Pagsisimula sa Outlook Web App

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Huling binagong paksa: 2013-01-11

Hinahayaan ng Outlook Web App na gumamit ka ng Web browser upang maka-access sa iyong mailbox mula sa anumang computer na may koneksyon sa Internet. Maaari mong gamitin ang browser para magbasa at magpadala ng mga mensaheng e-mail, mag-ayos ng mga contact, gumawa ng mga gawain, at pamahalaan ang iyong kalendaryo.

Mga Nilalaman

Mga Sinusuportahang Browser

Paggawa sa Mga Mensahe

Paggamit sa Kalendaryo

Mga Contact at Grupo

Pag-customize

Pagiging Naa-access

Pagkuha ng Tulong

Pag-sign Out

Iba pang Paraan upang Makakonekta sa Iyong Mailbox

Mga Sinusuportahang Browser

Maa-access mo ang iyong mailbox sa pamamagitan ng anumang browser na sumusuporta sa HTML 3.2 at ECMA. Kasama dito ang Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome, at iba pang mga Web browser sa mga computer na nagpapatakbo ng UNIX, Apple Macintosh, o Microsoft Windows. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Sinusuportahang Browser ng Outlook Web App. Ang Outlook Web App Light ay isang mas simpleng bersyon ng Outlook Web App na sumusuporta sa anumang browser.

Paggawa sa Mga Mensahe

Bukod sa pagbasa at pagpapadala ng mga mensaheng e-mail, maku-customize mo ang iyong mga mensahe sa pamamagitan ng, halimbawa, pagdagdag ng mga attachment, paghingi ng mga resibo kapag nabasa o naihatid ang isang mensahe, at pagdagdag ng isang pamantayan sa isang mensahe.

Makakagamit ka ng mga folder upang isaayos ang iyong mga mensahe katulad ng paggamit mo sa isang system ng file upang isaayos ang mga papeles. Mapapamahalaan mo ang iyong mga natanggap na mensahe sa pamamagitan ng paggamit sa mga panuntunan upang mapagbukod-bukod ang mga iyon sa iba't ibang folder.

Bilang default, gumagamit ang Outlook Web App ng view na Pag-uusap sa lahat ng mga folder ng e-mail folders tuwing naka-on ang Pane na Pagbabasa. Ipinapakita ng view na Pag-uusap ang lahat ng mensahe sa isang pag-uusap sa isang isahang pagtingin. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Matuto Tungkol sa Mga Pag-uusap.

Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa kung paano ang paggawa sa mga mensahe, tingnan ang Mail.

Paggamit sa Kalendaryo

Ang iyong kalendaryo ay gaya ng isang kalendaryo sa pader, pero may napakaraming mga extra na tampok. Kapag nagdagdag ka ng isang appointment sa iyong kalendaryo, maku-customize mo ito sa maraming paraan, halimbawa, pagdagdag ng mga attachment, paglalagay ng maraming detalye hanggang gusto mo, pagtatakda ng paalala, o paggawa nito bilang isang umuulit na appointment nang awtomatiko itong madagdag sa iyong kalendaryo sa isang regular na batayan.

Bukod sa paggawa ng mga appointment, makakapag-set ka ng mga pagpupulong. Ang isang pagpupulong ay parang isang appointment lang, maliban sa ikaw ang magpapadala ng imbitasyon sa ibang tao. Ang bawat taong iyong inimbita ay makakatanggap ng mensaheng e-mail na may mga detalye ng pagpupulong. Depende sa kanilang serbisyong e-mail, maaari nilang magawang magamit ang mensaheng natanggap nila upang maidagdag ang pagpupulong sa sarili nilang kalendaryo.

Tingnan ang Kalendaryo para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa kung paano pamahalaan ang iyong kalendaryo.

Mga Contact at Grupo

Ang folder na Mga Contact ng iyong mailbox ay parang isang Rolodex o address book na may entry para sa bawat tao o grupo na patungkol sa impormasyon na nais mong maimbak. Makagagawa ka ng isang contact na maiimbakan mo ng impormasyon tungkol sa isang tao o negosyo na nais mong magkaroon ng pakikipag-ugnay.

