הפניה ליישומוני Cmdlet הזמינים של PowerShell ב- Exchange Online‏

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2012-10-31

מנהלי מערכת של ארגונים המבוססים על ענן צמתים יכולים להשתמש ב- Windows PowerShell עם Windows Remote Management (‏WinRM) ב- Windows Management Framework כדי לנהל נמענים והגדרות תחום וכדי ליצור דוחות או לסייע בפתרון בעיות. להלן תיאור מהיר של רכיבי ה- cmdlet הזמינים למנהלי מערכת אלה. באפשרותך לקבל עזרה נוספת אודות אופן השימוש ביישומי cmdlet בשורת הפקודה, כמתואר בהמשך נושא עזרה זה.

הערה   חלק מיישומי ה- cmdlet והתכונות אינם זמינים בארגונים מסוימים.

לפני שתתחיל

כדי לברר כיצד להתקין ולקבוע את תצורת הכלי Windows PowerShell ולהתחבר לשירות, ראה שימוש ב- Windows PowerShell ב- Exchange Online‏‎.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online

בשלב זה, מנהלי מערכת של Exchange Online יכולים להשתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים. רכיבי ה- cmdlet מקובצים תחילה לפי אזור הניהול ולאחר מכן לפי סוג האובייקט.

 

ניהול נמענים‎

הקצאת משאבים‎

העברה‎

הרשאות‎

תאימות‎

דיווח‎

תחומים‎

הגדרות תיבת דואר‎

הגדרות הארגון‎

התחזות ליישום‎

הקצאה מאוחדת ופריסה היברידית‎

אפשרויות תיבת דואר‎

Exchange ActiveSync‎

Unified Messaging‎

קבלת עזרה בשורת הפקודה‎

ניהול נמענים

השתמש ברכיבי cmdlet אלה כדי להציג, ליצור, לקבוע תצורה ולמחוק אובייקטי נמענים.

אם מדובר בארגון דואר אלקטרוני של Microsoft Office 365, עליך להקצות רשיונות לתיבות דואר חדשות, אחרת הן יהפכו ללא זמינות בתום תקופת החסד. לקבלת מידע נוסף, ראה הקצאת רשיון Microsoft Online Services לתיבות דואר חדשות‎.

תיבות דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של תיבות דואר.

 

Cmdlet תיאור

Get-Mailbox

הצגת מידע אודות תיבות דואר המבוססות על ענן צמתים.

New-Mailbox

יצירת משתמש חדש בארגון, בעל תיבת דואר בשירות המבוסס על ענן צמתים.

Remove-Mailbox

מחיקת תיבת דואר.

Get-RemovedMailbox

הצגת תיבות דואר שנמחקו, הניתנות לשחזור.

Set-Mailbox

שינוי ההגדרות של תיבת דואר קיימת.

Undo-SoftDeletedMailbox

cmdlet זה זמין רק עבור Microsoft Live@edu ו- Microsoft Office 365 עבור מוסדות חינוך. השתמש ב- cmdlet‏ Undo-SoftDeletedMailbox כדי לשחזר תיבת דואר שנמחקה. ניתן לשחזר תיבות דואר שנמחקו תוך 30 ימים מתאריך המחיקה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

קבוצות תפוצה

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של קבוצות תפוצה, המכונות לעתים 'קבוצות ציבוריות', ושל קבוצות תפוצה המותאמות לאבטחה. קבוצת תפוצה, המכונה גם קבוצה ציבורית, היא אוסף של שני אנשים או יותר שמופיעים בפנקס הכתובות המשותף. לקבלת מידע נוסף, ראה Distribution Groups‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-DistributionGroup

הצגת מידע אודות קבוצות תפוצה שצוינו או אחזור רשימה של קבוצות התפוצה המאוחסנות בפנקס הכתובות המשותף. קבוצות תפוצה נקראות לעתים 'קבוצות ציבוריות'.

New-DistributionGroup

יצירה של קבוצת תפוצה.

Remove-DistributionGroup

מחיקה של קבוצת תפוצה.

Set-DistributionGroup

שינוי המאפיינים של קבוצת תפוצה קיימת.

Add-DistributionGroupMember

הוספת נמען לקבוצת תפוצה קיימת.

Get-DistributionGroupMember

הצגת החברים בקבוצת תפוצה קיימת.

Remove-DistributionGroupMember

מחיקת נמען מהחברות בקבוצת תפוצה.

Update-DistributionGroupMember

החלפת החברות הנוכחית בקבוצת תפוצה.

Get-Group

הצגה של כל קבוצות התפוצה, קבוצות האבטחה וקבוצות התפקידים בארגון.

Set-Group

שינוי המאפיינים של קבוצה שאין אפשרות לשנות באמצעות ה- cmdlet Set-DistributionGroup.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

קבוצות תפוצה דינאמיות

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של קבוצות תפוצה דינאמיות בארגון. בשונה מרשימת החברות הסטאטית של קבוצת תפוצה רגילה, רשימת החברות בקבוצת תפוצה דינאמית מחושבת בכל פעם שהודעה נשלחת אל הקבוצה. חישוב זה מבוסס על המסננים ועל התנאים שאתה מגדיר בעת יצירת הקבוצה. לקבלת מידע נוסף, ראה קבוצות הפצה דינאמיות‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-DynamicDistributionGroup

הצגת ההגדרות בקבוצת תפוצה דינאמית קיימת.

New-DynamicDistributionGroup

יצירה של קבוצת תפוצה דינאמית.

Remove-DynamicDistributionGroup

מחיקה של קבוצת תפוצה דינאמית.

Set-DynamicDistributionGroup

שינוי המאפיינים של קבוצת תפוצה דינאמית קיימת.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

אנשי קשר חיצוניים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של אנשי קשר חיצוניים. אנשי קשר חיצוניים מייצגים אנשים מחוץ לארגונך שתוכל להציג בפנקס הכתובות של הארגון. לקבלת מידע נוסף, ראה אנשי קשר חיצוניים בפנקס הכתובות‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-MailContact

הצגת מידע אודות איש קשר או אנשי קשר חיצוניים ספציפיים.

New-MailContact

יצירת רישום בפנקס כתובות משותף עבור איש קשר חיצוני.

Remove-MailContact

מחיקת איש קשר מפנקס הכתובות המשותף.

Set-MailContact

שינוי ההגדרות של איש קשר חיצוני קיים.

Get-Contact

הצגת מידע אודות אנשי קשר שצוינו או אחזור רשימה של אנשי הקשר המאוחסנים בפנקס הכתובות המשותף.

Set-Contact

שינוי המאפיינים של איש קשר קיים. הערה: אם ברצונך לשלוח דואר אלקטרוני לאיש קשר, השתמש ביישומוני cmdlet מסוג *-MailContact.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

משתמשי דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של משתמשי דואר. למשתמש דואר יש חשבון בארגון, אך אין לו תיבת דואר. לכן, משתמש הדואר מקבל דואר אלקטרוני בכתובת דואר אלקטרוני חיצונית. לקבלת מידע נוסף, ראה צור משתמשי דואר‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-MailUser

הצגת מידע אודות משתמשי דואר בארגון.

New-MailUser

יצירה של משתמש דואר חדש בארגון.

Remove-MailUser

מחיקה של משתמש דואר קיים.

Set-MailUser

שינוי ההגדרות של משתמש דואר קיים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

רכיבי cmdlet אחרים של נמען

 

Cmdlet תיאור

Get-LinkedUser

הצגת מידע אודות חשבון משתמש מקושר. חשבונות משתמש מקושרים משמשים לאימות בתרחישים של פריסה היברידית וכן נמצאים בשימוש עם Exchange Recipient Management Web Services. ניתן לקשר משתמש בארגון למשתמש חיצוני או לאישור חיצוני.

Set-LinkedUser

שינוי המאפיינים של חשבון משתמש מקושר.

Get-SecurityPrincipal

הצגת רשימה של מנהלי האבטחה בארגון. מנהלי אבטחה הם גורמים, כגון משתמשים או קבוצות אבטחה, שניתן להקצות להם הרשאות וזכויות משתמש.

