اجرای گزارش دسترسی به صندوق های پستی غیر مالک

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-11-23

گزارش دسترسی غیرمالک به صندوق های پستی در پانل کنترل Exchange صندوق های پستی که توسط اشخاصی غیر از شخص مالک صندوق پستی دسترسی یافته اند لیست می کند. هنگامیکه صندوق های پستی توسط اشخاصی غیر از مالک آن مورد دسترس قرار می گیرند، Exchange Online اطلاعات مربوط به این عملکرد را در یک گزارش بازرسی صندوق پستی ثبت می کند که به عنوان یک پیام ایمیل در یک پوشه پنهان در صندوق پستی تحت بازرسی انبار شده است. ورودی های این فایل ثبتی بعنوان نتایج جستجو نمایش داده می شوند و شامل لیست صندوق هایی است که توسط غیر مالک در دسترسی قرار گرفته اند، و اینکه چه کسی به صندوق پستی دسترسی داشته است و چه زمانی، عملکردهای انجام شده توسط غیر مالک، و اینکه عملکرد موفقیت آمیز بوده است یا خیر. ورودي هاي موجود در گزارش بازرسي صندوق پستي بصورت پيش فرض به مدت 90 روز حفظ مي شوند.

این عنوان موارد زیر را توضیح می دهد:

به چه دلایلی شما نیاز به دانستن درباره دسترسی های غیر مالک به صندوق پستی دارید؟

 • سازمان های آزمایشی می خواهند از اینکه داده های صندوق پستی شان توسط پرسنل مرکز داده های Microsoft مورد دسترسی قرار نداشته است اطمینان یابند.

 • شما میخواهید با زیر نظر داشتن فعالیت های غیر مالک انجام شده بر داده های صندوق پستی هماهنگی و رعایت مقررات شخصی سازی را اجبار کنید.

 • شما نیاز به آماده داشتن و ارائه اطلاعات مرتبط با پرونده های قضایی را، مانند نشان دادن حالت صندوق پستی در یک زمان معلوم، کسی که از یک صندوق پستی ایمیل فرستاده است، و اینکه آیا یک شخص خاص که داده های صندوق پستی را مشاهده کرده است دارید.

 • شما نیاز به مشخص کردن دسترسی غیر مسئولانه به داده های صندوق پستی توسط کاربران داخل ویا خارج از سازمان خود دارید.

پیش از آنکه بتوانید یک گزارش دسترسی غیرمالک به صندوق پستی را اجرا کنید

بایستی گزارش بازرسی هر صندوق پستی را که می خواهید گزارش دسترسی غیرمالک را برای آن به اجرا در آورید، فعال کنید. درصورتیکه گزارش بازرسی فعال نباشد، شما از اجرای این گزارش یا استخراج گزارش بازرسی مدیر سیستم هیچ نتیجه ای نخواهید گرفت.

برای فعال کردن گزارش بازرسی صندوق پستی تنها برای یک صندوق پستی، فرمان Windows PowerShell زیر را اجرا کنید:

‎Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

بعنوان مثال، برای فعال سازی بازرسی صندوق پستی برای کاربری با نام Florence Flipo، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

برای فعال کردن بازرسی صندوق پستی برای همه صندوق های پستی کاربر در سازمان خود، فرمان های زیر را اجرا کنید:

‎‪$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}‬
‎‪$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}‬
انواع دسترسی غیرمالک چیستند؟

هنگامی که گزارش بازرسی صندوق پستی برای یک صندوق پستی فعال را فعال می کنید، Microsoft Exchange در گزارش بازرسی صندوق پستی سوابق عملکردهای انجام شده بر روی داده های صندوق پستی، اعم از کاربران یا مدیران سیستم، که کاربران نماینده نامیده می شوند، که مجوزهایی را جهت صندوق پستی به ایشان اعطا شده است را ثبت می کند. شما همچنین میتوانید جستجو را به کاربران داخل یا خارج از سازمان خود محدود کنید.

