Postilaatikoiden kokojen ja postilaatikkokiintiöiden tarkasteleminen Windows PowerShellillä

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-12-12

 

Postilaatikkojen kiintiöt auttavat hallitsemaan postilaatikoiden kokoa. Postilaatikon kiintiö määräytyy automaattisesti postilaatikolle määritetyn postilaatikkomallin mukaan. Käytössä ovat seuraavat postilaatikoiden kiintiöt:

 • Anna kiintiövaroitus   Jos postilaatikko saavuttaa tai ylittää määritetyn koon, käyttäjä saa kuvaavan varoitusviestin.

 • Lähettämisen esto -kiintiö   Jos postilaatikko saavuttaa tai ylittää määritetyn koon, postilaatikosta ei voi lähettää uusia viestejä ja käyttäjä saa kuvaavan virhesanoman.

 • Lähettämisen ja vastaanottamisen esto -kiintiö   Jos postilaatikko saavuttaa tai ylittää määritetyn koon, postilaatikosta ei voi lähettää eikä vastaanottaa uusia viestejä. Kaikki postilaatikkoon lähetetyt viestit palautetaan lähettäjälle kuvaavan virhesanoman kanssa.

  Huomaa   Estä lähettäminen ja vastaanottaminen -kiintiö määrittää postilaatikon enimmäiskoon.

Et voi muuttaa postilaatikkomallien tai yksittäisten postilaatikoiden kiintiöitä Live@edu-organisaatioissa. Microsoft Office 365 -ohjelmassa se on mahdollista. Lisätietoja on artikkelissa Postilaatikkokiintiöiden määrittäminen Office 365:ssä Windows PowerShellin avulla.

Vaikka organisaatiossa ei voisi muokata postilaatikoiden kiintiöitä, siinä voi kuitenkin valvoa pilvipohjaisen organisaation käyttäjien postilaatikoiden kokoja ja kiintiötiloja. Voit esimerkiksi selvittää postilaatikot, joiden Estä lähettäminen ja vastaanottaminen -kiintiö on täyttynyt. Lisäksi voit tarkastella yksittäisten postilaatikoiden kokoja ja postilaatikoiden kiintiötiloja. Kaikki tämä onnistuu helposti.

Voit tehdä seuraavat toimet Get-MailboxStatistics-cmdlet-komennolla Windows PowerShellissä:

Alkuvalmistelut

 • Windows PowerShell asennus- ja määritysohjeet sekä ohjeet palveluun yhdistämiseen ovat ohjeaiheessa Windows PowerShellin käyttäminen Exchange Onlinessa.

 • Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Get-MailboxStatistics-cmdlet-komentoa:

  • Tietyntyyppiset postilaatikot, kuten etsintä-, laite- ja arkistopostilaatikot sekä jaetut postilaatikot, saattavat näyttää varoituksia tai niissä ei ehkä näy arvoja, jos kukaan ei ole kirjautunut postilaatikkoon. Tällaiset varoitukset tulevat vain näyttöön. Kun tallennat tulokset tiedostoon, arvot tallennetaan ja varoitukset ohitetaan.

  • Jos pyöristät koot lähimpään megatavuun ja rajoitat tulosten näyttötarkkuuden kahteen desimaaliin, hyvin pienet, muutamien tavujen tai kilotavujen kokoiset arvot näkyvät todennäköisesti nollakokoisina. Esimerkiksi 4 kilotavua on 0,0039 megatavua, joka kahden desimaalin tarkkuudella pyöristyy nollaksi (4/1 024).

 • Postilaatikoiden koot ja kiintiöt näkyvät Exchangen ohjauspaneelin postilaatikon ominaisuussivun Postilaatikon käyttö -osiossa.

 • Käyttäjät voivat tarkistaa oman postilaatikkoonsa nykyisen koon ja sen kiintiötilan jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Outlook 2010:   Valitse Tiedosto > Tiedot ja käytä Postilaatikon koon hallinta -osion toimintoja. Saat postilaatikon yksityiskohtaiset kokotiedot näkyviin valitsemalla Puhdistustyökalut > Postilaatikon koon hallinta > Näytä postilaatikon koko.

  • Outlook Web App:   Siirrä hiiren osoitin postinäkymässä kansioluettelon yläosassa näkyvän nimesi kohdalle. Huomaa, että tämä toiminto ei toimi Outlook Web App Light -versiossa.

Yksittäisen postilaatikon koon ja sen kiintiötilan tarkasteleminen

Suorita seuraava komento:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Jos haluat esimerkiksi tarkastella Tamara Johnston -nimisen käyttäjän postilaatikon nykyistä kokoa ja kiintiötilaa, suorita seuraava komento:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Sivun alkuun

Kaikkien postilaatikoiden kokojen ja niiden kiintiötilojen tarkasteleminen

Seuraava komento noutaa seuraavat tiedot kaikista postilaatikoista:

 • postilaatikon näyttönimi

 • postilaatikon kiintiötila

 • postilaatikon koko megatavuina (Mt) kahden desimaalin tarkkuudella (ylöspäin pyöristettynä)

 • Palautettavat-kansion koko megatavuina (Mt) kahden desimaalin tarkkuudella (ylöspäin pyöristettynä)

 • postilaatikon sisältämien viestien määrä

 • Palautettavat-kansion sisältämien viestien määrä.