Get-Recipient

הצגת מידע אודות אובייקטים המתואמים לדואר אלקטרוני מכל הסוגים בארגון. התוצאות המוחזרות כוללות תיבות דואר, משתמשי דואר, אנשי קשר, קבוצות תפוצה וקבוצות תפוצה דינאמיות.

Get-User

הצגת מידע אודות תיבות דואר ומשתמשי דואר בארגון.

Set-User

שינוי המאפיינים של תיבת דואר או משתמש דואר קיימים.

New-MailMessage

יצירה של הודעת דואר אלקטרוני והעברתה לתיקיה 'טיוטות' בתיבת דואר של משתמש.

Test-MAPIConnectivity

בדיקה כי ניתן לחבר תיבת דואר שצוינה באמצעות פרוטוקול MAPI שנמצא בשימוש על-ידי Microsoft Office Outlook.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הקצאת משאבים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להקצות משאבים למספר גדול של תיבות דואר חדשות באמצעות קובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV). לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא משתמשי Exchange Online חדשים באמצעות קובץ CSV‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-ProvisioningRequest

הצגת מידע אודות המצב של הבקשה הנוכחית להקצאת משאבים. בקשה להקצאת משאבים יוצרת תיבות דואר חדשות המבוססות על ענן צמתים עבור המשתמשים שצוינו בקובץ ה- CSV.

New-ProvisioningRequest

שליחת בקשה להקצאת מספר רב של משאבים עבור אצווה של משתמשים הרשומים בקובץ ה- CSV. אם קובץ ה- CSV מאומת בהצלחה, נוצרת בקשה להקצאת משאבים במצב מושהה. תהליך הקצאת המשאבים מתחיל בהפעלת ה- cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

עצירת העיבוד של בקשה להקצאת מספר רב של המשאבים, שהינה ממתינה או פעילה.

Start-ProvisioningRequest

הפעלת בקשה ממתינה להקצאת משאבים, שנוצרה באמצעות ה- cmdlet New-ProvisioningRequest.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

העברה

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים להעברת דואר אלקטרוני ממערכת העברת הודעות מקומית אל ארגון המבוסס על ענן צמתים. לקבלת מידע נוסף, ראה מבט כולל על העברת דואר אלקטרוני‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-MigrationBatch

הצגת מידע אודות האצווה הנוכחית של מסירת דואר אלקטרוני.

New-MigrationBatch

יצירה של אצוות העברה חדשה במטרה להעביר נתוני תיבות דואר משרת IMAP מקומי או ממערכת העברת הודעות מקומית של Microsoft Exchange אל תיבות דואר המבוססות על ענן צמתים. לביצוע העברת IMAP, יש ליצור את תיבות הדואר המבוססות על ענן צמתים לפני העברת נתוני תיבות הדואר.

Remove-MigrationBatch

למחיקה של אצוות העברה שאינה מופעלת או שהושלמה.

Set-MigrationBatch

לשינוי המאפיינים של אצוות העברה קיימת.

Start-MigrationBatch

התחלת תהליך ההעברה עבור אצווה ממתינה של מסירת דואר אלקטרוני.

Stop-MigrationBatch

עצירת העיבוד של אצוות העברה המעובדת כעת.

Test-MigrationServerAvailability

מאמת שניתן לתקשר עם שרת הדואר המקומי, המארח את נתוני תיבות הדואר שברצונך להעביר אל תיבות דואר המבוססות על ענן צמתים.

Get-MigrationStatus

הצגת מידע אודות תהליך ההעברה הכולל שמתבצע כעת.

Get-MigrationUser

להצגת פרטי מצב לגבי תיבת דואר של משתמש יחיד או תיבות הדואר של כל המשתמשים באצוות ההעברה הנוכחית שמעובדת.

Get-MigrationUserStatistics

להצגת פרטי מצב לגבי ההעברה לענן של תיבת דואר מקומית יחידה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הרשאות

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, להקצות ולהסיר את ההרשאות המוקצות למשתמשים בתחום שלך.

קבוצות תפקידי ניהול

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולבצע שינויים בקבוצות תפקידי ניהול. קבוצת תפקידים היא קבוצת אבטחה אוניברסלית, שהוקצו לה זכויות ניהוליות. לקבלת מידע נוסף, ראה קבוצות תפקידים של מנהל מערכת‎.

 

Cmdlet פרמטר

Get-RoleGroup

הצגת מידע אודות קבוצות תפקידים שצוינו או אחזור רשימה של קבוצות התפקידים בארגון.

New-RoleGroup

יצירה של קבוצת תפקידים.

Remove-RoleGroup

מחיקה של קבוצת תפקידים.

Set-RoleGroup

שינוי המאפיינים של קבוצת תפקידים קיימת.

Add-RoleGroupMember

הוספת נמען לקבוצת תפקידים קיימת.

Get-RoleGroupMember

הצגת החברים בקבוצת תפקידים קיימת.

Remove-RoleGroupMember

מחיקת נמען מהחברות בקבוצת תפקידים.

Update-RoleGroupMember

החלפת החברות הנוכחית בקבוצת תפקידים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מדיניות הקצאת תפקידים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, לשנות ולמחוק מדיניות הקצאת תפקידים. מדיניות הקצאת תפקידים היא אוסף של כלל אחד או יותר של תפקידי ניהול של משתמשי-קצה, המאפשרים למשתמשים לנהל את ההגדרות עבור חשבונם ועבור קבוצות תפוצה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדיניות בנושא הקצאת תפקידים‎.

הערה בארגוני Live@edu אין אפשרות ליצור, למחוק או לשנות את המאפיינים של מדיניות הקצאת התפקידים. יחד עם זאת, ניתן להוסיף או להסיר את תפקידי משתמש הקצה שהוקצו למדיניות הקצאת התפקידים.

 

Cmdlet תיאור

Get-RoleAssignmentPolicy

הצגת מידע אודות פריטי מדיניות הקצאת תפקידים שצוינו או אחזור רשימה של פריטי מדיניות הקצאת התפקידים בארגון.

New-RoleAssignmentPolicy

יצירה של מדיניות הקצאת תפקידים.

Remove-RoleAssignmentPolicy

מחיקה של מדיניות הקצאת תפקידים.

Set-RoleAssignmentPolicy

שינוי המאפיינים של מדיניות הקצאת תפקידים קיימת.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

בקרת גישה מבוססת תפקיד

השתמש בישומוני ה- cmdlet הבאים כדי לנהל תפקידי בקרת גישה מבוססת תפקיד (RBAC) בארגון שלך. בקרת RBAC משמשת להקצאת יכולות למשתמשים. כל ההרשאות והיכולות מוגדרות על-ידי תפקידי ניהול. ‎תפקיד ניהול, המכונה גם תפקיד RBAC או פשוט תפקיד, מגדיר את אפשרויות הגישה של אדם כלשהו ואת המשימות שהוא יכול לבצע. לקבלת מידע נוסף, ראה בקרת גישה מבוססת תפקידים‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-ManagementRole

הצגת תפקידי הניהול הזמינים בארגון.

New-ManagementRole

יצירת תפקיד ניהול חדש המבוסס על תפקיד קיים.

Remove-ManagementRole

הסרה של תפקיד ניהול. באפשרותך להסיר תפקידים שאתה יצרת בלבד. לא ניתן להסיר תפקידים מוכללים.

Get-ManagementRoleAssignment

הצגת תפקידי הניהול המוקצים כעת למשתמש ספציפי.

New-ManagementRoleAssignment

הקצאת תפקיד ניהול חדש למשתמש.

Remove-ManagementRoleAssignment

הסרת תפקיד ניהול ממשתמש.

Set-ManagementRoleAssignment

שינוי ההגדרות של הקצאת תפקיד ניהול, כגון טווח הניהול המשויך.

Add-ManagementRoleEntry

הוספת גישה ל- cmdlet ספציפי ולפרמטרים ספציפיים לתפקיד ניהול קיים.

