Viittaus käytettävissä oleviin PowerShellin cmdlet-komentoihin Exchange Onlinessa

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2012-10-31

Pilvipohjaisten organisaatioiden järjestelmänvalvojat voivat hallita vastaanottajien ja toimialueiden asetuksia sekä luoda raportteja ja auttaa vianmäärityksessä käyttämällä Windows PowerShelliä ja Windows Remote Managementia (WinRM) Windows Management Frameworkissa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus järjestelmänvalvojien käytettävissä olevista cmdlet-komennoista. Saat lisäohjeita yksittäisten cmdlet-komentojen käyttämisestä komentoriviltä jäljempänä tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla.

Huomautus   Kaikki cmdlet-komennot tai ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa organisaatioissa.

Alkuvalmistelut

Windows PowerShell asennus- ja määritysohjeet sekä ohjeet palveluun yhdistämiseen ovat ohjeaiheessa Windows PowerShellin käyttäminen Exchange Onlinessa.

Vastaanottajien hallinta

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, määrittää ja poistaa vastaanottaja-objekteja.

Jos organisaatiosi on Microsoft Office 365 -sähköpostiorganisaatio, uusille postilaatikoille on määritettävä käyttöoikeudet. Muuten ne poistetaan käytöstä, kun käyttöoikeuden aktivointiaika päättyy. Lisätietoja on ohjeaiheessa Microsoft Online Services -palveluiden käyttöoikeuden määrittäminen uusille postilaatikoille.

Postilaatikot

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää postilaatikoita.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-Mailbox

Voit tarkastella pilvipohjaisia postilaatikoita.

New-Mailbox

Voit luoda organisaatioosi uuden käyttäjän, jolla on postilaatikko pilvipohjaisessa sähköpostipalvelussa.

Remove-Mailbox

Voit poistaa postilaatikon.

Get-RemovedMailbox

Voit tarkastella poistettuja postilaatikoita, jotka voidaan palauttaa.

Set-Mailbox

Voit muuttaa aiemmin luodun postilaatikon ominaisuuksia.

Undo-SoftDeletedMailbox

Tämä cmdlet-komento on käytettävissä vain Microsoft Live@edu- ja Microsoft Office 365 oppilaitoksille -organisaatioissa. Käyttämällä Undo-SoftDeletedMailbox-cmdlet-komentoa voit palauttaa postilaatikon, joka on poistettu. Postilaatikot voi palauttaa 30 päivän kuluessa poistamisesta.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Jakeluryhmät

Näitä cmdlet-komentoja käyttämällä voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää jakeluryhmiä, joita joskus kutsutaan julkisiksi ryhmiksi, sekä suojattuja jakeluryhmiä. Jakeluryhmä eli julkinen ryhmä on kahden tai useamman henkilön kokoelma jaetussa osoitteistossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Distribution Groups.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-DistributionGroup

Voit tarkastella tiettyjen jakeluryhmien tietoja tai noutaa luettelon jaettuun osoitteistoosi tallennetuista jakeluryhmistä. Jakeluryhmiä kutsutaan joskus julkisiksi ryhmiksi.

New-DistributionGroup

Voit luoda jakeluryhmän.

Remove-DistributionGroup

Voit poistaa jakeluryhmän.

Set-DistributionGroup

Voit muuttaa aiemmin luodun jakeluryhmän ominaisuuksia.

Add-DistributionGroupMember

Voit lisätä vastaanottajan aiemmin luotuun jakeluryhmään.

Get-DistributionGroupMember

Voit tarkastella aiemmin luodun jakeluryhmän jäseniä.

Remove-DistributionGroupMember

Voit poistaa vastaanottajan jakeluryhmästä.

Update-DistributionGroupMember

Voit korvata jakeluryhmän nykyisen jäsenyyden.

Get-Group

Voit tarkastella kaikkia organisaatiosi jakeluryhmiä, suojausryhmiä ja rooliryhmiä.

Set-Group

Voit muuttaa sellaisen ryhmän ominaisuuksia, jota et muuten pysty muuttamaan Set-DistributionGroup-komentosovelluksella.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Dynaamiset jakeluryhmät

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää organisaatiosi dynaamisia jakeluryhmiä. Toisin kuin tavallisen jakeluryhmän staattinen jäsenluettelo, dynaamisen jakeluryhmän jäsenluettelo lasketaan joka kerta, kun ryhmälle lähetetään viesti. Tämä laskelma perustuu ryhmän luonnin yhteydessä määritettyihin suodattimiin ja ehtoihin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Dynaamiset jakeluryhmät.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-DynamicDistributionGroup

Voit tarkastella aiemmin luodun dynaamisen jakeluryhmän asetuksia.

New-DynamicDistributionGroup

Voit luoda dynaamisen jakeluryhmän.

Remove-DynamicDistributionGroup

Voit poistaa dynaamisen jakeluryhmän.

Set-DynamicDistributionGroup

Voit muuttaa aiemmin luodun dynaamisen jakeluryhmän ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Ulkoiset yhteystiedot

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää ulkoisia yhteystietoja. Ulkoiset yhteystiedot edustavat organisaatiosi ulkopuolisia henkilöitä, jotka voidaan näyttää organisaatiosi osoitteistossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Osoitteiston ulkoiset yhteystiedot.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MailContact

Voit tarkastella määritettyjen ulkoisten yhteystietojen tietoja.

New-MailContact

Voit luoda jaettuun osoitteistoon merkinnän ulkoisesta yhteystiedosta.

Remove-MailContact

Voit poistaa yhteystiedon jaetusta osoitteistosta.

Set-MailContact

Voit muuttaa aiemmin luodun ulkoisen yhteystiedon ominaisuuksia.

Get-Contact

Voit tarkastella tiettyjen yhteyshenkilöiden tietoja tai noutaa luettelon jaettuun osoitteistoosi tallennetuista yhteystiedoista.

Set-Contact

Voit muuttaa aiemmin luodun yhteystiedon ominaisuuksia. Huomautus: Jos haluat lähettää jatkossa sähköpostia yhteyshenkilölle, käytä *-MailContact-cmdlet-komentoja.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Postikäyttäjät

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää sähköpostin käyttäjiä. Sähköpostin käyttäjällä on tili organisaatiossa, mutta ei postilaatikkoa. Sähköpostin käyttäjä vastaanottaa sähköpostia sen sijaan ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostikäyttäjien luominen.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MailUser

Voit tarkastella organisaatiosi sähköpostin käyttäjien tietoja.

New-MailUser

Voit luoda organisaatioosi uuden sähköpostin käyttäjän.

Remove-MailUser

Voit poistaa aiemmin luodun sähköpostin käyttäjän.

Set-MailUser

Voit muuttaa aiemmin luodun sähköpostin käyttäjän asetuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Muut vastaanottajien cmdlet-komennot

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-LinkedUser

Voit tarkastella linkitetyn käyttäjätilin tietoja. Linkitettyjä käyttäjätilejä käytetään todennukseen yhdistelmäkäyttöönotoissa ja Exchange-vastaanottajien hallintaverkkopalveluissa. Organisaation käyttäjä on mahdollista linkittää ulkoiseen käyttäjään tai varmenteeseen.

Set-LinkedUser

Voit muuttaa linkitetyn käyttäjätilin ominaisuuksia.

Get-SecurityPrincipal

Voit tehdä luettelon organisaatiosi suojausobjekteista. Suojausobjektit ovat toimijoita, kuten käyttäjiä tai suojausryhmiä, joille voidaan määrittää oikeuksia ja käyttöoikeuksia.

Get-Recipient

Voit tarkastella organisaatiosi kaikentyyppisten sähköpostia käyttävien objektien tietoja. Palautettavia tuloksia ovat esimerkiksi postilaatikot, sähköpostin käyttäjät, yhteystiedot, jakeluryhmät ja dynaamiset jakeluryhmät.

