Ikonekta ang Windows PowerShell sa Serbisyo

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2013-01-24

Pagkatapos mong ma-install at makompigura ang Windows PowerShell at Windows Remote Management (WinRM) sa computer mo, kailangan mong ikonekta ang Windows PowerShell sa iyong lokal na computer sa cloud-based na serbisyo para maisagawa ang mga gawain sa iyong cloud-based na organisasyon.

Kapag sinimulan mo ang Windows PowerShell, mapupunta ka sa Windows PowerShell session ng iyong lokal na computer. Ang isang session ay isang pagkakataon ng Windows PowerShell na naglalaman ng lahat ng utos na available sa iyo.

Ang Windows PowerShell session ng iyong lokal na computer, tinatawag na session sa panig ng client, ay mayroon lang ng mga pangunahing Windows PowerShell na utos na available dito. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa cloud-based na serbisyo, kokonekta ka sa server environment ng datacenter ng Microsoft, na tinatawag na session sa panig ng server. Nilalaman nito ang mga utos na ginagamit sa cloud-based na serbisyo.

Bago ka mag-umpisa

Bago ka kumonekta, tiyaking tama ang iyong bersyon ng Windows PowerShell at WinRM na naka-install at nakakompigura sa iyong computer. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang I-install at Isaayos ang Windows PowerShell.

Tiyakin na ang account na gagamitin mo para gawin ang koneksyon ay pinahintulutang kumonekta sa pamamagitan ng paggamit sa Windows PowerShell. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Kontrolin ang Access ng Mga Gumagamit sa Malayuang Pamamahala ng Windows.

Ikonekta ang Windows PowerShell sa iyong lokal na computer sa serbisyong cloud-based

 1. I-click ang Simula, pumunta sa sa Lahat ng Program, i-click ang Mga Accessory, i-click ang Windows PowerShell, at pagkatapos ay i-click ang Windows PowerShell.

 2. Patakbuhin ang sumusunod na command:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Sa window na Kahilingan sa Kredensyal sa Windows PowerShell, i-type ang mga kredensyal ng isang account sa iyong cloud-based na organisasyon. Pagkatapos, i-click ang OK.

 4. Patakbuhin ang sumusunod na command:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteTandaan:
  Nagbibigay-daan ang parameter na AllowRedirection sa mga cloud-based na organisasyon sa mga datacenter sa buong mundo na ikonekta ang Windows PowerShell sa cloud-based na serbisyo sa pamamagitan ng paggamit sa parehong URL.
 5. Patakbuhin ang sumusunod na command:

  Import-PSSession $Session
  

  Ii-import ang mga utos na ginagamit sa cloud-based na serbisyo sa session sa panig ng client ng iyong lokal na computer, gaya ng sinusubaybayan ng isang progress bar. Kapag kumpleto na ang prosesong ito, maaari mong patakbuhin ang mga command na ito.

Alisin sa pagkakonekta ang Windows PowerShell mula sa serbisyong cloud-based

Kapag tapos ka na sa paggamit sa session sa panig ng server, palaging idiskonekta ang Windows PowerShell sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa sumusunod na utos:

Remove-PSSession <session variable>

Halimbawa, para magdiskonekta mula sa session sa panig ng server na tinukoy ng variable na $Session, patakbuhin ang sumusunod na utos:

Remove-PSSession $Session

Mahalaga   Kung isasara mo ang window ng Windows PowerShell nang hindi nagdidiskonekta mula sa session sap anig ng server, mananatiling bukas nang 15 minuto ang iyong koneksyon. Maaari lang magkaroon ang iyong account ng tatlong koneksyon sa session sa panig ng server sa isang pagkakataon.

Kailangan ng tulong para sa mga partikular na gawain?

Pagkatapos mong kumonekta sa session sa panig ng server ng Outlook Live, handa ka nang magsagawa ng mga gawain sa serbisyong cloud-based. Para sa mga detalyadong tagubilin, tingnan ang Gamitin ang Windows PowerShell sa Exchange Online.

Para sa impormasyon sa pag-troubleshoot, tingnan ang sumusunod na video: Office 365: Pag-troubleshoot sa PowerShell para sa Exchange Online.

Para sa higit pang impormasyon sa pag-troubleshoot, tingnan ang Windows PowerShell: Mga FAQ para sa Mga Administrator.

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.