Get-ManagementRoleEntry

הצגת רכיבי ה- cmdlet והפרמטרים הזמינים לתפקיד ניהול קיים.

Remove-ManagementRoleEntry

הסרת גישה ל- cmdlet מתפקיד ניהול קיים.

Set-ManagementRoleEntry

הוספה או הסרה של גישה לפרמטר.

Get-ManagementScope

הצגת טווחי הניהול המוגדרים עבור הארגון. טווח ניהול קובע את האובייקטים הזמינים למשתמש. לדוגמה, טווח הניהול עבור משתמש אופייני מוגבל לחשבון שלו. טווח הניהול עבור מנהל מערכת של ארגון הוא כל האובייקטים בתחום.

New-ManagementScope

הגדרה של טווח ניהול חדש.

Remove-ManagementScope

הסרה של טווח ניהול. באפשרותך להסיר טווחי ניהול שאתה הגדרת בלבד.

Set-ManagementScope

שינוי ההגדרה עבור טווח ניהול קיים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הרשאות תיבת דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, להעניק ולבטל הרשאות תיבת דואר והרשאות של תיקיות תיבת דואר.

 

Cmdlet תיאור

Add-MailboxPermission

מעניק הרשאת משתמש המאפשרת גישה לתיבת דואר של משתמש אחר.

Get-MailboxPermission

הצגת ההרשאות שהוקצו לתיבת הדואר של משתמש.

Remove-MailboxPermission

הסרת הרשאות ממשתמש כדי להסיר גישה לתיבת דואר של משתמש אחר.

Add-MailboxFolderPermission

מעניק הרשאת משתמש המאפשרת גישה לתיקיה בתיבת דואר של משתמש אחר. לדוגמה, באפשרותך להעניק הרשאת משתמש לניהול לוח השנה של משתמש אחר. תיקיית היעד מצוינת בתבנית זו: alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

הצגת ההרשאות המוקצות לתיקיה ספציפית בתיבת דואר של משתמש.

Set-MailboxFolderPermission

שינוי ההרשאות שהוקצו לתיקיה ספציפית בתיבת דואר של משתמש.

Remove-MailboxFolderPermission

הסרת הרשאות ממשתמש כדי להסיר גישה לתיקיה ספציפית בתיבת דואר של משתמש אחר.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הרשאת 'שלח כ'

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, להעניק ולבטל הרשאות 'שלח כ'. הרשאת 'שלח כ', המוכרת גם כהרשאת SendAs, מעניקה למשתמש הרשאה להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני של נמען אחר בכתובת 'מאת'. לקבלת מידע נוסף, ראה מתן הרשאת 'שלח כ' למשתמשים‎.

 

Cmdlet תיאור

Add-RecipientPermission

מתן הרשאת 'שלח כ' למשתמשים.

Get-RecipientPermission

הצגה של הרשאת 'שלח כ' שהוקצתה למשתמשים.

Remove-RecipientPermission

ביטול הרשאת 'שלח כ' שהוקצתה למשתמשים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

תאימות

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי לסייע לארגון שלך בעמידה בדרישות החוק או בדרישות עסקיות.

חיפוש בתיבות דואר מרובות

השתמש בישומוני ה- cmdlet הבאים כדי לחפש בתיבות הדואר של הארגון שלך הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסוגים אחרים, המכילות מילות מפתח ספציפיות. רכיבי cmdlet אלה מוגדרים במסגרת התפקיד 'חיפוש בתיבות דואר' בלבד ויש להקצותם למנהלי גילוי. כדי להשתמש ברכיבי ה- cmdlet של חיפוש בתיבות דואר, עליך להיות חבר בקבוצת התפקידים 'ניהול הגילוי'. למידע נוסף, ראה הענקת גישה למשתמשים לחיפוש בתיבות דואר מרובות‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-MailboxSearch

הצגת חיפושים בתיבות דואר מרובות המתבצעים כעת, שהושלמו או נעצרו.

New-MailboxSearch

יצירת חיפוש חדש בתיבות דואר מרובות. הפרמטרים של החיפוש מוגדרים באמצעות cmdlet זה, אך למעשה ניתן להפעיל את החיפוש באמצעות ה- cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

הסרת חיפוש בתיבות דואר מרובות.

Search-Mailbox

חיפוש בתיבת דואר והעתקת התוצאות לתיבת דואר ספציפית המוגדרת כיעד, מחיקת הודעות מתיבת הדואר המוגדרת כמקור, או שניהם.

הערה   ‏cmdlet זה זמין גם עבור התפקיד 'ייבוא וייצוא של תיבת דואר'. כברירת מחדל, התפקיד 'ייבוא וייצוא של תיבת דואר' אינו מוקצה לקבוצת תפקידים.

Set-MailboxSearch

שינוי המאפיינים של חיפוש קיים בתיבות דואר מרובות.

Start-MailboxSearch

הפעלה או הפסקה של חיפוש קיים בתיבות דואר מרובות, שנוצר באמצעות ה- cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

עצירת חיפוש בתיבות דואר מרובות המתבצע כעת.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

כללי תעבורה

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, לקבוע תצורה, ליצור ולהסיר כללי תעבורה. באפשרותך להשתמש בכללי תעבורה כדי לשלוט בזרימה של הודעות דואר אלקטרוני בארגון. באפשרותך להגדיר תכונות ספציפיות של הודעה, המכונות גם תנאים, ואת הפעולות שברצונך לבצע בכל הודעה המכילה תכונות אלה. למידע נוסף, ראה כללים החלים על הארגון כולו‎.

 

Cmdlet תיאור

Disable-TransportRule

הפיכת כלל תעבורה לבלתי זמין.

Enable-TransportRule

הפיכת כלל תעבורה לזמין.

Get-TransportRule

הצגת מידע אודות כללי תעבורה שצוינו או אחזור רשימה של כללי התעבורה בארגון.

New-TransportRule

יצירת כלל תעבורה.

Remove-TransportRule

מחיקת כלל תעבורה.

Set-TransportRule

שינוי המאפיינים של כלל תעבורה.

Get-TransportRuleAction

הצגת מידע אודות הפעולות של כללי תעבורה שצוינו או אחזור רשימה של כל הפעולות הזמינות של כללי התעבורה בארגון.

Get-TransportRulePredicate

הצגת מידע אודות הפרידקאטים של כללי תעבורה שצוינו או אחזור רשימה של כל הפרדיקאטים הזמינים של כללי התעבורה בארגון. באפשרותך להשתמש בפרדיקאטים של כללי תעבורה בתור תנאים או חריגות של כללי תעבורה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מדיניות השגחה

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של מדיניות השגחה בארגוני Live@edu. מדיניות ההשגחה קובעת מי יוכל לשלוח דואר אלקטרוני אל המשתמשים ולקבל מהם דואר אלקטרוני בארגון שלך, ולסנן ולדחות הודעות שמכילות מילים שנויות במחלוקת. לקבלת מידע נוסף, ראה מדיניות השגחה‎.

הערה   מדיניות השגחה אינה זמינה ב- Microsoft Office 365.

 

Cmdlet תיאור

Add-SupervisionListEntry

הוספה של ערך לרשימת ההיתרים או לרשימת הדחיות של משתמש שצוין.

Get-SupervisionListEntry

הצגת ערך היתר וערך דחייה המוגדרים עבור משתמש שצוין.

Remove-SupervisionListEntry

הסרת ערך מרשימת היתרים או מרשימת דחייה של משתמש שצוין.

Get-SupervisionPolicy

הצגת ההגדרות של מדיניות ההשגחה עבור הארגון שלך.

Set-SupervisionPolicy

קביעת ההגדרות של מדיניות השגחה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

ניהול זכויות מידע

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של תכונות ניהול זכויות מידע (IRM) בארגון שלך. ניהול IRM מספק הגנה רציפה ומאפשר לך לקבוע מי יוכל לגשת, להעביר, להדפיס או להעתיק נתונים רגישים הנכללים בהודעות דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרה וניהול של ניהול זכויות מידע ב- Exchange Online‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-IRMConfiguration

הצגת התצורה של ניהול זכויות המידע בארגון.

