Programas e funcións de correo electrónico compatibles

 

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Última modificación do tema: 2012-11-01

Existen moitos xeitos de acceder á súa conta de correo electrónico. Os máis comúns son mediante Outlook Web App ou unha versión instalada de Microsoft Office Outlook ou Microsoft Entourage. Estes programas proporcionan acceso ao correo electrónico e moitas outras funcións de colaboración. Ademais destes programas, pode conectarse á súa conta de correo electrónico utilizando Outlook Voice Access, unha variedade doutros programas de correo electrónico, e o seu teléfono móbil.

Para obter instrucións de configuración, consulte Asistente de axuda de configuración de correo electrónico e Asistente de configuración do teléfono móbil.

Conexión á súa conta de correo electrónico

A figura seguinte amosa algúns xeitos de conectar a súa conta de correo electrónico:

Métodos utilizados para conectarse á súa caixa de correo.

A seguinte lista fornece máis información sobre cada método de conexión.

 • Explorador web   Utilice Outlook Web App e a versión Light de Outlook Web App con exploradores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari.

 • Programas de correo electrónico da Internet   Utilice un programa compatible con IMAP4 ou POP3, como Mozilla Thunderbird, Outlook Express ou Windows Live Mail.

 • Acceso á conta Exchange a través de Outlook ou Entourage   Os programas compatibles co acceso á conta Exchange inclúen Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 para Mac e Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Acceso á conta Exchange a través de Windows 8 Mail e Apple Mail   Windows 8 Mail é compatible co acceso á conta Exchange a través de Exchange ActiveSync. Apple Mail 10.6 Snow Leopard e Apple Mail 10.7 Lion tamén son compatibles con acceso de conta Exchange. As versións Apple Mail 10.5 Leopard e as versións anteriores de Apple Mail usan IMAP4 ou POP3. Outlook 2003 só é compatible se utiliza IMAP4 ou POP3.

 • Teléfonos móbiles cunha conexión á Internet   Pode conectarse usando teléfonos Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile ou outros teléfonos e tabletas habilitados para Internet.

 • Calquera teléfono   Utilice Outlook Voice Access con calquera teléfono para acceder ao correo electrónico, o calendario e os contactos.

Comparación de características nos programas compatibles

Na seguinte táboa indícanse algunhas das diferencias que quizais debe ter en conta ao elixir o programa de correo electrónico que usará para conectarse á conta de correo electrónico.

 

Programa de correo electrónico Editar e ver contactos, elementos do calendario, tarefas, e mensaxes de correo electrónico Editar e ver cartafoles de correo electrónico ademais da caixa de entrada Escoitar o correo de voz Acceder á súa información sen conexión Instalación automática Accesibilidade para os usuarios cegos ou con problemas visuais

Outlook Web App

Si

Si

Si

Non

Non aplicable

Non

Versión Light de Outlook Web App

Si

Si

Si

Non

Non aplicable

Si

Outlook 2007, Outlook 2010 ou Outlook 2013

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Windows 8 Mail

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Outlook 2011 para Mac

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Entourage 2008, Web Services Edition

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Programas que utilizan Exchange ActiveSync

Si

Si

Si

Si

Si

É posible que algúns programas admitan funcionalidades de accesibilidade.

Outlook Voice Access

Si

Si

Si

Non aplicable

Non aplicable

Non dispoñible

Programas que usan POP3

Non

Non

Non

Si

Non

É posible que algúns programas admitan funcións de accesibilidade.

Programas que usan IMAP4

Non

Si

Non

Si

Non

É posible que algúns programas admitan funcións de accesibilidade.

Outlook Web App

Pode acceder á súa conta de correo electrónico utilizando distintos exploradores web. Pode utilizar calquera computador que estea conectado a Internet ou unha intranet local tanto se está na casa, como na oficina ou de viaxe. Pode consultar e editar mensaxes de correo electrónico, compromisos, reunións, contactos e tarefas. Tamén pode escoitar as mensaxes de voz e ler as mensaxes de texto. Con Outlook Web App tamén pode facer outras cousa, como:

 • Comprobar a ortografía

 • Usar unha variedade de fontes, cores, e tamaños nas mensaxes de correo electrónico

 • Agrupar as mensaxes de correo electrónico de xeitos distintos

 • Recibir avisos de próximos eventos

A versión Light de Outlook Web App inclúe algunhas funcións iguais ás de Outlook Web App. A versión Light proporciona unha configuración para cegos e persoas con problemas visuais e pódese executar en calquera explorador web. Algunhas funcións non están dispoñibles na versión Light, por exemplo:

