Hybrid Deployment ng Exchange at Paglilipat sa Office 365

 

Nalalapat sa: Office 365 for enterprises

Huling binagong paksa: 2012-05-02

Kung kasalukuyan mong pinamamahalaan ang nasa nasasakupang system ng e-mail at dine-deploy na ngayon ang Microsoft Office 365 para sa mga enterprise, kailangan mong magplano nang maigi. Una, isaalang-alang ang iyong mga pangmatagalang layunin:

 • Kung ang iyong pangmatagalang layunin ay panatilihin ang mga mailbox sa parehong nasa nasasakupang samahan at sa cloud, dapat mong i-deploy ang Exchange sa iyong nasa nasasakupang samahan na tinatawag na hybrid na pag-deploy.

  Ang isang hybrid na pag-deploy ay nangangailangan ng Microsoft Exchange Server 2010. Gayunpaman, ang isang buong samahan sa Exchange 2010 ay hindi kinakailangan upang magpagana ng isang hybrid na pag-deploy. Maaari kang mag-install ng minimal na hybrid na server ng Exchange 2010 sa isang umiiral nang samahan sa Exchange 2003 o Exchange 2007.

 • Kung ang iyong mga pangmatagalang layunin ay ilipat ang lahat ng mga mailbox sa cloud, dapat mong pag-aralan ang iyong kasalukuyang nasa nasasakupang imprastraktura ng e-mail at piliin ang tool sa paglilipat at paran na pinakamahusay na gumagana para sa iyong samahan. Mayroong maraming paraan sa paglilipat ng lahat ng mga mailbox sa Office 365 para sa mga enterprise. May mga bentahe at pagkadehado ang bawat paraan para sa mga administrator at user, at ang bawat paraan ay may mga partikular na kinakailangan at inaasahan.

Idinisenyo ang paksang ito upang matulungan kang maunawaan ang lahat ng mga opsyon at planuhin ang iyong pag-deploy. Ipinapaliwanag nito ang terminolohiya at inilalarawan ang mga opsyon sa pag-deploy at mga tool na kasama sa Exchange Online at Office 365 para sa mga enterprise tulad nang sumusunod:

Terminolohiya: Ang sikretong decoder ring

Habang ginagalugad mo ang software at dokumentasyon sa suporta, makikita mo na gumamit kami ng mga terminong tulad ng “rich coexistence” at “simple coexistence”, at “cross-premises na mga pag-deploy” at “hybrid na mga pag-deploy.” Kinakatawan ng mga terminong ito ang pag-unlad ng software upang pangasiwaan ang pangunaging “cross-premises” na pangyayari.

Nagsusumikap kami u pang maayos ang terminolohiya. Samantala, umaasa kaming matulungan ka ng table na ito na maintindihan ang terminolohiyang ginagamit sa software at dokumento.

 

Termino

Paglalarawan

hybrid na pag-deploy

Ang buong tampok na pag-deploy ng iba't ibang nasasakupan na solution sa pagmemensahe ng Exchange sa Office 365 para sa mga enterprise at Exchange Online. Kabilang sa mga tampok ang:

 • Pagruruta ng mail sa pagitan ng nasa mga nasasakupan at cloud-based na mga samahan

 • Pagruruta ng mail sa namespace ng nakabahaging domain. Halimbawa, ginagamit ng parehong nasa nasasakupan at cloud-based na mga samahan ang @contoso.com SMTP domain.

 • Pinagsamang pandaigdigang listahan ng address, tinatawag ding “shared address book”

 • Libre/abala at pagbabahagi ng kalendaryo sa pagitan ng nasa nasasakupan at cloud-based na mga samahan

 • Centralized na kontrol ng daloy ng mail. Maaaring kontrolin ng nasa nasasakupang samahan ang daloy ng mail para sa nasa nasasakupan at cloud-based na mga samahan.

