Muiden kuin omistajan toteuttaman postilaatikon käytön raportin suorittaminen

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-11-23

Exchangen ohjauspaneelin muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportti näyttää luettelon postilaatikoista, joita on käyttänyt muu kuin postilaatikon omistava henkilö. Kun joku muu kuin omistaja käyttää postilaatikkoa, Exchange Online kirjaa tästä toiminnosta tietoja postilaatikon valvontalokiin, joka tallennetaan sähköpostiviestinä valvottavan postilaatikon piilotettuun kansioon. Tämän lokin merkinnät näytetään hakutuloksina. Ne sisältävät luettelon postilaatikoista, joita on käyttänyt muu kuin omistaja, postilaatikon käyttäjän ja käyttöajankohdan, muun kuin omistajan tekemät toiminnot ja tiedon siitä, onnistuivatko kyseiset toiminnot. Postilaatikon valvontalokin tapahtumia säilytetään oletuksena 90 päivää.

Tässä ohjeaiheessa käsitellään seuraavia aiheita:

Miksi on tiedettävä, kun joku muu kuin omistaja käyttää postilaatikkoa?

 • Pilvipohjaiset organisaatiot haluavat varmistaa, ettei Microsoftin palvelukeskuksen työntekijät eivät käytä heidän postilaatikkojensa tietoja.

 • Haluat ottaa käyttöön yhteensopivuus- ja tietosuojamääräykset valvomalla muiden kuin omistajien postilaatikon tiedoille tekemiä toimintoja.

 • Sinun on valmistauduttava antamaan oikeusjuttuihin liittyviä tietoja esimerkiksi esittämällä postilaatikon tietojen tilan tiettynä ajankohtana, sähköpostin postilaatikosta lähettäneen henkilön ja sen, tarkasteliko jokin tietty henkilö postilaatikon tietoja.

 • Sinun on tunnistettava organisaation sisä- ja ulkopuolisten käyttäjien toimesta tehty postilaatikon tietojen luvaton käyttö.

Ennen kuin muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportti voidaan suorittaa

Sinun on otettava käyttöön postilaatikon valvontaloki kullekin postilaatikolle, jolle haluat suorittaa muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportin. Jos postilaatikon valvontaloki ei ole käytössä, et saa mitään tuloksia, kun suoritat raportin.

Voit ottaa postilaatikon valvontalokin käyttöön yksittäiselle postilaatikolle suorittamalla seuraavan Windows PowerShellin komennon:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Jos esimerkiksi haluat ottaa postilaatikon valvonnan käyttöön käyttäjälle nimeltä Heidi Steen, suorita seuraava komento:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Jos haluat ottaa postilaatikon valvonnan käyttöön organisaatiosi kaikille käyttäjien postilaatikoille, suorita seuraavat komennot:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Mitkä ovat muiden kuin omistajien käytön tyypit?

Kun otat postilaatikon valvontalokin käyttöön postilaatikolle, Microsoft Exchange kirjaa tiettyjä muiden kuin omistajien tekemiä toimia. Muita kuin omistajia ovat järjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joille on määritetty käyttöoikeudet postilaatikkoon (tällaisia käyttäjiä kutsutaan edustajiksi). Voit myös rajata haun organisaation sisä- tai ulkopuolella oleviin käyttäjiin.

Mitä postilaatikon valvontalokiin kirjataan?

Kun suoritat muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportin, postilaatikon valvontalokin merkinnät näkyvät Exchangen ohjauspaneelin hakutuloksissa. Kussakin raportin merkinnässä on seuraavat tiedot:

 • postilaatikon käyttäjä ja käyttöajankohta

 • toiminnot, jotka muu kuin omistaja teki

 • kyseessä oleva viesti ja sen kansiosijainti

 • tieto siitä, onnistuiko toiminto.

