عیب یابی DNS

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-12-16

‏‫اگر با گردش پستی سازمان آزمایشی Exchange خود یا با باز کردن صندوق پستی آزمایشی با استفاده از Outlook با اشکالی برخورد کردید، می توانید از تجزیه کننده قابلیت اتصال راه دور Microsoft Exchange ‎(ExRCA)‎ برای تست دامنه خود استفاده کنید. یا می توانید از امکان خط فرمان Nslookup جهت مشاهده رکورد DNS برای دامنه خود استفاده کنید.

دامنه خود را با استفاده از Exchange Remote Connectivity Analyzer تست کنید

جهت عیب یابی مشکلات زیر برای دامنه خود می توانید از تست های موجود در https://www.testexchangeconnectivity.com‎ استفاده کنید:

توجه   ExRCA دارای چندین تست دیگر است که می توانید در دامنه خود اجرا کنید. با این حال، برخی از این تست ها تنها برای سازمان Microsoft Exchange پیش فرض مرتبط هستند.

تست گردش پستی ورودی

برای تست گردش پستی ورودی با استفاده از ExRCA، در تست های ایمیل اینترنتی، ایمیل SMTP ورودی را انتخاب کنید. این تست همه رکوردهای موجود MX را بازیابی می کند، سپس تست های زیر را روی همه رکوردهای MX انجام می دهد:

 1. تلاش می کند نام میزبان را که در رکورد MX تعیین شده به یک آدرس IP تطبیق دهد.

 2. اتصال روی TCP پورت 25 را با نام میزبان تعیین شده در رکورد MX امتحان می کند. پورت 25 TCP پورتی است که توسط SMTP استفاده می شود.

 3. یک پیام ایمیل آزمایشی به حساب در دامنه ای که شما تعیین کرده اید ارسال می کند.

 4. نام میزبان تعیین شده در رکورد MX برای انتقال باز را امتحان می کند. انتقال باز این امکان را ایجاد می کند که برای مخفی کردن منبع اصلی پیامها، پیامها دوباره با استفاده از یک سرور دیگر ارائه یا "انتقال" داده شود. توجه داشته باشید که تست آخر برای Exchange آزمایشی نامرتبط است زیرا شما نمی توانید آن را خواسته یا ناخواسته به عنوان انتقال باز پیکربندی کنید.

استفاده از تست ایمیل SMTP ورودی جهت تست گردش پستی و بررسی رکورد MX مسیریابی ایمیل برای دامنه خود

 1. https://www.testexchangeconnectivity.com‎ را باز کنید.

 2. در تست های ایمیل اینترنتی، ایمیل SMTP ورودی را انتخاب کرده، سپس روی بعدی کلیک کنید.

 3. در بخش ایمیل SMTP ورودی، آدرس ایمیل یک حساب در دامنه خود را وارد کنید، مانند admin@contoso.edu.

  توجه   این تست تلاش خواهد کرد یک پیام به حساب ایمیلی که تعیین می کنید ارسال کند. اگر هیچ حساب ایمیلی در دامنه آزمایشی کار نکند، آن بخش از تست انجام نمی شود.

 4. در بخش تأیید، حروفی که در تصویر CAPTCHA نمایش داده می شود را بنویسید، سپس روی انجام تست کلیک کنید.

 5. پس از انجام تست، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

  • برای ذخیره اطلاعات در گزارش، روی کپی کلیک کنید. سپس می توانید اطلاعات را در یک پرونده متنی الصاق کنید.

  • جهت مشاهده نتایج تست، روی گسترش همه کلیک کنید.

اگر یک رکورد MX نیز برای تأیید مالکیت دامنه ایجاد نموده اید، تست ایمیل SMTP ورودی کلی معمولاً ناموفق خواهد بود. برای اطلاع از نتایج آزمایش، بخش تست مراحل را مشاهده کنید. برای هر رکورد MX، دو تست تست Mail Exchanger مشاهده خواهید نمود.

