הפעלת דוח גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבת דואר

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2011-11-23

הדוח 'גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבת דואר' שבלוח הבקרה של Exchange מכיל רשימה של תיבות דואר שנפתחו על-ידי משתמשים שאינם בעלי תיבת הדואר. כאשר תיבת דואר נפתחת על-ידי משתמש שאינו הבעלים, Exchange Online רושם מידע אודות פעולה זו ביומן ביקורת של תיבת דואר שמאוחסן כהודעת דואר אלקטרוני בתיקיה נסתרת בתיבת הדואר שבה מתבצעת הביקורת. הערכים ביומן זה מוצגים כתוצאות חיפוש, והם כוללים רשימה של תיבות הדואר שנפתחו על-ידי משתמש שאינו הבעלים, את זהות המשתמש שניגש לתיבת הדואר, את מועד הגישה וכן את הפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש שאינו הבעלים ואם הפעולה בוצעה בהצלחה. הערכים ביומן הביקורת של תיבת הדואר נשמרים למשך 90 יום כברירת מחדל.

נושא זה מסביר את הדברים הבאים:

מדוע עליך לדעת אודות גישת משתמש שאינו הבעלים?

 • ארגונים המבוססים על ענן צמתים מעוניינים להבטיח שאנשי מרכז הנתונים של Microsoft אינם ניגשים אל נתוני תיבות הדואר שלהם.

 • מומלץ לאכוף תקנות של תאימות ופרטיות על-ידי ניטור הפעולות שמשתמשים שאינם הבעלים ביצעו בנתוני תיבות דואר.

 • עליך להיות מוכן לספק מידע רלוונטי למקרים משפטיים, כגון מצב נתוני תיבת הדואר בזמן נתון, זהות המשתמש ששלח דואר אלקטרוני מתיבת הדואר ואם אדם מסוים הציג את נתוני תיבת הדואר.

 • עליך לזהות גישה בלתי-מורשית לנתוני תיבת דואר על-ידי משתמשים מתוך הארגון ומחוצה לו.

לפני שתועל להפעיל דוח גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבת דואר

עליך להפוך רישום ביקורת ביומן של תיבת דואר לזמין עבור כל תיבת דואר שעבורה ברצונך להפעיל דוח גישה על-ידי משתמש שאינו הבעלים. אם רישום ביקורת ביומן של תיבת דואר אינו זמין, לא תקבל תוצאות כשתפעיל את הדוח.

כדי להפוך רישום ביקורת ביומן של תיבת דואר לזמין עבור תיבת דואר יחידה, הפעל את הפקודה הבאה ב- Windows PowerShell:

‎Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

לדוגמה, כדי להפוך רישום ביקורת של תיבת דואר עבור משתמשת בשם יעל פלד, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

כדי להפוך רישום ביקורת ביומן של תיבת דואר לזמין עבור כל תיבות הדואר בארגון שלך, הפעל את הפקודות הבאה:

‎$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
‎$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
מהם סוגי הגישה של משתמשים שאינם בעלים?

כאשר רישום ביקורת ביומן של תיבת דואר זמין עבור תיבת דואר, Microsoft Exchange רושם פעולות ספציפיות שביצעו משתמשים שאינם הבעלים. משתשמשים אלה כוללים מנהלי מערכת ומשתמשים, המכונים משתמשים בעלי הקצאה, שקיבלו הרשאות עבור תיבת הדואר. באפשרותך למקד את החיפוש למשתמשים בתוך הארגון שלך או מחוצה לו.

אילו נתונים נרשמים ביומן ביקורת של תיבת דואר?

בעת הפעלת דוח גישת משתמש שאינו בעלים לתיבת דואר, ערכים מיומן הביקורת של תיבת הדואר מוצגים בתוצאות החיפוש בלוח הבקרה של Exchange. כל ערך בדוח מכיל את המידע הבא:

 • מי ניגש אל תיבת הדואר ומתי

 • הפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש שאינו הבעלים

 • ההודעה שהושפעה והתיקיה שבה היא נמצאת

 • אם הפעולה הושלמה בהצלחה

הטבלה הבאה מתארת את סוגי הפעולות שנרשמות ואם פעולות אלה נרשמות כברירת מחדל עבור גישה של מנהלי מערכת ועבור גישה של משתמשים בעלי הקצאה. אם ברצונך לעקוב אחר פעולות שאינן נרשמות ביומן כברירת מחדל, עליך להשתמש ב- Windows PowerShell כדי להפוך את הרישום של פעולות אלה לזמין.

