למד אודות שיחות

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2009-09-14

כברירת מחדל, Outlook Web App משתמש בתצוגה 'שיחה' בכל תיקיות הדואר האלקטרוני, בכל פעם שחלונית הקריאה מופעלת. התצוגה 'שיחה' מציגה כל הודעה בשיחה, בתצוגה בודדת.

כיצד ניתן להשתמש בתצוגה 'שיחה'?

התצוגה 'שיחה' מציגה את כל ההודעות בשיחה, ללא קשר לתיקיה שבה הן מאוחסנות. לדוגמה, אם השבת להודעה בתיבת הדואר הנכנס שלך, בתצוגה 'שיחה' תראה הן את ההודעה המקורית והן את תשובתך.

בתצוגה 'רשימה', השתמש בחץ שליד שיחה כדי להרחיב או לכווץ את השיחה. התצוגה 'רשימה' תציג את:

 • הנושא בחלק העליון של השיחה.

 • האדם ששלח כל אחת מההודעות.

 • שעת קבלת ההודעה, אם אוחסנה בתיקיה הנוכחית.

 • התיקיה שבה נמצאת ההודעה, אם זו איננה התיקיה הנוכחית.

 • הקשר של ההודעה להודעות אחרות בשיחה, מסומן באמצעות קו ונקודות אנכיים.

באפשרותך ללחוץ על הודעה כלשהי בתצוגה 'שיחה' כדי להציגה בחלונית הקריאה.

בחלונית הקריאה באפשרותך להשתמש בחץ שליד הודעה כלשהי, כדי להרחיב או לכווץ את ההודעה. חלונית הקריאה תציג את:

 • הנושא בחלק העליון של חלונית הקריאה.

 • השולח של כל אחת מההודעות.

 • מועד קבלתה של כל הודעה.

כאשר אתה מרחיב הודעה בחלונית הקריאה, תראה גם את:

 • ההודעה שאליה היא מגיבה (אם בכלל).

 • התיקיה שבה ההודעה נמצאת ישירות תחת שם השולח, אם ההודעה אינה שמורה בתיקיה הנוכחית.

 • זמינות השולחים והנמענים להעברת הודעות מיידיות, מסומנת באמצעות נקודה צבעונית ליד שמם. לחץ על הנקודה כדי לראות רשימה של פעולות שבאפשרותך לבצע.

 • התפריט פעולות. לחץ על פעולות להצגת רשימה של פעולות שבאפשרותך לבצע עם ההודעה.

 • הקשר של ההודעה להודעות אחרות בשיחה, מסומן באמצעות קו ונקודות אנכיים.

כיצד ניתן להשיב להודעה בתצוגה 'שיחה'?

כאשר אתה לוחץ על הודעה בתצוגה 'שיחה', ההודעה האחרונה מודגשת. אם תלחץ על השב השב, השב לכולם , או העבר העבר לנמען, זוהי ההודעה שלה תשיב או שאותה תעביר לנמענים.

כדי להשיב להודעה אחרת בשיחה או להעבירה לנמענים, בחר בהודעה כדי להדגישה ולאחר מכן לחץ על השב השב, השב לכולם או העבר העבר לנמען. באפשרותך לבחור בהודעה בתצוגה 'רשימה' או בחלונית הקריאה.

באפשרותך גם ללחוץ על פעולות בהודעה, כדי להציג את רשימת הפעולות שבאפשרותך לבצע עם הודעה זו, כולל מענה.

כיצד ניתן להפעיל או לבטל את התצוגה 'שיחה'?

בתצוגה 'רשימה', לחץ על סדר לפי ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון שליד שיחה כדי להפעיל (מסומנת) או לבטל את ההפעלה (לא מסומנת) של התצוגה 'שיחה'.

מה עוד עליי לדעת?

 • באפשרותך למחוק שיחה בשלמותה, או רק חלקים ממנה. באפשרותך גם להתעלם משיחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מחיקת הודעה‎ (מחק הודעה).

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.