התקנה וקביעת תצורה של Windows PowerShell

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2010-05-18

לפני שתוכל להשתמש ב- Windows PowerShell, ודא כי במחשב שלך מותקנות ומוגדרות הגירסאות הנכונות של Windows PowerShell ושל Windows Remote Management‏ (WinRM). עליך להשתמש ב- Windows Management Framework הכולל את הגירסאות הנכונות של Windows PowerShell v2 ושל WinRM 2.0.

אם Windows 7 או Windows Server 2008 R2 פועלים במחשב שלך, אין צורך להתקין דבר. Windows Management Framework כבר מותקן.

באפשרותך להוריד ולהתקין את Windows Management Framework אם אחת ממערכות ההפעלה הבאות פועלות במחשב:

 • Windows Vista Service Pack 1‏ (SP1) או SP2

 • Windows Server 2008 SP1 או SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

נתחיל בתהליך:

 1. הסרת ההתקנה של גירסאות קודמות של Windows PowerShell מהמחשב.‎

 2. הסרת ההתקנה של גירסאות קודמות של WinRM מהמחשב.‎

 3. התקנת Windows Management Framework.‎

 4. בדיקה ש- Windows PowerShell יכול להפעיל קבצי Script.‎

 5. ודא ש- WinRM מאפשר ל- Windows PowerShell להתחבר.‎

1. הסרת ההתקנה של גירסאות קודמות של Windows PowerShell מהמחשב

לפני שתוכל להתקין את Windows Management Framework, יש להסיר את ההתקנה של כל גירסאות Windows PowerShell מהמחשב.

הערה   שלב זה אינו דרוש עבור Windows 7 או Windows Server 2008 R2.

הסרת ההתקנה של Windows PowerShell מ- Windows Vista

 1. בלוח הבקרה, תחת 'תוכניות', פתח את 'תוכניות ותכונות' והסר את ההתקנה של כל מופעי Windows PowerShell המופיעים ברשימת התוכניות המותקנות. לדוגמה, ייתכן שגירסת Community Technology Preview‏ (CTP) של Windows PowerShell v2 תופיע כ- Windows PowerShell (TM) V2.

 2. תחת 'משימות', בחר באפשרות 'הצג עדכונים מותקנים' והסר את ההתקנה של כל המופעים של Windows PowerShell המופיעים ברשימת העדכונים המותקנים. לדוגמה, ייתכן ש- Windows PowerShell V1 יופיע כעדכון של Windows הנושא את אחד ממספרי המאמרים הבאים מתוך Microsoft Knowledge Base:

  • KB928439

  • KB923569

הסרת ההתקנה של Windows PowerShell מ- Windows Server 2008

 1. הפעל את 'מנהל השרתים' ועבור אל 'תכונות'.

  1. לחץ על הסרת תכונות.

  2. בחר את Windows PowerShell ופעל לפי ההוראות כדי להסיר את ההתקנה.

 2. בלוח הבקרה, תחת 'תוכניות', פתח את 'תוכניות ותכונות' והסר את ההתקנה של כל המופעים של Windows PowerShell המופיעים ברשימת התוכניות המותקנות.

 3. תחת 'משימות', בחר ב'הצג עדכונים מותקנים'. הסר את ההתקנה של כל המופעים של Windows PowerShell המופיעים ברשימת העדכונים המותקנים.

ראש הדף‎

הסרת ההתקנה של Windows PowerShell מ- Windows Server 2003 ומ- Windows XP

 1. בלוח הבקרה, פתח את 'הוספה או הסרה של תוכניות' והסר את ההתקנה של כל מופעי Windows PowerShell המופיעים ברשימת התוכניות המותקנות.

 2. תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות', בחר באפשרות 'הצג עדכונים'. הסר את ההתקנה של כל מופעי Windows PowerShell המופיעים ברשימת העדכונים המותקנים. לדוגמה, ייתכן ש- Windows PowerShell V1 יופיע כעדכון של Windows הנושא את KB926139 כמספר מאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:

ראש הדף‎

2. הסרת ההתקנה של גירסאות קודמות של WinRM מהמחשב

לפני שתוכל להתקין את Windows Management Framework, עליך להסיר את ההתקנה של כל גירסאות WinRM מהמחשב.

הערה   שלב זה אינו דרוש עבור Windows 7 או Windows Server 2008 R2.

הסרת ההתקנה של WinRM מ- Windows Vista ומ- Windows Server 2008

 1. בלוח הבקרה, תחת 'תוכניות', פתח את 'תוכניות ותכונות' והסר את ההתקנה של כל מופעי Windows Remote Management המופיעים ברשימת התוכניות המותקנות.