 • Iisang Outlook Web App URL para sa parehong nasa nasasakupan at cloud-based na mga samahan

 • Ang kakayahang maglipat ng mga nasa nasasakupang mailbox patungo sa cloud-based na samahan

 • Centralized na pamamahala ng mailbox gamit ang nasa nasasakupang Exchange Management Console (EMC)

 • Pagsubaybay ng mensahe, MailTips, at paghahanap sa maraming mailbox sa pagitan ng nasa nasasakupan at cloud-based na mga samahan

hybrid

Pinaikling anyo ng “hybrid na pag-deploy”

Iba't ibang nasasakupan

Generic na parirala na tumutukoy sa anumang pag-deploy ng pagmemensahe kung saan sakop ng pagruruta ng mail ang nasa nasasakupang pag-deploy at cloud-based na samahan.

rich coexistence

Tingnan ang “hybrid na pag-deploy”. Pinalitan ang terminong “rich na coexistence” ng “hybrid na pag-deploy”.

simpleng coexistence

Luma nang termino na tumutukoy sa mga pag-deploy sa iba't ibang nasa nasasakupan kung saan hindi na-deploy ang Exchange 2010 sa nasa nasasakupang environment. Sa aming pag-develop, nakita naming napakalawak ng termino at kaya nagpasya kaming huwag na itong isulong. Makakakita ka ng “simpleng pagkakaalinsabay” na isinangguni sa ilang dokumento at user interface.

Paglilipat ng exchange

Ang pag-andar ng Exchange Online na maaari mong gamitin upang maglipat ng mga mailbox, o sa kaso ng paglilipat ng e-mail ng IMAP, ang mga nilalaman gn mga mailboxng mga user, mula sa iyong nasa nasasakupang samahan sa Exchange patungo sa cloud. Makikita mo ang mga tool sa paglilipat ng Exchange Online sa tab na Paglilipat ng E-Mail sa Control Panel ng Exchange. Mayroong tatlong uri ng paglilipat ng Exchange:

 • Cutover na paglilipat ng Exchange, na tinutukoy bilang simpleng paglilipat ng Exchange.

 • Ang may antas na paglilipat ng Exchange, na nagbibigay-daan sa iyong panatilihin ang pagruruta ng mail sa nasa nasasakupang pag-deploy at cloud-based na samahan nang panandalian o pangmatagalan

 • Paglilipat ng e-mail ng IMAP, na ginamit upang ilipat ang mga nilalaman ng mga mailbox ng mga user mula sa system sa pagmemensahe ng IMAP patungo sa kanilang cloud-based na mailbox

isahang pag-sign on

Ang proseso ng pagpapatotoo na nagbibigay-daan sa iyong mga user na gamitin ang kanilang umiiral nang mga kredensyal na pangkumpanya sa Active Directory (user name at password) upang i-access ang mga serbisyo sa Office 365 para sa mga enterprise. Tinatawag ding pag-federate ng pagkakakilanlan, ang isahang pag-sign-on sa Microsoft Office 365 ay gumagamit ng Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

pag-federate ng pagkakakilanlan

Ginagamit din upang ilarawan ang “isahang pag-sign-on”, ginagamit ang terminong ito sa Microsoft Office 365 na dokumento ngunit maaalis kapalit ng “isahang pag-sign-on”. Tingnan ang post sa wiki na Federation sa Office 365 at Exchange para sa isang paliwanag sa federation terminology na ginamit sa Office 365.

hybrid na server

Isang computer na nagpapatakbo ng Hybrid na edisyon ng Exchange Server 2010 at naka-install sa isang samahan sa Exchange 2003 o Exchange 2007 para sa hangarin ng pagpapagana ng hybrid na pag-deploy. Tinawag itong “coexistence server” noong nakaraan sa ilang dokumentasyon.

Bumalik sa tuktok

Pangunahing pangmatagalang mga opsyon sa pag-deploy ng e-mail

Idinisenyo ang mga tool sa pagpaplano at pag-deploy ng Office 365 para sa mga enterprise upang suportahan ang alinman sa sumusunod na pangmatagalang opsyon sa pag-deploy ng e-mail:

 • Hybrid na pag-deploy   Maaaring manatili ang mga mailbox para sa iyong samahan sa nasa nasasakupang samahan ng Exchange at sa cloud. Sa sitwasyon ng hybrid na pag-deploy, akma ang pag-andar ng pagmemensahe sa nasa nasasakupang pag-deploy at pag-deploy sa cloud. Para sa buong listahan ng mga sinusuportahang tampok, tingnan ang “Hybrid na pag-deploy” sa kasunod na table.

  Maaaring kasama rin sa sitwasyon ng hybrid na pag-deploy na ito ang isahang pag-sign-on, na nagbibigay-daan sa mga user na gamitin ang kanilang umiiral nang mga kredensyal na pangkumpanya sa Active Directory upang i-access ang lahat ng nasa nasasakupan at cloud na mapagkukunan.