چه چیزهایی در گزارش بازرسی صندوق پستی ثبت می شوند؟

هنگامیکه یک گزارش دسترسی غیر مالک صندوق پستی را اجرا می کنید، ورودی های گزارش بازرسی صندوق پستی در نتایج جستجوی پانل کنترل Exchange نشان داده می شود. هر ورودی گزارش حاوی اطلاعات زیر است:

 • شخص و زمان دسترسی به صندوق ایمیل

 • عملکردهای انجام شده توسط غیر مالک

 • پیام تأثیر گرفته و موقعیت پوشه مربوط به آن

 • آیا عملکرد موفقیت آمیز بوده است یا خیر

جدول زیر انواع عملکرد های ثبت شده را شرح می دهد، و اینکه اگر این عملکردها بصورت پیش فرض جهت دسترسی مدیران سیستم و جهت دسترسی توسط کاربران نماینده ثبت شده اند. درصورتیکه شما می خواهید عملکردهایی را که بصورت پیش فرض ثبت نشده اند را دنبال کنید، بایستی از Windows PowerShell جهت فعال سازی ثبت آن عملکردها استفاده کنید.

 

اقدام شرح مدیران سیستم کاربران نماینده

بروزرسانی

یک پیام تغییر یافت.

بله

بله

کپی برداری

یک پیام به پوشه دیگری کپی شد.

خیر

خیر

انتقال

یک پیام به پوشه دیگری انتقال یافت.

بله

خیر

انتقال به موارد حذف شده

یک پیام به پوشه موارد حذف شده انتقال یافت.

بله

خیر

حذف عادی

یک پیام از پوشه موارد حذف شده حذف شد.

بله

بله

حذف سخت

یک پیام از پوشه موارد قابل بازیابی پاکسازی شد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بازیابی موارد حذف شده‎ مراجعه کنید.

بله

بله

FolderBind

یک پوشه صندوق پستی مورد دسترسی قرار گرفت.

بله

خیر

ارسال بعنوان

یک پیام تحت مجوز ارسال بعنوان ارسال شد. این به آن معنی است که کاربر پیام را تحت عنوانی غیر از آنکه توسط مالک صندوق پستی آمده باشد ارسال کرده است.

بله

بله

ارسال از طرف

یک پیام تحت مجوز ارسال از طرف ارسال شد. این به آن معنی است که کاربر پیام را تحت عنوانی ارسال از طرف مالک صندوق پستی ارسال کرده است. پیام کسی را که پیام از طرف او ارسال شده و ارسال کننده واقعی پیام را به گیرنده گوشزد خواهد کرد.

بله

خیر

MessageBind

یک پیام در کادر پیش نمایش مشاهده یا باز شد.

خیر

خیر

اجرای یک گزارش دسترسی غیرمالک به صندوق پستی

 1. مدیریت سازمان من > نقش ها & بازرسی > بازرسی را انتخاب کنید.

 2. بر روی اجرای یک گزارش دسترسی غیرمالک به صندوق پستی کلیک کنید.

  Microsoft Exchange گزارشی را برای دسترسی غیرمالک به هر صندوق پستی در سازمان در دو هفته گذشته اجرا می کند. صندوق های پستی فهرست شده در نتایج جهت گزارش بازرسی صندوق پستی فعال شده بوده اند.

 3. برای مشاهده دسترسی غیرمالک یک صندوق پستی خاص، در جستجوی نتایج، صندوق پستی را انتخاب کنید. مشاهده نتایج جستجو در صفحه جزئیات.

می خواهید نتایج جستجو را دقیق تر کنید؟

تاریخ شروع، پایان یا هر دو را انتخاب کنید و صندوق های پستی خاصی را برای جستجو انتخاب کنید. برای اجرای مجدد گزارش، روی جستجو کلیک کنید.

توجه برای دسترسی و اجرای هر یک از گزارش ها در زبانه گزارش های بازرسی در پانل کنترل Exchange، مجوزهای لازم باید به کاربر اختصاص یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "اجازه دسترسی کاربران به گزارش های بازرسی" استفاده از گزارش های بازرسی در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

جستجو برای انواع خاصی از دسترسی غیرمالک

شما می توانید نوع دسترسی غیر مالک، که همچنین نوع ورود به سیستم نامیده می شود، را برای جستجو مشخص کنید. گزینه های شما عبارتند از:

 • • همه غیرمالکین   جستجوی دسترسی توسط مدیران سیستم و کاربران نماینده داخل سازمان خود و مدیران سیستم پایگاه داده های Microsoft.

 • کاربران خارجی   جستجوی دسترسی توسط مدیران سیستم پایگاه داده های Microsoft.

 • مدیران سیستم و کاربران نماینده   جستجوی دسترسی توسط مدیران سیستم و کاربران نماینده داخل سازمان شما.

 • مدیران سیستم   جستجوی دسترسی توسط مدیران سیستم در سازمان شما.

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.