Tingnan ang Mga Laki ng Mailbox at Mga Quota ng Mailbox Gamit ang Windows PowerShell

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2011-12-12

 

Nakakatulong ang mga quota ng mailbox na i-kontrol ang laki ng mga mailbox. Awtomatikong sine-set ng mailbox plan ang mga quota ng mailbox na itinakda sa mailbox. Ginagamit ang mga sumusunod na quota ng mailbox:

 • Maglabas ng babala sa quota   Kung umabot o lumampas ang laki ng mailbox sa tinukoy na limit, makakatanggap ang user ng isang naglalarawang mensaheng babala.

 • Quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala   Kung umabot o lumampas ang laki ng mailbox sa tinukoy na limit, hindi na makakapagpadala ng mga bagong mensahe mula sa mailbox, at makakatanggap ang user ng isang naglalarawang mensaheng error.

 • Quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala at pagtanggap   Kung umabot o lumampas ang laki ng mailbox sa tinukoy na limit, hindi na makakapagpadala o makakatanggap ng mga bagong mensahe ang mailbox. Anumang mga mensaheng ipinadala sa mailbox ay ibabalik sa nagpadala na may kasamang naglalarawang mensaheng error.

  Tandaan   Epektibong tinutukoy ng quota sa pagbabawal na magpadala at tumanggap ang maximum na laki ng mailbox.

Sa mga samahan ng Live@edu, hindi mo mababago ang mga quota sa mga mailbox plan o sa mga indibidwal na mailbox, ngunit maaari mo itong magwa sa Microsoft Office 365. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Itakda ang Mga Quota ng Mailbox sa Office 365 gamit ang Windows PowerShell.

Kahit sa mga samahang hindi mo mabago ang mga quota ng mailbox, masusubaybayan mo pa rin ang mga laki ng mailbox at ang mga katayuan ng quota para sa mga user sa iyong cloud-based na samahan. Halimbawa, nais mo bang malaman kung aling mga mailbox ang nakaabot na sa kanilang quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala at pagtanggap? O tingnan ang laki ng mailbox at katayuan ng quota ng isang tukoy na mailbox? Walang problema!

Narito ang mga magagwa mo sa paggamit ng Get-MailboxStatistics cmdlet sa PowerShell ng Windows:

Bago ka mag-umpisa

 • Upang matuto kung paano i-install at i-configure ang Windows PowerShell at kumonekta sa serbisyo, tingnan ang Gamitin ang Windows PowerShell sa Exchange Online.

 • Kapag ginamit mo ang Get-MailboxStatistics cmdlet, tandaang mabuti ang mga sumusunod na paggalaw:

  • Ang ilang uri ng mailbox, halimbawa, mga discovery na mailbox, equipment na mailbox, ibinahaging mailbox, at archive na mailbox ay maaaring magpakita ng mga babala at walang mga value kung wala sinumang nag-sign in sa mailbox. Ang mga babalang ito ay pang-display lamang. Kapag ni-record mo ang mga resulta sa isang file, mare-record ang mga value, at hindi isasama ang mga babala.

  • Kung bubuuin mo ang isang value ng laki sa pinakamalapit na megabyte, at paghigpitan ang mga resulta sa dalawang desimal, ang mga masyadong maliliit na value na sinulkat sa mga byte o kilobyte ay malamang na lumabas bilang zero. Halimbawa, ang 4 kilobytes ay 0.0039 megabytes, na kapag na-round sa dalawang decimal place, ay zero (4/1024).

 • Ang laki ng mailbox at mga quota ng mailbox ay ipinapakita sa seksyong Paggamit ng Mailbox ng mga katangian ng mailbox sa Control Panel ng Exchange.

 • Matitingnan ng mga user ang kasalukuyang laki at katayuan ng quota ng kanilang sariling mailbox gamit ang isa sa mga sumusunod na pamamaraan:

  • Outlook 2010   Sa seksyong Mailbox Cleanup sa File > Info. Para sa detalyadong impormasyon ng laki ng mailbox, i-click ang Mga Tool ng Cleanup > Mailbox Cleanup > Tingnan ang Laki ng Mailbox.

  • Outlook Web App   Sa view ng Mail, itapat ang cursor sa ibabaw ng iyong pangalan sa tuktok ng listahan ng folder. Tandaan na hindi ito gumagana sa magaang bersyon ng Outlook Web App.

Tingnan ang laki at katayuan ng quota ng isang tukoy na mailbox

Patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Halimbawa, upang tingnan ang kasalukuyang laki at katayuan ng mga quota ng mailbox na pagmamay-ari ng isang user na nagngangalang Tamara Johnstone, patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Tuktok ng pahina

Tingnan ang laki at katayuan ng quota ng lahat ng mailbox

Binabawi ng sumusunod na command ang sumusunod na impormasyon para sa lahat ng mailbox:

 • Ang ipinapakitang pangalan ng mailbox

 • Ang katayuan ng quota ng mailbox

 • Ang laki ng mailbox sa megabytes (MB) na na-round up sa dalawang decimal place

 • Ang laki ng folder na Mga Nababawing Item sa megabytes (MB) na na-round up sa dalawang decimal place

 • Ang bilang ng item sa mailbox

 • Ang bilang ng item sa folder ng Mga Maaaring Mabawing Item

Napagbukod-bukod ang mga resulta ayon sa laki ng mailbox mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit, at na-export ang mga ito sa isang CSV file na pinangalanang "C:\My Documents\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Tuktok ng pahina

