كارها

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2009-08-14

پوشه کارهای حاوی موارد برای انجام است.

چگونه می توانم با "کارها" کار کنم؟

کارها به شما امکان می دهد هر چیزی را که انتخاب می کنید، ردیابی کنید. به عنوان مثال، شما می توانید یک کار را برای نوشتن یک گزارش ایجاد کنید و سپس یک یادآور، تاریخ شروع، تاریخ پایان و یادداشت برای کار اضافه کنید. اگر باید یک کار را بیش از یکدفعه انجام دهید، می توانید یک کار تکراری یجاد کنید.

برای باز کردن کارهای خود، روی کارکارها در كادر پیمایش‎ کلیک کنید.

چگونه کارهای مورد نظر جهت مشاهده را انتخاب کنم؟

در كادر پیمایش در كارها می توانید انواع كارهای مورد نظر جهت مشاهده را انتخاب کنید. همچنین می توانید برای مشاهده همه موارد و كارهای پرچمدار یا تنها كارها را انتخاب كنید.

اگر پوشه های كاری ديگری ايجاد كنيد، اين پوشه ها نيز همراه کارها و موارد پرچم دار و کارها نمایش داده می شوند.

با انتخاب موارد و كارهای پرچمدار همه مواردی كه پرچم دار هستند (پیام های نامه الكترونیكی، مخاطبین و كارها) در لیست موارد ظاهر می شود. عملكردهایی كه برای هر مورد در دسترس است به نوع مورد بستگی دارد. برای مثال، اگر یك پیام نامه الكترونیكی پرچم دار را انتخاب كنید، می توانید با استفاده از نوار ابزار آن را پاسخ داده یا هدایت كنید. اگر یك درخواست جلسه پرچم دار دریافتی را انتخاب كنید، می توانید با استفاده از نوار ابزار آن را پذیرفته، یا به صورت آزمایشی آن را پذیرفته و یا رد کنید.

انتخاب كارها لیست را فقط به كارها محدود می كند.

علاوه بر تعیین نوع کارهایی که می توانید مشاهده کنید، شما می توانید با استفاده از گزینه های موجود در قسمت Show (نمایش) واقع در زیر Tasks (کارها)، تعیین کنید کدام کارها بر اساس وضعیتشان مشاهده شوند. می توانید گزینه های زیر را انتخاب كنید:

  • همه موارد: همه موارد را نمایش می دهد.

  • Active (فعال): فقط موارد ناتمام را نشان می دهد.

  • از موعد گذشته: فقط موارد از موعد گذشته را نشان می دهد.

  • Complete (کامل): فقط مواردی را که با Complete (کامل) علامتگذاری شده است، نشان می دهد.

چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

  • موارد برای انجام در پوشه کارهای شما نگهداری می شوند. این موارد كار می توانند كارها، پیام های نامه الكترونیكی یا مخاطبین باشند كه برای پیگیری دارای علامت پرچم می باشند. به صورت پیش فرض، همه کارها زمان ایجاد، برای پیگیری با پرچم علامتگذاری می شوند حتی اگر فاقد تاریخ شروع و پایان باشند. هر زمان كاری ایجاد می كنید یا پیام نامه الكترونیكی یا یك مخاطب را پرچم دار می كنید، یك مورد برای انجام نیز به طور خودكار ایجاد می شود. كارها می توانند یك مرتبه رخ دهند یا تکرار شوند. كارها می توانند برای نشان دادن پیشرفت كار با استفاده از قسمت % انجام شد به روزآوری شوند.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.