 • Lahat ng mga mailbox sa cloud   Kung hindi kailangan ng iyong pangmatagalang layunin ng pag-andar sa pagmemensahe na sumasakop sa iba't ibang nasasakupan, dapat mong planuhing ilipat ang lahat ng iyong mga mailbox sa cloud. Maaaring tumagal ng isang linggo o kahit na ilang buwan upang kumpletuhin ang paglilipat, ngunit pinakamahusay na opsyon kung ang iyong pangmatagalang layunin ay ilipat ang lahat ng iyong mga mailbox patungo sa cloud.

Tulad ng aming ipinaliwanag sa susunod na seksyon, na-develop ang marami sa mga tool sa paglilipat at nasa iba't ibang nasasakupan upang suportahan ang dalawang pangmatagalang opsyon sa mailbox na ito ay maaaring magamit upang suportahan ang mga ibang sitwasyon sa iba't ibang nasasakupan. Gayunpaman, ang mga tool sa pagpaplano at pag-deploy na naka-built in sa Office 365 para sa mga enterprise at idinisenyo ang Exchange Online upang suportahan ang mga paglipat ng lahat ng mga mailboxs patungo sa cloud at upang suportahan ang hybrid na pag-deploy.

Bumalik sa tuktok

Mga karagdagang opsyon sa pag-deploy

Gamit ang mga tool na inilarawan sa dokumentong ito, maaari mong pagsama-samahin ang mga ibang solution na maaaring gumana para sa iyong samahan, nang panandalian, sa panahon ng paglilipat lamang, o nang pangmatagalan. Tingnan natin ang mga opsyong ito.

Pamahalaan ang mga nasa nasasakupang user gamit ang mga tool ng Office 365

Isang alternatibong paraan ng paglilipat ay ilipat ang lahat ng mga mailbox sa cloud, ngunit upang ipagpatuloy ang pamamahala sa mga user at mapagkukunan mula sa iyong umiiral nang Aktibong Direktoryo. Pagkatapos mong mag-set up ng isahang pag-sign-on at i-install ang tool sa Pag-synchronize ng Direktoryo ng Microsoft Online Services, maaaring gamitin ng mga user ang kanilang mga kredensyal na pangkumpanya ng Aktibong Direktoryo (user name at password) upang i-access ang kanilang mga bagong mailbox sa cloud at kanilang umiiral nang nasa nasasakupang mapagkukunan. Kung ang iyong samahan ay nagpapatakbo ng Exchange 2003 o isang mas bagong bersyon, at mayroon kang mas kaunti sa 1,000 mailbox, maaari kang magpatakbo ng cutover na paglilipat ng Exchange upang ilipat ang iyong mga mailbox at pagkatapos ay i-configure ang isahang pag-sign on. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Cutover na Paglilipat sa Exchange at Isahang Pag-sign-on.

O, kung kasalukuyan kang nagpapatakbo ng Exchange 2003 o Exchange 2007 sa mga nasa nasasakupan, maaari mong gamitin ang may antas na paglilipat ng Exchange upang paganahin ang sitwasyong ito. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Plano para sa Pagkakakilanlan ng User sa isang Staged na Paglilipat ng Exchange.

Maglaan ng mga user mula sa iyong nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo patungo sa cloud

Kung hindi mo kailangan ng iisang pag-sign-on, hinahayaan ka ng pag-deploy ng pag-synchronize ng Aktibong Direktoryo sa nasa nasasakupang samahan lamang na maglaan ng mga user mula sa iyong nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo patungo sa cloud. Maaaring gumana ang solution na ito para sa mga samahan na nagpapanatili ng pagruruta ng mail sa pagitan ng cloud-based na samahan at system sa pagmemensahe na nasa nasasakupan na hindi Exchange, o mga samahan na mas gusto lamang na i-source ang lahat ng mga user mula sa kanilang nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo. Dapat na isaalang-alang ng mga samahang mayroong maraming user ang isang custom na solusyon upang mag-synchronize ng mga password mula sa nasa mga nasasakupang samahan patungo sa cloud para sa sitwasyong ito.

