Paggawa gamit ang Mga Folder

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Huling binagong paksa: 2011-11-23

Bilang default, ang mga ipinadalang mensahe sa iyo ay iniimbak sa iyong Inbox. Subalit maaari mong ayusin ang iyong mga mensahe para maging hierarchical folder system at ipagpatuloy na ayusin ito nang ayon sa pagbabago ng pangangailangan mo.

Paano ako makakagawa ng isang bagong mail folder?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang e-mailMail upang makita ang listahan ng lahat ng mga folder sa iyong Inbox.

 2. I-right click ang folder na kung saan gusto mong gumawa ng bagong folder. Halimbawa, para makagawa ng subfolder sa inyong Inbox, i-right click ang Inbox. Para makagawa ng bagong folder na nasa parehong antas ng iyong Inbox, i-right click ang iyong pangalan sa itaas ng listahan ng folder.

 3. I-click ang Gumawa ng Bagong Folder.

 4. I-type ang pangalan para sa iyong bagong folder.

 5. Pindutin ang ENTER upang i-save ang iyong mga pagbabago.

Paano ako makakagawa ng bagong folder ng kalendaryo?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang KalendaryoKalendaryo.

 2. I-click ang Gumawa ng Bagong Kalendaryo.

 3. I-type ang pangalan para sa bagong kalendaryo.

 4. Pindutin ang ENTER upang i-save ang iyong mga pagbabago.

Paano ako gagawa ng mga bagong folder ng contact?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang contactMga Contact.

 2. I-click ang Gumawa ng Bagong Folder.

 3. I-type ang pangalan para sa iyong folder ng mga bagong contact.

 4. Pindutin ang ENTER upang i-save ang iyong mga pagbabago.

Paano ako gagawa ng mga bagong folder ng gawain?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang gawainMga Gawain.

 2. I-click ang Gumawa ng Bagong Folder.

 3. I-type ang pangalan para sa iyong folder ng bagong gawain.

 4. Pindutin ang ENTER upang i-save ang iyong mga pagbabago.

Paano ako magtatanggal ng folder?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang e-mailMail upang makita ang listahan ng lahat ng mga folder sa iyong mailbox.

 2. I-right click ang folder na gusto mong tanggalin.

 3. I-click ang Tanggalin Tanggalin sa menu.

Paano ko papalitan ng pangalan ang folder?

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang e-mailMail upang makita ang listahan ng lahat ng mga folder sa iyong mailbox.

 2. I-right click ang folder na nais mong palitan ng pangalan, at pagkatapos ay i-click ang Palitan ng Pangalan.

 3. I-type ang bagong pangalan ng folder, at pagkatapos ay pindutin ang ENTER.

Paano ko ililipat o kokopyahin ang isang folder?

Maaari mong ilipat o kopyahin ang mga folder sa dalawang magkaibang mga paraan.

Sa pamamagitan ng pag-drag

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang e-mailMail upang makita ang listahan ng lahat ng mga folder sa iyong mailbox.

 2. Upang mailipat ang folder, i-drag ito sa lokasyon na gusto mong paglipatan nito.

 3. Upang kopyahin ang folder, diinan ang key ng CTRL habang idinadrag ang folder sa lokasyon na nais mong pagkopyahan nito. Mayroong lalabas na plus sign sa tabi ng pointer habang idina-drag mo ang folder.

Sa paggamit ng right-click menu

 1. Sa Navigation Pane, i-click ang e-mailMail upang makita ang listahan ng lahat ng mga folder sa iyong mailbox.

 2. I-right click ang folder na nais mong ilipat o kopyahin, at i-click ang ilipat ang folderIlipat ang Folder o kopyahin ang folderKopyahin ang Folder sa menu. Lalabas ang isang bagong window na nagpapakita ng mga folder na maaari mong paglipatan o pagkopyahan. Piliin ang folder na nais mong ilipat o kopyahin, at i-click ang Ilipat o Kopyahin.

 3. Maaari kang gumawa ng bagong folder upang pagkokopyahan o pagkokopyahan sa pamamagitan ng pag-click sa Gumawa ng Bagong Folder o Ilipat sa Folder o Kopyahin sa Folder sa window.

Ano pa ang kailangan kong malaman?

 • Ang mga folder na iyong ginawa ay maaaring nasa parehong antas na tulad ng iyong default na mga folder, halimbawa, ang mga folder ng Inbox o Mga Ipinadalang Item. O maaari kang gumawa ng mga subfolder sa loob ng anumang umiiral nang folder sa email. Halimbawa, maaari kang gumawa ng mga subfolder sa loob ng iyong Inbox. Ang mga ginagawang folder sa Kalendaryo, Contact, o Gawain ay ginagawang mga subfolder ng kanilang mga parent folder. Ginagawa ang mga subfolder bilang kaparehong uri ng parent folder. Halimbawa, kung gumawa ka ng subfolder ng iyong folder ng Kalendaryo, magiging folder din ng kalendaryo ang bagong folder.

 • Kinakailangan mong i-refresh ang iyong browser upang tingnan ang folder na iyong ginawa sa listahan ng folder.

 • Kung nais mong gumawa ng folder na pampersonal na impormasyon bilang subfolder sa mail folder, maaari kang gumawa ng folder at pagkatapos ilipat ito sa lokasyon na nais mong paglipatan. Halimbawa, hindi maaaring ilipat, ang ilang mga folder Inbox, sa isa pang lokasyon.

 • Hindi maaaring mapalitan ng pangalan ng ilang mga folder, halimbawa ang Inbox. Kung hindi mapapalitan ang pangalan ang folder, lilitaw na malabo ang opsyon na Pagpalit ng Pangalan sa menu.

 • Pagkatapos mong tanggalin ang folder, inililipat ito sa folder ng Mga Tinanggal na Item. Hindi permanenteng maaalis ang folder hanggang sa iyong bakantehin ang folder ng Mga Tinanggal na Item o manu-manong tanggalin ang folder mula sa Mga Tinanggal na Item na folder.

Paano kung gusto kong matuto nang higit pa?

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.