Bultuhang E-Mail at Pang-araw-araw na Mga Limitasyon ng Rate ng Tatanggap

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2013-03-07

Mayroong limitasyon sa rate ng tatanggap ang mga cloud-based na e-mail account, na karaniwang tinatawag na limitasyon ng nagpadala o limitasyon ng pagpapadala. Tinutukoy ng limitasyong ito ang maximum na bilang ng mga tagatanggap na makakatanggap ng mensaheng e-mail na ipinadala mula sa isang cloud-based na account sa loob ng 24 na oras. Ang mga limitasyon ng rate ng tatanggap para sa Exchange Online ay:

 

Microsoft Office 365 para sa mga propesyunal at mga maliit na negosyo

10,000

Microsoft Office 365 para sa mga enterprise

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteTandaan:
* Kapag in-upgrade ang isang organisasyong Microsoft Live@edu sa Office 365 for Education, tataasan ang limitasyon sa rate ng tatanggap patungo sa 10,000 tatanggap bawat araw.

Nalalapat ang limitasyon sa rate ng tagatanggap sa mga mensaheng naipadala sa mga tagatanggap sa loob at sa labas ng iyong samahan. Matapos maabot ang limitasyon, hindi makakapagpadala ng mga mensahe mula sa mailbox hanggang sa ang bilang ng mga tagatanggap na pinadalhan ng mga mensahe noong nakalipas na 24 na oras ay bumaba sa limitasyon. Ang maramihang mga mensahe na ipinadala sa kaparehong tagatanggap ay binilang nang hiwalay. Halimbawa, kung nagpapadala ang gumagamit ng 10 mensahe sa kaparehong tatanggap sa panahong 24 na oras, bibilangin ang 10 mensahe na ito bilang 10 tatanggap sa limitasyon ng rate ng tatanggap.

importantMahalaga:
Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang sumosobrang limitasyon ng rate ng tagatanggap ay upang gumamit ng mga pangkat sa paghahatid o dynamic na mga pangkat sa paghahatid kapag nagpadala ka ng mga mensahe sa malaking bilang ng mga tagatanggap. Ang mga pangkat ay binibilang bilang iisang tagatanggap patungo sa limitasyon ng rate ng tagatanggap. Halimbawa, kung nagpadala ka ng mensahe sa 100 tatanggap sa pamamagitan ng pagdaragdag sa bawat isa sa mga tatanggap na iyon sa mga field na Para kay:, Cc:, o Bcc:, bibilingan iyon na 100 tatanggap sa sa limitasyon ng rate ng tatanggap. Ngunit kung idaragdag mo ang parehong 100 tatanggap na iyon sa isang pangkat ng distribusyon o grupo ng dynamic na pamamahagi, at pagkatapos ay ipinadala ang parehong mensahe sa pangkat, bibilangin iyon na isang tatanggap sa limitasyon ng rate ng tatanggap. Tingnan ang Mga diskarte upang suportahan ang bultong e-mail.
Ang mga halimbawa ng limitasyon ng rate ng tagatanggap

Ang limitasyon ng rate ng tagatanggap ay batay sa rolling window na 24 na oras. Nangangahulugan ito na ang limitasyon ng rate ng tatanggap ay kinakalkula laban sa bilang ng mga tatanggap na pinadalhan ng mensahe sa loob ng anumang 24 na oras na yugto. Narito ang ilang halimbawa para ilarawan ang limitasyon ng rate ng tatanggap.

 • Sa isang umaga ng Lunes, pagkatapos na hindi magpadala ng anumang e-mail ng Sabado at Linggo, maaari kang gumamit ng application na awtomatikong magpapadala ng mga mensahe sa 10,000 tatanggap simula ng 11 A.M. Hindi ka makakapagpadala ng isa pang mensahe hanggang sa 11 A.M. ng susunod na araw.

 • Sa isa pang umaga ng Lunes, nagpadala ka ng mensahe sa 500 tatanggap ng 9 A.M. Nagpadala ka ng isa pang mensahe sa 500 tatanggap bawat 30 minuto pagkatapos noon. Ipinadala ang huling mensahe ng 7 P.M. Hindi ka makakapagpadala ng isa pang mensahe hanggang 9 A.M. ng susunod na araw.

 • Hindi ka pa nagpapadala ng anumang mensahe sa huling 24 na oras, at pagkatapos ay nagpadala ka ng mensahe sa 500 tatanggap ng 7:30 A.M. Patuloy kang nagpapadala ng e-mail sa maraming tatanggap sa buong araw. Kung nagpadala ka ng mensahe sa ika-10,000 tatanggap ng 5 P.M., hindi ka makakapagpadala ng isa pang mensahe hanggang 7:30 A.M. ng susunod na araw.

Hindi rin tumatanggap ang Exchange Online ng mensahe para sa hindi kumpletong paghahatid sa ilang tagatanggap. Kung nagpapadala ang isang user ng mensahe sa maramihang tagatanggap, at ang bilang ng mga tagatanggap para sa mensaheng iyon ay lumalampas sa limitasyon ng rate ng tagatanggap, maba-block ang mensahe para sa paghahatid sa lahat ng tagatanggap.

Bakit mayroon tayong ganitong limitasyon?

Nakakatulong ang limitasyon ng rate ng tagatanggap sa paglaban sa spam at pumipigil sa mga pang-aabuso ng mga user sa loob ng iyong samahan, mga hacker, o sinumang gumagamit ng isang na-hijack na account. Makakaapekto ang pang-aabuso sa anumang account sa availablity ng serbisyo ng iyong samahan.

