Naglalaman ng video ang paksang ito Naglalaman ng video ang paksang ito

Pagbabahagi ng Kalendaryo

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-07-31

Maaari kang mag-imbita ng sinuman sa iyong nakabahaging address book na i-access ang iyong kalendaryo. Kapag nagpadala ka ng imbitasyon upang ibahagi ang iyong kalendaryo, pipiliin mo kung gaano karaming impormasyon ang iyong ibabahagi.

noteTandaan:
Nalalapat ang impormasyong ito sa karaniwang bersyon ng Outlook Web App. Hindi available ang tampok na inilalarawan sa light na bersyon ng Outlook Web App.
Video: Ibahagi ang Iyong Kalendaryo

Ipinapakita ng video nito ang kung paano ibahagi ang iyong kalendaryo sa Outlook Web App.

noteTandaan:
Upang panoorin ang video na ito, dapat kang mayroong Silverlight na naka-install. Para sa impormasyon tungkol sa kung paano i-install ang Silverlight, tingnan ang Kumuha ng Silverlight.
Paano ko ibabahagi ang aking kalendaryo?

 1. Sa Outlook Web App, i-click ang Kalendaryo Kalendaryo sa Navigation Pane.
 2. I-click ang Ibahagi sa toolbar ng Kalendaryo.
 3. I-click ang Magbahagi ng kalendaryoIbahagi ang Kalendaryong Ito.
 4. Ipasok ang mga pangalan ng taong gusto mong bahagian ng iyong kalendaryo sa linyang Para kay, kung paano mo gawin sa isang mensahe.
 5. Sa ilalim ng Ibahagi, i-click ang isa sa mga sumusunod na pindutan upang itakda kung gaano karaming impormasyon ang nais mong ibahagi:
  • Impormasyong libre/abala   Ibinabahagi lang ang impormasyong libre/abala.
  • Libre/abalang impormasyon kabilang ang paksa at lokasyon   Ibinabahagi ang libre/abalang impormasyon, pati na rin ang paksa at lokasyon ng mga item ng kalendaryo.
  • Lahat ng impormasyon   Hinahayaan ang recipient na makita ang iyong impormasyong libre/abala, paksa, lokasyon, at ibang mga detalye ng kalendaryo.
 6. Kung gusto mong awtomatikong humiling ng pahintulot upang tingnan ang folder ng Kalendaryo ng recipient, piliin ang Gusto kong humiling ng pahintulot na tingnan ang Kalendaryo ng recipient na folder.
 7. Magdagdag ng anumang impormasyon na gusto mo sa katawan ng hiling, tulad ng kung paano sa anumang ibang mensahe.
 8. I-click ang Ipadala upang ipadala ang iyong hiling.

Ano pa ang kailangan kong malaman?

 • Ang mga entry sa kalendaryong minarkahan bilang pribado ay magpapakita lamang ng impormasyong libre/abala, anuman ang mga pahintulot na ibinigay.
 • Upang tumingin ng kalendaryo na ibinahagi sa iyo ng iba:
  1. I-click ang Ibahagi sa tool bar ng Kalendaryo, at pagkatapos ay i-click ang Magdagdag ng Kalendaryo.
  2. Kung nasa iyong samahan ang taong may-ari ng kalendaryong gusto mong tingnan, ipasok ang kanilang pangalan, at pagkatapos ay i-click ang OK.
  3. Kung wala siya sa iyong samahan, ipasok ang URL upang magdagdag ng kalendaryo mula sa Internet, at pagkatapos ay i-click ang OK.
 • Hindi mo magagamit ang Outlook Web App upang magbigay ng pahintulot sa ibang tao na baguhin ang iyong kalendaryo, ngunit magagamit mo ang tampok na Access ng Kinatawan sa Outlook upang magbigay ng pahintulot sa ibang mga tao sa iyong samahan na makagawa ng mga pagbabago sa iyong kalendaryo at makatugon sa mga hiling ng pulong sa iyong ngalan. Tingnan ang Payagan ang ibang taong pamahalaan ang iyong mail at kalendaryo upang matutunan kung paano mag-set up ng Access ng Kinatawan gamit ang Microsoft Outlook 2010.
  Para sa impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang Outlook 2010 upang pamahalaan ang isang kalendaryong wala sa iyong mailbox, tingnan ang Pamahalaan ang mga item ng mail at kalendaryo ng isa pang tao.

Paano kung gusto kong matuto nang higit pa?

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.