Get-User

Voit tarkastella organisaatiosi postilaatikoiden ja sähköpostin käyttäjien tietoja.

Set-User

Voit muuttaa aiemmin luodun postilaatikon tai sähköpostin käyttäjän ominaisuuksia.

New-MailMessage

Voit luoda sähköpostiviestin ja sijoittaa sen käyttäjän postilaatikon Luonnokset-kansioon.

Test-MAPIConnectivity

Voit varmistaa testaamalla, että määritetty postilaatikko voi muodostaa yhteyden MAPI-protokollalla, jota Microsoft Office Outlook käyttää.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Valmistelu

Käytä näitä cmdlet-komentoja, kun haluat luoda ja aktivoida useita uusia postilaatikoita CSV-tiedoston avulla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien Exchange Online -käyttäjien tuominen CSV-tiedostolla.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-ProvisioningRequest

Voit tarkastella nykyisen valmistelupyynnön tilatietoja. Valmistelupyyntö luo uudet pilvipohjaiset postilaatikot CSV-tiedostossa määritetyille käyttäjille.

New-ProvisioningRequest

Lähettää uuden joukkovalmistelupyynnön CSV-tiedostossa määritetylle käyttäjien erälle. CSV-tiedosto tarkistetaan, ja onnistuneen tarkistuksen jälkeen luodaan valmistelupyyntö keskeytetyssä tilassa. Valmisteluprosessi käynnistetään käyttämällä Start-ProvisioningRequest-cmdlet-komentoa.

Remove-ProvisioningRequest

Voit lopettaa odottavan tai suoritettavan joukkovalmistelupyynnön käsittelyn.

Start-ProvisioningRequest

Käynnistää odottavan valmistelupyynnön, joka luotiin New-ProvisioningRequest-cmdlet-komennolla.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Siirtäminen

Näillä cmdlet-komennoilla voit siirtää sähköpostiviestejä paikallisesta sähköpostijärjestelmästä pilvipohjaiseen organisaatioon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostin siirron yleiskatsaus.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MigrationBatch

Voit tarkastella nykyisen sähköpostin siirtoerän tietoja.

New-MigrationBatch

Voit luoda uuden siirtoerän postilaatikoiden tietojen siirtämiseksi paikallisesta IMAP-palvelimesta tai Microsoft Exchangen viestintäjärjestelmästä pilvipohjaisiin postilaatikoihin. IMAP-siirrossa pilvipohjaiset postilaatikot on luotava ennen postilaatikoiden tietojen siirtoa.

Remove-MigrationBatch

Poistaa siirtoerän, joka ei ole käynnissä tai joka on valmistunut.

Set-MigrationBatch

Voit muuttaa aiemmin luodun siirtoerän ominaisuuksia.

Start-MigrationBatch

Voit aloittaa siirtoprosessin odottavalle sähköpostien siirtoerälle.

Stop-MigrationBatch

Voit lopettaa meneillään olevan siirtoerän käsittelyn.

Test-MigrationServerAvailability

Tarkistaa, että voit viestiä paikallisen postipalvelimen kanssa, jossa pilvipohjaisiin postilaatikoihin siirrettävät postilaatikoiden tiedot ovat.

Get-MigrationStatus

Voit tarkastella meneillään olevan sähköpostin siirron yleisiä tietoja.

Get-MigrationUser

Näyttää tilatietoja yksittäisen käyttäjän postilaatikosta tai kaikista käsiteltävän siirtoerän käyttäjien postilaatikoista.

Get-MigrationUserStatistics

Näyttää tilatietoja yksittäisen paikallisen postilaatikon siirrosta pilveen.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Oikeudet

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, myöntää ja poistaa toimialueesi käyttäjien oikeuksia.

Järjestelmänvalvojarooliryhmät

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja muokata järjestelmänvalvojien rooliryhmiä. Rooliryhmä on järjestelmän yleinen suojausryhmä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet. Lisätietoja on ohjeaiheessa Järjestelmänvalvoja-rooliryhmät.

 

Cmdlet-komento Parametri

Get-RoleGroup

Voit tarkastella tiettyjen rooliryhmien tietoja tai noutaa luettelon organisaation rooliryhmistä.

New-RoleGroup

Voit luoda rooliryhmän.

Remove-RoleGroup

Voit poistaa rooliryhmän.

Set-RoleGroup

Voit muuttaa aiemmin luodun rooliryhmän ominaisuuksia.

Add-RoleGroupMember

Voit lisätä vastaanottajan aiemmin luotuun rooliryhmään.

Get-RoleGroupMember

Voit tarkastella aiemmin luodun rooliryhmän jäseniä.

Remove-RoleGroupMember

Voit poistaa vastaanottajan rooliryhmästä.

Update-RoleGroupMember

Voit korvata rooliryhmän nykyisen jäsenyyden.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Roolienmäärityskäytännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, muokata ja poistaa roolienmäärityskäytäntöjä. Roolienmäärityskäytäntö on kokoelma, joka sisältää yhden tai useita käyttäjän hallintarooleja. Hallintaroolien avulla käyttäjät voivat hallita tiliensä ja jakeluryhmiensä asetuksia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Roolienmäärityskäytännöt.

Huomautus   Live@edu-organisaatioissa roolienmäärityskäytännön ominaisuuksia ei voi luoda, poistaa tai muokata. Voit kuitenkin lisätä tai poistaa roolienmäärityskäytäntöön määritettyjä käyttäjärooleja.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-RoleAssignmentPolicy

Voit tarkastella tiettyjen roolienmäärityskäytäntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation roolienmäärityskäytännöistä.

New-RoleAssignmentPolicy

Voit luoda roolienmäärityskäytännön.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Voit poistaa roolienmäärityskäytännön.

Set-RoleAssignmentPolicy

Voit muuttaa aiemmin luodun roolienmäärityskäytännön ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Rooleihin perustuvat käyttöoikeudet

Näillä cmdlet-komennoilla voit hallita organisaatiosi rooliin perustuvia käyttöoikeusrooleja (RBAC). Käyttäjien käyttöoikeuksien määrittämiseen käytetään rooleihin perustuvia käyttöoikeuksia. Kaikki käyttöoikeudet määritetään hallintarooleilla. Hallintaroolit, joita kutsutaan myös RBAC-rooleiksi tai yksinkertaisesti rooleiksi, määrittävät, mitä käyttöoikeuksia käyttäjällä on ja mitä tehtäviä hän voi suorittaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Rooleihin perustuvat käyttöoikeudet.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-ManagementRole

Voit tarkastella organisaatiossasi käytettävissä olevia hallintarooleja.

New-ManagementRole

Voit luoda uuden hallintaroolin, joka perustuu aiemmin luotuun rooliin.

Remove-ManagementRole

Voit poistaa hallintaroolin. Voit poistaa vain itse luomiasi rooleja. Sisäisiä rooleja ei voi poistaa.

Get-ManagementRoleAssignment

Voit tarkastella hallintarooleja, jotka tiettyyn käyttäjään on liitetty.

New-ManagementRoleAssignment

Voit määrittää käyttäjälle uuden hallintaroolin.

Remove-ManagementRoleAssignment

Voit poistaa hallintaroolin käyttäjältä.

Set-ManagementRoleAssignment

Voit muuttaa hallintaroolimäärityksen asetuksia, kuten siihen liittyviä hallintaoikeuksia.

Add-ManagementRoleEntry

Voit lisätä aiemmin luotuun hallintarooliin tietyn cmdlet-komennon ja tiettyjen parametrien käyttöoikeuden.

Get-ManagementRoleEntry

Voit tarkastella cmdlet-komentoja ja parametreja, jotka ovat aiemmin luodun hallintaroolin käytettävissä.

Remove-ManagementRoleEntry

Voit poistaa cmdlet-komennon käyttöoikeuden aiemmin luodusta hallintaroolista.

