Viestejä ja vastaanottajia koskevat rajoitukset

[Tämä aihe on kesken.]  

Koskee seuraavia: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Aihetta muokattu viimeksi: 2014-01-31

Kun olet rekisteröinyt organisaatiosi, käyttäjillä saattaa olla seuraavia, suoraan käyttäjien sähköpostin käyttöön vaikuttavia kysymyksiä:

  • Koskevatko mitkään lähetyskokorajoitukset sähköpostiviestejä?

  • Mitkä vastaanottajarajoitukset koskevat sähköpostiviestejä?

Viestejä, postilaatikoita, vastaanottajia ja sähköpostiohjelmia koskevat rajoitukset kuuluvat johonkin seuraavista luokista:

Tärkeää Muista seuraavat seikat:

  • Toimialueeseesi kohdistetut rajoitukset voivat olla erilaiset sen mukaan, kuinka kauan toimialueesi on ollut rekisteröity palveluun. Kun rajoitusta muutetaan Microsoftin palvelinkeskuksissa, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin muutos otetaan käyttöön kaikille aiemmin luoduille asiakkaille.

  • Näitä rajoituksia ei voi yleensä muokata, mutta sinun ja käyttäjien on oltava niistä tietoisia.

  • Rajoitukset vaikuttavat sekä sisäisiin että ulkoisiin vastaanottajiin.

Viestejä koskevat rajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat jokaista sähköpostiviestiä.

 

Rajoitus Arvo

Viestin kokorajoitus   Sähköpostiviestin enimmäiskoko. Koko sisältää viestin otsikon, tekstiosan ja mahdolliset liitetiedostot.

Huomautus   Sähköpostiasiakkaat voivat rajoittaa yksittäisen liitetiedoston koon paljon viestin kokorajoitusta pienemmäksi. Esimerkiksi Outlook Web Appissa yksittäisen liitetiedoston enimmäiskoko on 10 Mt.

25 Mt

Liitetiedostorajoitus   Sähköpostiviestin liitetiedostojen enimmäismäärä. Vaikka kaikkien liitetiedostojen yhteiskoko ei ylittäisi viestin kokorajoitusta, sallittujen liitteiden määrää viestissä on kuitenkin rajoitettu.

125 liitettä

Aiheen pituusrajoitus   Sähköpostiviestin aiherivin merkkien enimmäismäärä.

255 merkkiä

Moniosaisen viestin rajoitus   Moniosaisen MIME-viestin tekstiosien enimmäismäärä.

250 osaa

Upotetun viestin syvyysrajoitus   Sähköpostiviestin välitettyjen viestien enimmäismäärä.

30 upotettua viestiä

Sivun alkuun

Vastaanottajia ja lähettäjiä koskevat rajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat viestejä, lähettäjiä ja vastaanottajia, ja niillä suojaudutaan roskapostilta, joukkokirjemadoilta tai viruksilta.

Huomautus   Jaettuun osoitteistoon tallennettujen jakeluryhmien osalta ryhmä lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi. Jos jakeluryhmä on tallennettu postilaatikon Yhteystiedot-kansioon, ryhmän jäsenet lasketaan yksittäin.

 

Rajoitus Arvo

Vastaanottajarajoitus   Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-kentissä sallittujen viestin vastaanottajien enimmäismäärä.

500 vastaanottajaa

Viestien tiedonsiirtorajoitus   Yksittäisestä sähköpostiohjelmasta minuuttia kohti lähetettävien sähköpostiviestien enimmäismäärä. Asiakas tunnistetaan käyttäjätilin perusteella.

30 viestiä minuuttia kohti

Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus   Niiden vastaanottajien enimmäismäärä 24 tunnin ajanjaksona, jotka voivat vastaanottaa yksittäisestä pilvipohjaisesta postilaatikosta lähetettyjä sähköpostiviestejä. Kun raja on saavutettu, postilaatikosta ei voi lähettää viestejä, ennen kuin viimeisen 24 tunnin aikana viestejä vastaanottaneiden määrä laskee alle rajan. Vastaanottajien tiedonsiirtorajoitus koskee sekä organisaation sisäisiä että ulkopuolisia viestien vastaanottajia. Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostiviestien joukkolähetyksen ja päivittäisten vastaanottajien määrärajoitukset.

