Magpatakbo ng Ulat sa Pag-access ng Mailbox ng Hindi May-ari

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2011-11-23

Ang Ulat sa Pag-access ng Mailbox ng Hindi-may-ari sa mga listahan ng Exchange Control Panel ang mga mailbox na na-access ng ilang tao na hindi taong nagmamay-ari ng mailbox. Kapag na-access ang isang mailbox ng isang hindi may-ari, ila-log ng Exchange Online ang impormasyon tungkol sa pagkilos na ito sa isang audit log ng mailbox na iniimbak bilang isang mensaheng e-mail sa isang nakatagong folder sa mailbox na ina-audit. Ang mga entry mula sa log na ito ay ipapakita bilang mga resulta sa paghahanap at nagsasama ng listahan ng mga mailbox na na-access ng hindi may-ari, sino ang nag-access ng mailbox at kailan, ang mga aksyon na ginawa ng hindi may-ari, at kung ang aksyon ay tagumpay. Pinapanatili bilang default ang mga entry sa audit log ng mailbox sa loob ng 90 araw.

Ipinapaliwanag ng paksang ito ang mga sumusunod:

Bakit kailangan mong malaman ang tungkol sa pag-access ng mailbox ng hindi may-ari?

 • Ang mga samahang batay sa cloud ay gustong siguraduhin na ang data ng mailbox nito ay hindi na-access ng tauhan ng datacenter ng Microsoft.

 • Gusto mong ipatupad ang mga regulasyon sa pagsunod at privacy sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga pagkilos na isinagawa sa data ng mailbox ng mga hindi may-ari.

 • Kailangan mong maging handa upang magbigay ng impromasyong may-katuturan sa legal na mga kaso, gaya ng pagpapakita ng estado ng data ng mailbox sa binigay na oras, sino ang nagpadala ng e-mail mula sa isang mailbox, at kung ang partikular na tao ay tiningnan ang data ng mailbox.

 • Kailangan mong kilalanin ang mga hindi pinahintulutang pag-access sa data ng mailbox ng mga user sa loob at labas ng iyong samahan.

Bago ka maaaring magpatakbo ng ulat sa pag-access ng mailbox ng hindi may-ari

Kailangan mong paganahin ang pag-log sa pag-audit ng mailbox para sa bawat mailbox na gusto mong patakbuhin ulat sa pag-access ng mailbox ng hindi may-ari. Kung hindi pinagana ang pag-log sa pag-audit ng mailbox, hindi ka makakakuha ng anumang mga resulta kapag magpatakbo ka ng isang ulat.

Upang paganahin pag-log sa pag-audit ng mailbox para sa isahang mailbox, patakbuhin ang sumusunod na utos na Windows PowerShell:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Halimbawa, upang paganahin ang pag-audit ng mailbox para sa user na pinangalanang Florence Flipo, patakbuhin ang sumusunod na command:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Upang paganahin ang pag-audit ng mailbox para sa lahat ng mga mailbox ng user sa iyong samahan, patakbuhin ang sumusunod na mga command:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Ano ang mga uri ng pag-access ng hindi may-ari?

Kapag pinagana mo ang pag-log ng pag-audit ng mailbox para sa isang mailbox, nagla-log ang Microsoft Exchange ng tiyak na mga aksyon ng mga hindi may-ari, kabilang ang parehong mga administrator at mga user, na tinatawag na na-delegate na mga user, na nakatakdang mga pahintulot sa mailbox. Maaari mo ding paliitin ang paghahanap sa mga user na nasa loob o labas ng iyong samahan.

Ano ang itinatala sa log ng pag-audit ng mailbox?

Kung nagpatakbo ka ng ulat ng pag-access ng mailbox ng hindi may-ari, ang mga entry mula sa log ng pag-audit ng mailbox ay ipapakita sa mga resulta ng paghahanap sa Exchange Control Panel. Naglalaman ang bawat ulat ng impormasyong ito:

 • Sino ang nag-access ng mailbox at kailan

 • Ang mga pagkilos na ginawa ng hindi may-ari

 • Ang apektadong mensahe at ang lokasyon ng folder nito

 • Kung ang aksyon ay tagumpay

Ang sumusunod na talahanayan ay naglalarawan ng mga uri ng aksyon na na-log, at kung ang mga aksyon na ito ay na-log ng default para sa pag-access ng mga administrator at para sa pag-access ng na-delegate na mga user. Kung gusto mong subaybayan ang mga aksyon na hindi na-log ng default, kailangan mong gumamit ng Windows PowerShell upang paganahin ang pag-log ng mga aksyon na iyon.

