Ograničenja poruka i primatelja

[Ova je tema u razvoju.]  

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2014-01-31

Kada prijavite svoju tvrtku ili ustanovu, korisnici će možda postavljati sljedeća pitanja u vezi rada s e-poštom:

  • Primjenjuju li se na slanje poruka e-pošte ograničenja veličine?

  • Koja se ograničenja primatelja primjenjuju na poruke e-pošte?

Ograničenja za poruke, poštanske sandučiće, primatelje i klijente e-pošte ubrajaju se u neku od sljedećih kategorija:

Važno   Imajte na umu sljedeće:

  • Ograničenja primijenjena na vašu domenu mogu se razlikovati ovisno o tome koliko je dugo domena prijavljena na servis. Kada se u Microsoftovim podatkovnim centrima promijeni ograničenje, potrebno je određeno vrijeme da bi se promjena primijenila na sve postojeće korisnike.

  • Većinu tih ograničenja ne možete mijenjati, ali ih vi i vaši korisnici morate imati na umu.

  • Ta se ograničenja primjenjuju i na interne i na vanjske primatelje.

Ograničenja poruka

Ta se ograničenja primjenjuju na svaku poruku e-pošte.

 

Ograničenje Vrijednost

Ograničenje veličine poruke   Maksimalna ukupna veličina poruke e-pošte. Ukupna veličina obuhvaća zaglavlje i tijelo poruke te eventualne datoteke privitaka.

Napomena   Klijent e-pošte može ograničiti veličinu jedne datoteke privitka na vrijednost koja je mnogo manja od ograničenja ukupne veličine poruke. U web-aplikaciji Outlook Web App, primjerice, maksimalna je veličina jedne datoteke privitka 10 MB.

25 MB

Ograničenje datoteka privitaka   Maksimalni broj datoteka privitaka dopuštenih u poruci e-pošte. Čak i ako ukupna veličina svih datoteka privitaka ne premašuje ograničenje veličine poruke, ipak postoji ograničenje broja privitaka dopuštenih u poruci.

125 privitaka

Ograničenje duljine predmeta   Maksimalan broj tekstnih znakova dopuštenih u retku predmeta poruke e-pošte.

255 znakova

Ograničenje višedijelne poruke   Maksimalni broj dijelova tijela poruke dopušten u višedijelnoj MIME poruci.

250 dijelova

Ograničenje dubine ugniježđenih poruka   Maksimalni broj proslijeđenih poruka dopuštenih u jednoj poruci e-pošte.

30 ugniježđenih poruka

Vrh stranice

Ograničenja primatelja i pošiljatelja

Ta se ograničenja primjenjuju na poruke, pošiljatelje i primatelje radi borbe protiv neželjene pošte te crva ili virusa koji se masovno šalju putem e-pošte.

Napomena   Svaki popis za raspodjelu spremljen u zajedničkom adresaru broji se kao jedan primatelj. Ako je popis za raspodjelu spremljen u mapi Kontakti u poštanskom sandučiću, članovi grupe broje se pojedinačno.

 

Ograničenje Vrijednost

Ograničenje primatelja   Maksimalni broj primatelja poruke dopušten u poljima Prima, Kopija i Skrivena kopija.

500 primatelja

Ograničenje broja poruka   Maksimalni broj poruka e-pošte koje je moguće poslati s jednog klijenta e-pošte po minuti. Klijent se prepoznaje po korisničkom računu.

30 poruka u minuti

Ograničenje broja primatelja   Maksimalni broj primatelja koji mogu primiti poruke e-pošte poslane s jednoga računa e-pošte u oblaku u 24 sata. Nakon što se ograničenje dosegne, poruke nije moguće slati iz poštanskog sandučića dok se broj primatelja kojima je tijekom zadnja 24 sata poslana poruka ne spusti ispod ograničenja. Ograničenje broja primatelja primjenjuje se na poruke primateljima unutar i izvan vaše tvrtke ili ustanove. Dodatne informacije potražite u članku Ograničenja skupne e-pošte i dnevnog broja primatelja.

  • Microsoft Live@edu: 1500 primatelja dnevno*

  • Office 365 za profesionalce i male tvrtke: 10 000 primatelja dnevno

  • Office 365 za tvrtke: 10 000 primatelja dnevno

Ograničenja primatelja proslijeđenih poruka Maksimalni broj primatelja koje je moguće konfigurirati za ulaznu poštu ili pravilo prijenosa pomoću akcije preusmjerivanja. Ako se pravilo konfigurira tako da se poruka prosljeđuje većem broju primatelja negoli je određen ograničenjem, pravilo se neće primijeniti i nijedna poruka koja zadovoljava uvjet pravila neće se preusmjeriti nijednom primatelju navedenom u pravilu.

10 primatelja

noteNapomena:
* Kada se organizacija sa servisa Microsoft Live@edu nadogradi sustavom Office 365 for Education, ograničenje stope primatelja povećava se na 10 000 dnevno.

Vrh stranice

Ograničenja zadržavanja

Ta ograničenja reguliraju koliko su dugo stavke dostupne u određenim mapama ulazne pošte.

Te vrijednosti možete promijeniti izmjenom odgovarajućih oznaka pravila zadržavanja. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje i upravljanje pravilima zadržavanja u značajki Exchange Online.

 

Ograničenje Vrijednost

Razdoblje zadržavanja mape Izbrisane stavke   Maksimalni broj dana tijekom kojih stavke mogu ostati u mapi Izbrisane stavke prije automatskog uklanjanja.

30 dana

Razdoblje zadržavanja za stavke uklonjene iz mape Izbrisane stavke   Maksimalni broj dana tijekom kojih se stavke uklonjene iz mape Izbrisane stavke zadržavaju prije trajnog brisanja.