 2. תחת 'משימות', בחר ב'הצג עדכונים מותקנים'. הסר את ההתקנה של כל מופעי Windows Remote Management המופיעים ברשימת העדכונים המותקנים. לדוגמה, ייתכן ש- Community Technology Preview‏ (CTP) של WinRM 2.0 יופיע כעדכון של WindowsRemoteManagement הנושא את אחד ממספרי המאמרים הבאים מתוך Microsoft Knowledge Base:

  • KB936059

  • KB950099

הסרת ההתקנה של Windows PowerShell מ- Windows Server 2003 ומ- Windows XP

 1. בלוח הבקרה, פתח את 'הוספה והסרה של תוכניות', והסר את ההתקנה של כל מופעי Windows Remote Management המופיעים ברשימת התוכניות המותקנות.

 2. תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות', בחר באפשרות 'הצג עדכונים'. הסר את ההתקנה של כל מופעי Windows Remote Management המופיעים ברשימת העדכונים המותקנים. לדוגמה, ייתכן ש- WinRM יופיע כעדכון של Windows הנושא את KB936059 כמספר מאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:

ראש הדף‎

3. התקנת Windows Management Framework

 • הורד והתקן את Windows Management Framework‎. בחר בחבילה הכוללת את Windows PowerShell v2 ואת WinRM 2.0 ואשר מתאימה למערכת ההפעלה, לארכיטקטורת המערכת ולשפה שלך.

  לאחר התקנת WinRM ו- Windows PowerShell, קבע את תצורת התוכנה כך שתפעל כראוי, כמתואר בשלבים הבאים.

  הערה   אם המחשב המקומי מוגן על-ידי שרת Microsoft Internet Security and Acceleration ‎(ISA)‎, ייתכן שתרצה להתקין את Windows Firewall Client או להגדיר שרת proxy במחשב המקומי שיחבר את Windows PowerShell אל השירות המבוסס על ענן צמתים. לקבלת מידע נוסף, ראה שאלות נפוצות על Windows PowerShell למנהלי מערכת‎.

ראש הדף‎

4. בדיקה ש- Windows PowerShell יכול להפעיל קבצי Script

 1. לחץ על 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'עזרים' > Windows PowerShell.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את Windows PowerShell:

  • אם Windows Vista‏, Windows 7 או Windows Server 2008 R2 פועלים במחשב שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Windows PowerShell ובחר באפשרות 'הפעל כמנהל מערכת'. אם תופיע הנחיה של בקרת חשבון משתמש, השואלת אם ברצונך להמשיך, לחץ על 'המשך'.

  • אם Windows XP או Windows Server 2003 פועלים במחשב, לחץ על Windows PowerShell.

 3. הפעל את הפקודה הבאה:

  ‎Get-ExecutionPolicy
  
 4. אם הערך המוחזר הוא ערך כלשהו השונה מ- RemoteSigned, עליך לשנות את הערך ל- RemoteSigned.

  הערה הגדרת המדיניות של ביצוע ה- Script כ- RemoteSigned תאפשר להפעיל רק קבצי Script שתיצור במחשב שלך או קבצי Script שנחתמו על-ידי מקור מהימן.

הפיכת הפעלתם של קבצי Script ב- Windows PowerShell לזמינה

בהפעלה של Windows PowerShell שפתחת כרגע כמנהל מערכת, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

ראש הדף‎

5. ודא ש- WinRM מאפשר ל- Windows PowerShell להתחבר

 1. לחץ על 'התחל' > 'כל התוכניות' > 'עזרים'.

 2. פתח שורת פקודה באחת מהדרכים הבאות:

  • אם Windows Vista‏, Windows 7 או Windows Server 2008 R2 פועלים במחשב, לחץ לחיצה ימנית על 'שורת פקודה' ובחר ב'הפעל כמנהל מערכת'. אם תופיע הנחיה של בקרת חשבון משתמש, השואלת אם ברצונך להמשיך, לחץ על 'המשך'.

  • אם Windows XP או Windows Server 2003 פועלים במחשב, לחץ על 'שורת פקודה'.

 3. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודות הבאות:

  ‎net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  הערה אם שירות WinRM כבר פועל, אין צורך להפעיל. באפשרותך לבדוק את מצב שירות WinRM על-ידי הפעלת הפקודה sc query winrm.

 4. בתוצאות, חפש את הערך Basic = . אם הערך הוא Basic = false, עליך לשנות את הערך ל- Basic = true.

  הערה אם הפעלת את שירות WinRM ואינך צריך לשנות את הערך Basic, הפעל את הפקודה net stop winrm כדי לעצור את שירות WinRM.

קבע את תצורת WinRM כך שיאפשר אימות בסיסי

 1. בשורת הפקודה שפתחת כרגע כמנהל מערכת, הפעל את הפקודות הבאות. הערך בין הסוגריים המסולסלים { } הוא תלוי רישיות:

  ‎winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. בפלט הפקודה, ודא את הערך Basic = true.

  הערה אם הפעלת את שירות WinRM, הפעל את הפקודה net stop winrm כדי לעצור את שירות WinRM.

ראש הדף‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.