Kansioiden käsitteleminen

 

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2011-11-23

Sinulle lähetetyt viestit tallennetaan oletusarvon mukaan Saapuneet-kansioon. Voit kuitenkin järjestellä viestit hierarkkiseen kansiojärjestelmään ja muuttaa sitä tarpeen mukaan.

Miten luodaan uusi sähköpostikansio?

 1. Tuo Saapuneet-kansion kaikkien kansioiden luettelo näyttöön valitsemalla kohteessa Siirtymisruutu SähköpostiPosti.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kansiota, johon haluat luoda uuden kansion. Jos esimerkiksi haluat luoda alikansion Saapuneet-kansioon, napsauta Saapuneet-kansiota hiiren kakkospainikkeella. Jos haluat luoda uuden kansion samalle tasolle kuin Saapuneet-kansio, napsauta kansioluettelon yläosassa olevaa nimeäsi hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse Luo uusi kansio.

 4. Kirjoita uuden kansion nimi.

 5. Tallenna muutokset painamalla ENTER-näppäintä.

Miten luodaan uusi kalenterikansio?

 1. Valitse siirtymisruudussa Calendar (Kalenteri)Kalenteri.

 2. Valitse Luo uusi kalenteri.

 3. Kirjoita uuden kalenterin nimi.

 4. Tallenna muutokset painamalla ENTER-näppäintä.

Miten luodaan uusi yhteystietokansio?

 1. Valitse siirtymisruudussa YhteyshenkilöYhteystiedot.

 2. Valitse Luo uusi kansio.

 3. Kirjoita uuden yhteystietokansion nimi.

 4. Tallenna muutokset painamalla ENTER-näppäintä.

Miten luodaan uusi tehtäväkansio?

 1. Valitse siirtymisruudussa TehtäväTehtävät.

 2. Valitse Luo uusi kansio.

 3. Kirjoita uuden tehtäväkansion nimi.

 4. Tallenna muutokset painamalla ENTER-näppäintä.

Miten kansio poistetaan?

 1. Tuo postilaatikon kaikkien kansioiden luettelo näkyviin valitsemalla siirtymisruudussa SähköpostiPosti.

 2. Napsauta poistettavaa kansiota hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse valikosta Poista Poista.

Miten kansio nimetään uudelleen?

 1. Tuo postilaatikon kaikkien kansioiden luettelo näkyviin valitsemalla siirtymisruudussa SähköpostiPosti.

 2. Napsauta uudelleen nimettävää kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.

 3. Kirjoita uuden kansion nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Miten kansio siirretään tai kopioidaan?

Kansioita voi siirtää tai kopioida kahdella eri tavalla.

Vetämällä

 1. Tuo postilaatikon kaikkien kansioiden luettelo näkyviin valitsemalla siirtymisruudussa SähköpostiPosti.

 2. Siirrä kansio vetämällä se haluamaasi paikkaan.

 3. Kopioi kansio pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vedät kansion haluamaasi sijaintiin. Osoittimen viereen tulee plusmerkki kansiota vedettäessä.

Pikavalikon avulla

 1. Tuo postilaatikon kaikkien kansioiden luettelo näkyviin valitsemalla siirtymisruudussa SähköpostiPosti.

 2. Napsauta siirrettävää tai kopioitavaa kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten valikosta Siirrä kansioSiirrä kansio tai Kopioi kansioKopioi kansio. Näkyviin tulee uusi ikkuna, jossa näkyvät kansiot, joihin voit siirtää tai kopioida. Valitse kansio, johon haluat siirtää tai kopioida, ja valitse sitten Siirrä tai Kopioi.

 3. Voit myös luoda uuden kansion siirtämisen tai kopioinnin kohteeksi valitsemalla Siirrä kansioon- tai Kopioi kansioon -ikkunassa Luo uusi kansio.

Muita huomioon otettavia asioita

 • Luomasi kansiot voivat olla samalla tasolla kuin oletusarvoiset kansiot, kuten Saapuneet- tai Lähetetyt-kansio. Voit myös luoda alikansioita mihin tahansa sähköpostikansioon. Voit esimerkiksi luoda Saapuneet-kansion alikansioita. Kansiot, jotka luodaan Kalenteri-, Yhteystiedot- tai Tehtävät-kansioon, ovat pääkansioidensa alikansioita. Alikansioiden tyyppi on sama kuin pääkansion. Jos esimerkiksi luot alikansion Kalenteri-kansiollesi, myös uudesta kansiosta tulee kalenterikansio.

 • Selainikkuna on ehkä päivitettävä, jotta juuri luotu kansio tulee näkyviin kansioluetteloon.

 • Jos haluat luoda henkilökohtaisten tietojen kansion sähköpostikansion alikansioksi, voit luoda kansion ja siirtää sen sitten haluamaasi paikkaan. Joitakin kansioita, kuten Saapuneet-kansiota, ei voi siirtää toiseen paikkaan.

 • Joitakin kansioita, kuten Saapuneet-kansiota, ei voi nimetä uudelleen. Jos kansion nimeä ei voi muuttaa, valikon Nimeä uudelleen -komento näkyy himmennettynä.

 • Kun poistat kansion, se siirtyy Poistetut-kansioon. Kansio ei poistu pysyvästi, ennen kuin tyhjennät Poistetut-kansion tai poistat kansion manuaalisesti Poistetut-kansiosta.

Mistä saan lisätietoja?

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.