Set-ManagementRoleEntry

Voit lisätä tai poistaa parametrin käyttöoikeuksia.

Get-ManagementScope

Voit tarkastella organisaatiollesi määritettyjä hallintaoikeuksia. Hallintaoikeuksien mukaan määräytyy, mitkä objektit ovat käyttäjän käytettävissä. Tyypillisen käyttäjän hallintaoikeudet esimerkiksi rajoittuvat hänen omaan tiliinsä. Organisaation järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet koskevat toimialueen kaikkia objekteja.

New-ManagementScope

Voit määrittää uusia hallintaoikeuksia.

Remove-ManagementScope

Voit poistaa hallintaoikeuksia. Voit poistaa vain itse määrittämiäsi hallintaoikeuksia.

Set-ManagementScope

Voit muuttaa aiemmin luotujen hallintaoikeuksien määritelmiä.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Postilaatikoiden käyttöoikeudet

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, myöntää ja peruuttaa postilaatikoiden ja postilaatikkokansioiden käyttöoikeuksia.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Add-MailboxPermission

Voit myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää toisen käyttäjän postilaatikkoa.

Get-MailboxPermission

Voit tarkastella oikeuksia, jotka on myönnetty käyttäjän postilaatikkoon.

Remove-MailboxPermission

Voit poistaa käyttäjältä oikeuden käyttää toisen käyttäjän postilaatikkoa.

Add-MailboxFolderPermission

Voit myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää toisen käyttäjän postilaatikossa olevaa kansiota. Voit esimerkiksi myöntää käyttäjälle oikeuden hallita toisen käyttäjän kalenteria. Kohdekansio määritetään seuraavassa muodossa: tunnus:\kansion_nimi.

Get-MailboxFolderPermission

Voit tarkastella oikeuksia, jotka on myönnetty tiettyyn kansioon käyttäjän postilaatikossa.

Set-MailboxFolderPermission

Voit muuttaa oikeuksia, jotka on myönnetty tiettyyn kansioon käyttäjän postilaatikossa.

Remove-MailboxFolderPermission

Voit poistaa käyttäjältä oikeuden käyttää tiettyä toisen käyttäjän postilaatikossa olevaa kansiota.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Lähetä nimellä -oikeus

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, myöntää ja peruuttaa Lähetä nimellä -oikeuksia. Send As- eli Lähetä nimellä -oikeuden avulla voit antaa käyttäjälle oikeudet käyttää toisen vastaanottajan sähköpostiosoitetta lähettäjäosoitteena. Lisätietoja on ohjeaiheessa Lähetä nimellä -oikeuden antaminen käyttäjille.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Add-RecipientPermission

Voit antaa Lähetä nimellä -oikeuden käyttäjille.

Get-RecipientPermission

Voit tarkastella käyttäjille annettua Lähetä nimellä -oikeutta.

Remove-RecipientPermission

Voit peruuttaa käyttäjien Lähetä nimellä -oikeuden.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Velvoitteiden noudattaminen

Näillä cmdlet-komennoilla voit auttaa organisaatiotasi noudattamaan liiketoiminnan ja lainsäädännön vaatimuksia.

Haku useasta postilaatikosta

Näillä cmdlet-komennoilla voit etsiä organisaatiosi postilaatikoista sähköpostiviestejä ja muita viestityyppejä, jotka sisältävät tiettyjä avainsanoja. Nämä cmdlet-komennot määritetään vain postilaatikon hakuroolissa, ja ne pitäisi määrittää etsinnän hallintaroolin haltijoille. Postilaatikon hakucmdlet-komentojen käyttäminen edellyttää, että olet Etsinnän hallinta -rooliryhmän jäsen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Usean postilaatikon haun salliminen käyttäjille.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MailboxSearch

Voit tarkastella usean postilaatikon hakuja, jotka ovat meneillään, valmiita tai pysäytetty.

New-MailboxSearch

Voit luoda uuden usean postilaatikon haun. Hakuparametrit määritetään tällä cmdlet-komennolla, mutta varsinainen haku suoritetaan Start-MailboxSearch-cmdlet-komennolla.

Remove-MailboxSearch

Voit poistaa usean postilaatikon haun.

Search-Mailbox

Voit tehdä hakuja postilaatikosta sekä kopioida tulokset tiettyyn kohdepostilaatikkoon tai poistaa viestejä lähdepostilaatikosta, tai molempia.

Huomautus   Tämä cmdlet-komento on käytettävissä myös Postilaatikoiden tuominen ja vieminen -roolissa. Oletusarvoisesti Postilaatikoiden tuominen ja vieminen -roolia ei ole määritetty millekään rooliryhmälle.

Set-MailboxSearch

Voit muuttaa aiemmin luodun usean postilaatikon haun ominaisuuksia.

Start-MailboxSearch

Voit käynnistää New-MailboxSearch-cmdlet-komennolla aiemmin luodun usean postilaatikon haun tai jatkaa sitä.

Stop-MailboxSearch

Voit pysäyttää meneillään olevan usean postilaatikon haun.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Siirtosäännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, määrittää, luoda ja poistaa siirtosääntöjä. Voit hallita organisaatiosi sähköpostiviestien virtaa siirtosäännöillä. Voit määrittää erityisiä viestimääreitä eli ehtoja sekä toimintoja, joita haluat käyttää kyseisiä määreitä sisältäviin viesteihin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Organisaatiokohtaiset säännöt.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Disable-TransportRule

Voit poistaa siirtosäännön käytöstä.

Enable-TransportRule

Voit ottaa siirtosäännön käyttöön.

Get-TransportRule

Voit tarkastella tiettyjen siirtosääntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation siirtosäännöistä.

New-TransportRule

Voit luoda siirtosäännön.

Remove-TransportRule

Voit poistaa siirtosäännön.

Set-TransportRule

Voit muuttaa siirtosäännön ominaisuuksia.

Get-TransportRuleAction

Voit tarkastella tiettyjen siirtosääntötoimintojen tietoja tai noutaa luettelon organisaation kaikista käytettävissä olevista siirtosääntöjen toiminnoista.

Get-TransportRulePredicate

Voit tarkastella tiettyjen siirtosääntöpredikaattien tietoja tai noutaa luettelon organisaation kaikista käytettävissä olevista siirtosääntöjen predikaateista. Siirtosääntöjen predikaatteja voidaan käyttää ehtoina tai poikkeuksina siirtosäännöissä.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Valvontakäytännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää Live@edu-organisaatioiden valvontakäytäntöjä. Valvontakäytännöt määrittävät, ketkä voivat lähettää sähköpostia organisaation käyttäjille ja vastaanottaa sähköpostia organisaation käyttäjiltä, sekä suodattavat ja hylkäävät kyseenalaisia sanoja sisältävää sähköpostia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valvontakäytännöt.

Huomaa   Valvontakäytännöt eivät ole käytettävissä Microsoft Office 365 -ohjelmistossa.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Add-SupervisionListEntry

Voit lisätä merkinnän määritetyn käyttäjän hyväksymis- tai hylkäysluetteloon.

Get-SupervisionListEntry

Voit tarkastella tietylle käyttäjälle määritettyä hyväksymis- ja hylkäysmerkintää.

Remove-SupervisionListEntry

Voit poistaa merkinnän määritetyn käyttäjän hyväksymis- tai hylkäysluettelosta.

Get-SupervisionPolicy

Voit tarkastella organisaatiosi valvontakäytäntöjen asetuksia.

Set-SupervisionPolicy

Voit määrittää valvontakäytännön asetukset.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Sisältöoikeuksien hallinta

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaation sisältöoikeuksien hallinnan (IRM) ominaisuuksia. IRM antaa pysyvän suojan sen valvontaan, kenellä on oikeus käyttää, välittää, tulostaa tai kopioida arkaluonteisia tietoja sähköpostiviestissä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Exchange Onlinen sisältöoikeuksien hallinnan määrittäminen ja hallinta.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-IRMConfiguration

Voit tarkastella organisaatiosi IRM-määrityksiä.

