کسب اطلاعات در مورد گفتگوها

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2009-09-14

به صورت پیش فرض، Outlook Web App هر زمان که کادر خواندن فعال است، از نمای گفتگو در پوشه های ایمیل استفاده کنید. نمای گفتگو هر پیام موجود در یک مکالمه را در یک نما نشان می دهد.

چگونه از نمای گفتگو استفاه کنم؟

نمای گفتگو همه پیام های موجود در یک گفتگو را صرفنظر از پوشه ذخیره آنها نمایش می دهد. به عنوان مثال، در صورتی که به یک پیام در صندوق دریافت خود پاسخ دهید، پیام اصلی و پاسخ آن را در نمای گفتگو مشاهده می کنید.

در نمای لیست، از پیکان موجود در کنار یک گفتگو برای بزرگ یا کوچک کردن گفتگو استفاده کنید. نمای لیست این موارد را نمایش می دهد:

 • موضوع ذکر شده در بالای گفتگو.

 • فرستنده هر پیام.

 • زمان دریافت پیام، در صورتی که در پوشه فعلی ذخیره شده باشد.

 • پوشه ذخیره پیام، در صورتی که در پوشه فعلی نباشد.

 • ارتباط پیام با سایر پیام ها در گفتگو، توسط یک خط عمودی و چند نقطه نشان داده می شود.

می توانید بر روی هر پیام در نمای گفتگو جهت مشاهده آن در کادر خواندن کلیک کنید.

در کادر خواندن، شما می توانید از پیکان واقع در کنار یک پیام جهت بزرگ یا کوچک کردن آن پیام استفاده کنید. کادر خواندن این موارد را نشان می هد:

 • موضوع ذکر شده در بالای کادر خواندن.

 • فرستنده هر پیام.

 • زمان دریافت پیام.

وقتی یک پیام را در کادر خواندن بزرگ می کنید، این موارد را مشاهده می کنید:

 • کدام پیام یک پاسخ به پیام دیگر است (در صورت وجود).

 • پوشه ذخیره پیام که مستقیماً در زیر نام فرستنده قرار گرفته است، البته در صورتی که پیام در پوشه فعلی ذخیره نشده باشد.

 • قابلیت دسترسی فرستنده و گیرنده برای IM، که توسط یک نقطه رنگی در کنار نام آنها نشان داده می شود. برای مشاهده لیستی از عملکردهایی که می توانید انجام دهید، روی این نقطه کلیک کنید.

 • منوی عملکردها. برای مشاهده لیست کارهایی که می توانید با پیام انجام دهید، روی این عملکردها کلیک کنید.

 • ارتباط پیام با سایر پیام ها در گفتگو، توسط یک خط عمودی و چند نقطه نشان داده می شود.

چگونه می توانم به یک پیام در نمای گفتگو پاسخ دهم؟

وقتی در نمای گفتگو روی یک پیام کلیک می کنید، جدیدترین پیام برجسته می شود. در صورت کلیک روی پاسخ پاسخ، پاسخ به همه یا هدایت هدایت، به آن پیام پاسخ داده می شود یا هدایت می شود.

برای پاسخ به پیام یا هدایت یک پیام دیگر در گفتگو، آن پیام را انتخاب کنید تا برجسته شود و سپس روی پاسخ پاسخ، پاسخ به همه یا هدایت هدایت کلیک کنید. شما می توانید پیام را در نمای لیست یا در کادر خواندن انتخاب کنید.

همچنین می توانید روی عملکردها در یک پیام جهت مشاهده لیستی از کارهایی که می توانید با یک پیام انجام دهید از جمله پاسخ دادن به آن کلیک کنید.

چگونه می توانم نمای گفتگو را فعال یا غیر فعال کنم؟

در نمای لیست، روی ترتیب بر اساس کلیک کنید و سپس کادر انتخاب واقع در کنار گفتگو را برای فعال کردن نمای گفتگو (انتخاب) یا غیر فعال کردن آن (برداشتن علامت) کلیک کنید.

‏‫چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

 • شما می توانید کل یک گفتگو یا فقط قسمتهایی از آن را حذف کنید. همچنین می توانید از یک گفتگو صرفنظر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حذف یک پیام‎ مراجعه کنید.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.