Set-IRMConfiguration

שינוי המאפיינים של תצורת ניהול זכויות המידע בארגון.

Test-IRMConfiguration

בדיקת הפונקציונליות של תצורת ניהול זכויות המידע בארגון.

Get-RMSTemplate

הצגת מידע אודות תבניות מדיניות זכויות של 'שירותי ניהול זכויות המידע של Active Directory' ‏(AD RMS) שצוינו או אחזור רשימה של תבניות מדיניות זכויות ה- AD RMS בארגון.

Set-RMSTemplate

שינוי המאפיינים של תבנית מדיניות זכויות AD RMS קיימת.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

הצגת ההגדרות של תחום פרסום מהימן (TPD) קיים בארגון. תחום פרסום מהימן מכיל את ההגדרות הדרושות לשם שימוש בתכונות של RMS בארגון שלך. לדוגמה, משתמשים יכולים להחיל תבניות מדיניות זכויות AD RMS על הודעות דואר אלקטרוני.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

ייבוא של תחום פרסום מהימן משרת מקומי שבו פועל AD RMS אל הארגון.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

הסרה של תחום פרסום מהימן שייבאת אל הארגון.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

שינוי המאפיינים של תחום פרסום מהימן קיים בארגון.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

כללי הגנה של Outlook

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של כללי הגנה של Outlook. כללי הגנה של Outlook הם כללים שיוצרים מנהלי מערכת, אשר חלים לפני שהמשתמש שולח הודעה באמצעות Outlook. כללי ההגנה של Outlook מחילים באופן אוטומטי תבנית מדיניות של 'שירותי ניהול זכויות המידע של Active Directory' ‏(AD RMS) על ההודעה לפני שהיא נשלחת.

 

Cmdlet תיאור

Disable-OutlookProtectionRule

הפיכת כלל הגנה של Outlook ללא זמין.

Enable-OutlookProtectionRule

הפיכת כלל הגנה של Outlook לזמין.

Get-OutlookProtectionRule

הצגת מידע אודות כללי הגנה של Outlook שצוינו או אחזור רשימה של כללי ההגנה של Outlook בארגון.

New-OutlookProtectionRule

יצירת כלל הגנה של Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

מחיקת כלל הגנה של Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

שינוי המאפיינים של כלל הגנה של Outlook.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מדיניות שמירה

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור ולקבוע תצורה של מדיניות שמירה בארגון שלך. מדיניות שמירה היא קבוצה של תגיות מדיניות שמירה המציינות הגדרות שמירה עבור פריטים בתיבת דואר. מדיניות עשויה לכלול תגית מדיניות השמירה אחת המוגדרת כברירת מחדל ומספר תגיות מדיניות שמירה שאינן מוגדרות כברירת מחדל. ניתן להחיל מדיניות שמירה אחת בלבד על כל תיבת דואר. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרה וניהול של מדיניות שמירה ב- Exchange Online‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-RetentionPolicy

הצגת מידע אודות פריטי מדיניות שמירה שצוינו או אחזור רשימה של פריטי מדיניות השמירה בארגון.

New-RetentionPolicy

יצירת מדיניות שמירה.

Remove-RetentionPolicy

מחיקת מדיניות שמירה.

Set-RetentionPolicy

שינוי המאפיינים של מדיניות שמירה.

Get-RetentionPolicyTag

הצגת מידע אודות תגיות מדיניות שמירה שצוינו או אחזור רשימה של תגיות מדיניות השמירה בארגון. תגיות מדיניות שמירה משמשות להחלת הגדרות שמירת הודעות על תיקיות והודעות.

New-RetentionPolicyTag

יצירת תגית מדיניות שמירה.

Remove-RetentionPolicyTag

מחיקת תגית מדיניות שמירה.

Set-RetentionPolicyTag

שינוי המאפיינים של תגית מדיניות שמירה.

Start-ManagedFolderAssistant

יישום מיידי של פריטי מדיניות השמירה שהוגדרו בתיבת דואר שצוינה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

סיווגי הודעות

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור ולקבוע תצורה של סיווגי הודעות בארגון שלך. לאחר שתיצור סיווגי הודעות, המשתמשים יוכלו להחיל אותם על הודעות באמצעות Outlook Web App, או שאתה תוכל להחיל אותם על הודעות באמצעות כללי תעבורה. בנוסף, באפשרותך להשתמש בסיווגים בתור תנאים או חריגות של כללי תעבורה.

 

Cmdlet תיאור

Get-MessageClassification

הצגת מידע אודות סיווגי הודעות שצוינו או אחזור רשימה של סיווגי ההודעות בארגון.

New-MessageClassification

יצירת סיווג הודעה.

Remove-MessageClassification

מחיקת סיווג הודעה.

Set-MessageClassification

שינוי המאפיינים של סיווג הודעה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

אחסון בארכיון ורישום ביומן

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של הגדרות אחסון בארכיון ורישום ביומן עבור הארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף עיין בנושאים הבאים:

הערה   ‏אחסון בארכיון אינו זמין בארגוני Live@edu‏.

 

רכיבי Cmdlet תיאור

Disable-Mailbox

הפוך את הארכיון ללא זמין עבור תיבת דואר קיימת באמצעות הפרמטר Archive.

Enable-Mailbox

הפוך ארכיון לזמין עבור תיבת דואר קיימת באמצעות הפרמטר Archive.

Disable-JournalRule

הפיכת כלל יומן ללא זמין. כללי יומן משמשים כדי לרשום ביומן הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו אל נמענים ספציפיים ומהם. כאשר הודעה תואמת לקריטריונים שהוגדרו במסגרת כלל יומן, ההודעה נרשמת ביומן.

Enable-JournalRule

הפיכת כלל יומן לזמין.

Get-JournalRule

הצגת מידע אודות כללי יומן שצוינו או אחזור רשימה של כללי היומן בארגון.

New-JournalRule

יצירת כלל יומן.

Remove-JournalRule

מחיקת כלל יומן.

Set-JournalRule

שינוי המאפיינים של כלל יומן.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

דיווח

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג דוחות ונתונים סטטיסטיים עבור הארגון שלך.

רישום ביקורת ביומן

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי לקבוע תצורה של רישום ביקורת ביומן וכדי להציג את יומני הביקורת. רישום ביקורת ביומן מתעד פעולות ספציפיות שביצעו משתמשים ספציפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברישום ביקורת ביומן לתיעוד פעולות של משתמשים‎.

 

Cmdlet תיאור

Search-AdminAuditLog

חיפוש בתוכן של יומן ביקורת של מנהל מערכת.

Write-AdminAuditLog

הוספת הערות ליומן ביקורת של מנהל מערכת.

Get-AdminAuditLogConfig

הצגת הגדרות תצורה עבור רישום ביקורת ביומן של מנהל המערכת הנוכחי.

New-AdminAuditLogSearch

חיפוש בתוכן של יומן ביקורת של מנהל מערכת ושליחת התוצאות אל נמענים שאתה מציין.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

הצגת החשבונות שאינם נכללים ברישום ביומן ביקורת של תיבת דואר.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

ציון החשבונות שאינם נכללים ברישום ביומן ביקורת של תיבת דואר. לדוגמה, באפשרותך לציין חשבונות שירות שניגשים לתיבות דואר לעתים קרובות, כדי להפחית את העומס על יומני ביקורת של תיבת דואר.

Search-MailboxAuditLog

חיפוש בתוכן של יומן ביקורת של תיבת דואר.

