Mga Limitasyon ng Mensahe at Tatanggap

[Kasalukuyang nagaganap ang paksang ito.]  

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2014-01-31

Pagkatapos mong ipatala ang iyong samahan, maaaring mayroong mga sumusunod na tanong ang mga user na direktang nakakaapekto sa kanilang karanasan sa e-mail:

  • Mayroon bang mga limitasyon na inilapat sa mga mensaheng email?

  • Anong mga limitasyon ng tagatanggap ang inilapat sa mga mensaheng e-mail?

Ang mga limitasyon sa mensahe, mailbox, tagatanggap at mga e-mail client ay nabibilang sa isa sa mga sumusunod na kategorya:

Mahalaga   Tandaan ang sumusunod:

  • Ang mga limitasyon na inilapat sa iyong domain ay maaaring mag-iba depende sa kung gaano katagal nang nakatala ang iyong domain sa serbisyo. Kapag binago ang limitasyon sa mga datacenter ng Microsoft, maaaring magtagal upang ilapat ang pagbabago sa lahat ng umiiral na customer.

  • Hindi mo mababago ang karamihan sa mga limitasyong ito, ngunit dapat na tandaan mo at ng iyong mga user ang mga ito.

  • Nalalapat ang mga limitasyong ito sa parehong panloob at panlabas na mga tagatanggap.

Mga limitasyon ng mensahe

Nalalapat ang mga limitasyong ito sa bawat mensaheng e-mail.

 

Limitasyon Halaga

Limitasyon ng laki ng mensahe   Ang maximum na kabuuang laki ng isang mensaheng e-mail. Kasama sa kabuuang laki ang header ng mensahe, ang nilalaman ng mensahe, at anumang mga attachment na file.

Tandaan   Maaaring limitahan ng isang e-mail client ang laki ng isang indibidwal na attachment ng file sa isang halaga na mas kaunti kaysa sa limitasyon ng laki ng mensahe. Halimbawa, Sa Outlook Web App, ang maximum na laki ng indibidwal na attachment ng file ay 10 MB.

25 MB

Limitasyon sa paglakip ng file   Ang pinakamalaking bilang ng pinapahintulutang attachment na file sa isang mensaheng e-mail. Kahit na ang kabuuang laki ng lahat ng mga attachment na file ay hindi lumalabag sa limitasyon ng laki ng mensahe, mayroon pa ring limitasyon sa kung gaano karaming attachment ang pinapayagan sa mensahe.

125 attachment

Limitasyon sa haba ng paksa   Ang pinapayagang maximum na bilang ng mga character na teksto sa linya ng paksa ng isang mensaheng e-mail.

255 character

Limitasyon sa maramihang bahagi ng mensahe   Ang pinapayagang maximum na bilang ng mga bahagi ng mensahe sa maramihang bahagi ng mensaheng MIME.

250 bahagi

Limitasyon sa lalim ng naka-embed na mensahe   Ang pinapayagang maximum na bilang ng mga mensaheng e-mail na ipinasa sa isang mensaheng e-mail.

30 mensaheng naka-embed

Tuktok ng Pahina

Mga limitasyon ng tagatanggap at nagpadala

Nalalapat ang mga limitasyong ito sa mga mensahe, nagpapadala, at tatanggap para labanan ang spam at mga worm o virus na nagpapadala sa marami ng mail.

Tandaan   Para sa nakaimbak na mga grupo sa pamamahagi sa shared address book, binibilang ang grupo bilang isang tagatanggap. Para sa nakaimbak na mga grupo sa pamamahagi sa folder ng Mga Contact ng isang mailbox, binibilang nang indibidwal ang mga miyembro ng grupo.

 

Limitasyon Halaga

Limitasyon ng tatanggap   Ang maximum na bilang ng mga tatanggap ng mensahe na pinapayagan sa mga field na Para kay, Cc, at Bcc.

500 tatanggap

Limitasyon ng rate ng mensahe   Ang maximum na bilang ng mga mensaheng e-mail na mapapadala mula sa isang e-mail client bawat minuto. Tinutukoy ang client sa pamamagitan ng user account.

30 mensahe bawat minuto

Limitasyon sa rate ng tagatanggap   Ang maximum na bilang ng mga tagatanggap na maaaring tumanggap ng mga mensaheng e-mail na ipinadala mula sa iisang cloud-based na mailbox sa panahong 24 oras. Matapos maabot ang limitasyon, hindi makakapagpadala ng mga mensahe mula sa mailbox hanggang sa ang bilang ng mga tagatanggap na pinadalhan ng mga mensahe noong nakalipas na 24 na oras ay bumaba sa limitasyon. Nalalapat ang limitasyon sa rate ng tagatanggap sa mga mensaheng naipadala sa mga tagatanggap sa loob at sa labas ng iyong samahan. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Bultuhang E-Mail at Pang-araw-araw na Mga Limitasyon ng Rate ng Tatanggap.

