מחיקת מכשיר נייד עבור משתמש

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2010-09-14

אם מכשיר נייד של משתמש אובד או נגנב, מומלץ למחוק מיד את כל הנתונים מהמכשיר כדי שמידע רגיש, כגון פרטי זיהוי אישיים או הודעות חסויות, לא יהיה נגיש לכל אדם שאינו הבעלים של תיבת הדואר. מומלץ גם למחוק את כל הנתונים ממכשיר נייד שבבעלות הארגון, שאותו אתה מעוניין להקצות למשתמש אחר. באפשרותך למחוק נתונים ממכשיר נייד עבור משתמש רק כאשר נעשה שימוש ב- Exchange ActiveSync לסינכרון תוכן תיבת הדואר.

מחיקת הנתונים ממכשיר נייד שאין לך גישה פיזית אליו מכונה 'מחיקה מהתקן מרוחק'.

ניתן לנקות מכשיר נייד במספר דרכים:

ניתן גם לנקות מכשיר נייד באופן אוטומטי באמצעות מדיניות ההתקנים של Exchange ActiveSync, אם הגדרת את האפשרות למחוק את כל הנתונים מהמכשיר לאחר שהמשתמש חורג מהמספר המרבי המותר של כשלים בכניסה, לפני מחיקת המכשיר.

לפני שתתחיל

כדי לגשת לדף 'אפשרויות' של משתמש אחר, עליך להיות חבר בקבוצות התפקידים המובנות 'ניהול ארגון' או 'צוות תמיכה'. למידע אודות הוספה של משתמש לקבוצת תפקידים, ראה הוסף או הסר חברים בקבוצת תפקידים‎ (הוספת חבר לקבוצת תפקידים). תפקיד ה- RBAC 'אפשרויות משתמש' מקצה את ההרשאות הספציפיות הדרושות כדי לגשת לדף 'אפשרויות' של משתמש אחר.

הערה קיימים מכשירים שאינם תומכים במחיקה מהתקן מרוחק. כדי להגן על הקניין הרוחני של הארגון, ייתכן שתרצה להגביל את השימוש במכשירים שאינם תומכים בתכונה זו.

זהירות משום שמחיקה מהתקן מרוחק תלויה בהתחברות של המכשיר אל השרת, עליך גם לאכוף נעילת התקן ומספר מרבי של כשלים בכניסה, באמצעות מדיניות ההתקנים של Exchange ActiveSync. פעולה זו מתבצעת באופן הבא:‏ יצירת מדיניות חדשה של התקני ActiveSync‎.

זהירות לאחר איפוס המכשיר באמצעות מחיקה מהתקן מרוחק, ייתכן שעדיין תהיה אפשרות לשחזר את הנתונים באמצעות כלים מתוחכמים.

בקש מהמשתמש לנקות את המכשיר הנייד שלו

אם המשתמש יכול להתחבר לתיבת הדואר שלו באמצעות Outlook Web App, בקש ממנו לנקות את המכשיר הנייד על-ידי ביצוע השלבים המופיעים בערך ניהול הטלפון הנייד שלך‎ (ניהול הטלפון הנייד שלך).

ניקוי מכשיר נייד מתוך הרשימה 'תיבות דואר'

 1. בלוח הבקרה של Exchange, בשדה 'בחירת תחומי הניהול', בחר באפשרות 'הארגון שלי' > 'משתמשים וקבוצות' > 'תיבות דואר'.

 2. ברשימה 'תיבות דואר', בחר את המשתמש ולחץ על 'פרטים'.

 3. במקטע 'תכונות טלפון ותכונות קוליות', בחר Exchange ActiveSync ולחץ על 'עריכה'.

 4. במקטע 'התקנים ניידים', בחר את ההתקן הנייד שאבד ולחץ על 'מחיקת התקן'.

 5. לחץ על 'שמור'.

ניתן להציג את מצב המחיקה של מכשיר על-ידי בחירתו ולחיצה על 'פרטים'.

הערה המכשיר המרוחק לא יקבל את פקודת המחיקה מרחוק עד הפעם הבאה שהוא ינסה לבצע סינכרון עם Microsoft Exchange. אם תמצא טלפון שאבד לפני שמחיקתו בוצעה, תוכל לבטל את המחיקה מהתקן מרוחק בעזרת ההנחיות המופיעות בערך ביטול מחיקה של מכשיר נייד‎ (ביטול מחיקה מהתקן מרוחק). הודע למשתמש שאם הוא ימצא את הטלפון, עליו לפנות אליך לביטול המחיקה מהתקן מרוחק לפני שינסה לבצע סינכרון. הודעת אישור נשלחת למשתמש ברגע שתהליך המחיקה מרחוק יסתיים.

לראש הדף‎

ניקוי מכשיר נייד מהדף 'אפשרויות' של המשתמש

 1. בלוח הבקרה של Exchange, בשדה 'בחירת תחומי הניהול', בחר באפשרות 'משתמש אחר'.

 2. בתיבת הדו-שיח 'בחירת תיבת דואר' בחר את חשבון המשתמש הרצוי ולחץ על 'אישור'. הדף 'אפשרויות' יופיע עבור המשתמש שבחרת. בחלקו העליון של הדף תופיע הערה המזהה את תיבת הדואר שבה אתה עובד.

 3. בחר באפשרות 'טלפון' > 'טלפונים ניידים'.

 4. בחר את ההתקן שברצונך למחוק ממנו את הנתונים ולחץ על 'מחיקת התקן'.

 5. תוצג תיבת דו-שיח עם ההודעה '‏‏האם אתה בטוח שברצונך למחוק את כל הנתונים מההתקן שלך?' לחץ על 'כן'. מצב ההתקן הנייד יוצג ויהיה 'ממתין למחיקת נתונים', עד הפעם הבאה שההתקן יתחבר לחשבון.

 6. לאחר שמחיקת הנתונים מההתקן המרוחק תושלם, תוכל להסיר אותו מרשימת הטלפונים הניידים.

 7. כשתסיים, סגור את החלון כדי לחזור אל לוח הבקרה של Exchange של הארגון שלך.

הערה המכשיר המרוחק לא יקבל את פקודת המחיקה מרחוק עד הפעם הבאה שהוא ינסה לבצע סינכרון עם Microsoft Exchange. אם תמצא טלפון שאבד לפני שמחיקתו בוצעה, תוכל לבטל את המחיקה מהתקן מרוחק בעזרת ההנחיות המופיעות בערך ביטול מחיקה של מכשיר נייד‎ (ביטול מחיקה מהתקן מרוחק). הודע למשתמש שאם הוא ימצא את הטלפון, עליו לפנות אליך לביטול המחיקה מהתקן מרוחק לפני שינסה לבצע סינכרון. הודעת אישור נשלחת למשתמש ברגע שתהליך המחיקה מרחוק יסתיים.

לראש הדף‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.