New-MailboxAuditLogSearch

חיפוש בתוכן של יומן ביקורת של תיבת דואר ושליחת התוצאות אל נמענים שאתה מציין.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מעקב אחר הודעות

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי לעקוב אחר פרטי מסירה של הודעות שנשלחו או התקבלו מכל תיבת דואר ספציפית בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה דוחות מסירה למנהלי מערכת‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-MessageTrackingReport

החזרת נתונים עבור דוח ספציפי של מעקב אחר הודעות. כדי להשתמש ב- cmdlet זה, עליך לציין את המזהה של דוח המעקב אחר הודעות שברצונך להציג. לכן, תחילה עליך להשתמש ב- cmdlet Search-MessageTrackingReport כדי למצוא את המזהה של דוח המעקב אחר הודעות עבור הודעה ספציפית. לאחר מכן, עליך להעביר את המזהה של דוח המעקב אחר הודעות מתוך הפלט של ה- cmdlet Search-MessageTrackingReport אל ה- cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

איתור דוח ספציפי של מעקב אחר הודעות על סמך קריטריוני החיפוש שצוינו. לאחר מכן, תוכל להעביר את המזהה של דוח המעקב אחר הודעות אל ה- cmdlet Get-MessageTrackingReport כדי לקבל פרטים מלאים של מעקב אחר הודעות.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

רכיבי cmdlet אחרים של דיווח

 

Cmdlet תיאור

Get-FailedContentIndexDocuments

הצגת רשימה של מסמכים בתיבת דואר שאינם מאפשרים יצירת אינדקס על-ידי Exchange Search.

Get-LogonStatistics

הצגת מידע אודות הפעלות פתוחות של כניסה למערכת לתיבת דואר שצוינה, כגון שם משתמש, שעת כניסה ושעת גישה אחרונה. משתמש חייב לבצע יציאה כדי לסגור הפעלה של כניסה למערכת; לכן ייתכן שמשתמשים שזה עתה סגרו את הדפדפן שלהם ייראו הפעלות מרובות.

Get-MailboxFolderStatistics

הצגת מידע אודות התיקיות בתיבת דואר שצוינה, כולל מספר וגודל הפריטים בתיקיה, שם ומזהה התיקיה ופרטים נוספים.

Get-MailboxStatistics

הצגת מידע אודות תיבת דואר שצוינה, כגון גודל תיבת הדואר, מספר ההודעות שהיא מכילה והפעם האחרונה שבה בוצעה אליה גישה.

Get-RecipientStatisticsReport

הצגת מידע אודות המספר הכולל של נמענים בארגון, כולל מספר תיבות הדואר, תיבות הדואר הפעילות, אנשי הקשר וקבוצות התפוצה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

תחומים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של תחומים פנימיים וחיצוניים המוגדרים בארגון שלך.

תחומים מקובלים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע את תצורת ההגדרות של תחומים מקובלים. תחום מקובל הוא כל מרחב שמות של SMTP‏ שעבורו ארגון דואר אלקטרוני המבוסס על ענן צמתים שולח או מקבל דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, ראה תחומים קבילים‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-AcceptedDomain

הצגת פרטי התצורה עבור כל התחומים המקובלים או עבור תחום מקובל ספציפי.

Set-AcceptedDomain

קביעת תצורת ההגדרות עבור תחום מקובל שאליו נרשמת באמצעות השירות המבוסס על ענן צמתים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

תחומים מרוחקים

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג, ליצור, למחוק ולקבוע תצורה של תחומים מרוחקים. תחומים מרוחקים קובעים הגדרות של זרימת הדואר על בסיס תחום היעד של כל אחת מההודעות. לקבלת מידע נוסף, ראה תחומים מרוחקים‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-RemoteDomain

הצגת פרטי התצורה של כל התחומים המרוחקים או של תחום מרוחק ספציפי.

New-RemoteDomain

יצירת ערך חדש של תחום מרוחק כך שתוכל לקבוע תצורה של עיצוב הודעות ומדיניות עבור הודעות הנשלחות לאותו תחום.

Remove-RemoteDomain

הסרת ערך של תחום מרוחק.

Set-RemoteDomain

קביעת התצורה של עיצוב הודעות והגדרות מדיניות עבור ערך של תחום מרוחק קיים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הגדרות תיבת דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להגדיר ולקבוע כיצד משתמשים ניגשים אל השירות המבוסס על ענן צמתים.

 

Cmdlet תיאור

Get-CASMailbox

הצגת הפרוטוקולים המופעלים עבור חיבורי לקוח לתיבת דואר אחת או יותר בארגון.

Set-CASMailbox

קביעת התצורה של פרוטוקולים לחיבור גישת לקוח המופעלים עבור תיבת דואר ספציפית.

Get-CASMailboxPlan

הצגת הגדרות ברירת המחדל לגישת לקוח המוחלות על תיבות דואר חדשות בארגון.

Get-OWAMailboxPolicy

הצגת עקרונות המדיניות שניתן להחיל על תיבות דואר המתחברות באמצעות Outlook Web App, וכן את ההגדרות שנקבעו עבור עקרונות מדיניות אלה.

Get-MailboxPlan

הצגת מידע אודות תוכניות תיבת הדואר הזמינות לארגון ואודות ההגדרות שלהן. תוכנית תיבת דואר היא תבנית הקצאת משאבים של משתמש.

Set-MailboxPlan

שינוי שם התצוגה של תוכנית תיבת דואר, או הגדרה של תיבת דואר חלופית כברירת המחדל.

New-OWAMailboxPolicy

יצירת מדיניות חדשה שניתנת להחלה על תיבות דואר בארגון, כדי לאכוף את ההגדרות של חיבורי Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

הסרה של מדיניות קיימת המשמשת לאכיפת ההגדרות של חיבורי Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

קביעת ההגדרות של מדיניות קיימת שחלה על תיבות דואר בארגון, כדי לאכוף את ההגדרות של חיבורי Outlook Web App.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הגדרות הארגון

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של הגדרות כלל-ארגוניות.

 

Cmdlet תיאור

Get-OrganizationConfig

להצגת מידע לגבי הגדרות שונות בארגון.

Set-OrganizationConfig

קביעת התצורה של הגדרות שונות בארגון.

Get-TransportConfig

הצגת הגדרות תצורת תעבורה, כגון השפה שבה נשלחות הודעות דיווח מצב מסירה (DSN).

Set-TransportConfig

שינוי הגדרות תצורת התעבורה, כגון שפת DSN.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

התחזות ליישום

cmdlet זה מוקצה לתפקיד RBAC‏ ApplicationImpersonation, ומשתמש ב- Microsoft Exchange Web Services‏ (EWS) כדי לאפשר גישה באמצעות תכנות לתיבות דואר של Exchange Online. לקבלת פרטים נוספים, עיין בנושא MSDN‏‎ זה (ייתכן שדף זה יוצג באנגלית).

 

Cmdlet ‏‏תיאור

Impersonate-ExchangeUser

להענקת גישה מתוכנתת לחשבונות שירות ייעודיים לתיבות דואר של משתמשים.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

הקצאה מאוחדת ופריסה היברידית

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של תכונות של הקצאה מאוחדת ופריסה היברידית עבור הארגון שלך.

הקצאה מאוחדת

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של הגדרות הקצאה מאוחדת עבור הארגון שלך. הקצאה מאוחדת, המכונה גם שיתוף מאוחד, משתמשת ב- Microsoft Federation Gateway, שירות זהות מבוסס על ענן צמתים המסופק על-ידי Microsoft, בתור מתווך יחסי האמון בין ארגון Exchange Server 2010 המקומי שלך לבין ארגון הדואר האלקטרוני המבוסס על ענן צמתים שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של הקצאה מאוחדת בענן‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-FederatedOrganizationIdentifier

הצגת מזהה הארגון המאוחד של הארגון ופרטים קשורים, כגון תחומים מאוחדים, איש הקשר של הארגון והמצב.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

קביעת התצורה של מזהה הארגון המאוחד של הארגון.

Get-FederationInformation

הצגת פרטי איחוד, כולל שמות של תחומים מאוחדים וכתובות URL המוגדרות כיעד, מתוך ארגון Exchange חיצוני.

Get-FederationTrust

הצגת יחסי האמון של איחוד שהוגדרו עבור הארגון.

Get-OrganizationRelationship

הצגת ההגדרות של מערכת יחסים של הקצאה מאוחדת עבור שיתוף מידע אודות מועדים פנויים/לא פנויים או העברת הודעות מאובטחת בין ארגונים.