  • Microsoft Live@edu: 1,500 tatanggap bawat araw*

  • Office 365 para sa mga propesyunal at mga maliit na negosyo: 10,000 tatanggap bawat araw

  • Office 365 para sa mga enterprise: 10,000 tatanggap bawat araw

Limitasyon ng Nagfo-forward Ang maximum na bilang ng tatanggap na maaaring makompigura para sa isang tuntunin sa inbox o paglilipat na may pagkilos na pag-redirect. Kung nakompigura ang isang tuntunin na mag-redirect ng mensahe nang higit sa ganitong bilang ng tatanggap, hindi malalapat ang tuntuning ito at hindi mare-redirect ang anumang mensahe na makakatugon sa kundisyon ng tuntunin sa sinuman sa mga tatanggap na nakalista sa tuntunin.

10 tatanggap

noteTandaan:
* Kapag in-upgrade ang isang organisasyong Microsoft Live@edu sa Office 365 for Education, tataasan ang limitasyon sa rate ng tatanggap patungo sa 10,000 tatanggap bawat araw.

Tuktok ng Pahina

Mga limitasyon sa pagpapanatili

Kinokontrol ng mga limitasyong ito ang tagal ng oras na maaaring i-access ang mga item na iyon sa mga tukoy na folder sa Inbox.

Mababago mo ang mga halagang ito sa pamamagitan ng pagbabago sa katumbas na mga tag ng patakaran sa pananatili. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang I-set Up at Pamahalaan ang Mga Patakaran ng Pagpapanatili sa Exchange Online.

 

Limitasyon Halaga

Tagal ng panahon sa pagpapanatili ng folder ng Tinanggal na Mga Item   Ang pinakamalaking bilang ng mga araw na maaaring manatili sa folder ng Tinanggal na Mga Item ang mga item bago ito awtomatikong maalis.

30 araw

Tagal ng pagpapanatili ng mga item na inalis sa folder ng Mga Tinanggal na Item   Ang maximum na bilang ng mga araw na pinapanatili ang mga inalis na item mula sa folder ng Mga Tinanggal na Item bago permanenteng tanggalin ang mga ito.

14 araw

Tagal ng panahon sa pagpapanatili ng folder ng Junk E-mail   Ang maximum na bilang ng mga araw na maaaring manatili sa folder ng Junk E-mail ang mga item bago awtomatikong maalis ang mga ito.

30 araw

Tuktok ng Pahina

Mga limitasyon ng grupo sa pamamahagi

Nalalapat ang mga limitasyong ito sa mga grupo sa pamamahagi.

 

Limitasyon Halaga

Ang maximum na bilang ng mga miyembro ng grupo sa pamamahagi   Ang kabuuang bilang ng recipient ay tinutukoy pagkatapos ng pagpapalawak ng grupo sa pamamahagi.

100,000 miyembro

Limitahan ang pagpapadala ng mga mensahe sa malalaking grupo sa pamamahagi   Dapat na may na-configure na mga pagpipilian sa pamamahala sa paghahatid o pag-apruba ng mensahe ang mga grupo sa pamamahagi na naglalaman ng bilang ng mga miyembro na tinutukoy ng limitasyong ito. Tumutukoy ang pamamahala ng paghahatid ng listahan ng mga nagpapadala na pinapayagang magpadala ng mga mensahe sa grupo sa pamamahagi. Tumutukoy ang pag-apruba ng mensahe ng isa o higit pang moderator na dapat mag-apruba ng lahat ng mga mensaheng ipinadala sa grupo sa pamamahagi. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Baguhin ang Mga Katangian ng Grupo ng Pamamahagi.

5,000 o higit pang miyembro

Maximum na laki ng mensahe para sa malalaking grupo sa pamamahagi   Kung ipinadala ang isang mensahe sa 5,000 o higit pang tagatanggap, hindi maaaring lumagpas sa limitasyong ito ang laki ng mensahe. Kung lumagpas sa limitasyon ang laki ng mensahe, hindi naihatid ang mensahe, at nakakatanggap ang nagpadala ng non-delivery report (NDR). Tinutukoy ang kabuuang bilang ng tagatanggap pagkatapos ang pagpapalawak ng grupo sa pamamahagi.

2 MB

Tuktok ng Pahina

Mga limitasyon sa panuntunan ng paglilipat

Kinokontrol ng mga limitasyong ito ang mga panuntunang pang-buong samahan, kilala rin bilang mga panuntunan sa paglilipat.

 

Limitasyon Halaga

Maximum na bilang ng mga panuntunan sa paglilipat   Ang maximum na bilang ng mga panuntunan na maaaring umiral sa samahan.

100 panuntunan

Maximum na laki ng indibidwal na panuntunan sa paglilipat   Ang maximum na bilang ng mga character na magagamit sa isang panuntunan sa paglilipat. Ginagamit ang mga character sa mga kundisyon, pagbubukod, at mga pagkilos.