Tumuklas ng mga third-party na solution

Kung hindi ka nagpapatakbo ng Exchange 2003 o mas bago, o nagpapatakbo ka ng system sa pagmemensahe na nakabase sa web o ilang ibang system sa pagmemensahe na nasa nasasakupan, maaaring kailanganin mong makipagtulungan sa isang kasosyo upang malaman ang isang solution na nakakatugon sa iyong mga kailangan gamit ang mga tool na tinalakay sa papel na ito. Halimbawa, maaaring maging sapat ang paglilipat ng e-mail ng IMAP bilang paraan upang maglipat ng data ng mailbox para sa iyong mga user, bagamat ang third-party na solution ay maaaring maging sagot sa paglilipat ng mga solution ng daloy ng trabhaho na base sa pagmemensahe patungo sa Exchange Online.

Bumalik sa tuktok

Ang mga variable: Mga bagay na isasaalang-alang habang inihahanda mong mag-deploy

Pagkatapos mong magpasya sa iyong pangmatagalang opsyon sa pag-deploy ng e-mail, kailangan mong matutunan ang tungkol sa mga tool na maaari mong gamitin upang maglipat ng mga mailbox patungo sa cloud at upang gawin ang bahagi ng paglilipat na mas mahusay na karanasan para sa iyong mga user at kawani sa IT. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagruruta, daloy ng mail, at pamamahala ng pagkakakilanlan kapag nagpaplano para sa paglilipat o hybrid na pag-deploy.

 • Pamamahala ng pagkakakilanlan

 • Tool sa Pag-synchronize ng Direktoryo ng Microsoft Online Services

 • Pagruruta ng mail

 • Mga paraan at tool sa paglilipat

Pamamahala ng pagkakakilanlan

Paano mo gustong pamahalaan ang mga pagkakakilanlan ng mga user sa cloud? Mayroon kang dalawang opsyon:

 • Hindi na-federate na pagkakakilanlan

 • Iisang pag-sign-on (na kilala rin bilang pag-federate na pagkakakilanlan)

Hindi na-federate na pagkakakilanlan

Sa hindi na-federate na pagkakakilanlan, gumagamit ang lahat ng mga user sa cloud ng mga kredensyal na binuo ng Office 365 upang i-access ang kanilang mga mapagkukunan sa Office 365. Maaari kang gumawa ng mga bagong user account at password para sa mga user ng Office 365 sa portal ng Office 365. Bukod pa rito, maaari kang gumamit ng pag-synchronize ng direktoryo upang awtomatikong maglaan ng mga user mula sa nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo. Panghuli, alinman dito, binubuo at pinamamahalaan ang mga kredensyal ng Office 365.

Kung mayroon kang nasa nasasakupang system sa pamamahala sa pagkakakilanlan, magkakaroon ang mga user ng isang hanay ng mga kredensyal para sa kanilang mga mapagkukunan sa Office 365 at isang hanay ng mga kredensyal para sa kanilang nasa nasasakupang mapagkukunan.

Ang bentahe ng hindi na-federate na solution sa pamamahala ng pagkakakilanlan ay mayroong mas kaunting overhead sa pag-deploy at pag-set up ng iyong solution sa pagkakakilanlan. Para sa ilang maliit na mga samahan o para sa mga samahan na naglilipat sa lahat ng mga mapagkukunan ng user patungo sa cloud sa nalalapit na hinaharap, mainam ang isang hindi na-federate na solution sa pamamahala ng pagkakakilanlan.

Ang pagkadehado sa hindi na-federate na solution sa pagkakakilanlan para sa mga samahan na nagpapanatili pa rin ng mga mapagkukunan ng user sa nasa nasasakupan ay sira ang karanasan ng user at kailangan ng mas maraming edukasyon ng user tungkol sa pamamahala ng kredensyal. Maaaring mahal ang suporta kung inaasahan mo sa mga user na pamahalaan ang dalawang hanay ng mga kredensyal para sa pag-access sa maraming iba't ibang mapagkukunan sa dalawang pag-deploy.

Para sa mga katamtamang laki o malaking samahan, ang mga gastos sa pangmatagalang pamamahala at helpdesk ay malamang na gumawa sa hindi na-federate na solution sa pagkakakilanlan na higit na mahal kaysa sa iisang pag-sign-on.

Isahang pag-sign on

Kapag nag-deploy ka ng isahang pag-sign-on, ginagamit ng lahat ng mga user na may mga mailbox sa cloud ang kanilang umiiral nang nasa nasasakupang kredensyal sa Aktibong Direktoryo upang i-access ang parehong mapagkukunan sa cloud at nasa nasasakupan.

