פתרון בעיות ב-DNS

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2011-12-16

אם תיתקל בבעיות של זרימת דואר לארגון המבוסס על ענן צמתים שלך או בבעיות בפתיחת תיבת דואר המבוססת על ענן צמתים באמצעות Outlook, תוכל להשתמש במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft Exchange‏ (ExRCA) כדי לבדוק את התחום שלך. באפשרותך להשתמש בכלי שורת הפקודה Nslookup כדי להציג את רשומות ה- DNS עבור התחום שלך.

בדיקת תחום באמצעות מנתח הקישוריות המרוחקת של Exchange

השתמש בבדיקות שנמצאות ב- https://www.testexchangeconnectivity.com‎ לפתרון הבעיות הבאות בתחום שלך:

הערה ל- ExRCA יש כמה בדיקות נוספות שבאפשרותך לבצע עבור התחום שלך. עם זאת, חלק מבדיקות אלה רלוונטיות רק עבור ארגון Microsoft Exchange מקומי.

בדיקת זרימת דואר נכנס

כדי לבדוק זרימת דואר נכנס באמצעות ExRCA, תחת Internet Email Tests (בדיקת דואר אלקטרוני באינטרנט), בחר באפשרות Inbound SMTP E-Mail (דואר SMTP נכנס). בדיקה זו מאחזרת את כל רשומות ה- MX הזמינות עבור התחום ולאחר מכן מבצעת על כל רשומת MX את הבדיקות הבאות:

 1. מנסה לפענח את שם המחשב המארח המצוין ברשומת ה- MX לכתובת IP.

 2. בודקת קישוריות מיציאת TCP‏ 25 אל המחשב המארח המצוין ברשומת ה- MX. יציאת TCP‏ 25 היא היציאה המשמשת ל- SMTP.

 3. שולחת הודעת דואר אלקטרוני לבדיקה אל חשבון בתחום שציינת.

 4. בודקת את שם המארח המצוין ברשומת ה- MX כממסר פתוח. ממסר פתוח מאפשר לשלוח מחדש (או "למסור מחדש") הודעות, על-ידי שימוש בשרת אחר, כדי להסתיר את מקור ההודעה האמיתי. שים לב לכך שבדיקה אחרונה זו איננה רלוונטית ל- Exchange המבוסס על ענן צמתים, מאחר שאין אפשרות להגדיר אותו כממסר פתוח, בכוונה או שלא בכוונה.

השתמש בבדיקה Inbound SMTP Email (דואר SMTP נכנס) כדי לבודק את זרימת הדואר ולאמת את רשומות ה- MX המנתבת דואר עבור התחום שלך.

 1. פתח את https://www.testexchangeconnectivity.com‎.

 2. תחת Internet E-mail Tests (בדיקת דואר אלקטרוני באינטרנט), בחר באפשרות Inbound SMTP E-mail (דואר SMTP נכנס) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

 3. במקטע Inbound SMTP Email (דואר SMTP נכנס), הזן כתובת דואר אלקטרוני של חשבון שנמצא בתחום שלך, כגון admin@contoso.edu‏.

  הערה הבדיקה תנסה לשלוח הודעה לחשבון הדואר האלקטרוני שציינת. אם אין לך חשבונות פעילים בתחום המבוסס על ענן צמתים, חלק זה של הבדיקה ייכשל.

 4. במקטע Verification (אימות), הקלד את האותיות המוצגות בתמונת ה- CAPTCHA ולאחר מכן לחץ על Perform Test (ביצוע הבדיקה).

 5. בסיום הבדיקה תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

  • ללחוץ על Copy (העתק) כדי לשמור את המידע שבדוח. לאחר מכן תוכל להדביק את הפרטים בקובץ טקסט.

  • ללחוץ על Expand All (הרחב הכל) כדי להציג את תוצאות הבדיקה.

אם גם יצרת רשומת MX כדי להוכיח בעלות על תחום, הבדיקה הכוללת Incoming SMTP E-Mail (דואר SMTP נכנס) תיכשל תמיד. כדי להבין את תוצאות הבדיקה, עיין במקטע Test Steps (שלבי בדיקה). עור כל רשומת MX, תראה שתי בדיקות Testing Mail Exchanger:

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   בדיקת רשומת ה- MX המשמשת לניתוב דואר. שלב זה וכל שלבי המשנה אמורים להצליח.

