Maghanap at Magtanggal ng Mga Mensahe mula sa Mga Mailbox ng Mga User

[Kasalukuyang nagaganap ang paksang ito.]  

Nalalapat sa: Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2011-11-23

Paminsan-minsan, kinakailangang maghanap at magtanggal ang mga administrator ng hindi naaangkop o potensyal na mapanganib na mga mensaheng e-mail na ipinadala sa maramihang mailbox sa kanilang mga samahan. Halimbawa, maaaring maglaman ang mga mensaheng e-mail ng mga virus o link upang mag-download ng virus, hindi naaangkop na nilalaman, katulad ng materyal na kaugnay sa adulto, o kumpedensyal na impormasyon na aksidenteng naipadala sa maling mga tao.

Hindi mo maaaring gamitin ang Paghahanap ng Maramihang Mailbox sa Exchange Control Panel para sa layuning ito, ngunit, sa Windows PowerShell, magagawa mo ito, gamit ang Search-Mailbox cmdlet sa DeleteContent na parameter sa paglilipat.

Mahalaga   Kapag gagamitin mo ang Search-Mailbox cmdlet sa DeleteContent na parameter, permanenteng tatanggalin ang mga mensahe mula sa mailbox ng user at hindi na mababawi.

Bago ka mag-umpisa

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Magtalaga ng kinakailangan mga tungkulin ng RBAC

Dapat mong italaga ang sumusunod na mga tungkulin sa maghanap at magtanggal ng mga mensahe sa mga mailbox ng mga user.

  • Paghahanap ng Mailbox   Pinapayagan ka ng tungkulin na ito na maghanap ng mga mensahe sa maramihang mailbox sa iyong samahan. Hindi itinalaga ng mga administrator ang tungkulin na ito bilang default. Upang maghanap ng maramihang mailbox, idagdag ang iyong sarili bilang isang miyembro ng grupo ng tungkulin ng Pamamahala sa Pagtuklas. Tingnan ang Magdagdag o Mag-alis ng Mga Miyembro ng Grupo ng Tungkulin.

  • Pag-import at Pag-export ng Mailbox   Pinapayagan ka ng tungkuling ito na tanggalin ang mga mensahe mula sa mailbox ng isang user. Hindi nakatalaga ang tungkuling ito sa mga administrator bilang default. Upang tanggalin ang mga mensahe mula sa mga mailbox ng mga users, idagdag ang tungkulin na Pag-import at Pag-export ng Mailbox sa grupo ng tungkulin ng Pamamahala ng Samahan. Tingnan ang I-edit ang Mga Katangian ng Grupo ng Tungkulin.

Kumolekta ng impormasyon para sa query sa paghahanap

Kinakailangan mong kumuha at sumuri ng ilang mga kopya ng apektado at hindi naaangkop na mensahe upang makagawa ka ng query sa paghahanap na maghahanap nito.

Tuktok ng pahina

Mga pagpipilian sa paghahanap at pagtatanggal

Maaari mong gamitin ang Search-Mailbox cmdlet sa DeleteContent na parameter upang maghanap at magtanggal ng mga mensahe sa isang hakbang. Gayunpaman, kapag gagawin mo ito, hindi ka maaaring mag-preview ng mga resulta ng paghahanap o bumuo ng log na nagre-rekord kung aling mga mensahe ang ibinalik ng paghahanap. Nangangahulugan ito na hindi mo malalaman kung aling mga mensahe ang tinanggal.

Ang mas mabuting pagpipilian ay patakbuhin muna ang Search-Mailbox cmdlet sa LogOnly na parameter. Bumubuo ng log ang command na ito na naglalaman ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga resulta na tumutugon sa pamantayan ng paghahanap ngunit hindi nito tinatanggal ang mga mensahe. Ibinigay ang impormasyong ito sa isang comma-separated value (CSV) file na naka-attach sa isang mensaheng e-mail na ipinadala sa mailbox at folder na iyong inilarawan gamit ang TargetMailbox at TargetFolder na mga parameter sa Search-Mailbox cmdlet. Pagkatapos mong masuri ang log, maaari mong pinuhin ang pamantayan at patakbuhin muli ang log-lamang na paghahanap kung kinakailangan, o patakbuhin ang paghahanap sa DeleteContent parameter.

Ang pangatlong pagpipilian ay upang kopyahin muna ang nakakasakit na mensahe bago mo ito tanggalin mula sa mailbox ng user upang ma-access mo ito sa ibang pagkakataon kung kinakailangan. Gawin ito sa pamamagitan ng pagsasama ng TargetMailbox at TargetFolder na mga parameter sa command na iyong pinapatakbo upang tanggalin ang mensahe.