Sa madaling salita, pinapagana mo ito sa pamamagitna ng pag-install ng AD FS server o mga server sa iyong nasa nasasakupang samahan. Nagfe-federate ang AD FS server sa serbisyo ng Office 365 sa cloud upang magbigay ng itinalagang access para sa iyong nasa nasasakupang mga pagkakakilanlan sa partikular na mga mapagkukunan sa Office 365 at Exchange Online sa iyong cloud-based na namespace ng domain.

Ang bentahe ng isahang pag-sign-on ay hindi na kailangang matutunan ng mga user ang bagong iskema ng pamamahala ng kredensyal. Bilang karagdagan sa mga benepisyo ng user, maraming mga benepisyo sa mga administrator:

 • Kontrol sa patakaran: Maaaring kontrolin ng administrator ang mga patakaran sa account sa pamamagitan ng Aktibong Direktoryo, na nagbibigay sa administrator ng kakayahang pamahalaan ang mga patakaran sa password, paghihigpit sa workstation, kontrol sa pag-lock-out, at higit pa, nang hindi kinakailangang magsagawa ng mga karagdagang gawain sa cloud.

 • Kontrol sa access: Maaaring paghigpitan ng administrator ang access sa Office 365 upang maaaring ma-access ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pangkumpanyang environment, sa pamamagitan ng mga online na server, o pareho.

 • Binawasang mga tawag sa suporta: Ang mga nakalimutang password ay isang karaniwang pagmumulan ng mga tawag sa suporta sa lahat ng mga kumpanya. Kung may mas kauting mga password na kailangang tandaan ang mga user, mas malabong makalimutan nila ang mga iyon.

 • Seguridad: Pinoprotektahan ang mga pagkakakilanlan at impormasyon ng user dahil ang lahat ng mga server at serbisyong ginamit sa isahang pag-sign-on ay pinamamahalaan at kinokontrol sa nasa nasasakupan.

 • Suporta para sa mabisang pagpapatotoo: Maaari kang gumamit ng mabisang pagpapatotoo, na tinatawag rin na dalawang salik na pagpapatotoo, gamit ang Office 365. Gayunpaman, kung gagamit ka ng mabisang pagpapatotoo, dapat kang gumamit ng isahang pag-sign-on.

Pagkatapos mong i-deploy ang AD FS at pag-synchronize ng direktoryo, pamamahalaan mo ang lahat ng mga user at mapagkukunan mula sa iyong umiiral nang nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo.

Ang pagkadehado ng isahang pag-sign-on ay kailangan mong mag-install ng mga bagong server, na nangangailangan ng certificate na ibinigay ng isang certification authority (CA) at magdagdag ng ilang kumplikado at gastos sa pamamahala sa user.

Tandaan   Inirerekumenda ang isahang pag-sign-on, bagamat hindi kailangan, sa sitwasyong hybrid na pag-deploy.

Maaaring mahusay na solution din ang isahang pag-sign-on para sa ilang malaking samahan na nagpaplano na ilipat ang lahat ng mga mailbox sa Office 365 sa paglipas ng maraming buwan.

Sa paglipas ng oras, para sa karamihan ng mga samahang nagpaplanong magpanatili ng nasa nasasakupang hanay ng mga mapagkukunan sa Active Directory kasama ng Office 365, isang mahusay na solusyon ang isahang pag-sign-on para sa pag-streamline ng pagkakakilanlan ng user.

Mahalaga

 • Kailangan ng isahang pag-sign-on na may AD FS ng mga nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo.

 • Kailangan ng isahang pag-sign-on na mag-install ka at magpatakbo ng tool ng Pag-synchronize ng Direktoryo ng Microsoft Online Services.

 • Kung plano mong ilipat ang lahat ng mailbox sa cloud at mag-set up ng isahang pag-sign-on, hindi mo made-deploy ang AD FS o pag-synchronize ng direktoryo bago ka magpatakbo ng simpleng cutover na paglilipat ng Exchange sa Control Panel ng Exchange. Gayunpaman, maaari mong mapatakbo ang isang may antas na paglilipat ng Exchange pagkatapos mong i-deploy ang AD FS at pag-synchronize ng direktoryo.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang sumusunod:

Bumalik sa tuktok

Ang tool sa Pag-synchronize ng Direktoryo ng Microsoft Online Services

Ang tool na Pag-synchronize ng Direktoryo ng Microsoft Online Services ay pangunahing ginagamit upang i-synchronize ang pandaigdigang listahan ng address ng Exchange, na kilala rin bilang shared address book, sinusuportahan ang mga kumplikadong sitwasyon ng pagruruta, at paglalaan ng gma user sa pag-deploy sa iba't ibang mga nasasakupan. Kailangan ang pag-synchronize ng direktoryo para sa sitwasyong hybrid na pag-deploy, at maaari itong gumawa ng mas mahusay na karanasan ng user sa ilang mga sitwasyon ng paglilipat, lalo na kung plano mong paganahin ang iisang sign-on.