Nagbibigay ang Microsoft ng karagdagang proteksyon, gaya ng pagfi-filter ng koneksyon at pagfi-filter ng nilalaman, para sa mga mensaheng para sa mga cloud-based na tagatanggap. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Spam Filtering at Message Hygiene.

Ano ang mangyayari kapag lumalampas ang isang mailbox sa limitasyon ng rate ng tagatanggap?

Pinipigilan ng Outlook Web App ang user sa pagpapadala ng mensahe, at nagpapakita ng mensaheng error sa bar ng impormasyon na nagsasaad na naabot ng user ang limitasyon ng rate ng tagatanggap. Maki-click ng user ang I-save upang i-save ang hindi naipadalang mensahe sa folder ng Mga Draft. Kapag muling nasa ilalim ng limitasyon ang mailbox, mabubuksan ng user ang mensahe sa folder ng Mga Drafts at muling ipadala ito.

Sa Microsoft Outlook, maipapadala ng user ang mensahe. Ngunit ibinabalik ang mensahe sa user na may mensaheng error na nagsasaad na ang mensahe ay hindi naihahatid at hindi maipapadala. Gayunpaman, naglalaman ang hindi naihahatid na mensaheng ito ng pagpipilian upang ipadalang muli ang mensahe. Kapag nasa ilalim ng limitasyon ang mailbox, maki-click ng user ang Ipadalang Muli upang muling ipadala ang mensahe.

Mga diskarte upang suportahan ang bultong e-mail

Napakaraming lehitimong kadahilanan para sa pagpapadala ng napakaraming e-mail sa isang maikling panahon. Halimbawa, maaaring kailangan mong magpadala ng mensaheng unang pagbati, mga statement ng pagsingil, mga grado, o iba pang bukod-tanging mensahe na ipapadala para sa maraming tagatanggap sa isang pagkakataon. Gayundin, maaaring gumagamit ang iyong samahan ng mga awtomatikong application ng pagme-mail na nagpapadala ng mga bultong mensaheng e-mail, halimbawa, mga pag-abiso ng library para sa mga hindi pa naisasauling aklat, mga anunsyo sa mga customer, o sales advertisement.

Tingnan natin ang mga diskarte para sa pagsuporta sa mga pinakakaraniwang senaryo para sa mga bultong e-mail.

 

Senaryo Mga Halimbawa Solution

Mga mensaheng broadcast   Ipadala ang parehong mensahe sa malaking bilang ng user sa iyong cloud-based na samahan.

 • Campus-wide na mga anunsyo

 • Mga mensahe sa lahat ng empleyado mula sa CEO o iba pang mga opisyal ng kumpanya

Gumamit ng mga dynamic na grupo ng pamamahagi   Dahil ang isang dynamic na grupo ng pamamahagi ay binibilang bilang isang tagatanggap, makakatulong sa iyo ang mga iyon na huwag lumampas sa limitasyon ng tagapadala. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Magpadala ng Mga Broadcast na Mensahe sa Lahat ng User.

Gumamit ng mga static na grupo ng pamamahagi   Ang mga regular na grupo ng pamamahagi, na tinatawag ring mga pampublikong grupo, ay binibilang bilang isang tagatanggap. Gumamit ng isang grupo ng pamamahagi kung ang membership ng grupo ay hindi masyadong magbabago.

Mahalaga   Para sa malalaking grupo ng pamamahagi at mga dynamic na grupo ng pamamahagi, siguraduhing paghigpitan mo kung sino ang makakapagpadala ng mensahe sa grupo o i-on ang pag-apruba sa mensahe ng isang moderator. Makakatulong ito sa pagpigil ng mga "reply-all storm" at spam na ipinadadala sa grupo.

Mga bultong mensaheng e-mail sa mga cloud-based na mailbox   Gumamit ng nagsasama-sama ng mail na o mga awtomatikong application ng pagme-mail upang makapagpadala ng na-custom na mga mensahe sa mga tagatanggap na may natatanging address sa iyong cloud-based na samahan.

 • Mga abiso ng library

 • Impormasyon ng pagsingil para sa mga estudyante

 • Mensahe mula sa CEO o iba pang mga opisyal ng kumpanya

Gumamit ng nasa mga nasasakupang mail server   Mag-configure ng mga application ng awtomatikong pagme-mail o pagsasama-sama ng mail upang gumamit ng isang nasa mga nasasakupang server. Dapat mong idagdag ang mga IP address para sa nasa mga nasasakupang mga server sa iyong mga safelist sa cloud. Para sa marami pang impormasyon, tingnan ang Sitwasyon ng Papasok na Ligtas na Paglilista.

Mga bultong mensaheng e-mail sa mga panlabas na mailbox   Gumamit ng nagsasama-sama ng mail na o mga awtomatikong application ng pagme-mail upang makapagpadala ng na-custom na mga mensahe sa mga panlabas na tagatanggap.

 • Mga mensaheng unang pagbati na may mga kredensyal ng pag-sign-in na ipinadadala sa mga bagong user

 • Mga mensahe sa alumni o mga magulang

 • Mensahe sa umiiral na o posibleng mga customer

 • Mga sales advertisement o mga espesyal na alok

Gumamit ng nasa mga nasasakupang mail server   I-configure ang awtomatikong pagme-mail o mga application upang gumamit ng nasa mga nasasakupang system.

Gumamit ng static o dynamic na mga pangkat sa pamamahagi   Gumawa ng mga panlabas na contact para sa mga tagatanggap kagaya ng mga magulang, mga customer, o mga vendor, at pagkatapos ay magdagdag ng mga panlabas na contact bilang mga miyembro ng static o dynamic na pangkat sa pamamahagi.

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.