Set-IRMConfiguration

Voit muuttaa organisaatiosi IRM-määritysten ominaisuuksia.

Test-IRMConfiguration

Voit testata organisaatiosi IRM-määritysten toimivuutta.

Get-RMSTemplate

Voit tarkastella tiettyjen Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) -käytäntömallien tietoja tai noutaa luettelon organisaation AD RMS -käytäntömalleista.

Set-RMSTemplate

Voit muuttaa aiemmin luodun AD RMS -käytäntömallin ominaisuuksia.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Voit tarkastella organisaatiosi aiemmin luodun luotetun julkaisutoimialueen (TPD) asetuksia. Luotettu julkaisutoimialue sisältää asetukset, joita tarvitaan RMS-toimintojen käyttämiseen organisaatiossa. Käyttäjät voivat esimerkiksi liittää sähköpostiviesteihin AD RMS -käytäntömalleja.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Voit tuoda organisaatioosi luotetun julkaisutoimialueen paikallisesta AD RMS -palvelimesta.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Voit poistaa organisaatioosi tuodun aiemmin luodun luotetun julkaisutoimialueen.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Voit muuttaa organisaatiosi aiemmin luodun luotetun julkaisutoimialueen ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Outlookin suojaussäännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää Outlookin suojaussääntöjä. Outlookin suojaussäännöt ovat järjestelmänvalvojan luomia sääntöjä, joita sovelletaan ennen kuin käyttäjä lähettää viestin Outlookilla. Outlookin suojaussäännöt soveltavat viestiin automaattisesti Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) -käytäntömallia ennen viestin lähettämistä.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Disable-OutlookProtectionRule

Voit poistaa Outlookin suojaussäännön käytöstä.

Enable-OutlookProtectionRule

Voit ottaa Outlookin suojaussäännön käyttöön.

Get-OutlookProtectionRule

Voit tarkastella tiettyjen Outlookin suojaussääntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation Outlookin suojaussäännöistä.

New-OutlookProtectionRule

Voit luoda Outlookin suojaussäännön.

Remove-OutlookProtectionRule

Voit poistaa Outlookin suojaussäännön.

Set-OutlookProtectionRule

Voit muuttaa Outlookin suojaussäännön ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Säilytyskäytännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää organisaatiosi säilytyskäytäntöjä. Säilytyskäytäntö liittyy ryhmään säilytyskäytännön tunnisteita, jotka määrittävät postilaatikon kohteiden säilytysasetukset. Käytäntö voi sisältää yhden oletusarvoisen säilytyskäytännön tunnisteen sekä useita muita kuin oletusarvoisia säilytyskäytännön tunnisteita. Postilaatikolle voi olla määritettynä vain yksi säilytyskäytäntö. Lisätietoja on ohjeaiheessa Exchange Onlinen säilytyskäytäntöjen määrittäminen ja hallinta.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-RetentionPolicy

Voit tarkastella tiettyjen säilytyskäytäntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation säilytyskäytännöistä.

New-RetentionPolicy

Voit luoda säilytyskäytännön.

Remove-RetentionPolicy

Voit poistaa säilytyskäytännön.

Set-RetentionPolicy

Voit muuttaa säilytyskäytännön ominaisuuksia.

Get-RetentionPolicyTag

Voit tarkastella tiettyjen säilytyskäytännön tunnisteiden tietoja tai noutaa luettelon organisaation säilytyskäytännön tunnisteista. Säilytyskäytännön tunnisteita käytetään säilytysasetusten soveltamiseksi viesteihin tai kansioihin.

New-RetentionPolicyTag

Voit luoda säilytyskäytännön tunnisteen.

Remove-RetentionPolicyTag

Voit poistaa säilytyskäytännön tunnisteen.

Set-RetentionPolicyTag

Voit muuttaa säilytyskäytännön tunnisteen ominaisuuksia.

Start-ManagedFolderAssistant

Voit ottaa välittömästi käyttöön tietylle postilaatikolle määritetyt säilytyskäytännöt.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Viestien luokitukset

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää organisaatiosi viestien luokituksia. Kun olet luonut viestien luokitukset, käyttäjät voivat soveltaa niitä viesteihin Outlook Web App -sovelluksessa tai voit soveltaa niitä viesteihin siirtosääntöjen avulla. Luokituksia voidaan myös käyttää ehtoina tai poikkeuksina siirtosäännöissä.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MessageClassification

Voit tarkastella tiettyjen viestiluokitusten tietoja tai noutaa luettelon organisaation viestiluokituksista.

New-MessageClassification

Voit luoda viestiluokituksen.

Remove-MessageClassification

Voit poistaa viestiluokituksen.

Set-MessageClassification

Voit muuttaa viestiluokituksen ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Arkistointi ja lokiin kirjoitus

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaatiosi arkistoinnin ja lokiin kirjoituksen asetuksia. Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

Huomaa   Arkistointi ei ole käytettävissä Live@edu-organisaatioissa.

 

Cmdlet-komennot Kuvaus

Disable-Mailbox

Voit poistaa käytöstä aiemmin luodun postilaatikon arkiston käyttämällä Archive-parametria.

Enable-Mailbox

Voit ottaa käyttöön aiemmin luodun postilaatikon arkiston käyttämällä Archive-parametria.

Disable-JournalRule

Voit poistaa päivyrisäännön käytöstä. Päivyrisääntöjä käytetään tietyille vastaanottajille lähetettyjen tai heiltä vastaanotettujen sähköpostiviestien päivyriin tallentamista eli kirjaamista varten. Jos viesti vastaa päivyrisäännössä määritettyjä kriteereitä, se tallennetaan päivyriin.

Enable-JournalRule

Voit ottaa päivyrisäännön käyttöön.

Get-JournalRule

Voit tarkastella tiettyjen päivyrisääntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation päivyrisäännöistä.

New-JournalRule

Voit luoda päivyrisäännön.

Remove-JournalRule

Voit poistaa päivyrisäännön.

Set-JournalRule

Voit muuttaa päivyrisäännön ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Raportointi

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella organisaatiosi raportteja ja tilastotietoja.

Valvontaloki

Näillä cmdlet-komennoilla voit määrittää valvontalokin ja tarkastella valvontalokeja. Valvontaloki tallentaa tiettyjen käyttäjien tietyt toiminnot. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttäjän toimintojen tallentaminen valvontalokin avulla.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Search-AdminAuditLog

Voit tehdä hakuja järjestelmänvalvojan valvontalokin sisällöstä.

Write-AdminAuditLog

Voit lisätä kommentteja järjestelmänvalvojan valvontalokiin.

Get-AdminAuditLogConfig

Voit tarkastella nykyisen järjestelmänvalvojan valvontakirjauksen asetuksia.

New-AdminAuditLogSearch

Voit tehdä hakuja järjestelmänvalvojan valvontalokin sisällöstä ja lähettää tulokset määrittämillesi vastaanottajille.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Voit tarkastella tilejä, jotka ohittavat postilaatikon valvontalokin.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Voit määrittää tilejä, jotka ohittavat postilaatikon valvontalokin. Voit vähentää postilaatikon valvontalokin turhia kirjauksia määrittämällä esimerkiksi palvelutilejä, jotka käyttävät postilaatikoita usein.

Search-MailboxAuditLog

Voit tehdä hakuja postilaatikon valvontalokin sisällöstä.

