Máis información acerca das regras da caixa de entrada

 

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Última modificación do tema: 2011-11-23

As regras poden utilizarse para ordenar automaticamente o correo electrónico entrante en cartafoles en función de, por exemplo, quen sexa o remitente, a quen se enviou a mensaxe ou a importancia dunha mensaxe. Por exemplo, pode crear unha regra para mover automaticamente todo o correo enviado a un grupo do que é membro a un cartafol específico.

noteNota:
Esta información aplícase á versión estándar de Outlook Web App. A funcionalidade descrita non se atopa dispoñible na Outlook Web App Light.
Como se xestionan as regras?

Para xestionar as regras, prema en Opcións> Crear unha regra da caixa de entrada.

Pode utilizar o separador Regras da caixa de entrada para crear novas regras ou para editar ou eliminar as regras existentes.

Que máis é preciso saber?

 • Para crear unha nova regra en branco mediante o separador Regras da caixa de entrada, prema regrasNovo.

 • Non é preciso utilizar o separador Caixa de entrada Regras para crear unha regra. Tamén pode crear regras directamente desde as mensaxes. Para crear unha regra directamente desde unha mensaxe.

  1. Prema co botón dereito do rato no panel da lista de mensaxes.

  2. Prema Crear regra ou abra a mensaxe e, a continuación, prema regrasCrear regra na barra de ferramentas.

 • As regras execútanse dende a parte superior á inferior na orde en que aparecen na ventá Regras. Para modificar a orde das regras, prema a regra que desexe mover e, a continuación, prema a frecha de dirección cara a arriba anterior ou abaixo seguinte para mover a regra á posición que desexe da lista.

 • Algúns tipos de mensaxes non activarán normas da Caixa de entrada, incluíndo:

  • Notificación do estado de entrega, que inclúe informes de non entrega e mensaxes do sistema.

  • Confirmacións lidas e confirmación de entrega que xera un cliente de correo electrónico.

  • Algunhas mensaxes de resposta automática (Fóra da oficina).

 • É posible crear regras máis complexas se preme Máis opcións. Despois de premer Máis opcións:

  • Poderá definir máis dunha condición para a súa regra.

  • Poderá definir máis dunha acción para a súa regra.

  • Pode engadir excepcións premendo en Engadir excepción.

  • Pode activar ou desactivar Parar de procesar máis regras. A opción de parar de procesar máis regras está activada por defecto. Con esta opción activada, cando se reciba unha mensaxe que cumpra os criterios de máis dunha regra, só se aplicará a primeira delas. Sen esta configuración, aplicaríanse todas as regras que cumpriron os criterios.

   Por exemplo, se non se selecciona Parar de procesar máis regras, se ten unha regra para mover todas as mensaxes enviadas a un grupo público a un cartafol en particular e outra regra para mover todas as mensaxes do seu administrador a outro cartafol e, a seguir, o seu administrador envía unha mensaxe a ese grupo, obterá unha copia da mensaxe nos dous cartafoles. Se só desexa que se aplique a regra que move as mensaxes do seu administrador, coloque esa regra nunha posición anterior á da regra que move as mensaxes que se envían ao grupo na lista e, a seguir, edite a primeira regra para engadir a opción de parar de procesar máis regras.

  • Pode editar o nome da regra mediante a caixa Nome.

 • Cada regra que cree ocupará espazo nunha sección oculta da súa caixa de correo. Esta sección ten unha limitación de 64 KB. A cantidade real de espazo que ocupa unha regra depende de varios factores, como da lonxitude do nome e do número de condicións que se aplicaron. Cando alcance o límite de 64 KB, advertiráselle de que non pode crear máis regras. En tal caso, deberá eliminar ou simplificar algunhas das regras existentes para poder crear máis. A continuación enuméranse algunhas maneiras de reducir o espazo utilizado polas regras:

  • Eliminar regras que xa non se precisan.

  • Acurtar os nomes das regras.

  • Combinar unha ou máis regras que levan a cabo a mesma tarefa.

  • Eliminar criterios das regras.

 • Ao crear unha regra de reenvío, pode engadir máis dun enderezo de destino para os reenvíos. O número de enderezos aos que se poidan reenviar mensaxes pode estar limitado en función da configuración da conta. Se engade máis enderezos dos permitidos, a regra de reenvío non funcionará correctamente. Se crea unha regra de reenvío con máis dun enderezo, próbea para asegurarse de que funciona correctamente.

Como podo conseguir máis información?

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.