Postilaatikon valvontalokien vieminen

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-11-23

Jos postilaatikolle on otettu käyttöön postilaatikon valvonta, Microsoft Exchange kirjaa aina postilaatikon valvontalokiin tiedon siitä, kun postilaatikkoa käyttää joku muu kuin omistaja. Kukin lokimerkintä sisältää tiedot siitä, kuka on käyttänyt postilaatikkoa ja milloin, mitä toimia muu käyttäjä kuin omistaja on tehnyt sekä ovatko nämä toimet onnistuneet. Postilaatikon valvontalokin tapahtumia säilytetään oletuksena 90 päivää. Postilaatikon valvontalokin avulla voit selvittää, onko postilaatikkoa käyttänyt joku muu käyttäjä kuin omistaja.

Kun viet postilaatikon valvontalokien merkintöjä, Microsoft Exchange tallentaa merkinnät XML-tiedostoon ja liittää tiedoston sitten sähköpostiviestiin, joka lähetetään määritetyille vastaanottajille.

Tässä ohjeaiheessa käsitellään seuraavia aiheita:

Postilaatikon valvontalokin määrittäminen

Sinun on otettava käyttöön postilaatikon valvontaloki kullekin postilaatikolle, jota haluat valvoa, ennen kuin viedä ja tarkastella postilaatikon valvontalokeja. Sinun on myös määritettävä Outlook Web App sallimaan XML-liitteet.

Postilaatikon valvontalokin ottaminen käyttöön

Sinun on otettava käyttöön postilaatikon valvontaloki kullekin postilaatikolle, jolle haluat suorittaa muun kuin omistajan postilaatikon käyttöraportin. Jos postilaatikon valvontaloki ei ole käytössä postilaatikolle, et saa sille mitään tuloksia, kun viet postilaatikon valvontalokin.

Voit ottaa postilaatikon valvontalokin käyttöön yksittäiselle postilaatikolle suorittamalla seuraavan PowerShellin komennon:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Jos haluat ottaa postilaatikon valvonnan käyttöön organisaatiosi kaikille käyttäjien postilaatikoille, suorita seuraavat komennot:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Outlook Web Appin määrittäminen sallimaan XML-liitteet

Kun viet postilaatikon valvontalokin, Microsoft Exchange liittää sähköpostiviestiin valvontalokin, joka on XML-tiedosto. Outlook Web App kuitenkin estää XML-liitteet oletusarvon mukaan. Sinun on määritettävä Outlook Web App sallimaan XML-liitteet, jotta voit käyttää vietyä valvontalokia.

Salli XML-liitteet Outlook Web Appissa suorittamalla seuraava komento:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes '.rpmsg','.xlsx','.xlsm','.xlsb','.tiff','.pptx','.pptm','.ppsx','.ppsm','.docx','.docm','.zip','.xls','.wmv','.wma','.wav','.vsd','.txt','.tif','.rtf','.pub','.ppt','.png','.pdf','.one','.mp3','.jpg','.gif','.doc','.bmp','.avi','.xml'
Postilaatikon valvontalokin vieminen

 1. Valitse Hallinta: Oma organisaatio > Roolit & Valvonta > Valvonta.

 2. Valitse Vie postilaatikon valvontaloki.

 3. Määritä seuraavat hakuehdot postilaatikon valvontalokin merkintöjen viemistä varten:

  • Alkamis- ja päättymispäivät   Valitse vietyyn tiedostoon sisällytettävien merkintöjen päivämääräalue.

  • Postilaatikot, joiden valvontalokia haetaan   Valitse postilaatikot, joiden valvontalokin merkinnät haetaan.

  • Muun kuin omistajan käytön tyyppi   Määritä muun kuin omistajan käytön tyyppi, jonka merkinnät noudetaan, valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Kaikki muut kuin omistajat   Hae järjestelmänvalvojien ja organisaation sisäisten käyttäjien sekä Microsoftin tietokeskuksen järjestelmänvalvojien käyttöä.

   • Ulkoiset käyttäjät   Hae Microsoftin tietokeskuksen järjestelmänvalvojien käyttöä.

   • Järjestelmänvalvojat ja edustajat   Hae järjestelmänvalvojien ja organisaation sisäisten edustajien käyttöä.

   • Järjestelmänvalvojat   Hae organisaation järjestelmänvalvojien käyttöä.

  • Vastaanottajat   Valitse käyttäjät, joille postilaatikon valvontaloki lähetetään.

 4. Valitse Vie.

  Microsoft Exchange noutaa hakuehdot täyttävät postilaatikon valvontalokin merkinnät, tallentaa ne SearchResult.xml-tiedostoon ja liittää XML-tiedoston sitten sähköpostiviestiin, joka lähetetään määrittämillesi vastaanottajille.