 • Avisos

 • Ver o calendario semana por semana

 • Cambiar as opcións do correo de voz

 • Cambiar o esquema de cores

Versións de exploradores para o uso con Outlook Web App

Para obter información sobre os exploradores compatibles, consulte Exploradores web compatibles.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 e Outlook 2011 para Mac

Se está a usar Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 ou Outlook 2011 para Mac, pode configurar unha conexión coa súa conta de correo electrónico a través dun servidor Exchange ou utilizando IMAP4 ou POP3. A conexión con Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 ou Outlook 2011 para Mac a través dunha conta de Exchange fornece máis funcións que IMAP4 ou POP3, entre as que se inclúen:

 • Acceder ao correo electrónico, os contactos, e o calendario cando non está conectado a Internet.

 • A posibilidade de propor novas horas para as convocatorias de reunión que reciba.

 • A posibilidade de importar, exportar e arquivar contactos e outra información almacenada en Outlook.

Se a súa caixa de correo está nun contorno baseado na nube (por exemplo, en Microsoft Office 365 para empresas ou Office 365 para profesionais e empresas pequenas) e quere conectarse á súa conta con Outlook 2003, debe elixir a opción POP3 ou IMAP4 cando configure a conta. Para obter máis información acerca da asistencia de Outlook 2003, consulte a pregunta máis frecuente "Podo utilizar Outlook 2003 para conectarme á miña conta de correo electrónico?" en Preguntas máis frecuentes: Programa de correo electrónico.

Entourage 2008, Web Services Edition

Pode conectar Microsoft Entourage 2008 para Mac OS X coa súa conta utilizando Entourage 2008, Web Services Edition. Para facer isto, primeiro precisa instalar Entourage 2008, Web Services Edition. Esta versión de Entourage está dispoñible como unha actualización de Microsoft Office 2008 para Mac.

Para descargar esta actualización e obter máis información acerca da Web Services Edition, visite a páxina web Microsoft Entourage 2008 para Mac, Web Services Edition.

Aínda que tamén pode conectar Entourage para Mac OS X coa súa conta (Entourage 2004 ou Entourage 2008) utilizando POP3 ou IMAP4, facer isto non fornece todas as funcionalidades que están dispoñibles ao usar unha conta de Exchange para a conexión. Por exemplo, se se conecta mediante Entourage 2008, Web Services Edition, poderá sincronizar Notas, Tarefas, Elementos de calendario e Categorías entre Outlook Web App e Entourage 2008.

Usar Outlook Voice Access para acceder á súa conta de correo electrónico

Outlook Voice Access pode usarse desde calquera teléfono para escoitar o correo de voz, acceder á información sobre un contacto persoal e interactuar co calendario. Pode usar a súa voz ou o teclado do teléfono para navegar polos menús de Outlook Voice Access.

A Guía de referencia rápida de Outlook inclúe información sobre todas as opcións de menú de e como desprazarse polos menús. Para descargar unha copia da Guía de referencia rápida, consulte o Centro de descarga de Microsoft.

Usar o teléfono móbil para acceder á conta de correo electrónico

Moitos teléfonos móbiles poden configurarse para acceder á súa conta de correo electrónico. Se ten un teléfono móbil con Windows Mobile ou un Apple iPhone, pode utilizar Exchange ActiveSync para acceder ás mensaxes de correo electrónico, o calendario, os contactos e as tarefas do teléfono. Outros teléfonos móbiles son compatibles cos protocolos IMAP4 e POP3, o cal lle permite enviar e recibir mensaxes de correo electrónico no teléfono.

Usar outros programas de correo electrónico para acceder á súa conta de correo electrónico

Se ten un programa de correo electrónico compatible con IMAP4 ou POP3, pode configuralo para enviar e recibir correo electrónico. Non pode usar IMAP4 ou POP3 para acceder aos contactos, as tarefas ou o calendario. Entre os programas que pode usar para acceder á súa conta de correo electrónico con IMAP4 ou POP3 atópanse:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail para Mac OS X

noteNota:
Se está a executar Mac OS 10.6 Snow Leopard, non se conecta á súa conta de correo electrónico usando IMAP ou POP. Conectarse á súa conta con Mail para Mac OS 10.6 Snow Leopard require menos configuración manual. Para obter máis información, consulte Configurar Mail para o acceso de Mac OS 10.6 Snow Leopard á súa conta de correo electrónico.

Que máis é preciso saber?

 • O uso de Outlook Web App non é compatible nun teléfono móbil.

 • Se tenta abrir Outlook Web App nun computador ou nun explorador web non compatible, no seu lugar abrirase a versión Light de Outlook Web App.

Como podo conseguir máis información?

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.