עבודה עם תיקיות

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2011-11-23

כברירת מחדל, ההודעות הנשלחות אליך נשמרות בתיקיה 'דואר נכנס'. אך באפשרותך לארגן את ההודעות במערך מדורג של תיקיות ולהמשיך לבצע בו התאמות בהתאם לצרכיך המשתנים.

כיצד ניתן ליצור תיקיית דואר חדשה?

 1. בתוך חלונית הניווט‎, לחץ על ‏‏דואר אלקטרונידואר כדי להציג את רשימת כל התיקיות בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שבה ברצונך ליצור את התיקיה החדשה. לדוגמה, כדי ליצור תיקיית משנה בתוך התיקיה 'תיבת דואר נכנס', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת דואר נכנס. כדי ליצור תיקיה חדשה באותה רמה בה נמצאת התיקיה 'תיבת דואר נכנס', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם שבראש רשימת התיקיות.

 3. לחץ על צור תיקיה חדשה.

 4. הקלד את שם התיקיה החדשה.

 5. הקש על ENTER כדי לשמור את השינויים.

כיצד ניתן ליצור תיקיית לוח שנה חדשה?

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ‏‏לוח שנהלוח שנה.

 2. לחץ על צור לוח שנה חדש.

 3. הקלד את שם התיקיה החדשה.

 4. הקש על ENTER כדי לשמור את השינויים.

כיצד ניתן ליצור תיקיית אנשי קשר חדשה?

 1. בתוך חלונית הניווט, לחץ על איש קשראנשי קשר.

 2. לחץ על צור תיקיה חדשה.

 3. הקלד שם עבור תיקיית אנשי הקשר החדשה.

 4. הקש על ENTER כדי לשמור את השינויים.

כיצד ניתן ליצור תיקיית משימות חדשה?

 1. בחלונית הניווט, לחץ על משימהמשימות.

 2. לחץ על צור תיקיה חדשה.

 3. הקלד שם עבור תיקיית המשימות החדשה.

 4. הקש על ENTER כדי לשמור את השינויים.

כיצד ניתן למחוק תיקיה?

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ‏‏דואר אלקטרונידואר כדי להציג את רשימת כל התיקיות בתיבת הדואר שלך.

 2. לחץ פעמיים על התיקיה שברצונך למחוק.

 3. לחץ על מחק ‏‏מחק בתפריט.

כיצד ניתן לשנות שם של תיקיה?

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ‏‏דואר אלקטרונידואר כדי להציג את רשימת כל התיקיות בתיבת הדואר שלך.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שאת שמה אתה רוצה לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

 3. הקלד את השם החדש והקש ENTER.

כיצד ניתן להעביר או להעתיק תיקיה?

באפשרותך להעביר או להעתיק תיקיות בשתי דרכים שונות.

על-ידי גרירה

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ‏‏דואר אלקטרונידואר כדי להציג את רשימת כל התיקיות בתיבת הדואר שלך.

 2. כדי להעביר תיקיה, גרור אותה למיקום הרצוי.

 3. כדי להעתיק תיקיה, החזק את מקש CTRL לחוץ וגרור את התיקיה למיקום שאליו ברצונך להעתיק אותה. סימן פלוס יופיע בסמוך למצביע כאשר תגרור את התיקיה.

באמצעות תפריט הלחיצה הימנית

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ‏‏דואר אלקטרונידואר כדי להציג את רשימת כל התיקיות בתיבת הדואר שלך.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן לחץ בתפריט על העבר תיקיההעבר תיקיה או על העתק תיקיההעתק תיקיה. יופיע חלון חדש שמציג את התיקיות שאליהן באפשרותך להעביר או להעתיק. בחר את התיקיה שאליה ברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן לחץ על העבר או העתק.

 3. באפשרותך גם ליצור תיקיה חדשה שאליה תעביר או תעתיק על-ידי לחיצה על יצירת תיקיה חדשה בחלון העברה לתיקיה או העתקה לתיקיה.

מה עוד עליי לדעת?

 • התיקיות שתיצור יכולות להיות באותה רמה בה נמצאות תיקיות ברירת המחדל שלך, כגון התיקיות 'תיבת דואר נכנס' או 'פריטים שנשלחו'. לחלופין, באפשרותך ליצור תיקיות משנה בתוך כל תיקיית דואר אלקטרוני קיימת. לדוגמה, באפשרותך ליצור תיקיות משנה בתוך התיקיה 'תיבת דואר נכנס'. תיקיות שנוצרו בתוך 'לוח שנה', 'אנשי קשר' או 'משימות' יהיו תיקיות משנה של אותן תיקיות אב. תיקיות המשנה נוצרות בהתאם לסוג של תיקיית האב. לדוגמה, אם תיצור תיקיית משנה של התיקיה 'לוח שנה', התיקיה החדשה תהיה גם היא תיקיית לוח שנה.

 • ייתכן שיהיה עליך לרענן את חלון הדפדפן כדי להציג תיקיה שזה עתה יצרת ברשימת התיקיות.

 • אם ברצונך ליצור תיקיית מידע אישי כתיקיית משנה של תיקיית דואר, תוכל ליצור אותה ולהעביר אותה למיקום הרצוי. חלק מהתיקיות, לדוגמה, תיבת דואר נכנס, אינן ניתנות להעברה למיקום אחר.

 • עבור חלק מהתיקיות, לדוגמה, תיבת דואר נכנס, לא לניתן לשנות את השם. אם לא ניתן לשנות את שם התיקיה, האפשרות 'שנה שם' בתפריט תופיע כשהיא מעומעמת.

 • לאחר מחיקת תיקיה, התיקיה שנמחקה מועברת לתיקיה 'פריטים שנמחקו'. התיקיה לא תוסר לצמיתות עד שתרוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' או תמחק את התיקיה באופן ידני מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.