DNS-vianmääritys

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-12-16

Jos pilvipohjaisen Exchange-organisaation postin kulkuun tai pilvipohjaisen postilaatikon avaamiseen Outlookilla liittyy ongelmia, voit testata toimialueen Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer (ExRCA) -työkalulla. Voit myös tarkastella toimialueesi DNS-tietueita Nslookup-komentoriviapuohjelmalla.

Toimialueen testaaminen Microsoft Exchange Server Remote Connectivity Analyzer -työkalulla

Voit käyttää osoitteessa https://www.testexchangeconnectivity.com olevia testejä seuraavien toimialueen ongelmien vianmääritykseen:

Huomautus   ExRCA sisältää useita muita testejä, joita voit käyttää toimialueeseesi. Jotkin näistä testeistä koskevat kuitenkin vain paikallista Microsoft Exchange -organisaatiota.

Saapuvan postin kulun testaaminen

Voit testata saapuvan postin kulun ExRCA-työkalulla valitsemalla Internet E-mail Tests (Internet-sähköpostitestit) -kohdassa Inbound SMTP E-mail (Saapuva SMTP-sähköposti). Tämä testi hakee kaikki toimialueen käytettävissä olevat MX-tietueet ja suorittaa kullekin MX-tietueelle seuraavat testit:

 1. Se yrittää yhdistää MX-tietueessa määritetyn isäntänimen IP-osoitteeseen.

 2. Se testaa TCP-portin 25 yhteyden MX-tietueessa määritettyyn isäntänimeen. TCP-portti 25 on SMTP:n käyttämä portti.

 3. Se lähettää testisähköpostiviestin määrittämälläsi toimialueella olevalle tilille.

 4. Se testaa MX-tietueessa määritetyn isäntänimen avointa välitystä varten. Avoin välitys mahdollistaa viestien lähettämisen uudelleen tai välittämisen eri palvelimella viestien alkuperäisen lähteen piilottamiseksi. Huomaa, että tämä viimeinen testi on merkityksetön pilvipohjaisessa Exchangessa, sillä sille ei voi määrittää avointa välitystä tarkoituksella eikä epähuomiossa.

Postin kulun testaaminen ja toimialueen postin reitityksen MX-tietueen vahvistaminen saapuvan SMTP-sähköpostin testauksella

 1. Avaa sivu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Valitse Internet E-Mail Tests (Internet-sähköpostitestit) -kohdassa Inbound SMTP E-Mail (Saapuva SMTP-sähköposti) ja valitse sitten Next (Seuraava).

 3. Kirjoita Inbound SMTP Email (Saapuva SMTP-sähköposti) -osassa toimialueella olevan tilin sähköpostiosoite, esimerkiksi admin@contoso.edu.

  Huomautus   Testi yrittää lähettää viestin määrittämällesi sähköpostitilille. Jos pilvipohjaisella toimialueella ei ole toimivia tilejä, testin kyseinen osa epäonnistuu.

 4. Kirjoita Verification (Vahvistus) -osassa CAPTCHA-kuvassa näkyvät kirjaimet ja valitse Perform Test (Suorita testi).

 5. Kun testi on valmis, voit toimia seuraavasti:

  • Tallenna raportin tiedot valitsemalla Copy (Kopioi). Sen jälkeen voit liittää tiedot tekstitiedostoon.

  • Tuo testitulokset näyttöön valitsemalla Expand All (Laajenna kaikki).

Jos olet luonut myös MX-tietueen, joka vahvistaa toimialueen omistajuuden, Incoming SMTP E-Mail (Saapuva SMTP-posti) -testikokonaisuus epäonnistuu aina. Lisätietoja testin tuloksista on Test Steps (Testin vaiheet) -osassa. Kunkin MX-tietueen kohdalla näkyy kaksi Testing Mail Exchanger (Mail Exchanger -testi) -testiä:

 • Testing Mail Exchanger <tunnus>.mail.outlook.com.   Tämä testaa postin reitityksessä käytettävän MX-tietueen. Tämän vaiheen ja kaikkien alivaiheiden pitäisi onnistua.

 • Testing Mail Exchanger <tunnus>.msv1.invalid.   Tämä testaa toimialueen omistajuuden vahvistamiseen käytettävän MX-tietueen. Tämä testi epäonnistuu aina, koska tätä MX-tietuetta ei ole suunniteltu sähköpostin reitittämiseen.

Sivun alkuun

Outlookin postilaatikkoyhteyden tarkistaminen

Voit testata Outlookin postilaatikkoyhteyden ExRCA-työkalulla valitsemalla kohdassa Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Microsoft Office Outlook -yhteystestit) vaihtoehdon Outlook Autodiscover (Outlookin automaattinen haku). Tämä testi käyttää kolmea eri menetelmää yhteyden muodostamiseen toimialueen automaattiseen hakupalveluun. Oletettavasti vain HTTP redirect method (HTTP-uudelleenohjausmenetelmä) onnistuu. Testi suorittaa seuraavat toiminnot:

 1. Se yrittää yhdistää isännän "autodiscover.<toimialueen nimi>" IP-osoitteeseen.

 2. Se testaa TCP-portin 80 yhteyden isäntään "autodiscover.<toimialueen nimi>". TCP-portti 80 on HTTP:n käyttämä portti.

 3. Se testaa isännän "autodiscover.<toimialueen nimi>" HTTP-uudelleenohjausvastauksen.

 4. Se testaa edellisen tuloksen HTTP-uudelleenohjauksen URL-osoitteen kelvollisuuden.

Outlookin automaattisen haun testillä voit testata Outlookin yhteyden postilaatikkoon ja vahvistaa toimialueen automaattisen haun CNAME-tietueen.

