Lisätietoja julkisista ryhmistä

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-03-19

Organisaation jaetussa osoitteistossa oleva julkinen ryhmä toimii kuin sähköpostin postituslista. Kun sähköpostiviesti lähetetään julkisen ryhmän osoitteeseen, viesti toimitetaan ryhmän kaikille jäsenille. Voit liittyä aiemmin luotuihin ryhmiin tai luoda oman ryhmän kohdassa Asetukset > Näytä kaikki asetukset > Ryhmät. Voit luoda oman ryhmän ja hallita sitä Julkiset ryhmät, jotka omistan -ruudussa. Voit liittyä jaetun osoitteiston ryhmiin tai poistua niistä käyttämällä Julkiset ryhmät, joihin kuulun -vaihtoehtoa.

noteHuomautus:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Julkisia ryhmiä voi käyttää eri tarkoituksiin. Seuraavassa on esitetty joitakin vaihtoehtoja:

  • Ryhmä nimeltä Kahvifanit, johon henkilöt voivat liittyä, jos he haluavat lähettää viestejä ryhmälle kahviin liittyvistä aiheista ja kokemuksista.

  • Ryhmä nimeltä Vakuutusjutut, joka on tarkoitettu vain tietyn vakuutusyhtiön vakuutusasiamiehille vakuutustuotteiden tietojen jakamista varten.

Tietoja julkisista ryhmistä
Ryhmien erilaiset käyttäjät

Julkisessa ryhmässä on seuraavassa mainittuja käyttäjätyyppejä, jotka perustuvat niiden suhteeseen muuhun ryhmään.

Omistaja   Jos olet luonut julkisen ryhmän, olet sen omistaja. Ryhmän omistajana voit poistaa ryhmän, lisätä tai poistaa jäseniä, lisätä tai poistaa omistajia, määrittää, ketkä voivat lähettää viestejä ryhmälle, sekä asettaa viesteille hyväksymisasetuksia, joita käytetään ennen viestien lähettämistä ryhmälle.

Muut omistajat   Jos sinut lisätään ryhmään omistajana, sinulla on samat ryhmän hallintaoikeudet kuin ryhmän luoneella henkilöllä.

Jäsen   Jos olet liittynyt ryhmään osoitteiston kautta tai sinut on lisätty ryhmän jäseneksi, voit lähettää viestejä ryhmälle ja vastaanottaa kaikki ryhmälle lähetetyt viestit. Voit tarkastella ryhmän omistajia, jäseniä ja valvojia sekä muita ryhmään liittyviä osoitteiston tietoja valitsemalla ryhmän kohdalla Tiedot.

Valvoja   Jos olet ryhmän luonut ryhmän omistaja, olet oletuksen mukaan myös ryhmän valvoja, kun viestien hyväksyminen otetaan käyttöön ryhmässä. Jos sinut on lisätty ryhmään omistajana mutta et ole luonut ryhmää, voit lisätä itsesi ryhmän valvojaksi. Valvojana voit lisätä muita valvojia, hyväksyä tai hylätä viestejä ennen niiden lähettämistä ryhmälle sekä päättää, kuinka viestin lähettäjälle ilmoitetaan siitä, että viestiä ei hyväksytty.

Lähettäjät   Voit lähettää ryhmälle viestin olematta ryhmän jäsen. Oletusarvon mukaan kuka tahansa (myös henkilöt, jotka eivät ole jaetussa osoitteistossa) voi lähettää viestin julkiseen ryhmään.

Ryhmän luominen tai poistaminen

Voit luoda oman ryhmän käyttämällä Julkiset ryhmät, jotka omistan -ruutua. Lisätietoja on ohjeaiheessa Julkisen ryhmän luominen. Lisätietoja oman ryhmän poistamisesta on ohjeaiheessa Omistamasi julkisen ryhmän poistaminen.

Ryhmän hallinta

Luodessasi ryhmän sinun on valittava muutama asetus ja annettava ryhmälle näyttönimi, alias ja kuvaus. Voit hallita ryhmän kaikkia asetuksia valitsemalla Tiedot. Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on ohjeaiheessa Muuta luomasi julkisen ryhmän asetuksia.

Seuraavassa on mainittu joitakin lisäasetuksia, joilla voit hallita ryhmää:

  • Omistus   Oletusarvon mukaan omistat ryhmän, jonka luot. Koska olet luonut ryhmän, olet sen ensisijainen omistaja etkä voi poistaa itseäsi omistajana. Jos yrität sitä, saat virhesanoman. Voit kuitenkin lisätä osoitteiston muita henkilöitä omistajiksi. Ryhmän omistajana voit monien muiden toimien lisäksi lisätä ja poistaa jäseniä, hallita, ketkä voivat lähettää viestejä ryhmälle, sekä hallita ryhmälle lähetettyjen viestien hyväksyntää. Nämä asetukset määritetään Omistus-osiossa.

  • Jäsenyys   Tässä osiossa voit lisätä jäseniä ryhmään tai poistaa jäseniä ryhmästä.

  • Jäsenyyden hyväksyntä   Tässä osiossa voit valita, tarvitsevatko käyttäjät hyväksynnän ryhmään liittymiseksi tai sen jättämiseksi.

  • Toimituksenhallinta   Voit hallita sitä, kuka voi lähettää viestejä ryhmälle. Voit rajoittaa viestien lähetysoikeuksia ryhmälle Toimituksenhallinta-osiossa.

  • Viestien hyväksyminen   Voit ottaa käyttöön ryhmän viestien hyväksynnän. Tätä asetusta käytettäessä ryhmälle lähetetty viesti lähetetään ensin sinun Saapuneet-kansioosi hyväksyntää varten. Voit sitten hyväksyä tai hylätä lähettäjän viestin. Lähettäjän viestiä ei lähetetä ryhmälle, ennen kuin sinä tai joku muu ryhmän valvoja hyväksyy sen. Voit lisätä ryhmään useita valvojia. Voit hallita näitä asetuksia Viestien hyväksyminen -osiossa.

Ryhmään liittyminen tai siitä poistuminen

Voit liittyä osoitteiston ryhmiin tai poistua niistä käyttämällä Julkiset ryhmät, joihin kuulun -vaihtoehtoa. Saat lisätietoja valitusta ryhmästä valitsemalla Tiedot. Voit saada ryhmästä lisätietoja, kuten ryhmän omistajan ja jäsenten tiedot. Voit myös liittyä ryhmään tai poistua siitä tietovalintaikkunassa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Julkiseen ryhmään liittyminen tai siitä poistuminen.

Saapuneet-kansion sääntöjen hyödyntäminen

Jos olet määrittänyt Saapuneet-kansion sääntöjä toimintojen tekemiseen sellaisen ryhmän viesteille, jonka jäsen olet, saatat haluta sisällyttää asetuksen, joka lopettaa kyseisiin viesteihin kohdistuvien muiden sääntöjen käsittelemisen. Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat vain yhden säännöistä aiheuttavan toimia viesteille. Säännöt käsitellään järjestyksessä sääntöluettelossa ylhäältä alas. Jos viesti täyttää useamman kuin yhden säännön ehdot, kunkin säännön toiminnot tehdään viestille. Sääntöjen luominen auttaa järjestämään Saapuneet-kansioon saapuvia viestejä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Lisätietoja Saapuneet-kansion säännöistä.

Mistä saan lisätietoja?

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.