  • Microsoft Live@edu: 1 500 vastaanottajaa päivässä*

  • Office 365 Professional- ja Small Business -versiot: 10 000 vastaanottajaa päivässä

  • Office 365 Enterprise -versio: 10 000 vastaanottajaa päivässä

Edelleen lähetetyn viestin vastaanottajien määrän rajoitus Niiden vastaanottajien enimmäismäärä, joka voidaan määrittää Saapuneet-kansiolle tai uudelleenohjausta koskevalle siirtosäännölle. Jos määritetään sääntö, jonka perusteella viesti ohjataan uudelleen tämän enimmäismäärän ylittävälle vastaanottajamäärälle, sääntöä ei sovelleta ja viestejä, jotka ovat säännön mukaisia, ei uudelleenohjata säännössä luetelluille vastaanottajille.

10 vastaanottajaa

noteHuomautus:
* Kun Microsoft Live@edu -organisaatio päivittää versionsa Office 365 for Education -versioon, vastaanottajien enimmäismäärä nostetaan 10 000 vastaanottajaan päivässä.

Sivun alkuun

Säilytysrajoitukset

Nämä rajoitukset hallitsevat aikaa, jonka Saapuneet-kansion tietyissä kansioissa olevat kohteet ovat käytettävissä.

Arvoja voi muuttaa muokkaamalla vastaavia säilytyskäytännön tunnisteita. Lisätietoja on artikkelissa Exchange Onlinen säilytyskäytäntöjen määrittäminen ja hallinta.

 

Rajoitus Arvo

Poistetut-kansion säilytysjakso   Niiden päivien enimmäismäärä, minkä ajan kohteita säilytetään Poistetut-kansiossa, ennen kuin ne poistetaan automaattisesti.

30 päivää

Poistetut-kansiosta poistettujen kohteiden säilytysjakso   Niiden päivien enimmäismäärä, minkä ajan Poistetut-kansiosta poistettuja kohteita säilytetään, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi.

14 päivää

Roskaposti-kansion säilytysjakso   Niiden päivien enimmäismäärä, minkä ajan kohteet voivat olla Roskaposti-kansiossa, ennen kuin ne poistetaan automaattisesti.

30 päivää

Sivun alkuun

Jakeluryhmiä koskevat rajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat jakeluryhmiä.

 

Rajoitus Arvo

Jakeluryhmän jäsenten enimmäismäärä   Vastaanottajien kokonaismäärä määritetään jakeluryhmän avaamisen jälkeen.

100 000 jäsentä

Rajoita viestien lähettämistä suurille jakeluryhmille   Tämän rajoituksen määrittämän määrän jäseniä sisältävissä jakeluryhmissä on oltava määritettynä jakelun hallinnan tai viestien hyväksymisen asetukset. Toimituksen hallinta määrittää luettelon lähettäjiä, joiden sallitaan lähettää viestejä jakeluryhmälle. Viestien hyväksyntä määrittää vähintään yhden valvojan, jonka on hyväksyttävä kaikki jakeluryhmälle lähetetyt viestit. Lisätietoja on artikkelissa Jakeluryhmän ominaisuuksien muuttaminen.

5 000 jäsentä tai enemmän

Suurten jakeluryhmien viestien enimmäiskoko   Jos viesti lähetetään vähintään 5 000 vastaanottajalle, viestin koko ei saa ylittää tätä rajoitusta. Jos viestin koko ylittää rajoituksen, viestiä ei toimiteta ja lähettäjä saa toimituksen epäonnistumisraportin. Vastaanottajien määrä määritetään jakeluryhmän avaamisen jälkeen.

2 Mt

Sivun alkuun

Siirtosääntöjä koskevat rajoitukset

Nämä rajoitukset ohjaavat organisaation laajuisia sääntöjä, joita kutsutaan myös siirtosäännöiksi.

 

Rajoitus Arvo

Siirtosääntöjen enimmäismäärä   Enimmäismäärä sääntöjä, joita organisaatiossa saa olla.

100 sääntöä

Yksittäisen siirtosäännön enimmäiskoko   Enimmäismäärä merkkejä, joita yhdessä siirtosäännössä saa käyttää. Merkkejä käytetään ehdoissa, poikkeuksissa ja toiminnoissa.