New-MailboxAuditLogSearch

Voit tehdä hakuja postilaatikon valvontalokin sisällöstä ja lähettää tulokset määrittämillesi vastaanottajille.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Viestin seuranta

Näillä cmdlet-komennoilla voit seurata niiden viestien toimittamista, jotka on lähetetty organisaation tietystä postilaatikosta tai vastaanotettu siihen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Toimituksen onnistumisilmoitukset järjestelmänvalvojille.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-MessageTrackingReport

Voit palauttaa tietyn viestinseurantaraportin tiedot. Tämän cmdlet-komennon käyttö edellyttää, että määrität tarkasteltavan viestinseurantaraportin tunnuksen. Näin ollen sinun on ensin etsittävä tietyn viestin viestinseurantaraportin tunnus Search-MessageTrackingReport-cmdlet-komennolla. Tämän jälkeen sinun on liitettävä Search-MessageTrackingReport-cmdlet-komennon tuloksena saatu viestinseurantaraportin tunnus Get-MessageTrackingReport-cmdlet-komentoon.

Search-MessageTrackingReport

Voit etsiä yksittäisen viestinseurantaraportin annettujen hakuehtojen perusteella. Tämän jälkeen voit saada kaikki viestien seurannan tiedot liittämällä viestinseurantaraportin tunnuksen Get-MessageTrackingReport-cmdlet-komentoon.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Muut raportoinnin cmdlet-komennot

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-FailedContentIndexDocuments

Voit tarkastella luetteloa postilaatikon asiakirjoista, joita Exchange-haku ei voinut indeksoida.

Get-LogonStatistics

Voit tarkastella määritetyn postilaatikon avoimien kirjautumisistuntojen tietoja, esimerkiksi käyttäjänimeä, kirjautumisaikaa ja edellisen käyttökerran aikaa. Käyttäjän on kirjauduttava ulos kirjautumisistunnon sulkemista varten. Tämän vuoksi näkyvissä voi olla useita istuntoja käyttäjille, jotka ovat vain sulkeneet selaimensa.

Get-MailboxFolderStatistics

Voit tarkastella tietyn postilaatikon kansioiden tietoja, kuten kansion kohteiden määrää ja kokoa, kansion nimeä ja tunnusta sekä muita tietoja.

Get-MailboxStatistics

Voit tarkastella määritetyn postilaatikon tietoja, kuten postilaatikon kokoa, sen sisältämien viestien määrää ja edellistä käyttökertaa.

Get-RecipientStatisticsReport

Voit tarkastella organisaation vastaanottajien kokonaismäärätietoja, kuten tietoja postilaatikoiden, aktiivisten postilaatikoiden, yhteystietojen ja jakeluryhmien määrästä.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Toimialueet

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaatioon määritettyjen sisäisten ja ulkoisten toimialueiden asetuksia.

Hyväksytyt toimialueet

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää hyväksyttyjä toimialueita. Hyväksytty toimialue on mikä tahansa SMTP-nimitila, jota käyttäen pilvipohjainen sähköpostiorganisaatio lähettää tai vastaanottaa sähköpostia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Hyväksytyt toimialueet.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-AcceptedDomain

Voit tarkastella kaikkien hyväksyttyjen toimialueiden tai tietyn hyväksytyn toimialueen määritystietoja.

Set-AcceptedDomain

Voit määrittää sellaisen hyväksytyn toimialueen asetuksia, jonka olet rekisteröinyt pilvipohjaiseen sähköpostipalveluun.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Etätoimialueet

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella, luoda, poistaa ja määrittää etätoimialueita. Etätoimialueet määrittävät sähköpostin kulun asetukset kunkin sähköpostiviestin kohdetoimialueen perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Etätoimialueet.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-RemoteDomain

Voit tarkastella kaikkien etätoimialueiden tai tietyn etätoimialueen määritystietoja.

New-RemoteDomain

Voit luoda merkinnän uudesta etätoimialueesta ja määrittää kyseiselle toimialueelle lähetettävien viestien muotoilun ja käytännön.

Remove-RemoteDomain

Voit poistaa etätoimialueen merkinnän.

Set-RemoteDomain

Voit määrittää viestien muotoilu- ja käytäntöasetukset aiemmin luotua etätoimialuemerkintää varten.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Postilaatikon asetukset

Näillä cmdlet-komennoilla voit muuttaa ja ohjata tapaa, jolla käyttäjät käyttävät pilvipohjaista sähköpostipalvelua.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-CASMailbox

Voit tarkastella protokollia, jotka ovat käytössä asiakasyhteyksiä varten vähintään yhdessä organisaatiosi postilaatikossa.

Set-CASMailbox

Voit määrittää asiakasohjelmien yhteysprotokollia, jotka ovat käytössä määritetyssä postilaatikossa.

Get-CASMailboxPlan

Voit tarkastella asiakasohjelmien oletusasetuksia, joita käytetään organisaatiosi uusissa postilaatikoissa.

Get-OWAMailboxPolicy

Voit tarkastella käytäntöjä, joita voi käyttää Outlook Web Appilla yhteyden muodostavissa postilaatikoissa, sekä käytännöille määritettyjä asetuksia.

Get-MailboxPlan

Voit tarkastella organisaatiosi käytettävissä olevien postilaatikkomallien tietoja ja asetuksia. Postilaatikkomalli on käyttäjien varausmalli.

Set-MailboxPlan

Voit muuttaa postilaatikkomallin näyttönimeä tai määrittää vaihtoehtoisen postilaatikkomallin oletusarvoksi.

New-OWAMailboxPolicy

Voit luoda uuden käytännön, jota voi käyttää organisaatiosi postilaatikoissa Outlook Web Appin yhteysasetuksia varten.

Remove-OWAMailboxPolicy

Voit poistaa aiemmin luodun käytännön, jota käytetään Outlook Web Appin yhteysasetuksia varten.

Set-OwaMailboxPolicy

Voit määrittää asetuksia aiemmin luodulle käytännölle, jota käytetään organisaatiosi postilaatikoissa Outlook Web Appin yhteysasetuksia varten.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Organisaation asetukset

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaatiokohtaisia asetuksia.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-OrganizationConfig

Näyttää tietoja organisaation eri asetuksista.

Set-OrganizationConfig

Voit määrittää organisaation erilaisia asetuksia.

Get-TransportConfig

Voit tarkastella siirtomääritysten asetuksia, kuten kieltä, jolla DSN (Delivery Status Notifications) -ilmoitukset lähetetään.

Set-TransportConfig

Voit muuttaa siirtomääritysten asetuksia, kuten DSN-kieltä.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Sovelluksen tekeytyminen

Cmdlet-komennolle määritetään RBAC-rooli ApplicationImpersonation, jolloin se käyttää Microsoft Exchange Web Services (EWS) -palvelua sallimaan ohjelmallinen pääsy Exchange Online -postilaatikoihin. Lisätietoja on tässä MSDN-aiheessa.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Impersonate-ExchangeUser

Antaa tietylle palvelutilille ohjelmallisen pääsyn käyttäjien postilaatikoihin.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Organisaation ulkopuolinen hajauttaminen ja yhdistelmäkäyttöönotto

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaation ulkopuolisen hajauttamisen ja yhdistelmäkäyttöönoton ominaisuuksia organisaatiossasi.

Organisaation ulkopuolinen hajauttaminen

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaation ulkopuolisen hajauttamisen asetuksia toimialueellesi. Organisaation ulkopuolinen hajauttaminen eli organisaation ulkopuolinen jakaminen hyödyntää pilvipohjaista Microsoft Federation Gateway -palvelua, joka toimii trust broker -palveluna paikallisen Microsoft Exchange Server 2010 -organisaation ja pilviryhmän sähköpostiorganisaation välillä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Organisaation ulkopuolisen hajauttamisen määrittäminen solmuryhmässä.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Voit tarkastella organisaatiosi liittoutuneen organisaation tunnusta ja muita tietoja, kuten liittoutuneita toimialueita, organisaation yhteystietoja ja tilaa.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Voit määrittää organisaatiosi liittoutuneen organisaation tunnuksen.