Seuraavassa taulukossa on kuvaus kirjattujen toimintojen tyypeistä ja siitä, kirjataanko kyseiset toiminnot oletusarvon mukaan järjestelmänvalvojien tai edustajien tekemästä käytöstä. Jos haluat seurata toimintoja, joita ei kirjata oletusarvon mukaan, sinun on otettava kyseisten toimintojen kirjaaminen käyttöön Windows PowerShellin avulla.

 

Action Kuvaus Järjestelmänvalvojat Edustajat

Päivitä

Viestiä muutettiin.

Kyllä

Kyllä

Kopioi

Viesti kopioitiin toiseen kansioon.

Ei

Ei

Siirrä

Viesti siirrettiin toiseen kansioon.

Kyllä

Ei

Siirrä Poistetut-kansioon

Viesti siirrettiin Poistetut-kansioon.

Kyllä

Ei

Siirretty Poistetut-kansioon

Viesti poistettiin Poistetut-kansiosta.

Kyllä

Kyllä

Poistettu pysyvästi

Viesti poistetaan Palautettavat-kansiosta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Palauta poistetut viestit.

Kyllä

Kyllä

FolderBind

Postilaatikkoa käytettiin.

Kyllä

Ei

Lähetä käyttäjänä

Viesti lähetettiin käyttäen toisena käyttäjänä lähettämisen oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen käyttäjä lähetti viestin, vaikka viesti tuli postilaatikon omistajalta.

Kyllä

Kyllä

Lähetetty puolesta

Viesti lähetetään käyttäen toisen käyttäjän puolesta lähettämisen oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen käyttäjä lähetti viestin postilaatikon omistajan puolesta. Viesti ilmaisee vastaanottajalle, kenen puolesta viesti lähetettiin ja kuka viestin todellisuudessa lähetti.

Kyllä

Ei

MessageBind

Viestiä tarkasteltiin esikatseluruudussa, tai viesti avattiin.

Ei

Ei

Muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportin suorittaminen

 1. Valitse Hallinta: Oma organisaatio > Roolit & Valvonta > Valvonta.

 2. Valitse Suorita muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportti.

  Microsoft Exchange suorittaa raportin, johon sisältyvät mihin tahansa postilaatikkoon viimeisten kahden viikon aikana tehdyt muun kuin käyttäjän käytöt. Hakutuloksissa luetelluille postilaatikoille on otettu käyttöön postilaatikon valvontaloki.

 3. Voit tarkastella tietyn postilaatikon muun kuin omistajan käyttöä valitsemalla postilaatikon Hakutulokset-kohdassa. Tarkastele hakutuloksia tietoruudussa.

Haluatko rajata hakutuloksia?

Valitse alkamispäivä, päättymispäivä tai molemmat ja valitse sitten postilaatikot hakua varten. Suorita raportti uudelleen valitsemalla Hae.

Huomautus   Jotta käyttäjä voi käyttää tai suorittaa mitään Exchangen ohjauspaneelin Valvontaraportit-välilehden raportteja, hänellä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet. Lisätietoja on Exchange Onlinen valvontaraporttien käyttäminen-ohjeaiheen kohdassa "Valvontaraporttien käyttöoikeuksien antaminen käyttäjille".

Tiettyjen muiden kuin omistajien käytön tyyppien hakeminen

Voit määrittää haettavan muun kuin omistajan käytön tyypin, jota kutsutaan myös kirjautumistyypiksi. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kaikki muut kuin omistajat   Hae järjestelmänvalvojien ja organisaation sisäisten käyttäjien sekä Microsoftin tietokeskuksen järjestelmänvalvojien käyttöä.

 • Ulkoiset käyttäjät   Hae Microsoftin tietokeskuksen järjestelmänvalvojien käyttöä.

 • Järjestelmänvalvojat ja edustajat   Hae järjestelmänvalvojien ja organisaation sisäisten edustajien käyttöä.

 • Järjestelmänvalvojat   Hae organisaation järjestelmänvalvojien käyttöä.

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.