מגבלות החלות על הודעות ונמענים

[כתיבת נושא זה מתבצעת כעת.]  

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2014-01-31

ייתכן שאחרי רישום הארגון שלך יתעוררו אצל המשתמשים השאלות הבאות, המשפיעות ישירות על חוויית הדואר האלקטרוני שלהם:

  • האם יש מגבלת שליחה כלשהי על גודל הודעת הדואר האלקטרוני?

  • אילו מגבלות נמענים חלות על הודעות הדואר האלקטרוני?

המגבלות על הודעות, תיבות דואר, נמענים ולקוחות דואר אלקטרוני שייכות לאחת מהקטגוריות הבאות:

חשוב   שים לב לדברים הבאים:

  • המגבלות שחלות על התחום שלך עשויות להשתנות בהתאם למשך הזמן שהתחום שלך רשום לשירות. כאשר מגבלה עוברת שינוי במרכזי הנתונים של Microsoft‏, החלת השינוי על כל הלקוחות הקיימים אורכת זמן מה.

  • לא ניתן לשנות את רוב המגבלות האלה, אך אתה והמשתמשים שלך צריכים להיות ערים להן.

  • מגבלות אלה חלות הן על נמענים פנימיים והן על נמענים חיצוניים.

מגבלות החלות על הודעות

מגבלות אלה חלות על כל הודעת דואר אלקטרוני.

 

מגבלה ערך

מגבלה על גודל ההודעה   הגודל הכללי המרבי של הודעת דואר אלקטרוני. גודל ההודעה כולל את כותרת ההודעה, את גוף ההודעה וכל קובץ המצורף אליה.

הערה   לקוח דואר אלקטרוני יכול להגביל את הגודל של קובץ מצורף בודד לערך הקטן בהרבה ממגבלת הגודל של ההודעה. לדוגמה, ב- Outlook Web App‏, הגודל המרבי של קובץ מצורף בודד הוא ‎10 MB‏.

‎25 MB‏

מגבלת קבצים מצורפים מספרם המרבי של הקבצים שמותר לצרף להודעת דואר אלקטרוני אחת. גם אם הגודל הכולל של כל הקבצים אינו עובר את מגבלת גודל ההודעה, יש מגבלה על מספר הקבצים שניתן לצרף להודעה אחת.

125 ‏‏קבצים מצורפים

מגבלה על אורך הנושא מספר תווי הטקסט המרבי המותר בשורת הנושא של הודעת דואר אלקטרוני.

255 תווים

מגבלה על הודעה מרובת חלקים מספרם המרבי של חלקי גוף ההודעה שניתן לכלול בהודעת MIME מרובת חלקים.

250 חלקים

מגבלת עומק הודעה מוטבעת המספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שמותר להעביר בהודעת דואר אלקטרוני אחת.

30 הודעות מוטבעות

ראש הדף‎

מגבלות החלות על נמענים ושולחים

מגבלות אלה חלות על הודעות, שולחים ונמענים, והן נועדו להילחם בדואר זבל (Spam) ובתולעים ווירוסים המועברים בדואר אלקטרוני.

הערה   עבור קבוצות תפוצה השמורות בפנקס הכתובות המשותף, הקבוצה נחשבת לנמען אחד. עבור קבוצות תפוצה השמורות בתיקיה 'אנשי קשר' של תיבת דואר, חברי הקבוצה נספרים בנפרד.

 

מגבלה ערך

מגבלת נמענים המספר המרבי של נמעני הודעה המותר בשדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר'.

500 נמענים

מגבלת קצב הודעות   המספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שניתן לשלוח מלקוח דואר אלקטרוני יחיד בדקה. הלקוח מזוהה באמצעות חשבון המשתמש.

30 הודעות לדקה

מגבלת קצב הודעות לנמען   המספר המרבי של נמענים ייחודיים שיכולים לקבל הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו מתיבת דואר יחידה המבוססת על ענן צמתים בפרק זמן של 24 שעות. לאחר מיצוי המגבלה, לא ניתן יהיה לשלוח הודעות מתיבת הדואר עד שמספר הנמענים שאליהם נשלחו הודעות ב- 24 השעות האחרונות יירד אל מתחת למגבלה. מגבלת קצב ההודעות לנמען חלה על הודעות הנשלחות לנמענים בתוך הארגון ומחוצה לו. לקבלת מידע נוסף, ראה דואר אלקטרוני לרשימת תפוצה ומגבלות יומיות על קצב הודעות לנמען‎.

