پیام خوش آمدگویی نمونه

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-12-05

این عنوان حاوی متن نمونه برای پیام خوش آمدگویی جهت ارسال به کاربران جدید است. از یک پیام خوش آمدگویی استفاده کنید و درباره Outlook Live جدید خود برای اشتراک ایمیل آزمایشی جدید به کاربران بگویید و به آنها شناسه کاربر و رمز ورود جهت اتصال به اشتراک خود برای اولین بار بدهید.

دستورالعمل ها

این پیام خوش آمدگویی برای استفاده از ادغام Microsoft Office Word و منبع داده از قبیل فایل ورود CSV‬ که حاوی اطلاعاتی است که می خواهید در پیام خوش آمدگویی آن را ادغام کنید طراحی شده است. این متن حاوی نگه دارنده های مکان برای درج اطلاعات خاص کاربر در قسمت های ادغام پستی است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به ارسال یک پیام خوش آمدگویی به کاربران جدید‎ مراجعه کنید.

متن نمونه نیز دارای نگه دارنده های مکان و آدرس های اینترنتی است که می توانید فوق پیوند را برای منابع راهنما در help.outlook.com درج کنید.

 1. در قسمت متن نمونه، کد کپی را کلیک کنید.

 2. متن را در یک سند Word جدید بچسبانید و سپس متن را فرمت کنید.

 3. درصورت لزوم، پیام متنی را سفارشی کنید.

 4. فوق پیوندها را در صفحات وب درج کنید و سپس متن نگه دارنده مکان را حذف کنید.

 5. سند Word را ذخیره کنید.

 6. از پیام خوش آمدگویی در ابتدای سند ادغام پستی Word استفاده کنید.

‎‎<Insert FirstName merge field>‎, welcome to ‎<Type your organization's name>‎!
We've created an e-mail account (<Insert EmailAddress field>) for you! This helps ensure the flow of official e-mail from <Type your organization's name> to you and won't be affected by changes in your e-mail addresses, mail programs, or your Internet service provider. We encourage you to use this account as your primary e-mail address.
With your new account, you get:
Access from anywhere. Use a Web browser to access your mailbox from any computer that has an Internet connection.
Access to your other e-mail accounts. Use this account to send and receive mail from your other e-mail accounts. You can also use other e-mail programs to connect to your mailbox.
Voice mail in your mailbox. Receive and listen to voice mail messages in your mailbox.
Access your mail from your mobile phone. Use your mobile phone to access your e-mail, voice mail, contacts, and calendar information.
Chat with friends and family. Use your account to chat with friends, family, and colleagues, just as you would with any instant messaging service.
Sign in for the first time
Your account is ready to go. Just sign in, register your account, and you'll be up and running.
To connect:
1. Go to https://outlook.com/domain ‎<for example, if your domain is contoso.edu, you would use https://outlook.com/contoso.edu. Also, insert a hyperlink so users can click to sign in.>‎
2. Use the following credentials to sign in:
User ID: ‎<Insert EmailAddress merge field>‎
Password: ‎<Insert Password merge field>‎
3. Click Sign in.
4. Complete the account registration by verifying your account information. If you forget your password, this information will help verify your identity.
Tip: Add https://outlook.com/<your domain name> to your favorites list to make it easy to sign in.
Change your password
We created the temporary password that you use to sign in for the first time, but we recommend that you change this password as soon as possible so you're the only one who knows your password. 
Get help setting up your e-mail
To quickly connect to your new e-mail account, see E-Mail Setup Wizard ‎<Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165885>‎.
Get help with Outlook Web App
Go to Outlook Web App <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147068> for help on using your new account.
Get help with <Type name of your organization's IT services > at ‎<Your organization name>‎
<Add hyperlink to the Web page for your organization's computing and communication resources for users>
مثالی از پیام خوش آمدگویی فرمت شده

مثال زیر نسخه فرمت شده یک پیام خوش آمدگویی برای سازمان Live@edu است. این پیام حاوی اطلاعات خاص کاربر و سازمان است. جدول زیر مقدار درج شده برای هر قسمت ادغام پستی را نشان می دهد:

 

قسمت ادغام پستی مقدار

نام

تامارا

آدرس ایمیل

tamaraj@contoso.edu

رمز ورود

10241987

تامارا به دانشگاه Contoso خوش آمدی!