 

Aksyon Paglalarawan Mga Administrator Mga na-delegate na user

I-update

Binago ang isang mensahe.

Oo

Oo

Kopyahin

Ang isang mensahe ay kinopya sa ibang folder.

Hindi

Hindi

Lumipat

Ang isang mensahe ay nilipat sa ibang folder.

Oo

Hindi

Ilipat sa Mga Tinanggal na Item

Inilipat ang isang mensahe sa folder ng Tinanggal na Mga Item.

Oo

Hindi

Soft-delete

Ang isang mensahe ay tinanggal mula sa folder ng Tinanggal na Mga Item.

Oo

Oo

Hard-delete

Inalis ang isang mensahe mula sa folder ng Mga Nababawing Item. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Bawiin ang Mga Tinanggal na Item.

Oo

Oo

FolderBind

Na-access ang isang mailbox folder.

Oo

Hindi

Ipadala bilang

Ang isang mensahe ay ipinadala gamit ang pahintulot na SendAs. Nangangahulugan ito na ipinadala ng ibang user ang mensahe na parang nanggaling ito sa may-ari ng mailbox.

Oo

Oo

Ipadala sa ngalan ni

Ang isang mensahe ay ipinadala gamit ang pahintulot na SendOnBehalf. Nangangahulugan ito na ipinadala ng ibang user ang mensahe sa ngalan ng may-ari ng mailbox. Ang mensahe ay ipapakita sa recipient kung saan ipinadala ng mensahe sa ngalan ng at kung sino ang aktuwal na nagpadala ng mensahe.

Oo

Hindi

MessageBind

Ang isang mensahe ay tiningnan sa preview pane o nabuksan.

Hindi

Hindi

Magpatakbo ng ulat sa pag-access ng mailbox ng hindi may-ari

 1. Piliin ang Pamahalaan ang Aking Samahan > Mga Tungkulin & Pag-audit > Pag-audit.

 2. I-click ang Magpatakbo ng ulat sa pag-access ng mailbox ng hindi may-ari.

  Papatakbuhin ng Microsoft Exchange ang ulat para sa pag-access ng hindi may-ari sa anumang mga mailbox sa samahan sa nakaraang dalawang linggo. Ang mga mailbox na nakalista sa mga rseulta ng paghahanap ay pinagana para sa pag-log ng pag-audit ng mailbox.

 3. Upang tingnan ang pag-access ng hindi may-ari para sa tiyak na mailbox, sa ilalim ng Mga Resulta ng Paghahanap, piliin ang mailbox. Tingnan ang mga resulta ng paghahanap sa pane ng mga detalye.

Gustong paliitin ang mga resulta ng paghahanap?

Piliin ang petsa ng pagsimula, petsa ng pagtatapos, o pareho, at piliin ang tiyak na mga mailbox upang hanapin. I-click ang Maghanap upang patakbuhin muli ang ulat.

Tandaan Upang i-access at patakbuhin ang anuman sa mga ulat sa tab na Mga Ulat sa Pag-audit sa Control Panel ng Exchange, dapat na italaga sa user ang mga kinakailangang pahintulot. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang seksyong "Bigyan ang mga user ng access sa Mga Ulat sa Pag-audit" ng Gumamit ng Mga Ulat sa Pag-audit sa Exchange Online.

Maghanap ng tiyak na mga uri ng pag-access ng hindi may-ari

Maaari mong tiyakin ang uri ng pag-access ng hindi may-ari, tinatawag din na uri ng pag-logon, upang hanapin. Narito ang iyong mga pagpipilian:

 • Lahat ng hindi may-ari   Maghanap ng access ayon sa mga administrator at na-delegate na mga user sa loob ng iyong samahan, at ayon sa administrator ng datacenter ng Microsoft.

 • Mga panlabas na user   Maghanap ng access ayon sa mga administrator ng datacenter ng Microsoft.

 • Mga Administrator at na-delegate na mga user   Maghanap ng pag-access ng mga administrator at na-delegate na mga user sa loob ng iyong samahan.

 • Mga Administrator   Maghanap ng pag-access ng mga administrator sa iyong samahan.

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.