  • ‏Microsoft Live@edu: ‏1,500 נמענים ליום*

  • Office 365 לאנשי מקצוע ועסקים קטנים: 10,000 נמענים ליום

  • Office 365 לארגונים: 10,000 נמענים ליום

מגבלת נמעני העברה המספר המרבי של נמענים שניתן להגדיר עבור כלל של תיבת דואר נכנס או של העברה עם פעולת ניתוב מחדש. אם כלל מוגדר לניתוב מחדש של הודעה ליותר ממספר זה של נמענים, הכלל לא יוחל וכל הודעה שתעמוד בתנאי הכלל לא תנותב מחדש לאף אחד מהנמענים שצוינו בכלל.

10 נמענים

noteהערה:
* כאשר ארגון ב- Microsoft Live@edu משודרג ל- Office 365 למגזר החינוך, מגבלת קצב ההודעות לנמען מוגדלת ל- 10,000 נמענים ליום.

ראש הדף‎

מגבלות שמירה

מגבלות אלה קובעות את משך הזמן שבו ניתן לגשת לפריטים בתיקיות ספציפיות של תיבת הדואר הנכנס.

באפשרותך לשנות ערכים אלה על-ידי שינוי תגיות מדיניות השמירה המתאימות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרה וניהול של מדיניות שמירה ב- Exchange Online‎.

 

מגבלה ערך

תקופת שמירה לתיקיה 'פריטים שנמחקו' מספר הימים המרבי שפריטים יכולים להשאר בתיקיה 'פריטים שנמחקו' לפני הסרה אוטומטית שלהם.

‏‏30 יום

תקופת שמירה לפריטים שהוסרו מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'מספר הימים המרבי שפריטים שהוסרו מהתיקיה 'פריטים שנמחקו' נשמרים לפני מחיקתם לצמיתות.

0‏‏14 יום

תקופת שמירה לתיקיה 'דואר זבל'   מספר הימים המרבי שפריטים יכולים להשאר בתיקיה 'דואר זבל' לפני הסרה אוטומטית שלהם.

‏‏30 יום

ראש הדף‎

מגבלות החלות על קבוצות תפוצה

המגבלות הבאות חלות על קבוצות תפוצה.

 

מגבלה ערך

מספר מרבי של חברים בקבוצת תפוצה   מספר הנמענים המרבי נקבע לאחר הרחבת קבוצת התפוצה.

100,000 ‏‏חברים

מגבלה על שליחה של הודעות לקבוצות תפוצה גדולות   עבור קבוצות תפוצה שמכילות את מספר החברים המוגדר במגבלה זו, יש לקבוע את התצורה של אפשרויות ניהול מסירה או אישור הודעה. 'ניהול מסירה' מציין רשימה של שולחים המורשים לשלוח הודעות לקבוצת התפוצה. 'אישור הודעה' מציין מנחה אחד או יותר שחייב לאשר את כל ההודעות הנשלחות לקבוצה התפוצה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי המאפיינים של קבוצת הפצה‎.

5,000 חברים או יותר

גודל הודעה מרבי עבור קבוצות תפוצה גדולות   אם הודעה נשלחת ל- 5,000 נמענים או יותר, גודל ההודעה אינו יכול לחרוג ממגבלה זו. אם גודל ההודעה חורג מהמגבלה, ההודעה לא נמסרת והשולח מקבל דוח אי-מסירה (NDR). מספר הנמענים המרבי נקבע לאחר הרחבת קבוצת התפוצה.

‎2 MB

ראש הדף‎

מגבלות החלות על כללי תעבורה

מגבלות אלה קובעות כללים החלים על הארגון כולו, המכונים גם כללי תעבורה.

 

מגבלה ערך

מספר מרבי של כללי תעבורה   המספר המרבי של כללים שיכולים להתקיים בארגון.

100 ‏‏כללים

גודל מרבי של כלל תעבורה יחיד   המספר המרבי של תווים שכלל תעבורה יחיד יכול להכיל. התווים משמשים בתנאים, בחריגות ובפעולות.