ما یک اشتراک ایمیل یعنی (tamaraj@contoso.edu) برای شما ایجاد نموده ایم. این راهنماها گردش ایمیل رسمی از دانشکده Contoso به شما را اطمینان می بخشد و نباید تحت تأثیر تغییرات در آدرس ایمیل، برنامه های ایمیل یا ارائه دهنده خدمات اینترنتی قرار بگیرد. ما شما را به استفاده از این اشتراک به عنوان آدرس ایمیل اولیه خود ترغیب می کنیم.

با اشتراک جدیدخود، موارد زیر در اختیار خواهید داشت:

 • دسترسی از هر جایی که هستید. از یک مرورگر وب برای دسترسی به صندوق پستی در هر رایانه ای که قابلیت اتصال به اینترنت دارد استفاده کنید.

 • دسترسی به سایر اشتراک های ایمیل. از این اشتراک برای ارسال و دریافت پست از اشتراک های ایمیل دیگر خود استفاده کنید. همچنین می توانید از سایر برنامه های ایمیل جهت اتصال به صندوق پستی خود استفاده کنید.

 • پست صوتی در صندوق پستی خود. پیام های پست صوتی خود را در صندوق پستی دریافت و به آن گوش دهید.

 • دسترسی به ایمیل خود از طریق تلفن همراه. از تلفن همراه خود برای دسترسی به اطلاعات ایمیل، پست صوتی، مخاطبین و تقویم استفاده کنید.

 • چت با دوستان و خانواده. از اشتراک خود برای چت با دوستان، خانواده و همکاران خود استفاده کنید، دقیقاً همان کاری که در خدمات پیام رسانی فوری انجام می دهید.

ورود به سیستم برای اولین بار

اشتراک شما آماده اتصال است. فقط وارد سیستم شوید، اشتراک خود را ثبت کنید و آن را راه اندازی و اجرا کنید.

برای اتصال:

 1. به https://outlook.com/contoso.edu مراجعه کنید.

 2. از اعتبارنامه های زیر برای ورود به سیستم استفاده کنید:

  • شناسه کاربر: tamaraj@contoso.edu

  • رمز ورود: 10241987

 3. ورود به سیستم را کلیک کنید.

 4. ثبت اشتراک را با تأیید اطلاعات اشتراک خود کامل کنید. اگر رمز ورود خود را فراموش نموده اید، این اطلاعات به تأیید شناسه شما کمک خواهد کرد.

نکته: https://www.outlook.com/contoso.edu را به لیست موارد دلخواه خود اضافه کنید تا به سادگی وارد سیستم شوید.

تغییر رمز ورود خود

ما رمز ورود موقت برای اولین ورود به سیستم ایجاد نموده ایم، اما پیشنهاد می کنیم این رمز ورود را هر چه سریعتر تغییر دهید تا تنها کسی باشید که از آن اطلاع دارید.

دریافت راهنمای تنظیم ایمیل خود

برای اتصال سریع به اشتراک ایمیل جدید خود، به برنامه جادویی راهنمای تنظیم ایمیل‎ مراجعه کنید.

دریافت راهنمای Outlook Web App

برای راهنمایی درباره استفاده از اشتراک جدید خود، به Outlook Web App‎ بروید.

دریافت راهنما درباره محاسبه و ارتباطات در دانشگاه Contoso

<فوق پیوند به صفحه وب برای منابع محاسبه و ارتباط دانشگاه Contoso برای دانشجویان.>

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.