Tuktok ng pahina

Maghanap ng mga mensahe at i-log ang mga resulta ng paghahanap

Suriin natin ang ilang mga halimbawa kung ano ang magagawa mo sa Search-Mailbox cmdlet. Para sa listahan ng mga katangian ng mensahe na maaari mong isama sa halaga para sa SearchQuery parameter, tingnan ang Mga katangian ng mensaheng e-mail na hahanapin.

Maghanap ng isahang mailbox

Naghahanap ang sumusunod na command ng tukoy na mailbox sa iyong samahan para sa mga mensahe na mayroong tukoy na halaga sa linya ng Paksa at pagkatapos ay nagpapadala ng mensahe kasama ang mga resulta sa target na mailbox. Hindi tinatanggal ang mga mensahe mula sa mailbox na hinahanap.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Halimbawa   Hinahanap ng sumusunod na command ang mailbox ni Pilar Pinilla para sa mga mensahe na mayroong parirala na I-download ang file na ito sa field ng Paksa at ini-log ang mga resulta ng paghahanap sa SearchLogs folder sa mailbox ng administrator.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Hanapin ang lahat ng mga mailbox

Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox sa iyong samahan para sa mga mensahe na mayroong tukoy na file na naka-attach at pagkatapos ay nagpapadala ng mensahe kasama ang mga resulta sa target na mailbox. Hindi tinatanggal ang mga mensahe mula sa mga mailbox na hinanap.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Halimbawa   Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox para sa mga mensahe na mayroong anumang uri ng naka-attach na file na mayroong pangalan na Trojan at nagpapadala ng mensahe ng log sa mailbox ng administrator.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Tuktok ng pahina

Maghanap at magtanggal ng mga mensahe

Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox at tinatanggal ang anumang mensahe na mayroong tukoy na teksto sa linya ng Paksa:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Halimbawa   Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox para sa mga mensahe na mayroong linya ng paksa na I-download ang file na ito, at pagkatapos ay permanenteng tinatanggal ang mga ito.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Mahalaga   Bago mo permanenteng tanggalin ang mga mensahe, inirerekumenda namin na gamitin mo ang LogOnly parameter upang bumuo ng log ng mga mensahe na natagpuan sa paghahanap bago tinanggal ang mga ito, o kopyahin ang mga mensahe sa ibang mailbox bagoi tanggalin ang mga ito mula sa pinagmulang mailbox.

Kopyahin ang mensahe bago ito tanggalin

Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox para sa anumang mensahe na mayroong tukoy na teksto sa linya ng Paksa, kinokopya ang aktuwal na mga resulta ng paghahanap sa isang folder, at pagkatapos ay tinatanggal ang lahat ng mga mensahe na tumutugon sa pamantayan sa paghahanap.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Halimbawa   Hinahanap ng sumusunod na command ang lahat ng mga mailbox para sa mga mensahe na mayroon linya ng paksa na I-download ang file na ito, kinokopya ang mga resulta ng paghahanap sa DeletedMessages folder sa mailbox ng administrator, at pagkatapos ay permanenteng tinatanggal ang mga mensahe mula sa mga mailbox ng mga user.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Tuktok ng pahina

Mga katangian ng mensaheng e-mail na hahanapin

Nililista ng sumusunod na talahanayan ang mga karaniwang katangian ng mensahe na maaari mong isama sa halaga para sa SearchQuery na parameter.

 

Katangian Halimbawa Mga resulta ng paghahanap

Mga Attachment

attachment:annualreport.ppt

Mga mensahe na mayroong attachment na pinangalanang annualreport.ppt. Ang gamit ng attachment:annualreport o attachment:annual* ay nagbabalik ng parehong mga resulta katulad ng paggamit ng buong pangalan ng attachment.

Cc

cc:"gurinder singh"

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

Mga mensahe kay Gurinder Singh sa Cc field

Mula kay

mula kay:"Max Stevens"

mula kay:maxs

mula kay:maxs@contoso.com

Mga mensaheng ipinadala ni Max Stevens

Ipinadala

ipinadala:10/19/2010

Mga mensaheng ipinadala noong Oktubre 19, 2010

Paksa

paksa:"Mga Pinansyal Tuwing Ikatlong Buwan"

Mga mensaheng naglalaman ng eksaktong parirala na "Mga Pinansyal Tuwing Ikatlong Buwan" sa linya ng paksa

Para kay

para kay:"Judy Lew"

para kay:judyl

para kay:judyl@contoso.com

Mga mensaheng ipinadala kay Judy Lew

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.