 • Testing Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.   בדיקת רשומת ה- MX המשמשת להוכחת בעלות על תחום. בדיקה זו תיכשל תמיד משום שרשומת MX זו אינו מיועדת לניתוב דואר אלקטרוני.

ראש הדף‎

בדיקת הקישוריות של Outlook לתיבת דואר

כדי לבדוק קישוריות Outlook לתיבת דואר באמצעות ExRCA, תחת Microsoft Exchange WebMicrosoft Office Outlook Connectivity Tests (בדיקת קישוריות עבור Microsoft Office Outlook), בחר באפשרות Outlook Autodiscover (גילוי אוטומטי של Outlook). בדיקה זו משתמשת בשלוש שיטות שונות ליצירת קשר עם שירות הגילוי האוטומטי עבור התחום שלך. רק השיטה HTTP redirect method צפויה להצליח. בדיקה זו כוללת את הפעולות הבאות:

 1. מנסה לפענח את כתובת ה- IP של המארח "autodiscover.<domain name>".

 2. בודקת את הקישוריות מיציאת TCP‏ 80 אל המארח "autodiscover.<domain name>". יציאת TCP‏ 80 היא היציאה שמשמשת את HTTP.

 3. בודקת אם התקבלה מ- "autodiscover.<domain name>" תגובת ניתוב מחדש של HTTP.

 4. בודקת את חוקיות כתובת ה- URL הכלולה בתגובת הניתוב מחדש של HTTP שהתקבלה בתוצאה הקודמת.

שימוש בבדיקת הגילוי האוטומטי של Outlook כדי לבדוק קישוריות Outlook לתיבת דואר ולאמת את רשומת ה- CNAME של גילוי אוטומטי עבור התחום שלך

 1. פתח את https://www.testexchangeconnectivity.com‎.

 2. תחת Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (בדיקות קישוריות של Microsoft Office Outlook), בחר באפשרות Outlook Autodiscover (גילוי אוטומטי של Outlook) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

 3. במקטע Outlook Autodiscover (גילוי אוטומטי של Outlook), הזן את הפרטים הבאים:

  • E-mail Address   (כתובת דואר אלקטרוני) הזן כתובת דואר אלקטרוני של חשבון שנמצא בתחום המבוסס על ענן צמתים שלך, כגון testuser@contoso.edu‏.

  • Domain\Username‏ (or UPN) (תחום/שם משתמש (או UPN‏)) הזן את אותה כתובת דואר אלקטרוני שהזנת בשדה הקודם, כגון admin@contoso.edu.

  • Password (סיסמה) הזן ואשר את הסיסמה של החשבון שציינת בשלבים הקודמים.

  • Ignore Trust for SSL (התעלם מאמון עבור SSL)   השאר תיבה זו לא מסומנת.

 4. סמן את תיבת הסימון כדי לאשר את אזהרת האבטחה.

  הערה כפי שמוסבר באזהרת האבטחה ובמקטע Notice (הודעה), מומלץ, אם אפשר, להשתמש בחשבון בדיקה זמני ולאחר מכן למחוק את החשבון עם סיום הבדיקה.

 5. במקטע Verification (אימות), הקלד את האותיות המוצגות בתמונת ה- CAPTCHA ולאחר מכן לחץ על Perform Test (ביצוע הבדיקה).

 6. בסיום הבדיקה תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

  • באפשרותך ללחוץ על Copy (העתק) כדי לשמור את המידע שבדוח. לאחר מכן תוכל להדביק את הפרטים בקובץ טקסט.

  • באפשרותך ללחוץ על Expand/Collapse (הרחב או כווץ) כדי להציג את התוצאות.

שים לב במיוחד לתוצאות הבדיקה תחת "Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method" (ניסיון ליצור קשר עם שירות הגילוי האוטומטי באמצעות שיטת ניתוב מחדש של HTTP). אם התצורה של רשומת הגילוי האוטומטי CNAME עבור התחום המבוסס על ענן צמתים נקבעה כראוי, כל הבדיקות אמורות להסתיים בהצלחה.