Gayunpaman, mula sa pananaw ng pamamahala ng user, nilayon ang pag-synchronize ng direktoryo para sa pangmatagalang paggamit. Bagama't maaari mong i-deactivate (at muling i-activate) ang pag-synchronize ng direktoryo, dapat mong isaalang-alang ang pag-deploy ng pag-synchronize ng direktoryo bilang isang pangmatagalang kasunduan. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pag-deactivate at muling pag-activate ng pag-synchronize ng directory, tingnan ang post sa wiki na Pag-synchronize ng directory at pinagmumulan ng awtoridad.

Bilang default, nagsi-synchronize sa isang paraan ang tool ng Pag-synchronize ng Direktoryo mula sa nasa nasasakupang direktoryo patungo sa cloud na direktoryo sa pamamagitan ng pagsusulat ng impormasyon ng user at mailbox sa cloud na direktoryo para sa iyong samahan sa Office 365.

Upang paganahin ang ilang tampok ng hybrid na pag-deploy, dapat kang magbigay ng access sa tool na Pag-synchronize ng Direktoryo upang i-synchronize ang ilang data ng user na nauugnay sa pagmemensahe pabalik sa nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo. Pinagana ang mga sumusunod na tampok ng write access na pag-synchronize sa iyong nasa nasasakupang Aktibong Direktoryo:

 • Pag-archive sa mga nasa nasasakupang mailbox patungo sa cloud

 • Paglilipat ng mga mailbox mula sa cloud patungo sa nasa nasasakupang samahan sa Exchange

 • Pagsi-synchronize ng mga listahan ng ligtas na nagpapadala at na-block na nagpapadala na pinamamahalaan ng user mula sa cloud

 • Pagsi-synchronize ng mga notification na voice mail mula sa cloud

Mahalaga   Kailangan ang pag-synchronize ng direktoryo para sa sumusunod: hybrid na pag-deploy; iisang pag-sign-on; at may antas na paglilipat ng Exchange.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Pag-synchronize ng Active Directory: Roadmap.

Bumalik sa tuktok

Pagruruta ng mail

Sa pangkalahatang pagsasalita, ang pagruruta ng mail para sa hybrid na pag-deploy ay diretso lang. Na-optimize ang mga tool (sa pangunahin ang tool ng Pag-synchronize ng Direktoryo) para sa pagtuturo ng iyong MX record patungo sa iyong sariling nasa nasasakupang Exchange system bilang may sakop na domain. Ang mga e-mail sa cloud-based na mga tagatanggap ay ire-relay mula sa nasa nasasakupang samahan ng Exchange patungo sa cloud. Ipinapaliwanag ng Assistant sa Pag-deploy ng Exchange Server kung paano i-configure ang iskema ng pagrurutang ito para sa mga hybrid na pag-deploy.

Maaari mo ring i-configure ang pagruruta para sa mga hybrid na pag-deploy upang tumuturo ang MX record patungo sa cloud bilang nakakasakop na domain. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Hybrid na Pagruruta – Pagdirekta ng iyong MX record sa Cloud.

Karaniwang napapasama lamang ang higit na kumplikadong configuratino sa pagruruta ng mail kung nagpaplano ka lamang ng pangmatagalang pag-deploy kung saan sakop ng mga system sa pagmemensahe sa nasa nasasakupan at cloud na pag-deploy. Sa karamihan ng mga kaso, kung plano mong ilipat ang lahat ng iyong mga mailbox patungo sa cloud, hindi mo kailangang isaalang-alang ang mga kumplikadong sitwasyon sa pagruruta ng mail. Maaaring maganap ang pagbubukod ito nang matagal, may antas na mga paglilipat kung saan maaaring kailanganin ang advanced na pagruruta ng mail upang mapanatili ang serbisyo ng kalidad ng e-mail sa panahon ng paglilipat.

