‏‏این مطلب دارای فیلم است ‏‏این مطلب دارای فیلم است

به اشتراک گذاری یک تقویم

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-07-31

هر فرد حاضر در دفترچه آدرس مشترک را می توانید دعوت کنید تا به تقویم شما دسترسی داشته باشد. با ارسال یک دعوت نامه برای اشتراک گذاری تقویم، میزان اطلاعات مورد نظر جهت اشتراک گذاری را انتخاب می کنید.

noteتوجه:
این اطلاعات برای نسخه استاندارد Outlook Web App است. ویژگی شرح داده شده در نسخه سبک Outlook Web App‎ موجود نیست.
فیلم: اشتراک گذاری تقویم خود

این فیلم شیوه به اشتراک گذاری تقویم خود در Outlook Web App را به شما نشان می دهد.

noteتوجه:
برای مشاهده این ویدیو، باید Silverlight را نصب کنید. برای کسب اطلاعات درباره نحوه نصب Silverlight، به دریافت Silverlight‎ رجوع کنید.
چگونه می توانم تقویم را به اشتراک بگذارم؟

 1. در Outlook Web App، روی تقویمتقویم در صفحه پیمایش کلیک کنید.
 2. در نوار ابزار تقویم، روی اشتراک گذاری کلیک کنید.
 3. روی به اشتراک گذاری یک تقویمبه اشتراک گذاری این تقویم کلیک کنید.
 4. نام افراد مورد نظر خود را برای اشتراک گذاری تقویم خود با آنها در خط گیرنده وارد کنید، همان روش وارد کردن آدرس در یک پیام.
 5. در قسمت اشتراک گذاری، برای تنظیم میزان اطلاعات مورد نظر برای اشتراک گذاری، یکی از دکمه هتی زیر را کلیک کنید.
  • اطلاعات آزاد/مشغول   فقط برای اشتراک گذاری اطلاعات آزاد/مشغول.
  • اطلاعات آزاد/مشغول در قسمت موضوع و محل   اطلاعات آزاد/مشغول و نیز موضوع و محل موارد تقویم را به اشتراک می گذارد.
  • کلیه اطلاعات   برای ایکه دعوت شوندگان بتوانند اطلاعات آزاد/مشغول شما، موضوع، محل و سایر جزئیات تقویم را مشاهده کنند.
 6. اگر می خواهید بطور خودکار مجوزی برای مشاهده پوشه تقویم گیرنده درخواست کنید، پوشه می خواهم برای مشاهده پوشه تقویم مجوز درخواست کنم‎ را انتخاب کنید.
 7. هرگونه اطلاعات مورد نظر خود را مانند هر پیام دیگری، به متن درخواست اضافه کنید.
 8. برای ارسال درخواست خود، روی ر"ارسال" کلیک کنید.

چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

 • ورودی های تقویم که بصورت خصوصی علامت گذاری شده اند فقط اطلاعات آزاد/مشغول را نشان می دهند و مجوزهایی که در اختیار شما قرار گرفته شده است تأثیری ندارد.
 • برای مشاهده تقویمی که فردی دیگر با شما به اشتراک گذاشته است:
  1. روی اشتراک گذاری در نوار ابزار تقویم و سپس افزودن تقویم کلیک کنید.
  2. اگر شخصی که می خواهید تقویمش را باز کنید در سازمان شما است، نام را وارد کنید و سپس روی تأیید کلیک کنید.
  3. اگر شخصی که می خواهید تقویمش را باز کنید در سازمان شما نیست، آدرس اینترنتی را برای افزودن یک تقویم از اینترنت وارد کنید و سپس روی تأیید کلیک کنید.
 • شما نمی توانید از Outlook Web App برای اجازه دادن به شخص دیگر جهت تغییر تقویم تان استفاده کنید، اما می توانید از ویژگی دسترسی نماینده (Delegate Access) در Outlook برای اجازه دادن به سایر افراد سازمان خود جهت تغییر دادن تقویم تان و پاسخ به درخواست های جلسه از جانب شما استفاده کنید. به اجازه دادن به شخص دیگر برای مدیریت ایمیل و تقویم خود‎ برای یادگیری درباره نحوه تنظیم دسترسی نماینده (Delegate Access) با استفاده از Microsoft Outlook 2010 مراجعه کنید.
  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از Outlook 2010 برای مدیریت تقویمی که در صندوق پستی شما نیست، به مدیریت ایمیل و موارد تقویم شخص دیگر‎ مراجعه کنید.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.