Get-FederationInformation

Voit tarkastella ulkopuolisen Exchange-organisaation liittoutumistietoja, kuten liittoutuneiden toimialueiden nimiä ja URL-kohdeosoitteita.

Get-FederationTrust

Voit tarkastella organisaatiolle määritettyjä liittoutumissuhteita.

Get-OrganizationRelationship

Voit tarkastella organisaation ulkopuolisen hajauttamisen asetuksia, kuten tietoja tavoitettavuustietojen jakamisesta tai suojatusta viestien toimituksesta organisaatioiden välillä.

New-OrganizationRelationship

Voit luoda organisaatioiden välisen organisaation ulkopuolisen hajauttamisen.

Remove-OrganizationRelationship

Voit poistaa organisaatioiden välisen organisaation ulkopuolisen hajauttamisen.

Set-OrganizationRelationship

Voit määrittää organisaatioiden välisen organisaation ulkopuolisen hajauttamisen.

Test-OrganizationRelationship

Voit tarkistaa, että organisaatioiden välinen organisaation ulkopuolinen hajauttaminen on määritetty oikein ja toimii odotetusti.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Jakamiskäytännöt

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää jakamiskäytäntöjä. Jakamiskäytännöt määräävät, miten organisaatiosi sisäiset käyttäjät voivat jakaa kalenteritietoja ja yhteystietoja organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-SharingPolicy

Voit tarkastella tiettyjen jakamiskäytäntöjen tietoja tai noutaa luettelon organisaation jakamiskäytännöistä.

New-SharingPolicy

Voit luoda uuden jakamiskäytännön.

Remove-SharingPolicy

Voit poistaa jakamiskäytännön. Ennen kuin voit poistaa jakamiskäytännön, sinun on tarkistettava, ettei käytäntöä ole määritetty millekään postilaatikolle.

Set-SharingPolicy

Voit muuttaa aiemmin luodun ulkoisen yhteystiedon ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Tavoitettavuustiedot

Näiden cmdlet-komentojen avulla voit tarkastella ja määrittää tavoitettavuustiedot, jotka organisaatiosi jakaa muiden organisaatioiden kanssa.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Add-AvailabilityAddressSpace

Määritä käyttötapa ja tunnistetiedot, joiden avulla tavoitettavuustietoja vaihdetaan organisaatioiden välillä.

Get-AvailabilityAddressSpace

Näytä tietoja siitä, miten organisaatiosi on määritetty tavoitettavuustietojen välittämiseen organisaatioiden välillä.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Poista aiemmin määritetty tavoitettavuuden osoiteavaruus sekä tavoitettavuustietojen vaihtoon organisaatioiden välillä käytetyt tunnistetiedot.

Get-AvailabilityConfig

Näytä tilit, jotka ovat luotettuja tavoitettavuustietojen vaihdossa organisaatioiden välillä.

New-AvailabilityConfig

Luo tavoitettavuustietojen vaihto organisaatioiden välillä.

Remove-AvailabilityConfig

Poista aiemmin määritetty tavoitettavuustietojen vaihto organisaatioiden välillä.

Set-AvailabilityConfig

Määritä tavoitettavuustietojen käyttöoikeustaso.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Postilaatikoiden siirrot

Näillä cmdlet-komennoilla voit siirtää postilaatikoita pilvipohjaisen organisaation ja paikallisen Exchange-organisaation välillä. Postilaatikoiden siirto pilven ja paikallisen organisaation välillä edellyttää yhdistelmäkäyttöönottoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Exchange-yhdistelmäympäristö ja siirto Office 365:n avulla.

 

Cmdlet-komennot Kuvaus

Get-MoveRequest

Voit tarkastella meneillään olevan postilaatikon siirron tilaa. Siirto käynnistettiin New-MoveRequest-cmdlet-komennolla.

New-MoveRequest

Voit luoda uuden postilaatikon siirron.

Remove-MoveRequest

Voit peruuttaa New-MoveRequest-cmdlet-komennolla käynnistetyn postilaatikon siirron.

Resume-MoveRequest

Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta siirtopyyntöä.

Set-MoveRequest

Voit muuttaa aiemmin luodun siirtopyynnön ominaisuuksia.

Suspend-MoveRequest

Voit keskeyttää siirtopyynnön, ennen kuin sen tilana on CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Voit tarkastella siirtopyyntöjen yksityiskohtaisia tietoja.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Postilaatikon asetukset

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää käyttäjien postilaatikoiden asetuksia, jotka ovat käytettävissä kohdassa Outlook Web App > Asetukset. Lisätietoja käyttäjän Asetukset-sivun käyttämisestä on ohjeaiheessa Toisen käyttäjän Asetukset-sivun käyttäminen.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Get-CalendarNotification

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon kalenteri-ilmoitusten sääntöjä. Käyttäjät voivat saada ilmoituksia tekstiviestillä kalenterin tapahtumien ja päivittäisen työjärjestyksen muutoksista.

Get-CalendarProcessing

Voit tarkastella tietyn postilaatikon kalenterin käsittelyasetuksia. Käyttäjien postilaatikoiden tyypillinen arvo on AutoUpdate ja kokoustilojen postilaatikoiden ja laitepostilaatikoiden AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

Voit muuttaa tietyn postilaatikon kalenterin käsittelyasetuksia. Voit myös määrittää kokoustilan postilaatikon tai laitepostilaatikon resurssiasetukset.

Disable-InboxRule

Voit poistaa käytöstä Saapuneet-kansion säännön käyttäjän postilaatikossa. Saapuneet-kansion säännöt käsittelevät Saapuneet-kansiossa olevia viestejä määritettyjen ehtojen perusteella ja suorittavat toimintoja. Ne voivat esimerkiksi siirtää viestin tiettyyn kansioon tai poistaa viestin.

Huomautus   Kun luot, muokkaat, poistat, otat käyttöön tai poistat käytöstä Saapuneet-kansion säännön, Microsoft Outlookin luomat asiakkaan puolen säännöt poistetaan.

Enable-InboxRule

Voit ottaa käyttöön Saapuneet-kansion säännön.

Get-InboxRule

Voit tarkastella tiettyjen Saapuneet-kansion sääntöjen tietoja tai noutaa luettelon käyttäjän postilaatikon Saapuneet-kansion säännöistä.

New-InboxRule

Voit luoda Saapuneet-kansion säännön käyttäjän postilaatikkoon.

Remove-InboxRule

Voit poistaa käyttäjän postilaatikon Saapuneet-kansion säännön.

Set-InboxRule

Voit muuttaa käyttäjään postilaatikon Saapuneet-kansion säännön ominaisuuksia.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon automaattisten vastausten asetuksia.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon automaattisten vastausten asetuksia.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon kalenteriasetuksia.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Voit määrittää käyttäjän kalenteriasetuksia. Nämä asetukset vaikuttavat siihen, miltä käyttäjän kalenteri näyttää ja miten muistutukset toimivat Outlook Web App -sovelluksessa. Asetukset myös määrittävät, miten kokouskutsut, vastaukset ja ilmoitukset lähetetään käyttäjälle.

Get-MailboxCalendarFolder

Voit tarkastella käyttäjän kalenterikansion tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kalenterikansion nimi, tieto kansion julkaisemisesta tai jakamisesta, julkaistujen kalenteripäivien alkamis- ja päättymisaika, kalenterista julkaistujen tietojen määrä, tieto siitä, onko kalenterin julkaistu URL-osoite etsittävissä Internetissä, sekä kalenterin julkaistu URL-osoite.

Set-MailboxCalendarFolder

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon kalenterikansion julkaisemis- ja jakamisasetuksia.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon roskapostisäännön asetuksia.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon roskapostisäännön asetuksia.

Get-MailboxMessageConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon sähköpostiviestiasetuksia. Asetuksia ovat esimerkiksi sähköpostin allekirjoitus, viestin muoto, viestiasetukset, lukukuittaukset, lukuruutu ja keskustelut.