 • تست Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   این رکورد MX را برای مسیریابی ایمیل تست می کند. این مرحله و همه مرحله های فرعی باید بطور متوالی انجام شوند.

 • تست Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.   رکورد MX را برای تأیید مالکیت دامنه تست می کند. این تست همیشه ناموفق خواهد بود چون این رکورد MX برای مسیریابی ایمیل طراحی نشده است.

بالای صفحه‎

قابلیت اتصال Outlook به صندوق پستی را تست کنید

برای تست قابلیت اتصال به یک صندوق پستی با استفاده از ExRCA، در Microsoft Office Outlook Connectivity Tests، Outlook Autodiscover را انتخاب کنید. این تست از سه روش متفاوت تماس با سرویس Autodiscover برای دامنه شما استفاده می کند. انتظار می رود فقط "روش تغییر جهت HTTP" موفقیت آمیز باشد. این تست کارهای زیر را انجام می دهد:

 1. تلاش می کند ‎"autodiscover.<domain name>"‎ با یک آدرس IP تطبیق دهد.

 2. اتصال روی پورت 80 ‎"autodiscover.<domain name>"‎ را امتحان می کند. پورت 80 TCP پورتی است که توسط HTTP استفاده می شود.

 3. ‎"autodiscover.<domain name>"‎ را برای پاسخ تغییر جهت HTTP امتحان می کند.

 4. اعتبار URL تغییر جهت HTTP را از نتیجه قبلی امتحان می کند.

از تست Outlook Autodiscover برای تست قابلیت اتصال Outlook به یک صندوق پستی جهت بررسی رکورد Autodiscover CNAME برای دامنه خود استفاده کنید

 1. https://www.testexchangeconnectivity.com‎ را باز کنید.

 2. در Microsoft Office Outlook Connectivity Tests، Outlook Provider Autodiscover را انتخاب کرده، سپس روی بعدی کلیک کنید.

 3. در بخش Outlook Autodiscover، اطلاعات زیر را وارد کنید:

  • آدرس ایمیل   آدرس ایمیل یک حساب در دامنه آزمایشی خود را وارد کنید، مانند testuser@contoso.edu.

  • دامنه\نام کاربری (یا UPN)   آدرس ایمیلی که در قسمت قبلی وارد کردید، مانند admin@contoso.edu را وارد کنید.

  • رمز عبور   رمز عبور حسابی را که در مراحل قبلی تعیین کرده اید را وارد و تأیید کنید.

  • از اعتماد برای SSL چشم پوشی کنید   در کادر علامت نزنید.

 4. برای تصدیق اخطار ایمنی، کادر را علامت بزنید.

  توجه   همان طور که در بخش هشدار امنیتی و آگهی توضیح داده شده است، در صورت امکان، می توانید از یک حساب تست موقت استفاده کنید و سپس بعد از انجام تست، حساب را حذف کنید.

 5. در بخش تأیید، حروفی که در تصویر CAPTCHA نمایش داده می شود را بنویسید، سپس روی انجام تست کلیک کنید.

 6. پس از انجام تست، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

  • برای ذخیره اطلاعات در گزارش، می توانید روی کپی کلیک کنید. سپس می توانید اطلاعات را در یک پرونده متنی الصاق کنید.

  • جهت مشاهده نتایج تست، می توانید روی گسترش/جمع کردن کلیک کنید.

به نتایج تست "تلاش جهت تماس با سرویس Autodiscover با استفاده از روش تغییر جهت HTTP" توجه ویژه داشته باشید. اگر رکورد Autodiscover CNAME برای دامنه آزمایشی شما مستقیماً پیکربندی می شود، همه تست ها باید با موفقیت انجام شود.

توجه داشته باشید که تست های "امتحان هر روش اتصال به سرویس AutoDiscover" ناموفق خواهد بود، حتی اگر رکورد Autodiscover CNAME شما درست پیکربندی شده باشد:

 • تلاش برای تست AutoDiscover URL احتمالی https://< نام دامنه >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • تلاش برای تست AutoDiscover URL احتمالی https://autodiscover.< نام دامنه >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

بالای صفحه‎

مشاهده رکوردهای DNS با Nslookup

جهت مشاهده رکورد DNS برای دامنه خود، می توانید از ابزار Nslookup که در همه نسخه های Microsoft Windows موجود است، استفاده کنید.