Tulokset näkyvät lajiteltuina suurimmasta pienimpään postilaatikon koon mukaan ja tulokset viedään CSV-tiedostoon C:\Omat tiedostot\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Sivun alkuun

Vain kiintiönsä ylittäneiden postilaatikoiden tarkasteleminen

Suorittamalla seuraavan komennon voit tarkastella vain niiden postilaatikoiden kokoja ja kiintiötiloja, joille määritetty kiintiö on ylittynyt, ja viedä tulokset CSV-tiedostoon C:\Omat tiedostot\Exceeded Quotas.csv:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Sivun alkuun

Kaikkien postilaatikolle määritettyjen kiintiöiden tarkasteleminen

Suorita seuraava komento:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Jos haluat esimerkiksi tarkastella käyttäjän Tamara Johnston postilaatikolle määritettyjä kiintiöitä, suorita seuraava komento:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Huomautus   Kuten edellä on kuvattu, kaikki seuraavat postilaatikoiden kiintiöiden arvot määräytyvät postilaatikolle määritetyn postilaatikkomallin perusteella. Voit tarkastella postilaatikkomallin kiintiöitä suorittamalla seuraavan komennon: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Sivun alkuun

Arkistopostilaatikot

Huomautus   Arkistopostilaatikot eivät ole käytettävissä Live@edu-organisaatioissa.

Voit tarkastella Microsoft Office 365 -organisaatioissa myös arkistopostilaatikoiden kokoja ja kiintiötiloja. Arkistopostilaatikon kokoa ei huomioida laskettaessa käyttäjän postilaatikon kokoa. Arkistopostilaatikoille on erilliset kiintiöt, joita ei voi määrittää, koska ne määräytyvät automaattisesti käyttäjän postilaatikolle määrätyn postilaatikkomallin mukaan. Nämä kiintiöt ovat ArchiveQuota ja ArchiveWarningQuota.

Sivun alkuun

Yksittäisen arkistopostilaatikon koon ja kiintiötilan tarkasteleminen

Suorita seuraava komento:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Jos haluat esimerkiksi tarkastella Kim Akers -nimisen käyttäjän arkistopostilaatikon nykyistä kokoa ja kiintiötilaa, suorita seuraava komento:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Huomautus   Arvo <Identity> ei ole käyttäjän arkistopostilaatikon vaan postilaatikon tunniste.

Sivun alkuun

Kaikkien arkistopostilaatikoiden kokojen ja niiden kiintiötilojen tarkasteleminen

Seuraava komento noutaa seuraavat tiedot kaikista arkistopostilaatikoista:

 • arkistopostilaatikon näyttönimi

 • arkistopostilaatikon kiintiötila

 • arkistopostilaatikon koko megatavuina (Mt) kahden desimaalin tarkkuudella (ylöspäin pyöristettynä)

Palautettavat-kansion koko megatavuina (Mt) kahden desimaalin tarkkuudella (ylöspäin pyöristettynä). Tulokset näkyvät lajiteltuina suurimmasta pienimpään postilaatikon koon mukaan ja tulokset viedään CSV-tiedostoon C:\Omat tiedostot\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Sivun alkuun

Get-MailboxStatistics-cmdlet-komennon palauttamat arvot

Seuraavassa tarkastellaan hyödyllisiä arvoja:

 • StorageLimitStatus   Tämä arvo ilmaisee postilaatikon kiintiötilan. Käytetyt arvot ovat seuraavat:

  • BelowLimit   Postilaatikon koko on pienempi kuin Anna varoitus -kiintiö.

  • IssueWarning   Postilaatikon koko on vähintään yhtä suuri kuin Anna varoitus -kiintiö, mutta pienempi kuin Estä lähettäminen -kiintiö.

  • ProhibitSend   Postilaatikon koko on vähintään yhtä suuri kuin Estä lähettäminen -kiintiö, mutta pienempi kuin Estä lähettäminen ja vastaanottaminen -kiintiö.

  • MailboxDisabled   Postilaatikon koko on vähintään yhtä suuri kuin Estä lähettäminen ja vastaanottaminen -kiintiö.

 • TotalItemSize ja ItemCount   Nämä arvot ilmaisevat postilaatikon viestien kokonaiskoon (TotalItemSize) ja määrän (ItemCount). TotalItemSize-arvo on postilaatikon koko. Kyseistä arvoa verrataan postilaatikolle määritettyihin kiintiöihin.

 • TotalDeletedItemSize ja DeletedItemCount   Nimistään huolimatta nämä arvot eivät ilmaise Poistetut viestit -kansion kokoa ja viestien määrää. Sen sijaan ne ilmaisevat postilaatikon piilotetun Palautettavat-kansion sisältämien viestien kokonaiskoon (TotalDeletedItemSize) ja määrän (DeletedItemCount). Palautettavat-kansiota kutsutaan myös roskalaatikoksi. Viestit voivat siirtyä Palautettavat-kansioon seuraavilla tavoilla:

  • Viesti poistetaan Poistetut-kansiosta.

  • Postilaatikon viestit poistetaan pysyvästi käyttämällä näppäinyhdistelmää Vaihto+Delete.

  Palautettavat-kansion kokoa ei lasketa mukaan postilaatikon kokoon. Palautettavat-kansiolle on erilliset kiintiöt, joita ei voi määrittää, koska ne määräytyvät automaattisesti käyttäjän postilaatikolle määrätyn postilaatikkomallin mukaan. Nämä kiintiöt ovat RecoverableItemsQuota ja RecoverableItemsWarningQuota.

  Huomautus   Palautettavat-kansiossa olevia kohteita säilytetään oletusarvoisesti 14 päivää, minkä jälkeen Microsoft Exchange poistaa ne. Kun postilaatikko asetetaan oikeustoimiin liittyvään pitoon Office 365 Enterprise -versio -organisaatiossa, Palautettavat-kansiota ei tyhjennetä, vaan tässä kansiossa olevat kohteet säilyvät määräämättömän ajan.

Sivun alkuun

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.