 1. Avaa sivu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Valitse Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Microsoft Office Outlook -yhteystestit) -kohdassa Outlook Autodiscover (Outlookin automaattinen haku) ja valitse sitten Next (Seuraava).

 3. Kirjoita Outlook Autodiscover -osassa seuraavat tiedot:

  • E-mail Address   Anna pilvipohjaisen toimialueen tilin sähköpostiosoite, esimerkiksi testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN)   Kirjoita sama sähköpostiosoite, jonka kirjoitit edelliseen kenttään, esimerkiksi admin@contoso.edu.

  • Password   Kirjoita ja vahvista edellisissä vaiheissa määrittämäsi tilin salasana.

  • Ignore Trust for SSL   Jätä tämä ruutu valitsematta.

 4. Hyväksy suojausvaroitus valitsemalla valintaruutu.

  Huomautus   Kuten suojausvaroituksessa ja Notice-osassa kerrotaan, on suositeltavaa käyttää väliaikaista testitiliä, jos se on mahdollista, ja poistaa sitten tili, kun testi on valmis.

 5. Kirjoita Verification (Vahvistus) -osassa CAPTCHA-kuvassa näkyvät kirjaimet ja valitse Perform Test (Suorita testi).

 6. Kun testi on valmis, voit toimia seuraavasti:

  • Voit tallentaa raportin tiedot valitsemalla Copy (Kopioi). Sen jälkeen voit liittää tiedot tekstitiedostoon.

  • Voit tuoda testitulokset näyttöön valitsemalla Expand/Collapse (Laajenna/kutista).

Kiinnitä erityistä huomiota kohdan Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method testituloksiin. Kaikkien testien tulisi onnistua, jos pilvipohjaisen toimialueen automaattisen haun CNAME-tietue on määritetty oikein.

Huomaa, että seuraavat kohdan Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service testit epäonnistuvat, vaikka automaattisen haun CNAME-tietue olisi määritetty oikein:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< toimialueen nimi >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< toimialueen nimi >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Sivun alkuun

DNS-tietueiden tarkasteleminen Nslookup-työkalulla

Voit tarkastella toimialueesi DNS-tietueita kaikkiin Microsoft Windowsin versioihin sisältyvällä Nslookup-työkalulla.

Huomautus   Organisaation sisäiseen verkkoon määritetyt palomuurin tai Internet-välityspalvelimen rajoitukset saattavat estää Nslookup-työkalua toimimasta oikein.

Kirjoita seuraavissa vaiheissa toimialueen nimen loppuun aina piste. Lopussa oleva piste ( . ) merkitsee täydellistä toimialueen nimeä (FQDN). Lopussa olevan pisteen käyttö estää verkkoosi määritettyjen oletus-DNS-päätteiden tahattoman lisäämisen toimialueen nimeen.

MX-tietueiden tarkasteleminen

Avaa komentorivi ja suorita seuraava komento:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Jos toimialueen nimi on esimerkiksi contoso.edu, suorita seuraava komento:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Huomioi toimialueen nimen lopussa oleva piste. Jos MX-tietueita on kaksi, yksi toimialueen omistajuuden todistamiseen ja yksi sähköpostin reititykseen, komennon tulos on seuraavan tyyppinen:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Sivun alkuun

Automaattisen haun CNAME-tietueen tarkasteleminen

Avaa komentorivi ja suorita seuraava komento:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Jos toimialueen nimi on esimerkiksi contoso.edu, suorita seuraava komento:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Huomioi toimialueen nimen lopussa oleva piste. Komennon tuloste muistuttaa seuraavaa:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Sivun alkuun

TXT-tietueiden tarkasteleminen

Avaa komentorivi ja suorita seuraava komento:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Jos toimialueen nimi on esimerkiksi contoso.edu, suorita seuraava komento:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Huomioi toimialueen nimen lopussa oleva piste. Jos TXT-tietueita on kaksi, yksi sen varmistamiseen, että vastaanottavat sähköpostijärjestelmät luottavat toimialueeltasi lähetettyihin viesteihin, ja yksi toimialueen omistajuuden todistamiseen, komennon tulos on seuraavan tyyppinen:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Sivun alkuun

SRV-tietueiden tarkasteleminen

Huomautus   Tässä esimerkissä kuvattua SRV-tietuetta käytetään vain Live@edu-palvelussa.

Avaa komentorivi ja suorita seuraava komento:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Jos toimialueen nimi on esimerkiksi contoso.edu, suorita seuraava komento:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Huomioi toimialueen nimen lopussa oleva piste. Komennon tuloste muistuttaa seuraavaa:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Sivun alkuun

Nslookup-tulosten vianmääritys

Jos jokin DNS-tietue vaikuttaa virheelliseltä tai DNS-tietueisiin liittyvät palvelut eivät toimi, huomioi seuraavat mahdolliset syyt:

 • Tietueita luotaessa tapahtuu helposti typografiavirheitä. Varmista, että käytit oikeita arvoja DNS-tietueita luodessasi.

 • Jotkin DNS-isännöintipalvelut tukevat useiden toimialueiden hallintaa samalla WWW-hallintaliittymällä ja siksi edellyttävät, että määrität tietyntyyppisten DNS-tietueiden päätoimialueen @-merkillä. Varsinaisen toimialueen nimen kirjoittaminen @-merkin sijaan voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia DNS-tietueissa.

 • Jotkin DNS-isännöintipalvelut eivät välttämättä tue MX-prioriteettiarvoa 0. Käytä sähköpostin reititykseen käytettävässä MX-tietueessa 0-arvon sijaan arvoa 10.

Sivun alkuun

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.