Mahalaga   Ang parehong cutover na paglilipat ng Exchange at may antas na paglilipat ng Exchange ay namamahala sa panandaliang pag-synchronize ng e-mail sa panahon ng bahagi ng paglilipat. Sini-synchronize ng cutover na paglilipat ng Exchange ang e-mail gamit ang mga subscription hanggang sa makumpleto ang paglilipat. Iniruruta ng may antas na paglilipat ng Exchange ang e-mail sa pamamagitan ng paglalagay ng stamp sa target address sa cloud sa nasa nasasakupang mga mailbox.

Bumalik sa tuktok

Mga paraan at tool ng paglilipat

Available ang mga sumusunod na paraan at tool sa paglilipat:

 • Mga kahilingan sa paglilipat sa Mailbox Replication Service (MRS)

 • Cutover na paglilipat ng Exchange

 • May antas na paglilipat ng Exchange

 • Paglilipat ng e-mail na IMAP

 • PST Capture

 • Mga third-party na solution

Ipinapaliwanag ng Assistant sa Pag-deploy ng Exchange Server kung paano i-deploy ang karamihan sa mga solusyong ito.

Mga kahilingan sa paglilipat sa Mailbox Replication Service (MRS)

Ang Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS), na nasa lahat ng mga server ng Exchange 2010 Client Access, ay ang serbisyong responsable para sa mga paglilipat ng mailbox, pag-import at pag-export ng mga .pst file, at pagpapanumbalik ng hindi pinagana at na-soft-delete na mga mailbox.

Kailangna ng mga hiling sa paglilipat ng hybrid na pag-deploy. Hinahayaan ka ng mga hiling sa paglilipat na maglipat ng mga mailbox nang pabalik-balik sa pagitan ng iyong nasa nasasakupang samahn sa Exchange at sa cloud. Maaari mo itong gawin sa Exchange Management Console.

Kung plano mong ilipat at ipatupad ang isang pangmatagalang hybrid na pag-deploy sa Exchange sa nasa nasasakupan, ang mga hiling sa paglilipat ang inirerekumendang paraan upang maglipat ng mga maibox.

Gayundin, para sa malalaking samahan na nagpapatakbo ng Exchange 2003 o Exchange 2007 na nasa nasasakupan at pinaplanong ilipat ang lahat ng mailbox patungo sa cloud sa paglipas ng maraming buwan, ang paggamit sa mga hiling sa paglilipat bilang tool para sa mahaba, may antas na paglilipat ng Exchange, na isang hybrid na pag-deploy, ay maaaring isang mainam na ideya.

Mahalaga   Ang mga kahilingan sa paglilipat ay nangangailangan ng minimal na pag-install ng hybrid server ng Exchange 2010 sa iyong nasa mga nasasakupang samahan sa Exchange. Dapat na nagpapatakbo ka ng Exchange 2003 o mas bago upang i-deploy ang hybrid na solution. Maaari kang tulungan ng Assistant sa Pag-deploy ng Server ng Exchange na bumuo ng plan sa hybrid na pag-deploy.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang sumusunod:

Cutover na paglilipat ng Exchange

Ang cutover na paglilipat ng Exchange ay para sa mga samahan na mayroong mas kaunti sa 1,000 mailbox at nais ilipat ang lahat ng mailbox patungo sa cloud sa iisang pagpapatakbo. Gamitin ang Paglilipat ng E-Mail sa Control Panel ng Exchange upang i-access ang tool.

Mahalaga

 • Ang sinusuportahan lamang ng cutover na paglilipat ng Exchange ay ang Exchange 2003 o mas bago. Kung nagpapatakbo ka ng mga mas lumang bersyon ng Exchange, kailangan mong gamtin ang paglilipat ng e-mail na IMAP o third-party na solution.

 • Kung nagpapatakbo ka ng Exchange at may higit sa 1,000 mailbox, isaalang-alang ang paggamit sa may antas na paglilipat ng Exchange.

 • Kung pinaplano mong mag-deploy ng iisang pag-sign-on, magpatakbo muna ng cutover na paglilipat ng Exchange, at pagkatapos ay i-set up ang iisang pag-sign-on (at pag-synchronize ng direktoryo pagkatapos na makumpleto ang paglilipat). Ang pagpapatakbo ng pag-synchronize ng direktoryo bago ka magpatakbo ng cutover na paglilipat ng Exchange ay magdulot sa pagkabigo ng paglilipat.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang mga sumusunod na paksa sa Exchange Online:

Bumalik sa tuktok

May antas na paglilipat ng Exchange

Ang May antas na paglilipat ng Exchange ay para sa mga mas malaking samahan o samahan na gustong maglipat ng mga mailbox patungo sa cloud sa paglipas ng oras. Sa sitwasyong ito, maaari kang maglipat ng ilang mailbox sa cloud habang pinapanatili ang iba sa mga mailbox sa iyong nasa nasasakupang samahan. Gamitin ang Paglilipat ng E-Mail sa Control Panel ng Exchange upang i-access ang tool.