Tingnan lamang ang mga mailbox na lumampas sa kanilang mga quota ng mailbox

Upang tingnan ang laki at katayuan ng quota ng mga mailbox lamang na mas malaki kaysa kanilang na-configure na mga value ng quota ng mailbox, at upang ma-export ang mga resulta sa isang CSV file na pinangalanang "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv", patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Tuktok ng pahina

Tingnan ang lahat ng quota na naitakda sa isang mailbox

Patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Halimbawa, upang tingnan ang mga quota na naitakda sa mailbox ng isang user na nagngangalang Tamara Johnstone, patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Tandaan   Gaya ng naipaliwanag kanina, lahat ng mga sumusunod na value para sa mga quota ng mailbox ay na-set ng mailbox plan na naitakda sa mailbox. Upang tingnan ang mga value ng quota ng mailbox ng mailbox plan, patakbuhin ang command na: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Tuktok ng pahina

Mga archive mailbox

Tandaan   Hindi available ang mga archive na mailbox sa mga samahan ng Live@edu.

Sa mga samahan ng Microsoft Office 365, matitingnan mo rin ang laki at katayuan ng quota ng mga archive na mailbox. Hindi binibilang ang laki ng archive na mailbox sa laki ng mailbox ng user. May sariling hiwalay na hindi ma-configure na mga quota ang archive na mailbox na na-set ng mailbox plan na naitakda sa mailbox ng user. Ang mga quota na ito ay ang ArchiveQuota at ang ArchiveWarningQuota.

Tuktok ng pahina

Tingnan ang laki at katayuan ng quota ng isang archive na mailbox

Patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Halimbawa, upang tingnan ang kasalukuyang laki ng mailbox at katayuan ng mga quota ng archive na mailbox ng isang user na nagngangalang Kim Akers, patakbuhin ang sumusunod na command:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Tandaan   Ang halaga ng <Identity> ay ang pagkakakilanlan ng mailbox ng gumagamit, hindi ang pagkakakilanlan ng archive na mailbox.

Tuktok ng pahina

Tingnan ang laki at katayuan ng quota ng lahat ng archive na mailbox

Binabawi ng sumusunod na command ang sumusunod na impormsyon para sa lahat ng archive na mailbox:

 • Ang ipinapakitang pangalan ng archive na mailbox

 • Ang katayuan ng quota ng archive na mailbox

 • Ang laki ng archive na mailbox sa megabytes (MB) na na-round up sa dalawang decimal place

Ang laki ng folder na Mga Nababawing Item sa megabytes (MB) na na-round up sa dalawang decimal place. Napagbukod-bukod ang mga resulta ayon sa laki ng mailbox mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit, at na-export ang mga ito sa isang CSV file na pinangalanang "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Tuktok ng pahina

Isang pagpapaliwanag ng mga value na ibinalik ng Get-MailboxStatistics

Tingnan natin ang mga value na dapat mayroon kang alam:

 • StorageLimitStatus   Tinutukoy ng value na ito ang katayuan ng quota ng mailbox. Ginagamit ang mga sumusunod na value:

  • BelowLimit   Mas kaunti ang laki ng mailbox sa inilabas na babala sa quota.

  • IssueWarning   Mas malaki o pareho ang laki ng mailbox sa inilabas na babala sa quota, ngunit mas mababa sa quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala.

  • ProhibitSend   Mas malaki o pareho ang laki ng mailbox sa quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala, ngunit mas mababa sa quota na ipinagbabawal na ang pagtanggap.

  • MailboxDisabled   Mas malaki o pareho ang laki ng mailbox sa quota na ipinagbabawal na ang pagpapadala at pagtanggap.

 • Ang TotalItemSize at ItemCount   Tinutukoy ng mga value na ito ang laki at bilang ng mga item na kasalukuyang nasa mailbox. Ang halaga ng TotalItemSize ay ang laki ng mailbox. Inihahambing ang value na ito sa mga quota ng mailbox na naka-configure sa mailbox.

 • Ang TotalDeletedItemSize at DeletedItemCount   Hindi tinutukoy ng mga value na ito ang laki at bilang ng mga item sa folder ng Mga Natanggal na Item. Sa halip, tinutukoy nila ang laki at bilang ng mga item na nakatago sa folder na Mga Maaaring Mabawing Item sa mailbox. Kilala rin ang folder na Mga Maaaring Mabawing Item bilang dumpster. Napapasok ang mga item sa folder na Mga Maaaring Mabawing Item sa isa sa mga sumusunod na paraan:

  • Pagtanggal ng mga item mula sa folder na Pagtatanggal ng Mga Item.

  • Paggamit ng Shift+Delete upang permanenteng matanggal ang mga item ng mailbox.

  Hindi binibilang ang laki ng folder na Mga Maaaring Mabawing Item sa laki ng mailbox. May sariling hiwalay na hindi ma-configure na mga quota ang folder na Mga Maaaring Mabawing Item na na-set ng mailbox plan na naitakda sa mailbox. Ang mga quota na ito ay ang RecoverableItemsQuota at ang RecoverableItemsWarningQuota.

  Tandaan   Pananatilihin ang mga item sa folder na Mga Maaaring Mabawing Item nang 14 na araw bilang default at pagkatapos ay pupurgahin ng Microsoft Exchange. Sa Microsoft Office 365 para sa mga enterprise, kapag ang isang mailbox ay isnailalim sa isang litigation hold, ang folder na Mga Maaaring Mabawing Item ay hindi pinupurga at ang mga item sa folder ay pinananatili sa isang di-tiyak na panahon.

Tuktok ng pahina

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.