Set-MailboxMessageConfiguration

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon sähköpostiviestiasetuksia.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon aluekohtaisia asetuksia. Asetuksia ovat esimerkiksi aikavyöhyke, kellonajan muoto, päivämäärä ja kieli.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon aluekohtaisia asetuksia.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon Outlook Web App -sovelluksen oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetuksia. Asetuksia ovat esimerkiksi sanaston kieli sekä numeroiden ja kokonaan isolla kirjoitettujen sanojen ohittaminen.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Voit määrittää käyttäjän postilaatikon Outlook Web App -sovelluksen oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetuksia.

Get-MessageCategory

Voit tarkastella tiettyjen viestiluokkien tietoja tai noutaa luettelon käyttäjän postilaatikon viestiluokista.

Get-SendAddress

Voit tarkastella käyttäjän postilaatikon sellaisia sähköpostiosoitteita, jotka voidaan määrittää oletusarvoiseksi Lähettäjä-osoitteeksi. Oletusarvoisen Lähettäjä-osoitteen määrittäminen on järkevää vain, jos käyttäjän postilaatikkoon on määritetty POP-, IMAP- tai Hotmail-tilaus. Voit määrittää käyttäjän oletusarvoisen Lähettäjä-osoitteen Set-MailboxMessageConfiguration-cmdlet-komennon SendAddressDefault-parametrissa. Käyttäjä voi ohittaa oletusarvoisen Lähettäjä-osoitteen luodessaan sähköpostiviestin Outlook Web App -sovelluksessa.

Get-TextMessagingAccount

Voit tarkastella käyttäjän SMS-viestien asetuksia. Asetuksia ovat esimerkiksi Microsoft Exchange ActiveSyncin käyttöönotto, käyttäjän maan tai alueen tunnus, matkaviestinoperaattorin tunnus, palveluntarjoajan tunnus ja ilmoitusten puhelinnumero.

Import-ContactList

Voit tuoda käyttäjän sähköpostin yhteystiedot pilvipohjaiseen postilaatikkoon CSV-tiedostosta.

Get-HotmailSubscription

Voit tarkastella tietylle postilaatikolle määritetyn Hotmail-tilauksen asetuksia.

Set-HotmailSubscription

Voit muuttaa tietylle postilaatikolle määritetyn Hotmail-tilauksen asetuksia.

Get-ImapSubscription

Voit tarkastella määritetyn postilaatikon IMAP-tilauksen tai muun tilin tietoja. Tällä komennolla voit auttaa käyttäjiä ratkaisemaan IMAP-yhteysongelmia.

Set-ImapSubscription

Voit määrittää valitun postilaatikon IMAP-tilauksen asetukset.

Get-PopSubscription

Voit tarkastella määritetyn postilaatikon POP-tilauksen tietoja. Tällä komennolla voit auttaa käyttäjiä ratkaisemaan POP-yhteysongelmia.

Set-PopSubscription

Voit määrittää valitun postilaatikon POP-tilauksen asetukset.

Get-Subscription

Voit tarkastella määritetyn postilaatikon ulkoisten sähköpostitilien tilauksia. Käytä tätä komentoa, jos et ole varma, millaisen tilauksen käyttäjä on määrittänyt.

Remove-Subscription

Voit poistaa ulkoisen sähköpostitilin tilauksen käyttäjän postilaatikosta.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Exchange ActiveSync

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää organisaation Exchange ActiveSync -asetuksia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Organisaation Exchange ActiveSyncin hallinta.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Clear-ActiveSyncDevice

Voit tyhjentää sellaisen matkaviestimen sisällön, joka muodostaa yhteyden organisaatiossasi olevaan postilaatikkoon Exchange ActiveSyncilla. Tätä komentoa käytetään yleensä silloin, kun laite on kadonnut tai varastettu.

Get-ActiveSyncDevice

Voit tarkastella niiden matkaviestimien luetteloa, jotka muodostavat yhteyden organisaatiossasi oleviin postilaatikoihin Exchange ActiveSyncilla.

Remove-ActiveSyncDevice

Voit poistaa matkaviestimen Exchange ActiveSync -yhteyden postilaatikosta. Matkaviestimen nimen ja käyttäjän postilaatikon on oltava tiedossasi.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Voit tarkastella Exchange ActiveSync -laitteen käyttösääntöjä, jotka olet luonut New-ActiveSyncDeviceAccessRule-cmdlet-komennolla.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Voit luoda Exchange ActiveSync -laitteen käyttösääntöjä ja sallia käyttäjien synkronoida postilaatikkonsa tiettyjen mobiililaiteperheiden tai -mallien kanssa.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Voit poistaa aiemmin luodut Exchange ActiveSync -laitteen käyttösäännöt organisaatiosta.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Voit määrittää aiemmin luotuja Exchange ActiveSync -laitteen käyttösääntöjä.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Voit tarkastella niiden Exchange ActiveSync -laitteiden luetteloa, jotka ovat muodostaneet yhteyden organisaatiosi postilaatikoihin.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Voit tarkastella niiden matkapuhelinten luetteloa, jotka on määritetty synkronoimaan määritetyn käyttäjän postilaatikon kanssa, sekä kunkin laitteen synkronoinnin tilastotietoja. Palautettavissa tiedoissa on tilastotietoja muun muassa edellisestä synkronoinnin yrityskerrasta ja laitteen tunnuksesta.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Voit tarkastella käytäntöjä, joita on mahdollista käyttää organisaatiosi postilaatikoihin yhdistetyissä Exchange ActiveSync -laitteissa, ja käytännöille määritettyjä asetuksia.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Voit luoda Exchange ActiveSync -postilaatikkokäytännön, jota voit käyttää organisaatiosi postilaatikoissa yhdistettyjen Exchange ActiveSync -laitteiden asetuksia varten.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Voit poistaa aiemmin luotuja Exchange ActiveSync -postilaatikkokäytäntöjä, jotka käyttävät yhdistettyjen Exchange ActiveSync -laitteiden asetuksia.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Voit määrittää asetuksia aiemmin luodulle käytännölle, jota käytetään organisaatiosi postilaatikoissa yhdistettyjen Exchange ActiveSync -laitteiden asetuksia varten.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Voit tarkastella organisaation Exchange ActiveSync -asetuksia.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Voit määrittää organisaatiosi Exchange ActiveSync -oletusasetukset. Voit esimerkiksi asettaa oletuskäyttöoikeustason, jolla sallitaan tai estetään uusia laitteita ja voidaan asettaa niitä karanteeniin.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Yhdistetty viestiliikenne

Näillä cmdlet-komennoilla voit tarkastella ja määrittää yhdistetyn viestiliikenteen asetuksia Office 365 Enterprise -versio -ohjelmistossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Exchangen yhdistäminen puhelinjärjestelmään yhdistetyn viestiliikenteen avulla.

Huomautus   Yhdistetty viestiliikenne ei ole käytettävissä Live@edu-organisaatioissa.

 

Cmdlet-komento Kuvaus

Disable-UMAutoAttendant

Voit poistaa käytöstä aiemmin luodun yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän, joka on otettu käyttöön. Et voi poistaa käytöstä yhdistetyn viestiliikenteen automaattista puhelunvälittäjää, jos se on linkitetty tai liitetty yhdistetyn viestiliikenteen oletussoittosuunnitelmaan liittyvään yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmään.

Enable-UMAutoAttendant

Voit ottaa käyttöön aiemmin luodun yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän, joka on poistettu käytöstä. Kun luot yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän, sitä ei oteta oletusarvoisesti käyttöön. Automaattinen puhelunvälittäjä on otettava käyttöön, jotta se voisi vastata saapuviin puheluihin.

Get-UMAutoAttendant

Voit tarkastella tiettyjen yhdistetyn viestiliikenteen automaattisten puhelunvälittäjien tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistetyn viestiliikenteen automaattisista puhelunvälittäjistä.

