Sähköpostiviestien joukkolähetyksen ja päivittäisten vastaanottajien määrärajoitukset

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2013-03-07

Pilvipohjaisissa sähköpostitileissä käytetään vastaanottajien tiedonsiirtorajoitusta, jota kutsutaan myös lähettäjä- tai lähetysrajoitukseksi. Tämä rajoitus määrittää niiden vastaanottajien enimmäismäärän, jotka voivat vastaanottaa yksittäisestä pilvipohjaisesta sähköpostitilistä lähetettyjä sähköpostiviestejä 24 tunnin aikana. Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitukset Exchange Onlinelle ovat seuraavat:

 

Microsoft Office 365 Professional- ja Small Business -versiot

10 000

Office 365 Enterprise -versio

10 000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteHuomautus:
* Kun Microsoft Live@edu -organisaatio päivittää versionsa Office 365 for Education -versioon, vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus nostetaan 10 000 vastaanottajaan päivässä.

Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus koskee sekä organisaation sisäisiä että ulkopuolisia viestien vastaanottajia. Kun rajoitus on saavutettu, postilaatikosta ei voida lähettää viestejä, ennen kuin viimeisen 24 tunnin aikana viestejä vastaanottaneiden määrä laskee alle rajan. Useat samalle vastaanottajalle lähetetyt viestit lasketaan erikseen. Jos esimerkiksi käyttäjä lähettää 10 viestiä samalle vastaanottajalle 24 tunnin kuluessa, nämä 10 viestiä lasketaan 10 vastaanottajaksi vastaanottajien tiedonsiirtorajoitusta laskettaessa.

importantTärkeää:
Paras tapa välttää vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksen ylittäminen on käyttää jakeluryhmiä tai dynaamisia jakeluryhmiä lähetettäessä viestejä suurelle vastaanottajamäärälle. Ryhmät lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi vastaanottajien tiedonsiirtorajoitusta laskettaessa. Jos lähetät esimerkiksi viestin 100 vastaanottajalle lisäämällä kunkin heistä viestin Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttiin, tämä lasketaan 100 vastaanottajaksi vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksissa. Mutta jos lisäät samat 100 vastaanottajaa jakeluryhmään tai dynaamiseen jakeluryhmään ja lähetät sitten saman viestin ryhmälle, se lasketaan vain yhdeksi vastaanottajaksi vastaanottajien tiedonsiirtorajoitusta laskettaessa. Lisätietoja on artikkelissa Joukkosähköpostistrategioita.
Esimerkkejä vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksesta

Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus perustuu 24 tunnin siirtyvään ikkunaan. Se tarkoittaa, että vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus lasketaan kunkin 24 tunnin jakson aikana lähetettyjen viestien perusteella. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksesta.

 • Koska et ole lähettänyt sähköposteja viikonlopun aikana, voit käyttää maanantaiaamuna sovellusta, joka lähettää automaattisesti viestejä 10 000 vastaanottajalle klo 11 alkaen. Voit lähettää seuraavan kerran viestejä vasta seuraavana päivänä klo 11.

 • Toisena maanantaiaamuna lähetät viestin 500 vastaanottajalle klo 9. Tämän jälkeen lähetät toisen viestin 500 vastaanottajalle 30 minuutin välein. Viimeinen viesti lähetetään klo 19. Voit lähettää seuraavan kerran viestejä vasta seuraavana päivänä klo 9.

 • Et ole lähettänyt yhtään viestiä viimeisen 24 tunnin aikana ja lähetät sitten viestin 500 vastaanottajalle klo 7.30. Voit jatkaa sähköpostin lähettämistä useille vastaanottajille päivän aikana. Jos lähetät viestin 10 000 vastaanottajalle klo 17, voit lähettää seuraavan kerran viestejä vasta seuraavana päivänä klo 7.30.

Exchange Online ei hyväksy viestiä osittaiseen toimitukseen joillekin vastaanottajista. Jos käyttäjä lähettää viestin useille vastaanottajille ja kyseisen viestin vastaanottajien määrä ylittää vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksen, viestin toimitus estetään kaikille vastaanottajille.

Miksi rajoitusta käytetään?

Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus auttaa torjumaan roskapostia ja ehkäisemään väärinkäyttöä. Väärinkäyttöön voivat syyllistyä organisaation sisäiset käyttäjät, hakkerit tai kuka tahansa kaapattua tiliä käyttävä. Tilin väärinkäyttö voi vaikuttaa organisaation palvelun saatavuuteen.

Microsoft tehostaa pilvipohjaisille vastaanottajille lähetettyjen viestien suojausta esimerkiksi yhteyden ja sisällön suodatustoiminnoilla. Lisätietoja on artikkelissa Roskapostin suodatus ja viestien puhtaus.