Mahalaga

 • Idinisenyo ang May antas na paglilipat ng Exchange para sa mga samahan na nagpaplanong ilipat ang lahat ng mga nasa nasasakupang mailbox sa Exchange patungo sa cloud sa paglipas ng panahon. Hindi pinakamahusay na kasanayan na gamitin ang may antas na paglilipat ng Exchange upang maglipat ng ilang mga mailbox bilang bahagi ng mas mahabang sitwasyong ng pagkakaalinsabay.

 • Sinusuportahan lamang ng may antas na paglilipat ng Exchange ang Exchange 2003 o Exchange 2007. Kung nagpapatakbo ka ng mga mas lumang bersyon ng Exchange, kailangan mong gumamit ng IMAP na paglilipat ng e-mail o third-party na solusyon. Kung nagpapatakbo ka ng Exchange 2010, dapat kang magpatupad ng hybrid na pag-deploy at gumamit ng mga hiling sa paglipat upang maglipat.

 • Kailangan ng may antas na paglipat ng Exchange ng pag-synchronize ng direktoryo.

 • Kung plano mong mag-deploy ng iisang sign-on bilang bahagi ng iyong plano ng pangmatagalang pag-deploy, mag-set up ng isahang sign-on at pag-synchronize ng direktoryo bago ka magpatakbo ng may antas na paglilipat ng Exchange.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang sumusunod:

Paglilipat ng e-mail na IMAP

Idinisenyo ang paglilipat ng e-mail na IMAP bilang fallback na tool sa paglilipat ng nilalamang e-mail para sa malawak na iba't ibang mga server ng e-mail. Kung nagpapatakbo ka ng Exchange 2000 Server o Exchange Server 5.5 Service Pack 4, o anumang ibang sumusunod sa IMAP server, tulad ng Gmail, isang opsyon ang paglilipat ng e-mail ng IMAP. Gamitin ang Paglilipat ng E-mail sa Control Panel ng Exchange at CSV file.

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang mga sumusunod na paksa sa Exchange Online:

PST Capture

Isa pang paraan ng paglipat ng mga item sa mailbox patungo sa mga mailbox sa cloud ang PST Capture ng Microsoft Exchange. Binibigyang-daan ka ng PST Capture na maghanap at mangolekta ng mga PST file sa mga computer sa samahan mong nasa lugar at pagkatapos ay i-import ang mga PST file papunta sa mga mailbox sa cloud. Tandaan na maaari mo ring gamitin ang PST capture para i-import ang mga PST file sa mga mailbox na pangunahin o pang-archive na nasa gusali. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang PST Capture ng Microsoft Exchange.

Mga third-party na solution

Narito ang ilang mga third-party na tool at kasosyo sa paglilipat na maaaring tumulong sa iyo sa mga paglilipat ng Exchange mula sa mga hindi Microsoft na platform:

 • Binary Tree   Provider ng paglilipat ng pagmemensaheng pang-iba't ibang platform at software sa pagkakaalinsabay sa mga produktong nagbibigay ng pagsusuri ng, at pagkakaalinsabay at paglilipat sa pagitan ng, nasa nasasakupan at online na enterprise na pagmemensahe at mga environment sa pakikipagtulungan batay sa IBM Lotus Notes at Domino, at Microsoft Exchange at Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Provider ng paglilipat ng e-mail na serbisyo sa sarili at mga solution sa pagkakaalinsabay sa Exchange 2007 at Exchange Online.

 • Cemaphore   Provider ng mga solution sa paglilipat mula sa nasa nasasakupang Microsoft Exchange patungo sa Microsoft Online.

 • Quest   Provider ng mga solution sa paglilipat para sa Exchange Online at SharePoint Online, kasama ang mga paglilipat mula sa Lotus Notes at Novell GroupWise patungo sa Exchange Online.

 • Metalogix   Provider mga solution sa paglilipat patungo sa Exchange Online at SharePoint Online.

Bumalik sa tuktok

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.