New-OrganizationRelationship

יצירת מערכת יחסים של הקצאה מאוחדת בין ארגונים.

Remove-OrganizationRelationship

הסרת מערכת יחסים של הקצאה מאוחדת בין ארגונים.

Set-OrganizationRelationship

קביעת התצורה של מערכת יחסים של הקצאה מאוחדת בין ארגונים.

Test-OrganizationRelationship

בדיקה כי מערכת היחסים של הקצאה מאוחדת המתקיימת בין ארגונים מוגדרת כראוי ופועלת בהתאם למצופה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מדיניות שיתוף

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של מדיניות שיתוף. מדיניות שיתוף מפקחת על האופן שבו משתמשים בארגון משתפים מידע אודות לוח השנה ואנשי הקשר שלהם עם משתמשים מחוץ לארגון.

 

Cmdlet תיאור

Get-SharingPolicy

הצגת מידע אודות פריטי מדיניות שיתוף שצוינו או אחזור רשימה של פריטי מדיניות השיתוף בארגון.

New-SharingPolicy

יצירת מדיניות שיתוף חדשה.

Remove-SharingPolicy

מחיקת מדיניות שיתוף. לפני שתוכל למחוק מדיניות שמירה, עליך לוודא שהמדיניות אינה מוקצית לתיבות דואר כלשהן.

Set-SharingPolicy

שינוי ההגדרות של מדיניות שיתוף קיימת.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

מידע לגבי זמינות

השתמש בפקודות cmdlet אלה להצגה והגדרה של מידע זמינות מסוג מצב פנוי/לא פנוי שהארגון שלך משתף עם ארגונים אחרים.

 

Cmdlet ‏‏תיאור

Add-AvailabilityAddressSpace

להגדרה של שיטת הגישה והאישורים המשויכים שנעשה בהם שימוש להחלפת מידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים.

Get-AvailabilityAddressSpace

להצגת פרטים לגבי האופן שבו ארגון Exchange שלך מוגדר ביחס להחלפת מידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים.

Remove-AvailabilityAddressSpace

להסרת מרחב כתובות לזמינות שהוגדר בעבר, וכן את האישורים המשויכים שנעשה בהם שימוש בבקשות לקבלת מידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים.

Get-AvailabilityConfig

להצגת החשבונות שמוגדרים כמהימנים בהעברת המידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים.

New-AvailabilityConfig

ליצירת העברה של מידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים.

Remove-AvailabilityConfig

להסרה של העברת מידע על מצב פנוי/לא פנוי בין ארגונים שהוגדרה בעבר.

Set-AvailabilityConfig

להגדרת רמת הגישה עבור מידע על מצב פנוי/לא פנוי.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

העברות תיבת דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להעביר תיבות דואר בין הארגון המבוסס על ענן צמתים לבין ארגון Exchange המקומי. העברת תיבות דואר בין ענן הצמתים והארגון המקומי מחייבת פריסה היברידית. לקבלת מידע נוסף, ראה פריסה משולבת והעברה של Exchange עם Office 365‎.

 

רכיבי Cmdlet תיאור

Get-MoveRequest

הצגת המצב של העברת תיבות דואר המתבצעת כעת, שהופעלה באמצעות ה- cmdlet‏ New-MoveRequest.

New-MoveRequest

יצירת העברה חדשה של תיבות דואר.

Remove-MoveRequest

ביטול העברה של תיבות דואר שהופעלה באמצעות ה- cmdlet‏ New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

הפעלה מחדש של בקשת העברה שהושעתה או נכשלה.

Set-MoveRequest

שינוי המאפיינים של בקשת העברה קיימת.

Suspend-MoveRequest

השעיה של בקשת העברה לפני שהיא מגיעה למצב CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

הצגת מידע מפורט אודות בקשות העברה.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

אפשרויות תיבת דואר

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של הגדרות תיבת דואר של משתמשים הזמינות ב- Outlook Web App > 'אפשרויות'. כדי לגשת לדף 'אפשרויות' של משתמש, ראה גישה אל הדף אפשרויות של משתמש אחר‎.

 

Cmdlet תיאור

Get-CalendarNotification

הצגת כללי הודעות לוח השנה בתיבת דואר של משתמש. משתמשים יכולים לקבל דיווח על שינויים באירועים ובסדרי יום הרשומים בלוח השנה שלהם, באמצעות הודעות טקסט.

Get-CalendarProcessing

הצגת הגדרות עיבוד לוח השנה עבור תיבת דואר ספציפית. הערכים הנפוצים הם AutoUpdate עבור תיבות דואר של משתמשים ו- AutoAccept עבור תיבות דואר של חדר או ציוד.

Set-CalendarProcessing

שינוי הגדרות עיבוד לוח השנה עבור תיבת דואר ספציפית. באפשרותך גם לקבוע את התצורה של כל הגדרות המשאב עבור תיבות דואר של חדר או ציוד.

Disable-InboxRule

הפיכת כלל תיבת דואר נכנס ללא זמין בתיבת דואר של משתמש. כללי תיבת דואר נכנס משמשים לעיבוד הודעות בתיבת הדואר הנכנס על סמך תנאים שצוינו ומבצעים פעולות כגון העברת הודעה לתיקיה שצוינה או מחיקת הודעה.

הערה   בעת יצירה, שינוי או הסרה של כלל תיבת דואר נכנס, או בעת הפיכתו לזמין או ללא זמין, מוסרים כל הכללים בצד הלקוח שנוצרו על-ידי Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

הפיכת כלל תיבת דואר נכנס לזמין בתיבת דואר של משתמש.

Get-InboxRule

הצגת מידע אודות כללי תיבת דואר נכנס שצוינו או אחזור רשימה של כללי תיבת הדואר הנכנס המוגדרים בתיבת דואר של משתמש.

New-InboxRule

יצירת כלל תיבת דואר נכנס בתיבת דואר של משתמש.

Remove-InboxRule

מחיקת כלל תיבת דואר נכנס מתיבת דואר של משתמש.

Set-InboxRule

שינוי המאפיינים של כלל תיבת דואר נכנס המוגדר בתיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

הצגת הגדרות מענה אוטומטי עבור תיבת דואר של משתמש.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

קביעת הגדרות מענה אוטומטי עבור תיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxCalendarConfiguration

הצגת הגדרות לוח השנה עבור תיבת דואר של משתמש.

Set-MailboxCalendarConfiguration

קביעת הגדרות לוח השנה של משתמש. הגדרות אלה קובעות את המראה של לוח השנה של המשתמש ואת אופן הפעולה של תזכורות ב- Outlook Web App. הגדרות אלה גם קבועות כיצד הזמנות לפגישה, תגובות והודעות יישלחו אל המשתמש.

Get-MailboxCalendarFolder

הצגת מידע אודות תיקיית לוח השנה של המשתמש. מידע זה כולל את שם תיקיית לוח השנה, האם התיקיה מפורסמת או משותפת כעת, את תאריך ההתחלה והסיום של הימים המתפרסמים, את רמת הפירוט של לוח השנה המתפרסם, האם ניתן לחפש באינטרנט את כתובת ה- URL של לוח השנה שפורסמה וכן את כתובת ה- URL של לוח השנה שפורסמה.

Set-MailboxCalendarFolder

קביעת הגדרות פרסום או שיתוף בתיקיית לוח שנה שבתיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

הצגת התצורה של כללי דואר זבל בתיבת דואר של משתמש.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

קביעת התצורה של כללי דואר זבל בתיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxMessageConfiguration

הצגת הגדרות של הודעות דואר אלקטרוני עבור תיבת דואר של משתמש. ההגדרות כוללת את חתימת הדואר האלקטרוני, תבנית הודעה, אפשרויות הודעה, אישורי קריאה, חלונית קריאה ושיחות.