14 dana

Razdoblje zadržavanja u mapi Bezvrijedna e-pošta   Maksimalni broj dana tijekom kojih stavke mogu ostati u mapi Bezvrijedna e-pošta prije automatskog uklanjanja.

30 dana

Vrh stranice

Ograničenja popisa za raspodjelu

Ta se ograničenja primjenjuju na popise za raspodjelu.

 

Ograničenje Vrijednost

Maksimalni broj članova popisa za raspodjelu   Ukupni broj primatelja određuje se poslije proširenja popisa za raspodjelu.

100 000 članova

Ograničenje slanja poruka velikim popisima za raspodjelu   Popisi za raspodjelu čiji je broj članova određen ovim ograničenjem moraju imati konfigurirane mogućnosti upravljanja isporukom ili odobravanja poruka. Upravljanje isporukom određuje popis pošiljatelja kojima je dopušteno slati poruke popisu za raspodjelu. Odobravanje poruka određuje jednoga ili više moderatora koji moraju odobriti sve poruke poslane popisu za raspodjelu. Dodatne informacije potražite u članku Promjena svojstava grupe za raspodjelu.

5000 ili više članova

Maksimalna veličina poruke za velike popise za raspodjelu   Ako poruka ima 5000 ili više primatelja, veličina poruke ne smije premašivati ovo ograničenje. Ako veličina poruke premašuje ograničenje, neće se isporučiti, a pošiljatelj će primiti izvješće o neuspjeloj isporuci (NDR). Ukupni broj primatelja određuje se nakon proširenja popisa za raspodjelu.

2 MB

Vrh stranice

Ograničenja pravila prijenosa

Ta ograničenja upravljaju pravilima na razini organizacije, poznatima i pod nazivom pravila prijenosa.

 

Ograničenje Vrijednost

Maksimalni broj pravila prijenosa   Maksimalni broj pravila koja mogu postojati u organizaciji.

100 pravila

Maksimalna veličina pojedinačnog pravila prijenosa   Maksimalni broj znakova u jednom pravilu prijenosa. Znakovi se koriste u uvjetima, iznimkama i akcijama.

4000 znakova

Ograničenje broja znakova za sve uobičajene izraze u svim pravilima prijenosa   Ukupni broj znakova koji se koriste za sve uobičajene izraze u svim uvjetima i iznimkama pravila prijenosa u organizaciji. Moguće je imati nekoliko pravila s dugačkim i složenim uobičajenim izrazima ili mnoštvo pravila s jednostavnim uobičajenim izrazima.

20 000 znakova

Maksimalni broj primatelja koje poruci dodaju sva pravila prijenosa   Kada poruku regulira nekoliko pravila prijenosa, broj primatelja je ograničen. Kada se dosegne ograničenje, nije moguće dodati ostale primatelje. Osim toga, pravilo prijenosa u poruku ne može dodavati popise za raspodjelu.

100 primatelja

Broj preusmjerivanja poruke   Broj preusmjerivanja poruke, prosljeđivanja poruka i odgovara na poruku koji se automatski temelji na pravilima ulazne pošte. Korisnik A, primjerice, ima pravilo ulazne pošte koje preusmjeruje poruke korisniku B ovisno o pošiljatelju. Korisnik B ima pravilo ulazne pošte koje prosljeđuje poruke korisniku C na temelju ključnih riječi u retku predmeta. Ako poruka zadovoljava oba uvjeta, poruka se šalje samo korisniku B, ali se ne prosljeđuje korisniku C jer je dopušteno samo jedno preusmjerivanje. U tom slučaju poruka se odbacuje, a korisniku B ne šalje se izvješće o neisporučenoj poruci (NDR) u kojem stoji da ona nije isporučena korisniku C. Slično tome, ako je korisnik B konfigurirao automatski odgovor (poznat i pod nazivom poruka o odsutnosti), poruka koja se preusmjeruje ili prosljeđuje korisniku B neće generirati automatski odgovor.

To ograničenje sprječava beskonačne petlje e-pošte koje mogu napuniti korisnikov poštanski sandučić do maksimalnog kapaciteta.

1 preusmjerivanje

Vrh stranice

Ograničenja moderiranja

Ta ograničenja upravljaju postavkama moderiranja koje se koriste za odobravanje poruka primijenjeno na popiose za raspodjelu i pravila prijenosa.

 

Ograničenje Vrijednost

Maksimalna veličina arbitražnog poštanskog sandučića   Ako veličina arbitražnog poštanskog sandučića prekorači ovo ograničenje, poruke koje zahtijevaju moderiranje vratit će se pošiljatelju u izvješću o neuspjeloj isporuci (NDR).

10 GB

Maksimalni broj moderatora   Maksimalni broj moderatora koji možete dodijeliti jednom moderiranom popisu za raspodjelu ili dodati u poruku pomoću jednog pravila prijenosa. Napominjemo da popis za raspodjelu ne može biti moderator.

10 moderatora

Istek poruka koje čekaju na moderiranje   Prema zadanoj postavci poruka koja čeka na moderiranje istječe nakon dva dana. S druge strane, obrada isteklih poruka za moderiranje pokreće se svakih sedam dana. To znači da poruka za moderiranje može isteći u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja između dva i devet dana.

2 dana

Maksimalna učestalost obavijesti o isteklom moderiranju   To ograničenje određuje maksimalni broj obavijesti o isteklim porukama za moderiranje po jednom satu. To ograničenje postavlja se za svaku bazu podataka poštanskih sandučića u podatkovnom centru.

U razdobljima intenzivnog korištenja neki primatelji možda neće primiti obavijesti da su poruke za moderiranje istekle. No te se obavijesti mogu pronaći u izvješćima o isporuci.

300 obavijesti o isteku na sat

Vrh stranice

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.