‏‏משימות

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2009-08-14

התיקיה 'משימות' מכילה פריטים לביצוע.

כיצד ניתן לעבוד עם משימות?

משימות מאפשרות לך לעקוב אחר כל דבר שתבחר. לדוגמה, באפשרותך ליצור משימה לכתיבת דוח ולאחר מכן להוסיף תזכורת, תאריך התחלה, תאריך יעד והערות למשימה. אם עליך לבצע אותה משימה יותר מפעם אחת, תוכל להפוך אותה למשימה חוזרת.

כדי לפתוח את המשימות שלך, לחץ על משימהמשימות ב- חלונית הניווט‎.

כיצד ניתן לבחור משימות להצגה?

חלונית הניווט של הפריט 'משימות' מאפשרת לך לבחור את סוגי המשימות שברצונך להציג. באפשרותך לבחור להציג גם את כל הפריטים ומשימות שסומנו בדגל, או להציג משימות בלבד.

אם תיצור תיקיות משימות נוספות, גם הן יופיעו יחד עם פריטים ומשימות שסומנו בדגל ועם משימות.

בחירה בפריטים ומשימות שסומנו בדגל תגרום לכל הפריטים שתסמן בדגל (הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר, משימות) להופיע ברשימת הפריטים. הפעולות הזמינות עבור פריט תלויות בסוג הפריט. לדוגמה, אם תבחר הודעת דואר אלקטרוני שסומנה בדגל, תוכל להשיב עליה או להעביר אותה לנמען מתוך סרגל הכלים. אם תבחר בקשת פגישה שקיבלת אשר סומנה בדגל, מתוך סרגל הכלים תוכל לקבל את ההזמנה, לקבל אותה באופן לא סופי או לדחות אותה.

בחירה באפשרות משימות תגביל את הרשימה למשימות בלבד.

מלבד סוגי המשימות שברצונך להציג, באפשרותך לציין גם אלו משימות להציג לפי המצב שלהן, וזאת באמצעות האפשרויות במקטע הצג תחת משימות. באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

  • הכל: הצגת כל הפריטים.

  • פעיל: הצגת הפריטים שלא הושלמו בלבד.

  • תאריך היעד חלף: הצגת הפריטים שתאריך היעד שלהם חלף בלבד.

  • השלמה: הצגת הפריטים שסומנו כהשלמה.

מה עוד עליי לדעת?

  • פריטים לביצוע נשמרים בתיקיה 'משימות'. פריטים אלה לביצוע יכולים להיות משימות, הודעות דואר אלקטרוני או אנשי קשר שסומנו בדגל לצורך מעקב. כברירת מחדל, כל המשימות מסומנות בדגל לצורך מעקב כאשר הן נוצרות, גם אם אין להם תאריך התחלה או תאריך יעד. בכל פעם שתיצור משימה או תסמן הודעת דואר אלקטרוני או איש קשר בדגל, פריט משימה לביצוע יווצר באופן אוטומטי. משימות יכולות להתבצע פעם אחת או שהן יכולות להתבצע שוב. ניתן לעדכן משימות כדי להציג התקדמות באמצעות השדה % ביצוע.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.