Mitä tapahtuu, kun postilaatikko ylittää vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksen?

Outlook Web App estää käyttäjää lähettämästä viestiä ja näyttää tietorivillä virhesanoman, jonka mukaan käyttäjä on saavuttanut vastaanottajien tiedonsiirtorajoituksen. Valitsemalla Tallenna käyttäjä voi tallentaa lähettämättömän viestin Luonnokset-kansioon. Kun postilaatikko on jälleen alle rajan, käyttäjä voi avata viestin Luonnokset-kansiosta ja lähettää sen uudelleen.

Käyttäjä voi lähettää viestin Microsoft Outlookissa. Viesti kuitenkin palautetaan käyttäjälle ja siihen liittyvä virhesanoma ilmoittaa, että viestiä ei voi toimittaa eikä sitä voi lähettää. Toimituksen epäonnistumissanoma sisältää kuitenkin vaihtoehdon lähettää viesti uudelleen. Kun postilaatikko on alle rajan, käyttäjä voi lähettää viestin uudelleen valitsemalla Lähetä uudelleen.

Joukkosähköpostistrategioita

Suurten sähköpostimäärien lähettämiseen lyhyen ajan sisällä on useita perusteltuja syitä. On ehkä lähetettävä aloitusviestejä, laskutustietoja, arvosanoja tai muita viestejä yksilöiviin sähköpostiosoitteisiin samalla kertaa. Organisaatiosi voi myös käyttää automaattisia postitussovelluksia, jotka lähettävät joukkosähköpostia, kuten ilmoituksia myöhässä olevista kirjaston kirjoista, ilmoituksia asiakkaille tai mainoksia.

Seuraavassa tarkastellaan yleisimpiä joukkosähköpostiskenaarioita.

 

Skenaario Esimerkkejä Ratkaisu

Yleislähetysviestit   Voit lähettää saman viestin suurelle käyttäjäjoukolle pilvipohjaisessa organisaatiossasi.

 • Koko oppilaitosta koskevat ilmoitukset

 • Toimitusjohtajan tai muiden yhtiön toimihenkilöiden viestit kaikille työntekijöille

Dynaamisten jakeluryhmien käyttäminen   Dynaaminen jakeluryhmä lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi, joten ne auttavat noudattamaan rajoituksia. Lisätietoja on artikkelissa Yleislähetysviestien lähettäminen kaikille käyttäjille.

Staattisten jakeluryhmien käyttäminen   Tavalliset eli julkiset jakeluryhmät lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi. Käytä jakeluryhmää, jos ryhmän jäsenet eivät juuri muutu.

Tärkeää   Kun käytät suuria jakeluryhmiä tai dynaamisia jakeluryhmiä, muista rajoittaa, kenellä on oikeus lähettää viestejä ryhmälle, tai käytä valvojaa, joka hyväksyy viestit. Tämä auttaa estämään vastaa kaikille -viestien vyöryä ja ryhmälle lähetettävää roskapostia.

Joukkosähköpostiviestit pilvipohjaisiin postilaatikoihin   Postitietojen yhdistämistä tai automaattisen postituksen sovelluksia käyttämällä voit lähettää mukautettuja viestejä yksilöiviin sähköpostiosoitteisiin pilvipohjaisessa organisaatiossasi.

 • Kirjastoilmoitukset

 • Opiskelijoiden laskutustiedot

 • Toimitusjohtajan tai muiden yhtiön toimihenkilöiden viesti

Paikallisen postipalvelimen käyttäminen   Voit määrittää automaattisen postituksen tai postitietojen yhdistämissovellukset käyttämään paikallista palvelinta. Sinun on lisättävä paikallisten palvelimien IP-osoitteet pilven turvallisten IP-osoitteiden luetteloon. Lisätietoja on artikkelista Esimerkki turvallisten saapuvien luettelosta.

Joukkosähköpostiviestit ulkoisiin postilaatikoihin   Voit lähettää mukautettuja viestejä ulkoisille käyttäjille käyttämällä postitietojen yhdistämisen tai automaattisen postituksen sovelluksia.

 • Kirjautumistunnukset sisältävät aloitusviestit uusille käyttäjille

 • Viestit valmistuneille opiskelijoille tai vanhemmille

 • Viestit nykyisille tai mahdollisille asiakkaille

 • Mainokset tai erikoistarjoukset

Paikallisen postipalvelimen käyttäminen   Voit määrittää automaattisen postituksen käyttämään paikallista järjestelmää.

Staattisten tai dynaamisten jakeluryhmien käyttö Luo ulkoiset yhteystiedot vastaanottajille, kuten vanhemmille, asiakkaille tai toimittajille, ja lisää ne sitten staattisen tai dynaamisen jakeluryhmän jäseneksi.

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.