Hinahayaan ka ng Mga Grupo na gumawa ng isang entry na may kasamang maramihang contact. Kapag nagpadala ka ng mensahe sa isang grupo, pumupunta ito sa lahat ng contact na nasa grupo.

Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa Mga Contact at Grupo, tingnan ang Mga Contact.

Kung mayroon kang cloud-based na mailbox, makakapag-import ka ng mga contact mula sa iba pang account ng e-mail. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mag-import ng Mga Contact.

Pag-customize

Handa nang gamitin ang iyong mailbox sa sandaling ikaw ay mag-sign in. Hindi mo kailangan na magbago ng anumang mga setting o mag-on o mag-off ng kahit na ano upang masimulan ang pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng e-mail. Gayunpaman, maaaring naisin mo na baguhin ang ilang setting upang maging akma sa iyong mga kagustuhan.

Maaari kang gumawa ng mga bagay gaya ng awtomatikong pag-check ng spelling sa iyong mensaheng e-mail bago ito ipadala, magdagdag ng signature sa mga mensaheng ipinapadala mo, at pumili ng default na font para sa iyong mga mensahe.

Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa kung paano i-customize ang Outlook Web App, tingan ang Reference ng Mga Pagpipilian.

Pagiging Naa-access

Mayroong isang payak na bersyon na naka-optimize para sa mga user na bulag o may malabong paningin. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Outlook Web App Light.

Pagkuha ng Tulong

Upang makakuha ng tulong sa window kung saan ka gumagawa, i-click ang icon na tulong tulong sa toolbar.

Kung alam mo kung sino ang nangangasiwa ng iyong e-mail, makipag-ugnay sa kanila para sa impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang Outlook Web App sa iyong intranet o sa Internet.

Pag-sign Out

Kapag tapos ka na sa paggamit ng iyong mailbox, tiyaking i-click ang Mag-sign out sa toolbar, at pagkatapos ay isara ang lahat ng window ng browser. Nakakatulong ang pagsa-sign out sa pagpigil sa sinuman na gamitin ang computer upang ma-access ang iyong mailbox. Kahit na may plano kang magpatuloy sa paggamit ng computer upang bumisita sa iba pang Web site, i-click ang Mag-sign out at isara lahat ng window ng browser pagkatapos ng bawat session.

Iba pang Paraan upang Makakonekta sa Iyong Mailbox

 • Kumonekta sa iyong mailbox gamit ang iyong paboritong program sa e-mail   Bilang karagdagan sa Outlook Web App, maaari mong i-access ang iyong mailbox sa pamamagitan ng paggamit sa anuman sa sumusunod:

  • Office Outlook 2007.

  • Mga mobile phone na nakakapagpatakbo ng software na Windows Mobile at sinusuportahan ang Exchange ActiveSync, kasama ang Windows Mobile 5.0 at Windows Mobile 6.0. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang I-set Up ang Iyong E-Mail Account sa Iyong Mobile Phone.

  • Mga mobile phone na gumagamit ng mga program sa e-mail na POP3 o IMAP4, gaya ng Apple iPhone.

  • Mga program sa e-mail na POP3 o IMAP4, gaya ng Outlook Express, Entourage para sa MAC OS X, Mozilla Thunderbird, at Windows Mail.

  Upang matuto nang higit pa, tingnan ang Setup ng E-Mail.

 • I-configure ang voice mail   Mapapagana mo ang voice mail sa pamamagitan ng pagdagdag ng numero ng iyong mobile phone sa iyong account. Sa pamamagitan ng pagpapagana ng voice mail, makatatanggap ka ng voice mail na ipinadala sa iyong mobile phone sa iyong Inbox. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Voice Mail.

Ano pa ang kailangan kong malaman?

 • Depende sa configuration ng server na nagho-host ng iyong mailbox, maaaring awtomatikong isara ng Outlook Web App ang koneksyon nito sa iyong mailbox makaraan ang isang takdang panahon ng hindi pagaka-aktibo upang matulungang maprotektahan ang iyong mailbox mula sa walang pahintulot na pag-access.

 • Maaaring hindi available ang ilang mga tampok na inilarawan sa file ng Tulong, depende sa kompigurasyon ng server na nagho-host sa iyong mailbox.

Paano kung nais kong makaalam nang higit pa?

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.