Naglalaman ng video ang paksang ito Naglalaman ng video ang paksang ito

Kalendaryo

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-07-30

Hinahayaan ka ng iyong Kalendaryo na gumawa at sumubaybay sa mga appointment at mga pagpupulong. Bibigyan ka ng kasamang video ng isang pangkalahatang-ideya kung paano gamitin ang kalendaryo sa Outlook Web App.

noteTandaan:
Nalalapat ang paksang ito sa karaniwang bersyon ng Outlook Web App. Upang magbasa tungkol sa tampok na ito para sa Outlook Web App Light, tingnan ang Outlook Web App Light > Kalendaryo.
Video: Mga Pangunahin ng Kalendaryo

Ipinapakita sa iyo ng video na ito ang isang pangkalahatang-ideya kung paano gamitin ang kalendaryo sa Outlook Web App.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteTandaan:
Upang panoorin ang video na ito, dapat kang mayroong Silverlight na naka-install. Para sa impormasyon tungkol sa kung paano i-install ang Silverlight, tingnan ang Kumuha ng Silverlight.
Paggawa gamit ang Iyong Kalendaryo

Upang mabuksan ang iyong kalendaryo sa Outlook Web App, i-click ang kalendaryo Kalendaryo sa Navigation Pane. Habang tinitingnan mo ang iyong kalendaryo, maaari mong i-double-click and isang pulong o appointment para buksan ito. Matapos mong buksan ang item, maaari mong tingnan ang mga detalye o gumawa ng mga pagbabago. Kapag nai-double-click mo ang isang umuulit na item, halimbawa, isang lingguhang pulong, maaari mong piliin buksan ang pangyayari (ang pulong sa araw lamang na iyong pinili) o ang buong serye (bawat pulong). Para sa mas higit pang impormasyon tungkol sa kung paano magtrabaho gamit ang umuulit na mga item, tingnan ang Nauulit na Mga Item.

Upang ipakita ang mga petsa na hindi sunod-sunod

  1. Sa view ng Araw, hanapin ang unang araw sa tagapili ng petsa, at pagkatapos ay i-click ito.

  2. Pindutin ang CTRL, at pagkatapos ay mag-click ng hanggang sa anim na karagdagang mga araw mula sa anumang buwan o taon.

Mga Appointment at Mga Pulong

Nauulit na Mga Item

  • Ang mga appointment, mga pagpupulong, at mga gawain ay maaarin isang beses lang nangyayari o maaaring maulit. Ang isang nauulit na item ay ang lumilitaw sa iyong kalendaryo o listahan ng mga gawain ng maraming beses, batya sa mga setting na iyong kinokontrol. Halimbawa, ang pulong ay maaaring i-configure upang umulit nang lingguhan. Ang isang gawain ay dapat na isagawa nang buwanan at maaaaring ma-configure na umulit sa unang Lunes ng bawat buwan.

Pagbabahagi ng Kalendaryo

Maaari kang magbahagi ng access sa iyong kalendaryo sa sinuman sa iyong nakabahaging address book. Maaari ka ring makatanggap ng mga imbitasyon upang maibahagi sa mga kalendaryo ng iba pang mga tao, at humiling upang maibahagi ang iyong kalendaryo.

Mag-publish ng Kalendaryo

Lumilikha ang pag-publish ng kalendaryo ng URL na maaari mong ibigay sa mga tao upang maaari nilang tingnan ang iyong kalendaryo. Pumili ka kung gaano kadaming impormasyon ang ibahagi.

Ano pa ang kailangan kong malaman?

  • Upang i-print ang iyong kalendaryo sa format na araw, linggo, o buwan:

    1. Pumunta sa iyong kalendaryo at i-click ang icon na i-print sa toolbar.

    2. Piliin ang mga opsyon na iyong nais.

    3. I-click ang I-print.

Paano kung nais kong makaalam nang higit pa?

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.