New-UMAutoAttendant

Voit luoda uuden yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän. Kun luot uuden yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän, se linkitetään yksittäiseen yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmaan, joka sisältää alanumeroiden luettelon.

Remove-UMAutoAttendant

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän. Tämä poistaa myös yhdistetyn viestiliikenteen esiintymät liitetyistä yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmista. Kun yhdistetyn viestiliikenteen automaattinen puhelunvälittäjä on poistettu, se ei enää vastaa määritettyihin alanumeroihin saapuviin puheluihin.

Set-UMAutoAttendant

Voit muuttaa aiemmin luodun yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän asetuksia. Joitakin yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän arvoja voi muuttaa tai muokata vain poistamalla ensin yhdistetyn viestiliikenteen automaattisen puhelunvälittäjän ja luomalla sitten uuden.

Export-UMCallDataRecord

Voit viedä yhdistetyn viestiliikenteen tietyn päivän puhelutiedot CSV-tiedostoon. Voit suodattaa puhelutietoja tiettyä yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmaa tai tiettyjä yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytäviä varten. Jos yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävää ei määritetä, palautetaan kaikki puhelutiedot.

Get-UMCallDataRecord

Voit tarkastella tietyn yhdistettyä viestiliikennettä käyttävän käyttäjän postilaatikon yhdistetyn viestiliikenteen puhelutietoja.

Get-UMCallSummaryReport

Voit tarkastella organisaation vastaanottamien tai soittamien puheluiden tilastotietoja, kuten tietoja ääniviesteistä, vastaamattomista puheluista, tilaajakäytöstä, automaattisesta puhelunvälittäjästä tai faksipuheluista.

Get-UMDialPlan

Voit tarkastella tiettyjen yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmien tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmista.

New-UMDialPlan

Voit luoda yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelman.

Remove-UMDialPlan

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelman.

Set-UMDialPlan

Voit muuttaa aiemmin luodun yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelman ominaisuuksia.

Get-UMHuntGroup

Voit tarkastella tiettyjen yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmien tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmistä. Voit tarkastella tiettyä yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmää määrittämällä hakuryhmään liittyvän yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän nimen, kuten Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Voit luoda uuden yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmän, jota käytetään linkittämään saapuvat puhelut tiettyyn yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmaan. Sinun on luotava yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmä, joka sallii viestinnän yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän ja soittosuunnitelman välillä.

Remove-UMHuntGroup

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmän. Yhdistetyn viestiliikenteen hakuryhmä poistetaan myös yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävästä.

Disable-UMIPGateway

Voit poistaa käytöstä yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän. Yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävä ei enää vastaa saapuviin puheluihin tai soita lähteviä puheluita.

Enable-UMIPGateway

Voit ottaa käyttöön yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän. Yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävä vastaa saapuviin puheluihin ja soittaa lähteviä puheluita IP-yhdyskäytävän kautta.

Get-UMIPGateway

Voit tarkastella tiettyjen yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävien tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistetyn viestiliikenteen hakujen yhdyskäytävistä.

New-UMIPGateway

Voit luoda uuden yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän.

Remove-UMIPGateway

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän.

Set-UMIPGateway

Voit muokata yhdistetyn viestiliikenteen IP-yhdyskäytävän kokoonpanoasetuksia.

Disable-UMMailbox

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen ominaisuudet sellaisen postilaatikon osalta, jossa on otettu käyttöön yhdistetty viestiliikenne.

Enable-UMMailbox

Voit ottaa käyttöön postilaatikon yhdistetyn viestiliikenteen ominaisuudet.

Get-UMMailbox

Voit tarkastella tiettyjen yhdistettyä viestiliikennettä käyttävien postilaatikoiden tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistettyä viestiliikennettä käyttävistä postilaatikoista.

Set-UMMailbox

Voit muokata yhdistettyä viestiliikennettä käyttävän postilaatikon yhdistetyn viestiliikenteen kokoonpanoasetuksia.

Get-UMMailboxPIN

Voit tarkastella tietoja, jotka on laskettu käyttäjän yhdistettyä viestiliikennettä käyttävään postilaatikkoon salatussa muodossa tallennetuista PIN-tiedoista. Cmdlet-komento myös näyttää, onko postilaatikko tai käyttöoikeus lukittu.

Set-UMMailboxPIN

Voit palauttaa yhdistettyä viestiliikennettä käyttävän postilaatikon PIN-tunnuksen.

Get-UMMailboxPolicy

Voit tarkastella tietyn yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytännön tietoja tai noutaa luettelon organisaation yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytännöistä.

New-UMMailboxPolicy

Voit luoda uuden yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytännön.

Remove-UMMailboxPolicy

Voit poistaa yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytännön. Yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytäntöä ei voi poistaa, jos jokin yhdistettyä viestiliikennettä käyttävä postilaatikko viittaa siihen.

Set-UMMailboxPolicy

Voit muokata aiemmin luodun yhdistetyn viestiliikenteen postilaatikkokäytännön kokoonpanoasetuksia. Asetuksia ovat PIN-käytännöt, viestien tekstiasetukset ja soittorajoitukset.

Export-UMPrompt

Voit viedä äänitiedoston, jota käytetään yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmien ja automaattisen puhelunvälittäjän tervehdyskehotteena.

Import-UMPrompt

Voit tuoda mukautetun äänitiedoston, jota yhdistetyn viestiliikenteen soittosuunnitelmat ja automaattiset puhelunvälittäjät voivat käyttää.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

Ohjeiden saaminen komentorivillä

Voit saada yksittäisiin cmdlet-komentoihin liittyviä ohjeita komentorivillä. Komentoriviohjeiden avulla voit hakea kunkin cmdlet-komennon yhteydessä käytettävät parametrit ja oikean syntaksin.

Komentoriviohje voi palauttaa yleisiä tai tarkempia tietoja. Seuraavilla komennoilla voit noutaa komentorivillä tarkempia ohjeita. Lisätietoja Get-Help-cmdlet-komennosta ja siihen liittyvästä syntaksista on Microsoft Exchange Serverin ohjeessa: Ohjeiden käyttäminen. Vaikka ohjeaiheessa viitataan Exchangen paikallisten käyttöönottojen Exchange-hallintaliittymään, sisältö koskee myös pilvipohjaista sähköpostipalvelua sekä Windows PowerShelliä ja WinRM:ää.

 

Ohjekomento Kuvaus Esimerkki

Get-Help <cmdlet>

Palauttaa tietoja cmdlet-komennon käytöstä ja syntaksista.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Palauttaa esimerkkejä cmdlet-komennon yleisestä käytöstä.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Palauttaa cmdlet-komennon kuvauksen, syntaksin, luettelon kaikista parametreista ja niiden käyttötarkoituksista sekä esimerkkejä.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Pilven organisaatiot voivat käyttää Exchange-hallinnan kaikkien cmdlet-komentojen alijoukkoa. Nämä organisaatiot voivat käyttää myös kaikkia kyseisten cmdlet-komentojen käytettävissä olevia parametreja. Komentoriviohje ei tee tällä hetkellä eroa sisäisen käyttöönoton ja pilvipohjaisen käyttöönoton välillä. Tämän vuoksi komentoriviohjeissa näkyy cmdlet-komentoja ja parametreja, jotka eivät koske pilvipohjaista sähköpostipalvelua.

Yleensä voit ohittaa kaikki fyysiseen resurssiin viittaavat parametrit. Jos näkyviin tulee virhesanoma, jonka mukaan parametria ei löydy tai cmdlet-komento on tuntematon, yrität todennäköisesti käyttää parametria tai cmdlet-komentoa, joka ei ole sallittu hallintaroolissasi tai ei koske organisaatiotasi.

Tällä hetkellä Exchange Online -järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat cmdlet-komennot

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.