 5. Valitse Vie.

  Microsoft Exchange noutaa hakuehdot täyttävät järjestelmänvalvojan valvontalokin merkinnät, tallentaa ne SearchResult.xml-tiedostoon ja liittää XML-tiedoston sitten sähköpostiviestiin, joka lähetetään määrittämillesi vastaanottajille.

Huomautus   Jotta käyttäjä voi käyttää tai suorittaa mitään Exchangen ohjauspaneelin Valvontaraportit-välilehden raportteja, hänellä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet. Lisätietoja on Exchange Onlinen valvontaraporttien käyttäminen-ohjeaiheen kohdassa "Valvontaraporttien käyttöoikeuksien antaminen käyttäjille".

Postilaatikon valvontalokin tarkasteleminen

Voit avata tai tallentaa SearchResult.xml-tiedoston seuraavasti:

 1. Kirjaudu postilaatikkoon, johon postilaatikon valvontaloki lähetettiin.

 2. Avaa Saapuneet-kansiossa Microsoft Exchangen lähettämä viesti, jossa on XML-liitetiedosto. Kiinnitä huomiota siihen, että sähköpostiviestin leipäteksti sisältää hakuehdot.

 3. Valitse liite ja valitse sitten XML-tiedoston avaaminen tai tallentaminen.

Postilaatikon valvontalokin merkinnät

Seuraavassa esimerkissä näkyy SearchResult.xml-tiedostoon sisältyvän postilaatikon valvontalokin merkintä. Kunkin merkintä alkaa <Event>-XML-tunnisteella ja päättyy </Event>-XML-tunnisteeseen. Tämä merkintä ilmaisee, että järjestelmänvalvoja poisti viestin, jonka aihe on Notification of litigation hold, käyttäjän tamaraj Palautettavat-kansiosta 30.4.2010.

<Event MailboxGuid="6d4fbdae-e3ae-4530-8d0b-f62a14687939" 
 Owner="PPLNSL-dom\tamaraj50001-1363917750" 
 LastAccessed="2010-04-30T11:01:55.140625-07:00" 
 Operation="HardDelete" 
 OperationResult="Succeeded" 
 LogonType="Admin"
 FolderId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610100A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000"
 FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions"
 ClientInfoString="Client=OWA;Action=ViaProxy" 
 ClientIPAddress="10.196.241.168" 
 InternalLogonType="Owner"
 MailboxOwnerUPN=tamaraj@contoso.com
 MailboxOwnerSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1151" 
 CrossMailboxOperation="false" 
 LogonUserDN="Administrator"
 LogonUserSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1149">
 <SourceItems>
  <ItemId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610700A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD540"
  Subject="Notification of litigation hold"
  FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions" /> 
 </SourceItems>
</Event>
Postilaatikon valvontalokin hyödylliset kentät

Etsi näitä kenttiä. Niiden avulla voit tunnistaa tiettyjä tietoja kustakin postilaatikon muun kuin omistajan käytöstä.

 

Kenttä Kuvaus

Owner

Sen postilaatikon omistaja, jota käytti muu kuin omistaja.

LastAccessed

Postilaatikon käytön päivämäärä ja kellonaika.

Operation

Toiminto, jonka muu kuin omistaja teki. Lisätietoja on ohjeaiheen Muiden kuin omistajan toteuttaman postilaatikon käytön raportin suorittaminen Mitä postilaatikon valvontalokiin kirjataan? -kohdassa.

OperationResult

Onnistuiko vai epäonnistuiko toiminto, jonka muu kuin omistaja teki.

LogonType

Muun kuin omistajan käytön tyyppi. Niitä ovat esimerkiksi järjestelmänvalvoja, edustaja ja ulkoinen.

FolderPathName

Sen kansion nimi, joka sisälsi muun kuin omistajan käsittelemän viestin.

ClientInfoString

Tietoja sähköpostiasiakkaasta, jota muu kuin omistaja käytti postilaatikkoa käyttäessään.

ClientIPAddress

Sen tietokoneen IP-osoite, jota muu kuin omistaja käytti käyttäessään postilaatikkoa.

InternalLogonType

Sen tilin kirjautumistyyppi, jota muu kuin omistaja käytti käyttäessään tätä postilaatikkoa.

MailboxOwnerUPN

Postilaatikon omistajan sähköpostiosoite.

LogonUserDN

Muun kuin omistajan näyttönimi.

Subject

Sen sähköpostiviestin aiherivi, jota muu kuin omistaja käsitteli.

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.