Filtraxe de correo non desexado e hixiene das mensaxes

 

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificación do tema: 2012-12-04

Todas as versións do servizo de correo electrónico baseado na nube de Microsoft utilizan Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) para combater o correo non desexado e a suplantación de identidade. Cando se reciben as mensaxes no servidor de pasarela para o servizo de correo electrónico baseado na nube, avalíanselle e asignáselle un valor de nivel de confidencia de correo non desexado (SCL). O índice SCL asignado á mensaxe indica a posibilidade de que a mensaxe sexa correo non desexado, baseado en características como o contido, a cabeceira da mensaxe, etc. O SCL engádese aos metadatos da mensaxe mentres esta viaxa a través da infraestrutura do servizo de correo electrónico baseado na nube.

O valor SCL é un número entre 0 e 9. Un índice elevado indica que a mensaxe ten máis probabilidades de ser correo non desexado. A infraestrutura de correo electrónico baseado na nube ten limiares SCL fixos que definen que acción se toma nun SCL específico.

 

Limiar SCL

Acción

SCL é 5 ou superior.

A mensaxe entrégase ao servizo de correo electrónico baseado na nube, onde se entrega ao cartafol de Correo electrónico lixo do usuario.

SCL é 4 ou inferior.

A mensaxe entrégase ao servizo de correo electrónico baseado na nube, onde se entrega á Caixa de entrada do usuario.

Os usuarios finais poden configurar listas de Remitentes seguros, cuxo correo electrónico nunca debería tratarse como correo non desexado, e Remitentes bloqueados, cuxo correo electrónico debería tratarse sempre como correo non desexado.

Filtraxe de correo electrónico non desexado xestionado polo usuario

De xeito predeterminado, a filtraxe de correo electrónico lixo actívase en todas as caixas de correo no servizo de correo electrónico baseado na nube. Os usuarios poden xestionar algunha configuración de correo non desexado para a súa propia caixa de correo. Para obter máis información verbo de cómo os usuarios pode xestionar o correo electrónico non desexado, consulte Configuración do correo electrónico lixo.

Hixiene de mensaxe xestionada polo administrador con FOPE

Aínda que todos os sistemas de correo electrónico baseados en cloud de Microsoft están protexidos pola infraestrutura FOPE, a capacidade para xestionar funcións de hixiene de mensaxe co Centro de administración FOPE limítase a Microsoft Office 365 para empresas e aos os administradores de Live@edu.

Na seguinte táboa descríbense as funcionalidades de hixiene de mensaxes que pode xestionar no Centro de administración FOPE.

Para obter máis información sobre como xestionar estas funcionalidades para Microsoft Office 365 para empresas, consulte Diferenzas de funcionalidades de FOPE en Office 365.

 

Área

Descrición

Protección contra correo non desexado

Filtraxe de conexión utilizando a lista de bloqueo baseado en DNS de Microsoft.

Protección contra correo electrónico non desexado

Filtraxe de contido desde o equipo de análise de correo electrónico non desexado de Microsoft para actualizacións de CORREO ELECTRÓNICO NON DESEXADO a tempo real

Protección contra correo electrónico non desexado

Soporte de remitente seguro

Antivirus

Exploración de motor antivirus múltiple na pasarela FOPE

Control de correo entrante

Listaxe segura, saltar listaxe

Control de correo entrante

Configuración e aplicación de cifrado TSL

Control de correo entrante

Conexión, contido e filtraxe de política

Control de correo saínte

Enrutado SMTP saínte personalizado

Control de correo saínte

Configuración e aplicación de cifrado TSL

O proceso de filtraxe de correo electrónico non desexado

Aplícanse dúas clases de filtraxe de correo electrónico non desexado antes de que se entregue correo electrónico ás caixas de correo baseadas na nube:

  • Filtraxe de conexión   O volume de mensaxes que se envían nun enderezo IP individual está supervisado. As conexións nun enderezo IP individual que envía un gran volume de correo electrónico a un ou máis destinatarios no seu dominio pode ser sospeitosa de enviar correo electrónico non desexado.

  • Filtraxe de contido   O asunto e corpo da mensaxe examínanse para palabras clave ou frases que poderían indicar que unha mensaxe é un correo electrónico non desexado.

As mensaxes que cumpren os criterios de filtraxe poden bloquearse ou entregarse ao cartafol de Correo electrónico lixo do usuario. Tamén pode utilizar regras a toda unha organización para controlar o fluxo de mensaxes de correo electrónico da súa organización. Por exemplo, unha regra podería rexeitar todo o correo electrónico que contén palabras clave específicas ou é dunha fonte específica.

Mensaxes de emerxencia e difusión

En situación de emerxencia, a súa organización quizais teña que enviar unha mensaxe de difusión a todos os usuarios no servizo de correo electrónico baseado na nube. Algunhas organizacións utilizan servizos de notificación de emerxencia de terceiros para realizar isto.

Para garantir que estas mensaxes non se tratan como correo electrónico non desexado por FOPE e que todos os usuarios reciban estas mensaxes tan rápido como sexa posible, tome as seguintes precaucións:

Se está a enviar mensaxes de difusión a un gran número de usuarios ao mesmo tempo, lembre que soamente se aceptan 100 mensaxes por conexión. Se máis de 100 mensaxes están en espera para entregarse ao servizo de correo electrónico baseado na nube, a conexión cae despois de 100 mensaxes e os seus servidores de correo electrónico locais teñen que restablecer a conexión para enviar o seguinte lote de 100 mensaxes. Polo tanto, debe crear un plan de mensaxes de difusión de emerxencia que lle axude rapidamente a enviar correo electrónico a todos os usuarios sen exceder das 100 mensaxes por límite de conexión. O mellor xeito de realizar isto é utilizar os grupos de distribución ou un grupo de distribución dinámico para reducir o número de mensaxes que se envían ao mesmo tempo. Un grupo trátase como un destinatario individual para as restricións de entrega de correo electrónico. Para obter máis información, consulte Enviar mensaxes de difusión a todos os usuarios.

Se utiliza un servizo de notificación de emerxencia de terceiros para difundir mensaxes de emerxencia aos seus usuarios, póñase en contacto co seu representante de servizo de correo electrónico baseado na nube para verificar que o servizo cumpre con Windows Live.

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.