‏‏این مطلب دارای فیلم است ‏‏این مطلب دارای فیلم است

نمونه نمایشی: تنظیم صندوق پستی مشترک

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-07-31

در این فیلم نمایشی، نحوه تنظیم صندوق پستی مشترک که چندین کاربر بتوانند پیام های ایمیل را بخوانند و ارسال کنند یاد می گیرید. صندوق های پستی به گروهی از کاربران امکان می دهد ایمیل را از صندوق پستی معمول مشاهده و ارسال کنند. همچنین آنها به کاربران امکان می دهند تقویم معمول را به اشتراک بگذارند، بنابراین آنها می توانند زمان تعطیلات یا شیفت های کاری را برنامه ریزی کنند.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.