מידע על קבוצות ציבוריות

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2011-03-19

קבוצה ציבורית בפנקס הכתובות המשותף של הארגון שלך פועלת כמו רשימת דיוור של דואר אלקטרוני. אשים יכולים לשלוח הודעה לכתובת של קבוצה ציבורית כדי שההודעה תופץ לכל חברי הקבוצה. באפשרותך להצטרף לקבוצות קיימות או ליצור קבוצה משלך תחת אפשרויות > הצג את כל האפשרויות > קבוצות. צור ונהל את הקבוצה שלך באמצעות החלונית קבוצות ציבוריות שבבעלותי. הצטרף או עזוב קבוצות קיימות בפנקס הכתובות המשותף באמצעות קבוצות ‎ציבוריות שאליהן אני שייך.

noteהערה:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

ניתן להשתמש בקבוצות ציבוריות למטרות שונות. להלן כמה דוגמאות:

  • קבוצה בשם coffeeklatsch לאנשים שמעוניינים לשלוח לקבוצה הודעות על נושאים וחוויות הקשורים בקפה.

  • קבוצה בשם InsuranceTalk המיועדת לסוכני ביטוח של חברה ספציפית ומאפשרת להם לחלוק מידע על מוצרי הביטוח שלהם.

אודות קבוצות ציבוריות
הכרת משתמשים שונים בקבוצה

קבוצה ציבורית כוללת את סוגי המשתמשים הבאים, בהתאם לקשרים שלהם לקבוצה.

בעלים אם יצרת קבוצה ציבורית, אתה הבעלים שלה. כבעלים, באפשרותך למחוק את הקבוצה, להוסיף או להסיר חברים, להוסיף או להסיר בעלים, לציין מי יכול לשלוח לקבוצה ולהגדיר אפשרויות אישור עבור הודעות לפני שנן נשלחות לקבוצה.

בעלים אחרים אם נוספת כבעלים של קבוצה, יש לך אותה רמה של שליטה על הקבוצה כמו ליוצר הקבוצה.

חבר אם הצטרפת לקבוצה מתוך פנקס הכתובות או שנוספת אליה כחבר, באפשרותך לשלוח הודעות לקבוצה ולקבל את כל ההודעות הנשלחות לקבוצה. באפשרותך לראות את הבעלים של הקבוצה, את החברים, המבקרים ופרטים אחרים על הקבוצה מתוך פנקס הכתובות על-ידי לחיצה על פרטים עבור הקבוצה.

מבקר אם אתה בעלים של קבוצה ויצרת את הקבוצה, אתה משמש כמבקר הקבוצה כברירת מחדל בעת הפעלת התכונה 'אישור הודעות' עבור הקבוצה. אם נוספת כבעלים אך לא יצרת את הקבוצה, באפשרותך להוסיף את עצמך כמבקר עבור הקבוצה. כמבקר, באפשרותך להוסיף מבקרים אחרים, לאשר או לדחות הודעות לפני שהן נשלחות לקבוצה וכן להחליט כיצד להודיע לשולחי ההודעה כאשר ההודעות שלהן אינן מאושרות.

שולחים אינך צריך להיות חבר כדי לשלוח הודעה לקבוצה. כברירת מחדל, כל אחד (כולל אנשים שאינם חלק מפנקס הכתובות המשותף) יכול לשלוח הודעה לקבוצה ציבורית.

יצירה או מחיקה של קבוצה

באפשרותך ליצור את הקבוצה שלך באמצעות החלונית קבוצות ציבוריות שבבעלותי. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת קבוצה ציבורית‎. כדי למחוק קבוצה שבבעלותך, ראה מחיקת קבוצה ציבורית שנמצאת בבעלותך‎.

ניהול הקבוצה שלך

כאשר אתה יוצר קבוצה, עליך לבחור כמה אפשרויות מהירות ולהעניק לה שם תצוגה, כינוי ותיאור. כדי לנהל את כל הגדרות הקבוצה, לחץ על פרטים. לקבלת מידע על כל ההגדרות הזמינות, ראה שינוי הגדרות לקבוצה ציבורית שיצרת‎.

להלן חלק מההגדרות הנוספות שבאפשרותך לנהל עבור הקבוצה שלך.

  • בעלות כברירת מחדל, קבוצה שיצרת נמצאת בבעלותך. מאחר שיצרת את הקבוצה, אתה מוגדר כבעלים הראשי שלה ולא תוכל להסיר את עצמך כבעלים. אם תנסה להסיר את עצמך, תוצג לך הודעת שגיאה. אך תוכל גם להוסיף אנשים אחרים ממפנקס הכתובות כבעלים. כבעלים של קבוצה, באפשרותך להוסיף ולהסיר חברים, לקבוע מי יכול לשלוח הודעות לקבוצה, לפקח אל אישור ההודעות הנשלחות לקבוצה ועוד. הגדרות אלה ייקבעו במקטע בעלות.

  • חברות במקטע זה, באפשרותך להוסיף חברים לקבוצה או להסירם ממנה.

  • אישור חברות השתמש במקטע זה כדי לבחור אם נדרש אישור עבור אנשים המעוניינים להצטרף לקבוצה או לעזוב אותה.

  • ניהול מסירה באפשרותך לקבוע מי יוכל לשלוח הודעות לקבוצה. הגבל את הרשאות שליחת ההודעות לקבוצה במקטע ניהול מסירה.

  • אישור הודעות באפשרותך להפעיל את תכונת אישור ההודעות עבור הקבוצה שלך. כאשר תעשה זאת, הודעה הנשלחת לקבוצה שלך תגיע תחילה לתיבת הדואר הנכנס שלך לאישורך. באפשרותך לאשר את ההודעה או לדחות אותה. ההודעה לא תגיע אל חברי הקבוצה עד שאתה או מנחה אחר של הקבוצה תאשרו אותה. ניתן להוסיף מספר אנשים כמנחים בקבוצה. נהל אפשרויות אלה במקטע אישור הודעות.

הצטרפות לקבוצה או עזיבה של קבוצה

באפשרותך להצטרף או לעזוב קבוצות קיימות בפנקס הכתובות באמצעות קבוצות ציבוריות שאליהן אני שייך. לקבלת מידע נוסף אודות קבוצה, לחץ על פרטים עבור הקבוצה שבחרת. באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות הקבוצה, לדוגמה, מי הוא הבעלים של הקבוצה ומי הם החברים בה. כמו כן באפשרותך להצטרף לקבוצה או לעזוב אותה בתיבת הדו-שיח 'פרטים'. לקבלת מידע נוסף, ראה הצטרפות לקבוצה ציבורית או עזיבתה‎.

יצירת כללי תיבת דואר נכנס

אם הגדרת כללי תיבת דואר נכנס שיפעלו על הודעות הנשלחות לקבוצה שבה אתה חבר, ייתכן שתרצה לכלול בהם את האפשרות להפסיק עיבוד של כללים נוספים לגבי אותן הודעות. אפשרות זו שימושית אם ברצונך להחיל רק כלל אחד על הודעה. הכללים מעובדים לפי סדר, מתחילת רשימת הכללים ועד סופה. כאשר הודעה תואמת את הקריטריונים של יותר מכלל אחד, כל כלל יחול על ההודעה. באפשרותך ליצור גללים שיסייעו לארגון הודעות המגיעות לתיבת הדואר הנכנס שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מידע על כללי תיבת דואר נכנס‎.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.