 

הפעולה תיאור מנהלי מערכת משתמשים בעלי הקצאה

‏‏עדכן

הודעה שונתה.

‏‏כן

כן

‏‏העתק

‏‏הודעה הועתקה לתיקיה אחרת.

‏‏לא

לא

העברה

‏‏הודעה הועברה לתיקיה אחרת.

כן

לא

העברה אל 'פריטים שנמחקו'

הודעה הועברה לתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

כן

לא

מחיקה זמנית

הודעה נמחקה מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

כן

כן

‏‏מחיקה לצמיתות

הודעה נמחקה לצמיתות מהתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. לקבלת מידע נוסף, ראה שחזור פריטים שנמחקו‎.

כן

כן

FolderBind‏

תיקיה של תיבת דואר נפתחה.

כן

לא

שליחה בשם

הודעה נשלחה באמצעות הרשאת 'שליחה בשם'. פירוש הדבר שמשתמש אחר שלח את ההודעה, אך נראה שהיא נשלחה מהבעלים של תיבת הדואר.

כן

כן

שלח בשם

הודעה נשלחה באמצעות הרשאת 'שלח בשם'. פירוש הדבר שמשתמש אחר שלח את ההודעה בשם הבעלים של תיבת הדואר. ההודעה תציין לנמען את המשתמש שבשמו ההודעה נשלחה ואת שם המשתמש ששלח אותה בפועל.

כן

לא

MessageBind‏

הודעה הוצגה בחלונית התצוגה המקדימה או נפתחה.

לא

לא

הפעלת דוח גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבת דואר

 1. בחר באפשרות 'ניהול הארגון שלי' > 'תפקידים' & 'ביקורת' > 'ביקורת'.

 2. לחץ על 'הפעלת דוח גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבת דואר'.

  Microsoft Exchange מפעיל את הדוח עבור גישת משתמש שאינו הבעלים לתיבות דואר בארגון במהלך השבועיים האחרונים. תיבות דואר המופיעות בתוצאות החיפוש הותאמו לשימוש ברישום ביקורת ביומן של תיבת דואר.

 3. כדי להציג גישת משתמשים שאינם הבעלים עבור תיבת דואר ספציפית, בחר את תיבת הדואר במקטע 'תוצאות חיפוש'. עיין בתוצאות החיפוש בחלונית הפרטים.

מעוניין למקד את תוצאות החיפוש?

בחר תאריך התחלה, תאריך סיום, או שניהם, ואת תיבות הדואר הספציפיות שברצונך לכלול בחיפוש. לחץ על 'חיפוש' כדי להפעיל מחדש את הדוח.

הערה כדי לגשת ולהפעיל כל אחד מהדוחות בכרטיסיה 'דוחות ביקורת' בלוח הבקרה של Exchange, המשתמש זקוק להרשאות הדרושות. לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע 'הענקת גישה למשתמשים לדוחות ביקורת' של שימוש בדוחות ביקורת ב- Exchange Online‎.

חיפוש סוגים מסוימים של גישת משתמש שאינו הבעלים

באפשרותך לציין את סוג הגישה של משתמש שאינו הבעלים, המכונה גם סוג כניסה, שברצונך לחפש. להלן האפשרויות העומדות לרשותך:

 • כל המשתמשים שאינם בעלים   חיפוש גישה של מנהלי מערכת ומשתמשים בעלי הקצאה בתוך הארגון, ושל מנהלי מערכת במרכז הנתונים של Microsoft‏.

 • משתמשים חיצוניים   חיפוש גישה של מנהלי מערכת במרכז הנתונים של Microsoft‏.

 • מנהלי מערכת ומשתמשים בעלי הקצאה חיפוש גישה של מנהלי מערכת ומשתמשים בעלי הקצאה בתוך הארגון.

 • מנהלי מערכת חפש גישה של מנהלי מערכת בארגון.

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.