דיווח ל-Microsoft Live@edu

 

חל על: Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2010-05-27

באפשרותך להשתמש בדף הדיווח של Windows Live Admin Center כדי להפיק דוחות על התחומים של בית הספר שלך. דוחות אלה מספקים נתונים ברמת התחום לגבי התחומים שבבעלות בית הספר שלך. הדוחות המופקים יסייעו לך לזהות:

 • את מספר תיבות הדואר בתחום.

 • כמה משתמשים נכנסו לחשבון שלהם לפחות פעם אחת בתקופת דיווח של 30 יום.

 • מגמות במספר תיבות הדואר הפעילות בכל אחד מהתחומים. תיבת דואר נחשבת פעילה אם המשתמש נכנס אליה לפחות פעם אחת בתקופת דיווח של 30 יום.

 • מגמות במספר תיבות הדואר בבית הספר, וכמה מתיבות דואר אלה הן פעילות.

מהם סוגי הדוחות הזמינים?

באפשרותך ליצור שלושה סוגים של דוחות לגבי התחומים שלך ב-Microsoft Live@edu:

 • Domain Summary (סיכום תחום) מחזיר נתונים על פעילות כללית בתחום, כגון מספרן הכולל של תיבות דואר ומספר התיבות הפעילות.

 • Service Usage Trend (מגמת שימוש בשירות) מחזיר את מספר תיבות הדואר שהיו פעילות בכל חודש.

 • Domain Accounts Trend (מגמת חשבונות תחום) משווה את מספר תיבות הדואר הפעילות למספר הכולל של תיבות דואר.

באפשרותך להציג דוחות גרפיים ב-Windows Live Admin Center או לייצא את התוצאות ל-Microsoft Office Excel.

באיזו תדירות מתעדכנים נתונים אלה?

נתונים חדשים עבור התחומים של Microsoft Live@edu זמינים ב-Windows Live Admin Center בסוף כל חודש. אם רשמת תחום חדש בתחילת החודש, הנתונים על תחום זה יהיו זמינים רק בסוף החודש. אם תפעיל את הדוחות לפני כן, לא יתקבלו תוצאות מהדוח.

הפקת דוחות

כדי להפיק דוחות:

 1. עבור אל https://domains.live.com/‎‎.

 2. היכנס אל Windows Live Admin Center ולחץ על Reporting (דיווח).

 3. בכרטיסיה Commercial Reports (דוחות מסחריים), בחר אחד מהדוחות הבאים:

  • Domain Summary (סיכום תחום)

  • Service Usage Trends (מגמות שימוש בשירות)

  • Domain Accounts Trend (מגמת חשבונות תחום)

   הערה   הדוח E-mail Storage Trend (מגמת אחסון דואר אלקטרוני) תומך כיום ב-Hotmail בלבד. תמיכה ב-Outlook Live תהיה זמינה בעתיד.

 4. בחר את הנתונים הבאים:

  • חודש ההתחלה

  • חודש הסיום

  • התחום

 5. לחץ על Run Report (הפעל דוח).

  הערה אם ניתן לייצא את הדוח ל-Excel, באפשרותך ללחוץ על Export (יצא) במקום על Run Report (יצא דוח). אם לא ניתן לייצא את הדוח, הלחצן Export (יצא) אינו מוצג.

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.