4,000 תווים

מגבלת תווים עבור כל הביטויים הרגילים המשמשים בכל כללי התעבורה   המספר המרבי של תווים המשמשים בכל הביטויים הרגילים, שבכל התנאים והחריגות של כללי התעבורה בארגון. ניתן ליצור מספר מועט של כללים המכילים ביטויים רגילים שהינם ארוכים ומורכבים, או ליצור כללים רבים המכילים ביטויים רגילים פשוטים.

20,000 תווים

מספר מרבי של נמענים המתווספים להודעה על-ידי כל כללי התעבורה   כאשר הודעה מטופלת על-ידי כללי תעבורה שונים, ניתן להוסיף להודעה מספר מוגבל של נמענים בלבד. לאחר מיצוי המגבלה, יתר הנמענים אינם נוספים להודעה. בנוסף, לא ניתן להוסיף קבוצות תפוצה להודעה באמצעות כלל תעבורה.

100 נמענים

מספר הפעמים שהודעה מנותבת מחדש   מספר הפעמים שהודעה תנותב מחדש, תועבר או תקבל מענה באופן אוטומטי בהתאם לכללי תיבת דואר נכנס. לדוגמה, למשתמש א' יש כלל תיבת דואר נכנס שמנתב מחדש הודעות למשתמש ב', בהתאם לשולח. למשתמש ב' יש כלל תיבת דואר נכנס המעביר הודעות למשתמש ג' בהתאם למילות מפתח בשורת הנושא. אם הודעה עומדת בשני תנאים אלה, ההודעה נשלחת למשתמש ב' בלבד; היא אינה מועברת למשתמש ג' מכיוון שניתוב מחדש מותר פעם אחת בלבד. במקרה זה, ההודעה לא תישלח, ולא יישלח על כך דוח אי-מסירה (NDR) למשתמש ב' המציין שההודעה לא נשלחה למשתמש ג'. בדומה לכך, אם משתמש ב' הגדיר מענה אוטומטי (שנקרא גם הודעת מחוץ למשרד), הודעה שתנותב מחדש או תועבר למשתמש ב' לא תגרום ליצירת מענה אוטומטי.

מגבלה זו מונעת לולאות דואר אלקטרוני שעשויות לגרום למילוי תיבת דואר של משתמש עד לגובה הקיבולת המרבית שלה.

ניתוב מחדש אחד

ראש הדף‎

מגבלות הנחיה

מגבלות אלה קובעות את הגדרות ההנחיה שמשמשות עבור אישור ההודעה שחל על קבוצות תפוצה וכללי תעבורה.

 

מגבלה ערך

גודל מרבי של תיבת הדואר של בוררות   אם תיבת הדואר של בוררות חורגת ממגבלה זו, הודעות המחייבות הנחיה מוחזרות לשולח בדוח אי-מסירה (NDR).

‎10 GB

מספר מרבי של מנחים   המספר המרבי של מנחים שניתן להקצות לקבוצת תפוצה מבוקרת יחידה או שניתן להוסיף להודעה באמצעות כלל תעבורה יחיד. זכור שלא ניתן לציין קבוצת תפוצה בתור מנחה.

10 מנחים

תפוגה של הודעות הממתינות להנחיה   כברירת מחדל, התוקף של הודעה הממתינה להנחיה פג לאחר יומיים. עם זאת, העיבוד של הודעות מבוקרות שתוקפן פג מופעל מדי שבעה ימים. פירוש הדבר שהתוקף של הודעה מבוקרת יכול לפוג בכל עת, בפרק זמן של שניים עד תשעה ימים.

יומיים

קצב מרבי של הודעות דיווח לגבי הודעות הנחיה שתוקפן פג   מגבלה זו מגדירה את המספר המרבי של הודעות דיווח לגבי הודעות מבוקרות שתוקפן פג, בפרק זמן של שעה אחת. מגבלה זו מוגדרת עבור כל מסד נתונים של תיבות דואר במרכז הנתונים.

במהלך פרקי זמן של שימוש נרחב ועומס על המערכת, ייתכן שחלק מהשולחים לא יקבלו הודעות דיווח לגבי הודעות מבוקרות שתוקפן פג. עם זאת, ניתן למצוא הודעות דיווח אלה בדוחות המסירה.

300 הודעות דיווח תפוגה בשעה

ראש הדף‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.