توجه   محدودیت های پراکسی اینترنت یا فایروال که روی شبکه داخلی سازمان شما اعمال می شود ممکن است باعث شود ابزار Nslookup خوب کار نکند.

همچنین، در مراحل زیر، همیشه در انتهای نام دامنه خود یک نقطه بگذارید. نقطه انتهایی ( . ) نشانگر یک نام دامنه کاملا با صلاحیت است (FQDN). استفاده از نقطه انتهایی از اضافه شدن ناخواسته پسوندهای DNS پیش فرضی که برای شبکه شما پیکربندی شده به نام دامنه جلوگیری می کند.

مشاهده رکوردهای MX

یک اعلان فرمان را باز کرده و فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=MX <domain name>.

برای مثال، اگر نام دامنه شما contoso.edu است، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=MX contoso.edu.

نقطه انتهایی را بعد از نام دامنه بگذارید. اگر دو رکورد MX دارید، یکی برای تأیید مالکیت، و یکی برای مسیریابی ایمیل، نتیجه فرمان شبیه زیر خواهد بود:

‎contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

بالای صفحه‎

مشاهده رکورد Autodiscover CNAME

یک اعلان فرمان را باز کرده و فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

برای مثال، اگر نام دامنه شما contoso.edu است، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

نقطه انتهایی را بعد از نام دامنه بگذارید. نتیجه فرمان شبیه زیر خواهد بود:

‎autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

بالای صفحه‎

مشاهده رکوردهای TXT

یک اعلان فرمان را باز کرده و فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=TXT <domain name>.

برای مثال، اگر نام دامنه شما contoso.edu است، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=TXT contoso.edu.

نقطه انتهایی را بعد از نام دامنه بگذارید. اگر دو رکورد TXT دارید، یکی برای اطمینان از اینکه سیستم های ایمیل مقصد به پیام های ارسال شده از دامنه شما اعتماد کند و دیگری برای تأیید مالکیت دامنه، نتیجه فرمان شبیه زیر خواهد بود:

‎contoso.edu  text = ‎"v=spf1 include:outlook.com ~all"‎
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

بالای صفحه‎

مشاهده رکوردهای SRV

توجه   رکورد SRV توضیح داده شده در این مثال فقط برای Live@edu استفاده می شود.

یک اعلان فرمان را باز کرده و فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

برای مثال، اگر نام دامنه شما contoso.edu است، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

نقطه انتهایی را بعد از نام دامنه بگذارید. نتیجه فرمان شبیه زیر خواهد بود:

‎_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

بالای صفحه‎

عیب یابی نتایج Nslookup

اگر رکوردهای DNS به نظر مخدوش شده است یا سرویس های مربوط به رکوردهای DNS کار نمی کنند، دلایل زیر را بررسی کنید:

 • هنگام ایجاد یک رکورد، خطای چاپی بسادگی ایجاد می شود. هنگام ایجاد رکوردهای DNS، اطمینان حاصل کنید که از مقادیر درست استفاده می کنید.

 • برخی سرویس های میزبان DNS از مدیریت چند دامنه با استفاده از همان رابط کاربر مدیریت وب پشتیبانی می کند، بنابراین از شما می خواهند جهت تعیین نام دامنه اصلی برای انواع خاص رکوردهای DNS، @ را وارد کنید. وارد کردن نام دامنه واقعی به جای @ ممکن است در رکورد DNS نتایج غیرمنتظره ای را موجب شود.

 • ممکن است برخی از سرویس های میزبان DNS از مقدار 0 اولویت MX پشتیبانی نکنند. به جای 0، از مقدار استاندارد صنعتی 10 در رکورد MX مسیریابی ایمیل استفاده کنید.

بالای صفحه‎

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.