Set-MailboxMessageConfiguration

קביעת הגדרות של הודעות דואר אלקטרוני עבור תיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxRegionalConfiguration

הצגת ההגדרות האזוריות עבור תיבת דואר של משתמש. ההגדרות כוללות את אזור הזמן, תבנית השעה, התאריך והשפה.

Set-MailboxRegionalConfiguration

קביעת תצורה של הגדרות אזוריות עבור תיבת דואר של משתמש.

Get-MailboxSpellingConfiguration

הצגת הגדרות בדיקת האיות של Outlook Web App עבור תיבת דואר של משתמש. ההגדרות כוללות את שפת המילון והתעלמות ממילים הכוללות ספרות ומילים באותיות גדולות (באנגלית).

Set-MailboxSpellingConfiguration

קביעת הגדרות בדיקת האיות של Outlook Web App עבור תיבת דואר של משתמש.

Get-MessageCategory

הצגת מידע אודות קטגוריות של הודעות שצוינו או אחזור רשימה של קטגוריות של הודעות המוגדרות בתיבת דואר של משתמש.

Get-SendAddress

הצגת כתובות הדואר האלקטרוני בתיבת דואר של משתמש, שאותן ניתן להגדיר ככתובת 'מאת' המהווה ברירת מחדל. מומלץ להגדיר כתובת 'מאת' המהווה ברירת מחדל רק אם בתיבת הדואר של המשתמש מוגדרים מינויי POP, ‏IMAP או Hotmail. כדי להגדיר את הכתובת 'מאת' המהווה ברירת מחדל של המשתמש, השתמש בפרמטר SendAddressDefault ב- cmdlet‏ Set-MailboxMessageConfiguration. המשתמש יוכל לעקוף את הכתובת 'מאת' המוגדרת כברירת מחדל כשהוא יוצר הודעות דואר אלקטרוני ב- Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

הצגת ההגדרות של שירות ההודעות הקצרות (SMS) של משתמש. הגדרות אלה קובעות אם Microsoft Exchange ActiveSync זמין וכוללות את מזהה הארץ או האזור של המשתמש, את מזהה המפעיל הסלולרי, את מזהה ספק השירות ואת מספר הטלפון למשלוח הודעות.

Import-ContactList

ייבוא אנשי הקשר של דואר של משתמש אל תיבת דואר המבוססת על ענן צמתים מתוך קובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV).

Get-HotmailSubscription

הצגת ההגדרות של מנוי Hotmail המוגדרות עבור תיבת דואר ספציפית.

Set-HotmailSubscription

שינוי ההגדרות של מנוי Hotmail המוגדרות עבור תיבת דואר ספציפית.

Get-ImapSubscription

הצגת מידע אודות מינוי ה- IMAP או החשבון המחובר עבור תיבת דואר שצוינה. השתמש בפקודה זו כדי לסייע למשתמשים בפתרון בעיות של חיבורי IMAP.

Set-ImapSubscription

קביעת התצורה של הגדרות מינוי IMAP עבור תיבת דואר.

Get-PopSubscription

הצגת פרטי מינוי POP עבור תיבת דואר שצוינה. השתמש בפקודה זו כדי לסייע למשתמשים בפתרון בעיות של חיבורי POP.

Set-PopSubscription

קביעת התצורה של הגדרות מינוי POP עבור תיבת דואר.

Get-Subscription

הצגת מינויי חשבון דואר אלקטרוני חיצוני עבור תיבת דואר שצוינה. השתמש בפקודה זו כאשר אינך בטוח איזה סוג מנוי הוגדר על-ידי משתמש.

Remove-Subscription

הסרת מינוי לחשבון דואר אלקטרוני חיצוני מתיבת דואר של משתמש.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

Exchange ActiveSync

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להציג ולקבוע תצורה של הגדרות Exchange ActiveSync בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול Exchange ActiveSync עבור הארגון שלך‎.

 

Cmdlet תיאור

Clear-ActiveSyncDevice

יצירת התוכן של מכשיר נייד המשתמש ב- Exchange ActiveSync כדי להתחבר לתיבת דואר בארגון. פקודה זו שימושית בדרך כלל במקרים של אובדן או גניבה של התקן.

Get-ActiveSyncDevice

הצגת רשימה של מכשירים ניידים המשתמשים ב- Exchange ActiveSync כדי להתחבר לתיבות דואר בארגון.

Remove-ActiveSyncDevice

הסרת חיבור של Exchange ActiveSync למכשיר נייד מתיבת דואר. עליך לדעת את שם המכשיר הנייד ואת תיבת הדואר של המשתמש.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

הצגת כללי הגישה להתקן של Exchange ActiveSync, שנוצרו באמצעות ה- cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

יצירת כללי גישה חדשים להתקן של Exchange ActiveSync כדי לאפשר למשתמשים לסנכרן את תיבות הדואר שלהם עם משפחות או דגמים מסוימים של מכשירים ניידים.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

הסרת כללי גישה להתקן של Exchange ActiveSync הקיימים בארגון.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

הגדרת התצורה של כללי גישה קיימים להתקן של Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

הצגת רשימה של התקני Exchange ActiveSync שהתחברו לתיבות דואר בארגון.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

הצגת רשימה של הטלפונים הניידים המוגדרים לסינכרון עם תיבת דואר של משתמש שצוין ונתונים סטטיסטיים על הסינכרון עבור כל התקן. המידע המוחזר כולל נתונים סטטיסטיים כגון הפעם האחרונה שבה בוצע ניסיון לסינכרון וזיהוי ההתקן.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

הצגת רכיבי המדיניות שניתן להחילם על התקני Exchange ActiveSync המחוברים לתיבת דואר בארגון, וכן את ההגדרות שנקבעו עבור רכיבי מדיניות אלה.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

יצירת מדיניות תיבת דואר חדשה של Exchange ActiveSync, הניתנת להחלה על תיבות דואר בארגון כדי לאכוף את ההגדרות של התקני Exchange ActiveSync מחוברים.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

הסרת פריטי מדיניות תיבת דואר קיימים של Exchange ActiveSync, אשר משמשים לאכיפת ההגדרות של התקני Exchange ActiveSync מחוברים.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

קביעת ההגדרות של מדיניות קיימת המוחלת על תיבות דואר בארגון, כדי לאכוף את ההגדרות של התקני Exchange ActiveSync מחוברים.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

הצגת הגדרות Exchange ActiveSync עבור הארגון.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

קביעת הגדרות ברירת המחדל של Exchange ActiveSync עבור הארגון. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את רמת הגישה המהווה ברירת מחדל כך שתתיר מכשירים חדשים, תחסום אותם או תעביר אותם להסגר.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

Unified Messaging

השתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים כדי לקבוע הגדרות של Unified Messaging ‏(UM) ב- Microsoft Office 365 לארגונים. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב- Unified Messaging לחיבור Exchange אל מערכת הטלפון שלך‎.

הערה   ‏Unified Messaging אינו זמין בארגוני Live@edu.

 

Cmdlet תיאור

Disable-UMAutoAttendant

הפיכת מערכת ניתוב שיחות קיימת של UM ללא זמינה. לא ניתן להפוך את מערכת ניתוב השיחות של UM ללא זמינה אם היא מקושרת לקבוצת הגישוש של UM שמשויכת לתוכנית החיוג של UM המוגדרת כברירת מחדל.

Enable-UMAutoAttendant

הפיכת מערכת ניתוב שיחות קיימת של UM לזמינה. בעת בחירה במערכת ניתוב שיחות UM, היא אינה הופכת לזמינה כברירת מחדל. כדי שמערכת ניתוב השיחות של UM תענה לשיחות, תחילה עליך להפוך אותה לזמינה.

Get-UMAutoAttendant

הצגת מידע אודות מערכות ניתוב שיחות UM שצוינו או אחזור רשימה של מערכות ניתוב השיחות של UM הפועלות בארגון.

New-UMAutoAttendant

יצירת מערכת ניתוב שיחות חדשה של UM. בעת יצירה של מערכת ניתוב השיחות חדשה של UM, היא מקושרת לתוכנית החיוג של UM שמכילה רשימה של מספרי שלוחות.

