjesto na koje je želite kopirati. Kada povlačite mapu, pokraj pokazivača prikazuje se znak plus.

Uz pomoć izbornika koji se otvara pritiskom na desnu tipku miša

 1. Da biste pregledali popis svih mapa u poštanskom sandučiću, u navigacijskom oknu odaberite e-poštaPošta.

 2. Desnim klikom miša odaberite mapu koju želite premjestiti ili kopirati, a zatim na izborniku kliknite mogućnost premjesti mapuPremjesti mapu ili kopiraj mapuKopiranje mape. Pojavit će se novi prozor s prikazanim mapama u koje možete premjestiti ili kopirati mapu. Odaberite mapu u koju želite premještati ili kopirati, a zatim kliknite Premjesti ili Kopiraj.

 3. Osim toga, novu mapu u koju ćete premještati ili kopirati možete stvoriti ako u prozoru Premjesti u mapu ili Kopiraj u mapu kliknete Stvaranje nove mape.

Ostale potrebne informacije

 • Mape koje stvorite mogu se nalaziti na istoj razini kao i zadane mape, primjerice, mape Ulazna pošta ili Poslane stavke. No podmape možete stvarati i unutar bilo koje postojeće mape e-pošte. Primjerice, možete stvarati podmape u Ulaznoj pošti. Mape koje su stvorene u mapama Kalendar, Kontakti ili Zadaci stvorene su kao podmape nadređenih mapa. Stvorene podmape iste su vrste kao i nadređena mapa. Ako, primjerice, stvorite podmapu u mapi Kalendar, nova će mapa također biti mapa kalendara.

 • Da biste pregledali mapu koju ste upravo stvorili na popisu mapa, možda ćete morati osvježiti preglednik.

 • Ako želite mapu s osobnim podacima stvoriti kao podmapu u mapi e-pošte, možete stvoriti mapu te je zatim premjestiti na željeno mjesto. Neke se mape, kao recimo mapa Ulazna pošta, ne mogu premjestiti na drugo mjesto.

 • Neke se mape, kao recimo mapa Ulazna pošta, ne mogu preimenovati. Ako se mapa ne može preimenovati, mogućnost Preimenuj na izborniku bit će zasivljena.

 • Kada izbrišete mapu, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke. Izbrisana mapa trajno je uklonjena tek kada ispraznite mapu Izbrisane stavke ili kada je iz nje ručno izbrišete.

Dodatne informacije

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.