שים לב שהבדיקות הבאות תחת "Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service" (ניסיון כל השיטות ליצירת קשר עם שירות הגילוי האוטומטי) יסתיימו בכישלון גם אם התצורה של רשומת הגילוי האוטומטי CNAME שלך נקבעה כראוי:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< domain name >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< domain name >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

ראש הדף‎

הצגת רשומות DNS באמצעות Nslookup

באפשרותך להשתמש בכלי Nslookup, שמגיע עם כל גירסה של Microsoft Windows, כדי להציג את רשומות ה- DNS עבור התחום שלך.

הערה   חומת אש או הגבלות על שרתי Proxy של אינטרנט שנאכפות על הרשת הפנימית בארגון שלך עלולות למנוע פעולה תקינה של הכלי Nslookup.

כמו כן, בשלבים הבאים, הקלד תמיד את שם התחום שלך עם נקודה אחריו. הנקודה הסוגרת שבסוף שם התחום ( . ) מציינת שם תחום מלא (FQDN‏). הקלדת נקודה לאחר השם מונעת הוספה לא מכוונת של סיומת DNS‏, אשר מוגדרת כברירת מחדל עבור הרשת שלך, לשם התחום.

הצגת רשומות ה- MX

פתח שורת פקודה והפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=MX <domain name>.

לדוגמה, אם שם התחום שלך הוא contoso.edu, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=MX contoso.edu.

שים לב לנקודה שלאחר שם התחום. אם יש לך שתי רשומות MX, אחת להוכחת בעלות על תחום ואחת לניתוב דואר, הפלט של הפקודה יהיה דומה לבא:

‎contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

ראש הדף‎

הצגת רשומת הגילוי האוטומטי CNAME

פתח שורת פקודה והפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

לדוגמה, אם שם התחום שלך הוא contoso.edu, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

שים לב לנקודה שלאחר שם התחום. הפלט של הפקודה יהיה דומה לדוגמה הבאה:

‎autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

ראש הדף‎

הצגת רשומות TXT

פתח שורת פקודה והפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=TXT <domain name>.

לדוגמה, אם שם התחום שלך הוא contoso.edu, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=TXT contoso.edu.

שים לב לנקודה שלאחר שם התחום. אם יש לך שתי רשומות TXT, אחת להבטחה כי מערכות הדואר האלקטרוני המשמשות כיעד נותנות אמון בהודעות הנשלחות מהתחום שלך ואחת להוכחת בעלות על תחום, הפלט של הפקודה יהיה דומה לבא:

‎contoso.edu  text = ‎"v=spf1 include:outlook.com ~all"‎
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

ראש הדף‎

הצגת רשומות SRV

הערה רשומת ה- SRV המתוארת בדוגמה זו משמשת ב- Live@edu בלבד.

פתח שורת פקודה והפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

לדוגמה, אם שם התחום שלך הוא contoso.edu, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

שים לב לנקודה שלאחר שם התחום. הפלט של הפקודה יהיה דומה לדוגמה הבאה:

‎_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

ראש הדף‎

פתרון בעיות בתוצאות של Nslookup

אם אחת מרשומות ה- DNS נראית שגויה, או אם השירותים הקשורים לרשומות ה- DNS אינם פועלים, שקול את הסיבות האפשריות הבאות:

 • קל מאד לבצע שגיאת הקלדה במהלך יצירת רשומה. הקפד לבדוק שאכן השתמשת בערכים הנכונים בעת יצירת רשומות ה- DNS.

 • קיימים שירותי אירוח DNS התומכים בניהול כמה תחומים באמצעות אותו ממשק ניהול באינטרנט, ולכן מחייבים שימוש ב- @ כדי לציין את שם תחום האב עבור סוגים מסוימים של רשומות DNS. הזנת שם התחום בפועל במקום @ עלולה לגרום לתוצאות בלתי צפויות ברשומות ה- DNS.

 • חלק משירותי אירוח ה- DNS אינם תומכים במתן ערך 0 לעדיפות ברשומת MX. במקום 0, נסה להשתמש בערך 10 ברשומת ה- MX המשמשת לניתוב דואר.

ראש הדף‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.