Remove-UMAutoAttendant

מחיקת מערכת ניתוב שיחות של UM. רכיב זה גם מוחק מופעים של מערכת ניתוב השיחות של UM‎ מכל תוכניות החיוג של UM המשויכות אליה. כאשר מערכת ניתוב השיחות של UM נמחקת, היא מפסיקה לענות לשיחות הנכנסות אל השלוחות שהוגדרו עבורה.

Set-UMAutoAttendant

שינוי ההגדרות של מערכת ניתוב שיחות קיימת של UM. חלק מהערכים של מערכת ניתוב השיחות של UM אינם ניתנים לשינוי, אלא אם תמחק את מערכת ניתוב השיחות של UM ותיצור מערכת חדשה.

Export-UMCallDataRecord

ייצוא כל נתוני השיחות של UM עבור תאריך שצוין אל קובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV). באפשרותך לסנן את נתוני השיחות עבור תוכניות חיוג ספציפיות של UM ועבור שערי IP ספציפיים של UM. יחד עם זאת, אם לא תציין שער IP של UM, יוחזרו כל נתוני השיחות.

Get-UMCallDataRecord

הצגת נתוני שיחות UM עבור תיבת דואר ספציפית של משתמש, המותאמת ל- UM..

Get-UMCallSummaryReport

הצגת נתונים סטטיסטיים מצטברים אודות כל השיחות שהתקבלו או בוצעו בארגון, כולל הודעות קוליות, שיחות שלא נענו, גישת מנויים, מערכות ניתוב שיחות או פקסים.

Get-UMDialPlan

הצגת מידע אודות תוכניות חיוג UM שצוינו או אחזור רשימה של תוכניות החיוג של UM המוגדרות בארגון.

New-UMDialPlan

יצירת תוכנית חיוג UM.

Remove-UMDialPlan

מחיקת תוכנית חיוג UM.

Set-UMDialPlan

שינוי המאפיינים של תוכנית חיוג קיימת של UM.

Get-UMHuntGroup

הצגת מידע אודות קבוצות גישוש של UM שצוינו או אחזור רשימה של קבוצות הגישוש של UM המוגדרות בארגון. כדי להציג קבוצת גישוש ספציפית של UM, עליך לציין את שמו של שער ה- IP של UM שמשויך לקבוצת הגישוש של UM, לדוגמה, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

יצירה של קבוצת גישוש חדשה של UM, המשמשת לקישור שיחות נכנסות אל תוכנית חיוג ספציפית של UM. עליך ליצור קבוצת גישוש של UM כדי לאפשר תקשורת בין שער IP של UM לבין תוכנית חיוג של UM.

Remove-UMHuntGroup

מחיקת קבוצת גישוש של UM. קבוצת הגישוש של UM מוסרת גם משער ה-IP של UM.

Disable-UMIPGateway

הפיכת שער IP של UM ללא זמין. שער ה- IP של UM חדל להשיב לשיחות נכנסות או לבצע שיחות יוצאות.

Enable-UMIPGateway

הפיכת שער IP של UM לזמין. שער ה- IP של UM משיב לשיחות נכנסות ומבצע שיחות יוצאות.

Get-UMIPGateway

הצגת מידע אודות שערי IP של UM שצוינו או אחזור רשימה של שערי הגישוש של UM בארגון.

New-UMIPGateway

יצירת שער IP חדש של UM.

Remove-UMIPGateway

מחיקת שער IP של UM.

Set-UMIPGateway

שינוי הגדרות התצורה של שער IP של UM.

Disable-UMMailbox

הפיכת תכונות UM ללא זמינות עבור תיבת דואר המותאמת ל- UM.

Enable-UMMailbox

הפיכת תכונות UM לזמינות עבור תיבת דואר.

Get-UMMailbox

הצגת פרטי UM אודות תיבות דואר המותאמות ל- UM שצוינו או אחזור רשימה של תיבות דואר המותאמות ל- UM הפועלות בארגון.

Set-UMMailbox

שינוי הגדרות התצורה של UM בתיבת דואר המותאמת ל- UM.

Get-UMMailboxPIN

הצגת מידע שמחושב על בסיס נתוני מספר הזיהוי האישי (PIN), המאוחסנים בתבנית מוצפנת בתיבת הדואר המותאמת ל- UM של המשתמש. cmdlet זה גם מציין אם המשתמש ננעל מחוץ לתיבת הדואר.

Set-UMMailboxPIN

איפוס קוד ה- PIN עבור תיבת דואר המותאמת ל- UM.

Get-UMMailboxPolicy

הצגת מידע אודות מדיניות תיבת דואר של UM שצוינה או אחזור רשימה של פריטי מדיניות תיבת הדואר של UM המוגדרים בארגון.

New-UMMailboxPolicy

צור מדיניות תיבת דואר חדשה של UM.‏

Remove-UMMailboxPolicy

הסרת מדיניות תיבת דואר של UM. לא ניתן למחוק את מדיניות תיבת הדואר של UM אם תיבת דואר מותאמת UM כלשהי מפנה אליה.

Set-UMMailboxPolicy

שינוי הגדרות התצורה של מדיניות תיבת דואר קיימת של UM. ההגדרות כוללות מדיניות PIN, הגדרות של טקסט הודעה ומגבלות חיוג.

Export-UMPrompt

ייצוא קובץ שמע המשמש כהנחיית פתיחה עבור תוכניות חיוג של UM ומערכות ניתוב שיחות של UM.

Import-UMPrompt

ייבוא קובץ שמע מותאם אישית שישמש תוכניות חיוג ומערכות ניתוב שיחות של UM.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

קבלת עזרה בשורת הפקודה

באפשרותך לקבל עזרה ליישומוני cmdlet ספציפיים בשורת הפקודה. השתמש בעזרה של שורת הפקודה כדי לזהות את הפרמטרים שנמצאים בשימוש עם כל cmdlet ואת התחביר המתאים.

עזרה של שורת הפקודה יכולה להחזיר מידע ברמות פירוט שונות. השתמש בפקודות הבאות כדי לקבל עזרה ממוקדת יותר בשורת הפקודה. למד עוד אודות ה- cmdlet ‏Get-Help והתחביר המשויך בעזרה של Microsoft Exchange Server‏: קבלת עזרה‎. על אף שנושא זה מתייחס למעטפת ניהול Exchange הפועלת בפריסות מקומיות של Exchange, התוכן נכון גם לגבי שירות הדואר האלקטרוני המבוסס על ענן צמתים ול- Windows PowerShell עם WinRM.

 

פקודת העזרה תיאור דוגמה

Get-Help <cmdlet>‎‎

הצגת מידע אודות השימוש ב- cmdlet והתחביר.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

הצגת דוגמאות לשימוש נפוץ ב- cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

הצגת התיאור, התחביר, רשימת הפרמטרים המלאה והשימוש בהם ודוגמאות של יישומון ה- cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

לארגונים בענן הצמתים יש גישה לקבוצת משנה של כל רכיבי ה- cmdlet המשמשים לניהול Exchange. בנוסף, לארגונים אלה יש גישה לקבוצת משנה של כל הפרמטרים הזמינים לרכיבי cmdlet אלה. עזרה של שורת הפקודה לא מבחינה כעת בין פריסות מקומיות לפריסות המבוססות על ענן צמתים. לכן, העזרה של שורת הפקודה תכלול מספר רכיבי cmdlet ופרמטרים שאינם רלוונטיים לשירות המבוסס על ענן צתים.

באופן כללי, באפשרותך להתעלם מכל הפרמטרים המתייחסים למשאב פיזי. אם תוצג לך הודעת שגיאה המציינת כי פרמטר לא נמצא או ש- cmdlet אינו מזוהה, סביר להניח שאתה מנסה להשתמש בפרמטר או ב- cmdlet שאינם מותרים לשימוש בהקצאת תפקיד הניהול שלך או שאינם חוקיים עבור הארגון שלך.

רכיבי cmdlet הזמינים בשלב זה למנהלי מערכת של Exchange Online‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.