4,000 character

Limitasyon sa character para sa lahat ng mga karaniwang ginagamit na expression sa lahat ng mga panuntunan sa paglilipat   Ang kabuuang bilang ng mga character na ginagamit ng lahat ng mga karaniwang expression sa lahat ng mga kundisyon sa panuntunan sa paglilipat at pagbubukod sa samahan. Maaari kang magkaroon ng ilang panuntunan na gumagamit ng mahaba at kumplikadong expression, o maaari kang magkaroon ng maraming panuntunan na gumagamit ng mga simpleng karaniwang expression.

20,000 character

Maximum na bilang ng mga recipient na idinagdag sa isang mensahe ng lahat ng mga panuntunan sa paglilipat   Kapag isinagawa ang isang mensahe ayon sa iba't ibang panuntunan sa paglilipat, isang limitadong bilang lamang ng tagatanggap ang maidaragdag sa mensahe. Pagkatapos maabot ang limitasyon, hindi idinaragdag sa mensahe ang anumang natitirang tagatanggap. Gayundin, hindi maidaragdag ang mga grupo sa pamamahagi sa isang mensahe ng panuntunan sa paglilipat.

100 tatanggap

Dami ng beses na na-redirect ang isang mensahe   Ang dami ng beses na mare-redirect, mafo-forward, o awtomatikong matutugunan ang isang mensahe batay sa mga tuntunin ng Inbox. Halimbawa, may tuntunin sa Inbox si Gumagamit A na nagre-redirect ng mga mensahe kay Gumagamit B, batay sa nagpadala. May tuntunin sa Inbox si Gumagamit na nagfo-forward ng mga mensahe kay Gumagamit C batay sa mga keyword sa linya ng paksa. Kung matugunan ng menashe ang pareho sa mga kundisyong ito, ipapadala lang ang mensahe kay Gumagamit B; hindi ito ifo-forward kay Gumagamit C dahil isang pag-redirect lang ang pinapayagan. Sa kasong ito, ida-drop ang mensahe nang hindi nagpapadala ng ulat ng di-pagkakahatid (NDR o non-delivery report) kay Gumagamit B na nagsasaad na hindi naipadala ang mensahe kay Gumagamit C. Katulad nito, kung kinompigura ni Gumagamit B ang isang Awtomatikong Tugon (kilala rin bilang mensaheng Out of Office), hindi gagawa ng awtomatikong tugon ang isang mensaheng na-redirect o na-forward kay Gumagamit B.

Pinipigilan ng limitasyong ito ang mga loop ng e-mail na maaaring magresulta sa pagpuno sa mailbox ng gumagamit sa maximum na kapasidad nito.

1 pag-redirect

Tuktok ng Pahina

Mga limitasyon sa pag-moderate

Nililimitahan ng mga ito ang mga setting sa pag-moderate ng kontrol na ginagamit para sa inilapat na pag-apruba ng mensahe sa mga grupo sa pamamahagi at sa mga panuntunan sa paglilipat.

 

Limitasyon Halaga

Maximum na laki ng arbitration mailbox   Kung lumagpas sa limitasyong ito ang arbitration mailbox, ibinabalik sa nagpadala ang mga mensaheng nangangailangan ng pag-moderate sa isang non-delivery report (NDR).

10 GB

Maximum na bilang ng mga moderator   Ang maximum na bilang ng mga moderator na iyong maitatalaga sa isang na-moderate na grupo sa pamamahagi o na maidaragdag gamit ang isang panuntunan sa paglilipat. Tandaan na hindi ka maaaring tumukoy ng isang grupo sa pamamahagi bilang moderator.

10 moderator

Pag-expire para sa mga mensaheng naghihintay ng pag-moderate   Bilang default, nag-e-expire ang isang mensaheng naghihintay ng pag-moderate pagkatapos ng dalawang araw. Gayunpaman, tumatakbo ang pagpoproseso ng mga nag-expire na na-moderate na mensahe bawat pitong araw. Nangangahulugan ito na maaaring mag-expire ang na-moderate na mensahe anumang oras sa loob ng dalawa at siyam na araw.

2 araw

Maximum na rate para sa mga nag-expire na mensahe ng notification sa pag-moderate   Itinatakda ng limitasyong ito ang bilang ng mga mensahe ng notification para sa mga nag-expire na na-moderate na mensahe sa loob ng isang oras. Inilalagay ang limitasyong ito sa bawat database ng mailbox sa datacenter.

Sa mga panahon ng mabigat na paggamit, maaaring hindi makakuha ng mga mensahe ng pag-abiso ang ilang nagpadala para sa mga nag-expire na na-moderate na mensahe. Gayunpaman, matutuklasan pa rin ang mga pag-abisong ito gamit ang mga ulat ng paghahatid.

300 notification ng pag-expire bawat oras

Tuktok ng Pahina

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.