4 000 merkkiä

Kaikissa siirtosäännöissä käytettävien kaikkien säännönmukaisten lausekkeiden merkkirajoitus   Enimmäismäärä merkkejä, joita organisaation kaikkien siirtosääntöjen ehtojen ja poikkeusten kaikissa säännöllisissä lausekkeissa saa käyttää. Käytössä voi olla muutamia sääntöjä, jotka käyttävät pitkiä ja monimutkaisia säännöllisiä lausekkeita, tai käytössä voi olla useita sääntöjä, jotka käyttävät yksinkertaisia säännöllisiä lausekkeita.

20 000 merkkiä

Kaikkien siirtosääntöjen viestiin lisäämien vastaanottajien enimmäismäärä   Kun eri siirtosäännöt tekevät toimintoja viestille, viestiin voidaan lisätä vain rajallinen määrä vastaanottajia. Kun rajoitus on saavutettu, mahdollisesti jäljellä olevia vastaanottajia ei lisätä viestiin. Siirtosääntö ei myöskään pysty lisäämään jakeluryhmiä viestiin.

100 vastaanottajaa

Viestin uudelleenohjauskertojen rajoite   Se, kuinka monta kertaa viesti voidaan uudelleenohjata tai lähettää edelleen tai kuinka monta kertaa siihen voidaan vastata automaattisesti Saapuneet-kansion sääntöjen perusteella. Esimerkiksi käyttäjällä A on Saapuneet-kansiossa sääntö, joka ohjaa viestit käyttäjälle B lähettäjästä riippuen. Käyttäjällä B on Saapuneet-kansiossa sääntö, joka lähettää viestit edelleen käyttäjälle C otsikkorivillä olevien avainsanojen perusteella. Jos viesti täyttää nämä molemmat ehdot, viesti lähetetään vain käyttäjälle B. Sitä ei lähetetä edelleen käyttäjälle C, sillä viestin voi uudelleenohjata vain kerran. Tässä tapauksessa viesti toimitetaan ilman toimituksen epäonnistumisraporttia käyttäjälle B, jolle ilmoitetaan, että viestiä ei ole toimitettu käyttäjälle C. Vastaavasti, jos käyttäjä B on ottanut käyttöön automaattisen poissaolovastauksen (eli Poissa -viestin), viestin uudelleenohjaaminen tai lähettäminen edelleen käyttäjälle B ei tuota automaattista vastausta.

Rajoitus estää sähköpostisilmukat, jotka voivat johtaa käyttäjien sähköpostilaatikoiden täyttymiseen enimmäisrajaan asti.

1 uudelleenohjaus

Sivun alkuun

Valvontaa koskevat rajoitukset

Nämä rajoitukset ohjaavat jakeluryhmille ja siirtosäännöille käyttöönotetun viestin hyväksynnän valvonta-asetuksia.

 

Rajoitus Arvo

Välityspostilaatikon enimmäiskoko   Jos välityspostilaatikko ylittää tämän rajoituksen, valvontaa edellyttävät viestit palautetaan lähettäjälle toimituksen epäonnistumisraportin kanssa.

10 Gt

Valvojien enimmäismäärä   Yksittäiselle valvotulle jakeluryhmälle määritettävissä olevien tai viestiin yhden siirtosäännön avulla lisättävissä olevien valvojien enimmäismäärä. Huomaa, että jakeluryhmää ei voi määrittää valvojaksi.

10 valvojaa

Valvontaa odottavien viestien vanhentuminen   Valvontaa odottava viesti vanhentuu oletusarvoisesti kahden päivän kuluttua. Vanhentuneiden valvottujen viestien käsittely kuitenkin suoritetaan seitsemän päivän välein. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhentuneen viestin vanhentumiseen voi kulua kahdesta yhdeksään päivää.

2 päivää

Vanhentuneiden valvontailmoitussanomien enimmäistaajuus   Tämä rajoitus määrittää vanhentuneiden valvottujen viestien ilmoitussanomien enimmäismäärän tunnin aikana. Tämä rajoitus asetetaan palvelinkeskuksen kullekin postilaatikkotietokannalle.

Suuren kuormituksen aikana osa lähettäjistä ei välttämättä saa vanhentuneiden valvottujen viestien ilmoitussanomia. Nämä ilmoitukset voidaan kuitenkin löytää toimitusraporttien avulla.

300 vanhentumisilmoitusta tunnissa

Sivun alkuun

 
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Ladataan...
Resursseja ei löytynyt.